renungan • 31 October 2019 / Renungan Harian

  DIUJI UNTUK MAKIN BERIMAN


  2Korintus 1:1-11

  Tetapi hal itu terjadi, supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. (2Kor. 1:9)

   


      READ MORE

 • 30 October 2019 / Renungan Harian

  YANG TERSISIHKAN YANG MENERIMA


  Matius 21:28-32

  “Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam Kerajaan Allah.” (Mat. 21:31)

   


      READ MORE

 • 29 October 2019 / Renungan Harian

  MENGHARGAI SESAMA DENGAN RENDAH HATI


  1 Petrus 5:1-11

  Dan kamu semua, rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab: “Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati.” (1Ptr. 5:5)

   


      READ MORE

 • 28 October 2019 / Renungan Harian

  MENDERITA DALAM KRISTUS


  1 Petrus 4:12-19

  Berbahagialah kamu, jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab Roh kemuliaan, yaitu Roh Allah ada padamu. (1Ptr. 4:14)

   


      READ MORE

 • 27 October 2019 / Renungan Harian

  RASA SYUKUR YANG SOMBONG


  Lukas 18:9-14

  “Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini: Ya Allah, aku mengucap syukur kepada-Mu, karena aku tidak sama seperti semua orang lain ... dan bukan juga seperti pemungut cukai ini ....” (Luk. 18:11)

   


      READ MORE

 • 26 October 2019 / Renungan Harian

  RINDU


  Mazmur 84:2-8

  Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran TUHAN .... (Mzm. 84:3)

   


      READ MORE

 • 25 October 2019 / Renungan Harian

  BERPEGANG PADA KEBENARAN


  2 Timotius 3:10-15

  Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. (2Tim. 3:14)

   


      READ MORE

 • 24 October 2019 / Renungan Harian

  LAIN DI MULUT, LAIN DI HATI


  Yeremia 9:1-16

  Lidah mereka adalah anak panah yang membunuh, perkataan dari mulutnya adalah tipu; mereka berbicara damai dengan temannya, tetapi dalam hatinya mereka merancang pengadangan terhadapnya. (Yer. 9:8)


      READ MORE

 • 23 October 2019 / Renungan Harian

  BERLINDUNG KEPADA ALLAH


  Mazmur 57

  Kasihanilah aku, ya Allah, kasihanilah aku, sebab kepada-Mulah jiwaku berlindung; dalam naungan sayap-Mu aku akan berlindung, sampai berlalu penghancuran itu. (Mzm. 57:2)

   


      READ MORE

 • 22 October 2019 / Renungan Harian

  BERSUNGUT-SUNGUT


  Yakobus 5:7-12

  Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya Hakim telah berdiri di ambang pintu. (Yak. 5:9)

   


      READ MORE

 • 21 October 2019 / Renungan Harian

  KEBAIKAN DIBALAS KEJAHATAN


  1 Samuel 25:2-22

  “... ia membalas kebaikanku dengan kejahatan.” (1Sam. 25:21)


      READ MORE

 • 20 October 2019 / Renungan Harian

  GIGIH


  Lukas 18:1-8

  “Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata: Belalah hakku terhadap lawanku.” (Luk. 18:3)

   


      READ MORE

 • 19 October 2019 / Renungan Harian

  PRASANGKA


  Kejadian 32:3-21

  Lepaskanlah kiranya aku dari tangan kakakku, dari tangan Esau, sebab aku takut kepadanya, jangan-jangan ia datang membunuh aku, juga ibu-ibu dengan anak-anaknya. (Kej. 32:11)

   


      READ MORE

 • 18 October 2019 / Renungan Harian

  PERABOT RUMAH


  2 Timotius 2:14-26

  Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia, ia dikuduskan ... dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. (2Tim. 2:21)


      READ MORE

 • 17 October 2019 / Renungan Harian

  TIDAK ADA YANG SIA-SIA


  Kisah Para Rasul 17:22-34

  Tetapi beberapa orang laki-laki menggabungkan diri dengan dia dan menjadi percaya .... (Kis. 17:34)

   


      READ MORE

 • 16 October 2019 / Renungan Harian

  CUMA-CUMA


  Matius 10:5-15

  “Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma.” (Mat. 10:8)

   


      READ MORE

 • 15 October 2019 / Renungan Harian

  RELA


  Efesus 6:10-20

  ... kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera .... (Ef. 6:15)

   


      READ MORE

 • 14 October 2019 / Renungan Harian

  MENOLAK HADIAH


  2 Raja-raja 5:15-19a

  Tetapi Elisa menjawab: “Demi TUHAN yang hidup, yang di hadapan-Nya aku menjadi pelayan, sesungguhnya aku tidak akan menerima apa-apa.” (2Raj. 5:16)

   


      READ MORE

 • 13 October 2019 / Renungan Harian

  TERIMA KASIH


  Lukas 17:11-19

  ... ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring .... (Luk. 17:15)


      READ MORE

 • 12 October 2019 / Renungan Harian

  MENJADI KUAT


  2 Timotius 2:1-7

  Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. (2Tim. 2:1)


      READ MORE

 • 11 October 2019 / Renungan Harian

  MENGUNDURKAN DIRI DAN BERDOA


  Lukas 5:12-16

  Akan tetapi Ia mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. (Luk. 5:16)


      READ MORE

 • 10 October 2019 / Renungan Harian

  AJARAN SEHAT


  2 Timotius 1:13-18

  Peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar dari padaku sebagai contoh ajaran yang sehat .... (2Tim. 1:13)

   


      READ MORE

 • 09 October 2019 / Renungan Harian

  PERISAI


  Mazmur 3

  Tetapi Engkau, TUHAN, adalah perisai yang melindungi aku .... (Mzm. 3:4)

   


      READ MORE

 • 08 October 2019 / Renungan Harian

  PENCURI


  Habakuk 2:5-11

  Celakalah orang yang menggaruk bagi dirinya apa yang bukan miliknya – berapa lama lagi? – dan yang memuati dirinya dengan barang gadaian. (Hab. 2:6)


      READ MORE

 • 07 October 2019 / Renungan Harian

  MENDEWAKAN KEKUATAN SENDIRI


  Habakuk 1:5-17

  Maka berlarilah mereka, seperti angin dan bergerak terus; demikianlah mereka bersalah dengan mendewakan kekuatannya. (Hab. 1:11)


      READ MORE

 • 06 October 2019 / Renungan Harian

  HAMBA


  Lukas 17:5-10

  Demikian jugalah kamu. Apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata: ... kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. (Luk. 17:10)

   


      READ MORE

 • 05 October 2019 / Renungan Harian

  KATA-KATA YANG MENEGUHKAN


  Yesaya 7:1-9

  ... dan katakanlah kepadanya: Teguhkanlah hatimu dan tinggallah tenang, janganlah takut dan janganlah hatimu kecut .... (Yes. 7:4)

   


      READ MORE

 • 04 October 2019 / Renungan Harian

  MENYESATKAN


  Wahyu 2:12-29

  “Tetapi aku mempunyai beberapa keberatan terhadap engkau: di antaramu ada beberapa orang yang menganut ajaran Bileam, yang memberi nasehat kepada Balak untuk menyesatkan orang Israel ....” (Why. 2:14)

   


      READ MORE

 • 03 October 2019 / Renungan Harian

  CURANG


  ASDA


      READ MORE

 • 02 October 2019 / Renungan Harian

  MENURUT PERINTAH ALLAH


  Matius 19:16-22

  “Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup,

  turutilah segala perintah Allah.”

  (Mat. 19:17)


      READ MORE

 • 01 October 2019 / Renungan Harian

  CURHAT


  Percayalah kepada-Nya setiap waktu, hai umat,

  curahkanlah isi hatimu di hadapan-Nya ….

  (Mzm. 62:9)

  MAZMUR 62


      READ MORE

 • 30 September 2019 / Renungan Harian

  KEMANTAPAN HIDUP BAGI KEMULIAAN ALLAH


  Wahyu 3:14-22

  "Jadi karena engkau suam-suam kuku, dan tidak dingin atau panas, Aku akan memuntahkan engkau dari mulut-Ku." (Why. 3:16)


      READ MORE

 • 29 September 2019 / Renungan Harian

  MENDENGARKAN KESAKSIAN


  Lukas 16:19-31

  "Jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan, sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati." (Luk. 16:31)


      READ MORE

 • 28 September 2019 / Renungan Harian

  KELIMPAHAN KARENA PERCAYA


  Amsal 28:11-28

  Orang yang loba, menimbulkan pertengkaran, tetapi siapa percaya kepada TUHAN, diberi kelimpahan. (Ams. 28:25)


      READ MORE

 • 27 September 2019 / Renungan Harian

  MENYADARI KEBAIKAN ALLAH


  Mazmur 146

  Aku hendak memuliakan TUHAN selama aku hidup, dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. (Mzm. 146:2)


      READ MORE

 • 26 September 2019 / Renungan Harian

  MEMBERI SECARA RELA HATI DAN REALISTIS


  2 Korintus 8:8-15

  Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima, kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. (2Kor. 8:12)


      READ MORE

 • 25 September 2019 / Renungan Harian

  ALLAH YANG MENEPATI JANJI


  Mazmur 12

  Janji TUHAN adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji, tujuh kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. (Mzm. 12:7)


      READ MORE

 • 24 September 2019 / Renungan Harian

  MENJADIKAN DIRI HAMBA


  1 Korintus 9:19-23

  Sungguhpun aku bebas terhadap semua orang, aku menjadikan diriku hamba dari semua orang, supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. (1Kor. 9:19)


      READ MORE

 • 23 September 2019 / Renungan Harian

  MENJADI ORANG YANG BIJAKSANA


  Amsal 14:12-31

  Orang bijak berhati-hati dan menjauhi kejahatan, tetapi orang bebal melampiaskan nafsunya dan merasa aman. (Ams. 14:16)


      READ MORE

 • 22 September 2019 / Renungan Harian

  BUKAN HAMBA, TETAPI TUAN


  Lukas 16:1-13

  "Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon." (Luk. 16:13)


      READ MORE

 • 21 September 2019 / Renungan Harian

  SEDIKIT NAMUN TOTAL


  Markus 12:41-44

  "Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya." (Mrk. 12:44)


      READ MORE

 • 20 September 2019 / Renungan Harian

  BERSEDIA MENEMPUH RISIKO


  Mazmur 113

  Ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur .... (Mzm. 113:7)


      READ MORE

 • 19 September 2019 / Renungan Harian

  MENJADI PENOLONG BAGI ORANG ASING


  Keluaran 23:1-9

  "Orang asing janganlah kamu tekan, karena kamu sendiri telah mengenal keadaan jiwa orang asing, sebab kamu pun dahulu adalah orang asing di tanah Mesir." (Kel. 23:9)


      READ MORE

 • 18 September 2019 / Renungan Harian

  BUKAN HANYA KATA-KATA, TETAPI AKSI NYATA


  Lukas 22:31-33, 54-62

  Jawab Petrus: “Tuhan, aku bersedia masuk penjara dan mati bersama-sama dengan Engkau!” (Luk. 22:33)


      READ MORE

 • 17 September 2019 / Renungan Harian

  PERTOBATAN YANG MENYELAMATKAN


  Yunus 3:1-10

  Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkan-Nya .... (Yun. 3:10)


      READ MORE

 • 16 September 2019 / Renungan Harian

  KANDAS IMAN


  1 Timotius 1:18-20

  Beberapa orang telah menolak hati nuraninya yang murni itu, dan karena itu kandaslah iman mereka .... (1Tim. 1:19)


      READ MORE

 • 15 September 2019 / Renungan Harian

  KERINDUAN DAN SUKACITA ALLAH


  Lukas 15:1-10

  "Aku berkata kepadamu: Demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat." (Luk. 15:10)


      READ MORE

 • 14 September 2019 / Renungan Harian

  PENGAKUAN DOSA


  Mazmur 51:2-11

  Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku, aku senantiasa bergumul dengan dosaku. (Mzm. 51:5)


      READ MORE

 • 13 September 2019 / Renungan Harian

  ALLAH MENGINGAT SEGALA CIPTAANNYA


  Kejadian 7:6-10; 8:1-5

  Maka Allah mengingat Nuh dan segala binatang liar dan segala ternak, yang bersama-sama dengan dia dalam bahtera itu .... (Kej. 8:1)


      READ MORE

 • 12 September 2019 / Renungan Harian

  KASIH ADALAH DASAR UTAMA


  1 Timotius 1:1-11

  Kita tahu bahwa hukum Taurat itu baik kalau tepat digunakan .... (1Tim. 1:8)


      READ MORE

 • 11 September 2019 / Renungan Harian

  SUKAR KARENA SUDAH MELEKAT KUAT


  Lukas 18:18-30

  "Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam Kerajaan Allah." (Luk. 18:24)


      READ MORE

 • 10 September 2019 / Renungan Harian

  AKIBAT KETIDAKSETIAAN


  2 Raja-raja 18:9-18

  Raja Asyur mengangkut orang Israel ke dalam pembuangan … oleh karena mereka tidak mau mendengarkan suara TUHAN, Allah mereka, dan melanggar perjanjian-Nya .... (2Raj. 18:11-12)


      READ MORE

 • 09 September 2019 / Renungan Harian

  CUKUP HANYA TUHAN


  2 Raja-raja 17:24-41

  "Janganlah kamu melupakan perjanjian yang telah Kuadakan dengan kamu dan janganlah kamu berbakti kepada allah lain ...." (2Raj. 17:38)


      READ MORE

 • 08 September 2019 / Renungan Harian

  MENJADI MURID YESUS


  “Barangsiapa tidak memikul salibnya dan mengikut Aku,

  ia tidak dapat menjadi murid-Ku.”

  (Luk. 14:27)


      READ MORE

 • 07 September 2019 / Renungan Harian

  TIDAK BERPALING MENINGGALKAN TUHAN


  Ulangan 29:2-20

  "Sebab itu janganlah di antaramu ada laki-laki atau perempuan, kaum keluarga atau suku yang hatinya pada hari ini berpaling meninggalkan TUHAN, Allah kita ...." (Ul. 29:18)


      READ MORE

 • 06 September 2019 / Renungan Harian

  INGAT SELALU PEKERJAAN TUHAN


  Ulangan 7:12-26

  "... ingatlah selalu apa yang dilakukan TUHAN, Allahmu ...." (Ul. 7:18)


      READ MORE

 • 05 September 2019 / Renungan Harian

  TAKUT AKAN TUHAN


  Kejadian 39:1-23

  "Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah?" (Kej. 39:9)


      READ MORE

 • 04 September 2019 / Renungan Harian

  ALLAH YANG RENDAH HATI


  Yesaya 57:14-21

  "Aku bersemayam di tempat tinggi dan di tempat kudus tetapi juga bersama-sama orang yang remuk dan rendah hati ...." (Yes. 57:15)


      READ MORE

 • 03 September 2019 / Renungan Harian

  SETIA BELAJAR DENGAN RENDAH HATI


  Mazmur 119:65-72

  Ajarkanlah kepadaku kebijaksanaan dan pengetahuan yang baik, sebab aku percaya kepada perintah-perintah-Mu. (Mzm. 119:66)


      READ MORE

 • 02 September 2019 / Renungan Harian

  KERENDAHAN HATI YANG MENYELAMATKAN


  KERENDAHAN HATI YANG MENYELAMATKAN
  2 Tawarikh 12:1-12

  "Mereka telah merendahkan diri, oleh sebab itu Aku tidak akan memusnahkan mereka." (2Taw. 12:7)

   


      READ MORE

 • 31 August 2019 / Renungan Harian

  BESAR ITU MELAYANI


  Matius 20:20-28

  “... sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawa-Nya menjadi tebusan bagi banyak orang.” (Mat. 20:28)


      READ MORE

 • 30 August 2019 / Renungan Harian

  PENGURUS KASIH KARUNIA


  1 Petrus 4:7-11

  Layanilah seorang akan yang lain, sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. (1Pet. 4:10)


      READ MORE

 • 29 August 2019 / Renungan Harian

  KEBAIKAN ITU DIUPAYAKAN


  1 Petrus 3:8-12

  “Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik, ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya.” (1Pet. 3:11)


      READ MORE

 • 28 August 2019 / Renungan Harian

  MENGHADIRKAN KEHIDUPAN


  Lukas 6:6-11

  “Aku bertanya kepada kamu: Manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat, berbuat baik atau berbuat jahat, menyelamatkan nyawa orang atau membinasakannya?” (Luk. 6:9)


      READ MORE

 • 27 August 2019 / Renungan Harian

  TURUTI FIRMANNYA


  Wahyu 3:7-13

  Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firman-Ku dan engkau tidak menyangkal nama-Ku. (Why. 3:8)


      READ MORE

 • 26 August 2019 / Renungan Harian

  PERKATAANMU MENYATAKAN HATIMU


  PERKATAANMU MENYATAKAN HATIMU
  Mazmur 109:21-31

  Aku hendak bersyukur sangat kepada TUHAN dengan mulutku, dan aku hendak memuji-muji Dia di tengah-tengah orang banyak. (Mzm. 109:30)


      READ MORE

 • 13 August 2019 / Renungan Harian

  KUNYANYIKAN KASIH SETIA TUHAN


  KUNYANYIKAN KASIH SETIA TUHAN
  Mazmur 89:2-19

  Aku hendak menyanyikan kasih setia TUHAN selama-lamanya, hendak memperkenalkan kesetiaan-Mu dengan mulutku turun-temurun. (Mzm. 89:2)


      READ MORE

 • 12 August 2019 / Renungan Harian

  BERANI HIDUP BERKENAN


  BERANI HIDUP BERKENAN
  Ibrani 11:1-7

  Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. (Ibr. 11:1)


      READ MORE

 • 11 August 2019 / Renungan Harian

  SIAP SEDIA


  SIAP SEDIA
  Lukas 12:32-40

  “Hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu sangkakan.” (Luk. 12:40)


      READ MORE

 • 10 August 2019 / Renungan Harian

  HATIMU KUNCI KEHIDUPAN


  HATIMU KUNCI KEHIDUPAN
  Matius 6:19-24

  “Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada.” (Mat. 6:21)


      READ MORE

 • 09 August 2019 / Renungan Harian

  MENIKMATI PEMBERIAN TUHAN


  MENIKMATI PEMBERIAN TUHAN
  Pengkhotbah 6:1-6

  Biarpun ia hidup dua kali seribu tahun, kalau ia tidak menikmati kesenangan: bukankah segala sesuatu menuju satu tempat? (Pkh. 6:6)


      READ MORE

 • 08 August 2019 / Renungan Harian

  MENGHIDUPI KEHADIRAN ALLAH


  MENGHIDUPI KEHADIRAN ALLAH
  Mazmur 33:12-22

  Berbahagialah bangsa, yang Allahnya ialah TUHAN, suku bangsa yang dipilih-Nya menjadi milik-Nya sendiri! (Mzm. 33:12)


      READ MORE

 • 07 August 2019 / Renungan Harian

  PERHATIKAN YANG PENTING


  PERHATIKAN YANG PENTING
  Lukas 12:22-31

  “Sebab hidup itu lebih penting dari pada makanan dan tubuh itu lebih penting dari pada pakaian.” (Luk. 12:23)


      READ MORE

 • 06 August 2019 / Renungan Harian

  TENANGKAN HATIMU


  TENANGKAN HATIMU
  Pengkhotbah 3:16 — 4:8

  Segenggam ketenangan lebih baik dari pada dua genggam jerih payah dan usaha menjaring angin. (Pkh. 4:6)


      READ MORE

 • 05 August 2019 / Renungan Harian

  DENGAN HATI


  DENGAN HATI
  Kolose 3:18 — 4:1

  Apa pun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. (Kol. 3:23)


      READ MORE

 • 04 August 2019 / Renungan Harian

  KETAMAKAN TIDAK MENYELAMATKAN


  KETAMAKAN TIDAK MENYELAMATKAN
  Lukas 12:13-21

  “Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung dari pada kekayaannya itu.” (Luk 12:15)


      READ MORE

 • 03 August 2019 / Renungan Harian

  HATI YANG MELEKAT PADA ALLAH


  HATI YANG MELEKAT PADA ALLAH
  Markus 10:17-22

  Mendengar perkataan itu ia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih, sebab banyak hartanya. (Mrk. 10:22)


      READ MORE

 • 02 August 2019 / Renungan Harian

  HAWA NAFSU ATAU KEHENDAK ALLAH


  HAWA NAFSU ATAU KEHENDAK ALLAH
  Efesus 4:17-24

  ... dan mengenakan manusia baru, yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. (Ef. 4:24)


      READ MORE

 • 01 August 2019 / Renungan Harian

  SIAPA YANG BISA MEMBELI HIDUP?


  SIAPA YANG BISA MEMBELI HIDUP?
  Mazmur 49:2-13

  Tidak seorang pun dapat membebaskan dirinya, atau memberikan tebusan kepada Allah ganti nyawanya .... (Mzm. 49:8)


      READ MORE

 • 31 July 2019 / Renungan Harian

  JANGAN GOYAH!


  JANGAN GOYAH!
  Mazmur 55:17-24

  Serahkanlah kuatirmu kepada TUHAN, maka Ia akan memelihara engkau! Tidak untuk selama-lamanya dibiarkan-Nya orang benar itu goyah. (Mzm. 55:23)


      READ MORE

 • 30 July 2019 / Renungan Harian

  IMAN DAN PERBUATAN


  IMAN DAN PERBUATAN
  Roma 9:30 — 10:4

  Sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. (Rm. 10:4)


      READ MORE

 • 29 July 2019 / Renungan Harian

  PERKARA YANG DI ATAS


  PERKARA YANG DI ATAS
  Kolose 2:16-3:4

  Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. (Kol. 3:1)


      READ MORE

 • 28 July 2019 / Renungan Harian

  RASA CUKUP


  RASA CUKUP
  Lukas 11:1-13

  “Berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya ….” (Luk. 11:3)


      READ MORE

 • 27 July 2019 / Renungan Harian

  MAKNA SEBUAH KEDUDUKAN


  MAKNA SEBUAH KEDUDUKAN
  Ester 4:1-17

  “Siapa tahu, mungkin justru untuk saat yang seperti ini engkau beroleh kedudukan sebagai ratu.” (Est. 4:14)


      READ MORE

 • 26 July 2019 / Renungan Harian

  SERIBU ALASAN BERSYUKUR


  SERIBU ALASAN BERSYUKUR
  Mazmur 138

  Aku hendak bersyukur kepada-Mu dengan segenap hatiku, di hadapan para allah aku akan bermazmur bagi-Mu. (Mzm. 138:1)


      READ MORE

 • 25 July 2019 / Renungan Harian

  HAKAL-DAMA


  HAKAL-DAMA
  Kisah Para Rasul 1:15-20

  Hal itu diketahui oleh semua penduduk Yerusalem, sehingga tanah itu mereka sebut dalam bahasa mereka sendiri “Hakal-Dama”, artinya Tanah Darah. (Kis. 1:19)


      READ MORE

 • 24 July 2019 / Renungan Harian

  ROTI HIDUP


  ROTI HIDUP
  Yohanes 6:41-51

  “Inilah roti yang turun dari sorga: Barangsiapa makan dari padanya, ia tidak akan mati.” (Yoh. 6:50)


      READ MORE

 • 23 July 2019 / Renungan Harian

  BELAJAR DARI KETIDAKTAHUAN


  BELAJAR DARI KETIDAKTAHUAN
  Amsal 9:1-18

  “… buanglah kebodohan, maka kamu akan hidup, dan ikutilah jalan pengertian.” (Ams. 9:6)


      READ MORE

 • 22 July 2019 / Renungan Harian

  IMAN YANG BERAKAR


  IMAN YANG BERAKAR
  Kolose 1:27-2:7

  Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia, hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. (Kol. 2:7)


      READ MORE

 • 21 July 2019 / Renungan Harian

  AKSI DAN REFLEKSI


  AKSI DAN REFLEKSI
  Lukas 10:38-42

  Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataan-Nya, sedang Marta sibuk sekali melayani. (Luk. 10: 39-40)


      READ MORE

 • 20 July 2019 / Renungan Harian

  TANGGUNG JAWAB KEKERABATAN


  TANGGUNG JAWAB KEKERABATAN
  Kejadian 14:1-16

  Ketika Abraham mendengar, bahwa anak saudaranya tertawan, maka dikerahkannyalah orang-orangnya yang terlatih … lalu mengejar musuh sampai ke Dan. (Kej. 14:14)


      READ MORE

 • 19 July 2019 / Renungan Harian

  SOLI DEO GLORIA


  SOLI DEO GLORIA
  Efesus 3:14-21

  … bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. (Ef. 3:21)


      READ MORE

 • 18 July 2019 / Renungan Harian

  MENJADI PERMISIF?


  MENJADI PERMISIF?
  Ibrani 5:1-6

  Ia harus dapat mengerti orang-orang yang jahil dan orang-orang yang sesat, karena ia sendiri penuh dengan kelemahan …. (Ibr. 5:2)


      READ MORE

 • 17 July 2019 / Renungan Harian

  JUJUR DAN TULUS


  JUJUR DAN TULUS
  Mazmur 25:11-22

  Ketulusan dan kejujuran kiranya mengawal aku, sebab aku menanti-nantikan Engkau. (Mzm. 25:21)


      READ MORE

 • 16 July 2019 / Renungan Harian

  KASIH YANG RADIKAL


  KASIH YANG RADIKAL
  1 Yohanes 3:11-18

  Barangsiapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan tetapi menutup pintu hatinya … bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? (1Yoh. 3:17)

   


      READ MORE

 • 15 July 2019 / Renungan Harian

  IMAN PALSU


  IMAN PALSU
  Ayub 24:1-8

  Di ladang mereka mengambil makanan hewan, dan kebun anggur, milik orang fasik, dipetiki buahnya yang ketinggalan. (Ayb. 24:6)


      READ MORE

 • 14 July 2019 / Renungan Harian

  HOSPITALITAS


  HOSPITALITAS
  Lukas 10:25-37

  “Keesokan harinya ia menyerahkan dua dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya: Rawatlah dia dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya, waktu aku kembali.” (Luk. 10:35)


      READ MORE

 • 13 July 2019 / Renungan Harian

  EMAS TIDAK KARATAN


  EMAS TIDAK KARATAN
  Yohanes 3:16-21

  “… tetapi barangsiapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata, bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah.” (Yoh. 3:21)


      READ MORE

 • 12 July 2019 / Renungan Harian

  DARI PENJARA MENJADI PENGUASA


  DARI PENJARA MENJADI PENGUASA
  Kejadian 41:37-49

  Lalu berkatalah Firaun kepada para pegawainya: “Mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh dengan Roh Allah?” (Kej. 41:38)


      READ MORE

 • 11 July 2019 / Renungan Harian

  MENYEMAI PERBUATAN IMAN


  MENYEMAI PERBUATAN IMAN
  Yakobus 2:14-26

  Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. (Yak. 2:26)


      READ MORE

 • 10 July 2019 / Renungan Harian

  KOMUNITAS EKSEMPLARIS


  KOMUNITAS EKSEMPLARIS
  Yosua 23:1-16

  Kuatkanlah benar-benar hatimu dalam memelihara dan melakukan segala yang tertulis dalam kitab hukum Musa, supaya kamu jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri …. (Yos. 23:6)


      READ MORE

 • 09 July 2019 / Renungan Harian

  POLITIK DAN BISNIS AGAMA


  POLITIK DAN BISNIS AGAMA
  Kisah Para Rasul 19:28-40

  Mendengar itu meluaplah amarah mereka, lalu mereka berteriak-teriak, katanya: “Besarlah Artemis dewi orang Efesus!” (Kis. 19:28)


      READ MORE

 • 08 July 2019 / Renungan Harian

  MENGEMBALIKAN RASA MALU


  MENGEMBALIKAN RASA MALU
  Yeremia 6:10-19

  Seharusnya mereka merasa malu, sebab mereka melakukan kejijikan; tetapi mereka sama sekali tidak merasa malu dan tidak kenal noda mereka. (Yer. 6:15)


      READ MORE

 • 07 July 2019 / Renungan Harian

  KESAKSIAN DAN KOMITMEN PUBLIK


  KESAKSIAN DAN KOMITMEN PUBLIK
  Lukas 10:1-11, 16-20

  Kemudian dari pada itu Tuhan menunjuk tujuh puluh murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahului-Nya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjungi-Nya. (Luk. 10:1)


      READ MORE

 • 06 July 2019 / Renungan Harian

  JIKALAU TUHAN MENJADI RAJA


  JIKALAU TUHAN MENJADI RAJA
  Zakaria 14:10-21

  Maka segala kuali di Yerusalem dan di Yehuda akan menjadi kudus bagi TUHAN semesta alam …. (Za. 14:21)


      READ MORE

 • 05 July 2019 / Renungan Harian

  IA TIDAK MATI GAYA


  IA TIDAK MATI GAYA
  Mazmur 66:1-9

  Ia mengubah laut menjadi tanah kering, dan orang-orang itu berjalan kaki menyeberangi sungai. Oleh sebab itu kita bersukacita karena Dia …. (Mzm. 66:6)


      READ MORE

 • 04 July 2019 / Renungan Harian

  MULAI DARI DIRI SENDIRI


  MULAI DARI DIRI SENDIRI
  Roma 7:14-26

  Karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. (Rm. 7:15)


      READ MORE

 • 03 July 2019 / Renungan Harian

  MEMBONGKAR PERANGKAP


  MEMBONGKAR PERANGKAP
  Mazmur 140

  Orang congkak dengan sembunyi memasang jerat terhadap aku, dan mereka membentangkan tali-tali sebagai jaring, di sepanjang jalan mereka menaruh perangkap terhadap aku. (Mzm. 140:6)


      READ MORE

 • 02 July 2019 / Renungan Harian

  ONLY LOVE CAN SAVE US


  ONLY LOVE CAN SAVE US
  Efesus 5:6-21

  Karena itu, perhatikanlah dengan saksama, bagaimana kamu hidup, janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. (Ef. 5:15-16)


      READ MORE

 • 01 July 2019 / Renungan Harian

  LAMA SEKALIGUS BARU


  LAMA SEKALIGUS BARU
  1 Yohanes 2:7-11

  Saudara-saudara yang kekasih, bukan perintah baru yang kutuliskan kepada kamu, melainkan perintah lama yang telah ada padamu dari mulanya … Namun perintah baru juga kutuliskan kepada kamu …. (1Yoh. 2: 7-8)


      READ MORE

 • 30 June 2019 / Renungan Harian

  MEMAKNAI HIDUP BERSAMA SANG GURU


  MEMAKNAI HIDUP BERSAMA SANG GURU
  Lukas 9:51-62

  Yesus berkata kepadanya: “Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi Anak Manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepala-Nya.” (Luk. 9:58)


      READ MORE

 • 29 June 2019 / Renungan Harian

  RUMAH ALLAH


  RUMAH ALLAH
  Lukas 9:21-27

  Dan Yesus berkata, “Anak Manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga.” (Luk. 9:22)


      READ MORE

 • 28 June 2019 / Renungan Harian

  KESEJAHTERAAN ROHANI


  KESEJAHTERAAN ROHANI
  Galatia 4:8-20

  Kamu dengan teliti memelihara hari-hari tertentu, bulan-bulan, masa-masa yang tetap dan tahun-tahun. Aku kuatir kalau-kalau susah payahku untuk kamu telah sia-sia. (Gal. 4:10-11)


      READ MORE

 • 27 June 2019 / Renungan Harian

  JALANI UJIAN HIDUP DENGAN TENANG


  JALANI UJIAN HIDUP DENGAN TENANG
  2 Korintus 13:5-10

  Ujilah dirimu sendiri, apakah kamu tetap tegak di dalam iman. Selidikilah dirimu! Apakah kamu tidak yakin akan dirimu, bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu? Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. (2Kor. 13:5)


      READ MORE

 • 26 June 2019 / Renungan Harian

  PERCAYALAH DAN SALING MEMULIHKAN


  PERCAYALAH DAN SALING MEMULIHKAN
  Lukas 9:37-43a

  “Hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat, berapa lama lagi Aku harus tinggal di antara kamu dan sabar terhadap kamu? Bawa anakmu itu kemari!” (Luk. 9:41)


      READ MORE

 • 25 June 2019 / Renungan Harian

  TEMPAT KEDIAMAN ALLAH


  TEMPAT KEDIAMAN ALLAH
  Efesus 2:11-22

  Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah, di dalam Roh. (Ef. 2:22)


      READ MORE

 • 24 June 2019 / Renungan Harian

  BERMEGAHLAH DI DALAM TUHAN


  BERMEGAHLAH DI DALAM TUHAN

  1 Korintus 1:18-31

  Karena itu seperti ada tertulis: “Barangsiapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan.” (1Kor. 1:31)


      READ MORE

 • 23 June 2019 / Renungan Harian

  CERITAKANLAH KEMULIAAN ALLAH


  Lukas 8:26-39

  “Pulanglah ke rumahmu dan ceriterakanlah segala sesuatu yang telah diperbuat Allah atasmu.” (Luk. 8:39)


      READ MORE

 • 22 June 2019 / Renungan Harian

  MEMPERKENALKAN ALLAH


  Matius 9:27-34

  Ketika Yesus meneruskan perjalanan-Nya dari sana, dua orang buta mengikuti-Nya sambil berseru-seru dan berkata: “Kasihanilah kami, hai Anak Daud.” (Mat. 9:27)


      READ MORE

 • 21 June 2019 / Renungan Harian

  HADIRLAH!


  Galatia 3:15-22

  Tetapi Kitab Suci telah mengurung segala sesuatu di bawah kekuasaan dosa, supaya oleh karena iman dalam Yesus Kristus janji itu diberikan kepada mereka yang percaya. (Gal. 3:22)


      READ MORE

 • 20 June 2019 / Renungan Harian

  SUNAT HATI


  SUNAT HATI
  Roma 2:17-29

  Tetapi orang Yahudi sejati ialah dia yang tidak nampak keyahudiannya dan sunat ialah sunat di dalam hati, secara rohani, bukan secara hurufiah. (Rm. 2:29)


      READ MORE

 • 19 June 2019 / Renungan Harian

  AKU BAHAGIA


  AKU BAHAGIA
  Lukas 1:46b-55

  “… sebab Ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya, mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia ….” (Luk. 1:48)


      READ MORE

 • 18 June 2019 / Renungan Harian

  TUNJUKKAN KESATUAN HIDUP DALAM ROH


  TUNJUKKAN KESATUAN HIDUP DALAM ROH
  Efesus 4:1-6

  Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Dan berusahalah memelihara kesatuan Roh oleh ikatan damai sejahtera …. (Ef. 4:2-3)


      READ MORE

 • 17 June 2019 / Renungan Harian

  MEMBANGUN KEHIDUPAN


  MEMBANGUN KEHIDUPAN

  Efesus 4:7-16

  Dari pada-Nyalah seluruh tubuh, - yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota – menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. (Ef. 4:16)


      READ MORE

 • 16 June 2019 / Renungan Harian

  SIBUK MEMENUHI HARAPAN-HARAPAN ALLAH


  Yohanes 16:12-15

  “Segala sesuatu yang Bapa punya, adalah Aku punya; sebab itu Aku berkata: Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterima-Nya dari pada-Ku.” (Yoh. 16:15)


      READ MORE

 • 15 June 2019 / Renungan Harian

  HIDUP ADALAH MISI ALLAH


  Lukas 2:41-52

  “Mengapa kamu mencari Aku? Tidakkah kamu tahu, bahwa Aku harus berada di dalam rumah Bapa-Ku?” (Luk. 2:49)


      READ MORE

 • 14 June 2019 / Renungan Harian

  TUNJUKKAN KESATUAN HIDUP DALAM ROH


  Efesus 4:1-6

  Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Dan berusahalah memelihara kesatuan Roh oleh ikatan damai sejahtera …. (Ef. 4:2-3)


      READ MORE

 • 13 June 2019 / Renungan Harian

  MENAWARKAN PENGHARAPAN DAN KASIH


  MENAWARKAN PENGHARAPAN DAN KASIH
  Efesus 1:17-19

  Dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilan-Nya: betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukan-Nya bagi orang-orang kudus …. (Efesus 1:18)


      READ MORE

 • 12 June 2019 / Renungan Harian

  INTIM DENGAN TUHAN, INTIM DENGAN SESAMA


  INTIM DENGAN TUHAN, INTIM DENGAN SESAMA
  Lukas 1:26-38

  Jawab malaikat itu kepadanya: “Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Mahatinggi akan menaungi engkau; sebab itu anak yang akan kaulahirkan itu akan disebut kudus, Anak Allah.” (Luk. 1:35)


      READ MORE

 • 11 June 2019 / Renungan Harian

  HIDUP DENGAN PIKIRAN KRISTUS


  HIDUP DENGAN PIKIRAN KRISTUS
  1 Korintus 2:12-16

  … kami berkata-kata tentang karunia-karunia Allah dengan perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia, tetapi oleh Roh. (1Kor. 2:13)


      READ MORE

 • 10 June 2019 / Renungan Harian

  HIKMAT ALLAH vs HIKMAT DUNIA


  HIKMAT ALLAH vs HIKMAT DUNIA
  1 Korintus 2:1-11

  Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. (1Kor. 2:10)


      READ MORE

 • 09 June 2019 / Renungan Harian

  HIDUP DISERTAI PENOLONG


  HIDUP DISERTAI PENOLONG
  Yohanes 14:8-17 (25-27)

  “Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang Penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya ….” (Yohanes 14:16)


      READ MORE

 • 08 June 2019 / Renungan Harian

  SANG KURIR


  SANG KURIR
  Lukas 1:5-17

  “… ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan, Allah mereka ….” (Lukas 1:16)


      READ MORE

 • 07 June 2019 / Renungan Harian

  TERUS BERBUAT BAIK


  TERUS BERBUAT BAIK
  Galatia 6:7-10

  Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai, jika kita tidak menjadi lemah. (Gal. 6:9)


      READ MORE

 • 06 June 2019 / Renungan Harian

  MANUSIA KADANG-KADANG


  MANUSIA KADANG-KADANG
  Galatia 5:16-25

  Barangsiapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. (Gal. 5:24)


      READ MORE

 • 05 June 2019 / Renungan Harian

  SIAPAKAH AKU INI?


  SIAPAKAH AKU INI?
  Lukas 9:18-27

  Yesus bertanya kepada mereka: “Menurut kamu, siapakah Aku ini?’ Jawab Petrus: “Mesias dari Allah.” (Lukas 9:20)


      READ MORE

 • 04 June 2019 / Renungan Harian

  HIDUP BERSAMA TUHAN YANG DAHSYAT


  HIDUP BERSAMA TUHAN YANG DAHSYAT
  Mazmur 29

  Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada umat-Nya, TUHAN kiranya memberkati umat-Nya dengan sejahtera! (Mazmur 29:11)


      READ MORE

 • 03 June 2019 / Renungan Harian

  CERMINAN KRISTUS


  CERMINAN KRISTUS
  Kisah Para Rasul 16:35-40

  Lalu mereka meninggalkan penjara itu dan pergi ke rumah Lidia; dan setelah bertemu dengan saudara-saudara di situ dan menghiburkan mereka, berangkatlah kedua rasul itu. (Kis.16:40)


      READ MORE

 • 02 June 2019 / Renungan Harian

  MENJADI SATU SEPERTI BAPA DAN ANAK


  MENJADI SATU SEPERTI BAPA DAN ANAK
  Yohanes 17:20-26

  “… supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau, ya Bapa, di dalam Aku dan Aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam Kita, supaya dunia percaya, bahwa Engkaulah yang telah mengutus Aku.” (Yoh. 17:21)


      READ MORE

 • 01 June 2019 / Renungan Harian

  JIWA-JIWA YANG PENUH KASIH KARUNIA


  JIWA-JIWA YANG PENUH KASIH KARUNIA
  Yohanes 1:14-18

  Firman itu telah menjadi manusia, dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaan-Nya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepada-Nya sebagai Anak Tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. (Yoh. 1:14)


      READ MORE

 • 31 May 2019 / Renungan Harian

  IMANUEL, ALLAH BESERTA KITA


  IMANUEL, ALLAH BESERTA KITA

  Keluaran 33:12-17

  “Aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketenteraman kepadamu.” (Kel. 33:14)


      READ MORE

 • 30 May 2019 / Renungan Harian

  BERIMAN ADALAH MELANJUTKAN MISI KRISTUS


  Lukas 24:44-53

  Lalu Ia membuka pikiran mereka, sehingga mereka mengerti Kitab Suci. (Luk. 24:45)


      READ MORE

 • 29 May 2019 / Renungan Harian

  MATAKU TELAH MELIHAT


  MATAKU TELAH MELIHAT

  Lukas 2:25-38

  “… sebab mataku telah melihat keselamatan yang dari pada-Mu ….” (Luk. 2:30)


      READ MORE

 • 28 May 2019 / Renungan Harian

  AKU DEKAT, ENGKAU DEKAT


  AKU DEKAT, ENGKAU DEKAT

  2 Tawarikh 15:1-15

  Mereka mengadakan perjanjian untuk mencari TUHAN, Allah nenek moyang mereka, dengan segenap hati dan jiwa. (2Taw. 15:12)


      READ MORE

 • 27 May 2019 / Renungan Harian

  MENJADI ANAK ALLAH


  MENJADI ANAK ALLAH

  Wahyu 21:5-14

  “Barangsiapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini, dan Aku akan menjadi Allahnya dan ia akan menjadi anak-Ku.” (Why. 21:7)


      READ MORE

 • 26 May 2019 / Renungan Harian

  MELAKUKAN APA YANG IA KATAKAN


  Yohanes 14:23-29

  “… tetapi Penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam nama-Ku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu ….” (Yoh. 14:26)


      READ MORE

 • 25 May 2019 / Renungan Harian

  MENCARI YANG HILANG


  MENCARI YANG HILANG

  Lukas 19:1-10

  “Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang.” (Luk. 19:10)


      READ MORE

 • 24 May 2019 / Renungan Harian

  BERKAT HIKMAT


  Amsal 2:6-8

  Karena TUHANlah yang memberikan hikmat, dari mulut-Nya datang pengetahuan dan kepandaian. (Ams. 2:6)


      READ MORE

 • 23 May 2019 / Renungan Harian

  VITAMIN C


  VITAMIN C
  Mazmur 67

  Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepada-Mu, ya Allah, kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepada-Mu. (Mzm. 67:6)


      READ MORE

 • 22 May 2019 / Renungan Harian

  KEADILAN RESTORATIF


  KEADILAN RESTORATIF
  Imamat 19:9-18

  “Pada waktu kamu menuai hasil tanahmu, janganlah kausabit ladangmu habis-habis sampai ke tepinya, dan janganlah kaupungut apa yang ketinggalan dari penuaianmu.” (Im. 19:9)


      READ MORE

 • 21 May 2019 / Renungan Harian

  SOLIDARITAS LINTAS BATAS


  Kisah Para Rasul 11:27-30

  Lalu murid-murid memutuskan untuk mengumpulkan suatu sumbangan, sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing dan mengirimkannya kepada saudara-saudara yang diam di Yudea. (Kis. 11:29)


      READ MORE

 • 20 May 2019 / Renungan Harian

  RUKUN ITU INDAH


  RUKUN ITU INDAH

  Sungguh, alangkah baiknya dan indahnya, apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun!

  (Mzm. 133:1)


      READ MORE

 • 19 May 2019 / Renungan Harian

  SALING MENGASIHI


  “Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi … Dengan demikian semua orang akan tahu, bahwa kamu adalah murid-murid-Ku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi.”

  (Yoh. 13:34-35)


      READ MORE

 • 18 May 2019 / Renungan Harian

  ORANG-ORANG KUDUS YANG MEMERINTAH


  ORANG-ORANG KUDUS YANG MEMERINTAH

  “Maka pemerintahan, kekuasaan dan kebesaran dari kerajaan-kerajaan di bawah semesta langit akan diberikan kepada orang-orang kudus, umat Yang Mahatinggi ….”

  (Dan. 7:27)


      READ MORE

 • 17 May 2019 / Renungan Harian

  RAJA TERPILIH


  RAJA TERPILIH

  “Pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita dan Dia yang diurapi-Nya, dan Ia akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya.”

  (Why. 11:15)


      READ MORE

 • 16 May 2019 / Renungan Harian

  JANGAN TAKUT MENJADI NABI


  JANGAN TAKUT MENJADI NABI
  Yehezkiel 2:8-3:11

  “Lihat, Aku meneguhkan hatimu melawan mereka yang berkepala batu dan membajakan semangatmu melawan ketegaran hati mereka.” (Yeh. 3:8)


      READ MORE

 • 15 May 2019 / Renungan Harian

  APA YANG KITA LAKUKAN


  APA YANG KITA LAKUKAN
  Yohanes 10:31-42

  “Jikalau Aku tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapa-Ku, janganlah percaya kepada-Ku, tetapi jikalau Aku melakukannya dan kamu tidak mau percaya kepada-Ku, percayalah akan pekerjaan-pekerjaan itu ….” (Yoh. 10:37-38)


      READ MORE

 • 14 May 2019 / Renungan Harian

  YANG BERKUASA DAN YANG ADIL


  YANG BERKUASA DAN YANG ADIL
  Yehezkiel 45:1-9

  “Cukuplah itu, hai raja-raja Israel, jauhkanlah kekerasan dan aniaya, tetapi lakukanlah keadilan dan kebenaran; hentikanlah kekerasanmu yang mengusir umat-Ku dari tanah miliknya ….” (Yeh. 45:9)


      READ MORE

 • 13 May 2019 / Renungan Harian

  GOD IS SO GOOD


  GOD IS SO GOOD
  Mazmur 100

  Sebab TUHAN itu baik, kasih setia-Nya untuk selama-lamanya, dan kesetiaan-Nya tetap turun-temurun. (Mzm. 100:5)


      READ MORE

 • 12 May 2019 / Renungan Harian

  SIAPA KITA?


  SIAPA KITA?
  Yohanes 10:22-30

  “Aku telah mengatakannya kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya; pekerjaan-pekerjaan yang Kulakukan dalam nama Bapa-Ku, itulah yang memberikan kesaksian tentang Aku ….” (Yoh. 10:25)


      READ MORE

 • 11 May 2019 / Renungan Harian

  DIBERKATI DAN MEMBERKATI


  DIBERKATI DAN MEMBERKATI
  Lukas 12:29-32

  “Tetapi carilah Kerajaan-Nya, maka semuanya itu akan ditambahkan juga kepadamu.” (Luk. 12:31)


      READ MORE

 • 10 May 2019 / Renungan Harian

  TUHAN ADALAH GEMBALAKU


  TUHAN ADALAH GEMBALAKU
  Mazmur 23

  Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, Ia membimbing aku ke air yang tenang; Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena nama-Nya. (Mzm. 23:2-3)


      READ MORE

 • 09 May 2019 / Renungan Harian

  ANAK DOMBA YANG DISEMBELIH


  ANAK DOMBA YANG DISEMBELIH
  Wahyu 5:1-10

  “Engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya; karena Engkau telah disembelih dan dengan darah-Mu Engkau telah membeli mereka bagi Allah ….” (Why. 5:9)


      READ MORE

 • 08 May 2019 / Renungan Harian

  DUC IN ALTUM


  DUC IN ALTUM
  Lukas 5:1-11

  Setelah selesai berbicara, Ia berkata kepada Simon: “Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan.” (Luk. 5:4)


      READ MORE

 • 07 May 2019 / Renungan Harian

  TUHANKU LEBIH BESAR


  TUHANKU LEBIH BESAR
  Mazmur 121

  Pertolonganku ialah dari TUHAN, yang menjadikan langit dan bumi. (Mzm. 121:2)


      READ MORE

 • 06 May 2019 / Renungan Harian

  TAKUT AKAN TUHAN


  TAKUT AKAN TUHAN
  Kisah Para Rasul 9:19b-31

  Selama beberapa waktu jemaat di seluruh Yudea, Galilea dan Samaria berada dalam keadaan damai. Jemaat itu dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan. Jumlahnya makin bertambah besar oleh pertolongan dan penghiburan Roh Kudus. (Kis. 9:31)


      READ MORE

 • 05 May 2019 / Renungan Harian

  KESEMPATAN KEDUA


  Yohanes 21:1-19

  Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya: “Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi Aku? … Gembalakanlah domba-domba-Ku.” (Yoh. 21:17)


      READ MORE

 • 04 May 2019 / Renungan Harian

  TINGGAL SERTAKU


  TINGGAL SERTAKU

  Kejadian 18:1-8

  “Tuanku, jika aku telah mendapat kasih tuanku, janganlah kiranya lampaui hambamu ini.”(Kej. 18:3)


      READ MORE

 • 03 May 2019 / Renungan Harian

  KAU UBAH RATAPKU MENJADI TARIAN


  KAU UBAH RATAPKU MENJADI TARIAN
  Mazmur 30

  Aku yang meratap telah Kauubah menjadi orang yang menari-nari, kain kabungku telah Kaubuka, pinggangku Kauikat dengan sukacita …. (Mzm. 30:12)


      READ MORE

 • 02 May 2019 / Renungan Harian

  KUASA DAN KERENDAHAN


  KUASA DAN KERENDAHAN
  Yesaya 5:11-17

  Maka manusia akan ditundukkan, dan orang akan direndahkan, ya, orang-orang sombong akan direndahkan. (Yes. 5:15)


      READ MORE

 • 01 May 2019 / Renungan Harian

  MENGAKUI TUHAN


  MENGAKUI TUHAN
  Lukas 12:4-12

  “Aku berkata kepadamu: Setiap orang yang mengakui Aku di depan manusia, Anak Manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Allah.” (Luk. 12:8)


      READ MORE

 • 30 April 2019 / Renungan Harian

  MISKIN TAPI KAYA


  MISKIN TAPI KAYA
  Wahyu 2:8-11

  Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu–namun engkau kaya …. (Why. 2:9)


      READ MORE

 • 29 April 2019 / Renungan Harian

  DAMAI DALAM PENDERITAAN


  DAMAI DALAM PENDERITAAN
  Wahyu 1:9-20

  Dan di tengah-tengah kaki dian itu ada seorang serupa Anak Manusia …. (Why. 1:13)


      READ MORE

 • 28 April 2019 / Renungan Harian

  DAMAI SEJAHTERA KRISTUS


  DAMAI SEJAHTERA KRISTUS
  Yohanes 20:19-31

  “Damai sejahtera bagi kamu! Sama seperti Bapa mengutus Aku, demikian juga Aku mengutus kamu.” (Yoh. 20:21)


      READ MORE

 • 27 April 2019 / Renungan Harian

  PERCAYA DAN BEKERJA


  PERCAYA DAN BEKERJA
  1 Samuel 17:32-51

  Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya, dipilihnya dari dasar sungai lima batu yang licin …. (1Sam. 17:40)


      READ MORE

 • 26 April 2019 / Renungan Harian

  SAYA PUNYA TUHAN YANG BESAR


  SAYA PUNYA TUHAN YANG BESAR
  1 Samuel 17:19-32

  ‘Siapakah orang Filistin yang tak bersunat ini, sampai ia berani mencemoohkan barisan dari pada Allah yang hidup?” (1Sam. 17: 26)


      READ MORE

 • 25 April 2019 / Renungan Harian

  DIHORMATI ORANG BANYAK


  DIHORMATI ORANG BANYAK
  Kisah Rasul 5:12-16

  Namun mereka sangat dihormati orang banyak. (Kis. 5:13)


      READ MORE

 • 24 April 2019 / Renungan Harian

  BELUM TENTU PERCAYA


  BELUM TENTU PERCAYA
  Lukas 24:1-12

  Tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. (Luk. 24:11)


      READ MORE

 • 23 April 2019 / Renungan Harian

  TELADAN YAEL


  TELADAN YAEL
  Hakim-Hakim 4:17-23; 5:24-31a

  Diberkatilah Yael, isteri Heber, orang Keni itu, melebihi perempuan-perempuan lain …. (Hak. 5:24)


      READ MORE

 • 22 April 2019 / Renungan Harian

  HIDUP MENCERITAKAN PERBUATAN TUHAN


  HIDUP MENCERITAKAN PERBUATAN TUHAN
  Mazmur 118:1-2;14-24

  Aku tidak akan mati, tetapi hidup, dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan TUHAN. (Mzm. 118:17)


      READ MORE

 • 21 April 2019 / Renungan Harian

  MELIHAT TUHAN YANG BANGKIT


  MELIHAT TUHAN YANG BANGKIT
  Yohanes 20:1-18

  “Aku telah melihat Tuhan!” (Yoh. 20:18)


      READ MORE

 • 20 April 2019 / Renungan Harian

  TIDAK ADA HARAPAN?


  TIDAK ADA HARAPAN?
  Matius 27:57-66

  Dan Yusuf pun mengambil mayat itu, mengapaninya dengan kain lenan yang putih bersih, lalu membaringkannya di dalam kuburnya yang baru …. (Mat. 27:59-60)


      READ MORE

 • 19 April 2019 / Renungan Harian

  ALLAHKU, MENGAPA ENGKAU MENINGGALKAN AKU?


  ALLAHKU, MENGAPA ENGKAU MENINGGALKAN AKU?
  Mazmur 22

  Allahku, Allahku, mengapa Engkau meninggalkan aku? Aku berseru, tetapi Engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. (Mzm. 22:2)


      READ MORE

 • 18 April 2019 / Renungan Harian

  TUHAN YANG MENJADI HAMBA


  TUHAN YANG MENJADI HAMBA
  Yohanes 13:1-17; 31-35b

  “Sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi dari pada tuannya, ataupun seorang utusan dari pada dia yang mengutusnya.” (Yoh. 13:16)


      READ MORE

 • 17 April 2019 / Renungan Harian

  KUAT KARENA KRISTUS


  KUAT KARENA KRISTUS
  Ibrani 12:1-3

  Ingatlah selalu akan Dia, yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap diri-Nya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. (Ibr. 12:3)


      READ MORE

 • 16 April 2019 / Renungan Harian

  NO CROSS, NO CROWN


  NO CROSS, NO CROWN

  Yohanes 12:20-36

  “Sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja; tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah.” (Yoh. 12:24)


      READ MORE

 • 15 April 2019 / Renungan Harian

  ALLAH: MAHAADIL DAN MAHAKASIH


  ALLAH: MAHAADIL DAN MAHAKASIH
  Mazmur 36:6-12

  Lanjutkanlah kasih setia-Mu bagi orang yang mengenal Engkau, dan keadilan-Mu bagi orang yang tulus hati! (Mzm. 36:11)


      READ MORE

 • 14 April 2019 / Renungan Harian

  PIKUL SALIB DAN IKUT YESUS


  PIKUL SALIB DAN IKUT YESUS
  Lukas 23:1-49

  “… Simon dari Kirene, yang baru datang dari luar kota, lalu diletakkan salib itu di atas bahunya, supaya dipikulnya sambil mengikuti Yesus.” (Luk. 23:26)


      READ MORE

 • 13 April 2019 / Renungan Harian

  MENYIAPKAN PASKAH


  MENYIAPKAN PASKAH
  Lukas 22:1-13

  “Pergilah, persiapkanlah perjamuan Paskah bagi kita supaya kita makan.” (Luk. 22:8)


      READ MORE

 • 12 April 2019 / Renungan Harian

  SAUDARA/I KRISTUS


  SAUDARA/I KRISTUS

  Ibrani 2:10-18

  … itulah sebabnya Ia tidak malu menyebut mereka saudara …. (Ibr. 2:11)


      READ MORE

 • 11 April 2019 / Renungan Harian

  TIDAK MENYIA-NYIAKAN KASIH KARUNIA


  TIDAK MENYIA-NYIAKAN KASIH KARUNIA
  Ibrani 2:1-9

  … bagaimanakah kita akan luput, jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar itu …. (Ibr. 2:3)


      READ MORE

 • 10 April 2019 / Renungan Harian

  MATA ROHANI


  MATA ROHANI
  Habakuk 3:2-15

  … melihat Engkau, gunung-gunung gemetar, air bah menderu lalu, samudera raya memperdengarkan suaranya dan mengangkat tangannya. (Hab. 3:10)


      READ MORE

 • 09 April 2019 / Renungan Harian

  BERMEGAH KARENA ALLAH


  Mazmur 20

  Orang ini memegahkan kereta dan orang itu memegahkan kuda, tetapi kita bermegah dalam nama TUHAN, Allah kita. (Mzm. 20:8)


      READ MORE

 • 08 April 2019 / Renungan Harian

  TULUS IKHLAS


  Ibrani 10:19-25

  Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh …. (Ibr. 10:22)


      READ MORE

 • 07 April 2019 / Renungan Harian

  YUDAS YANG (BERPURA-PURA) BAIK


  Yohanes 12:1-8

  Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri …. (Yoh. 12:6)


      READ MORE

 • 06 April 2019 / Renungan Harian

  ZIARAH: BERJALAN BERSAMA ALLAH


  Mazmur 126

  TUHAN telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. (Mzm. 126:3)


      READ MORE

 • 05 April 2019 / Renungan Harian

  SAKSI TUHAN


  SAKSI TUHAN

  Yesaya 43:8-15

  “Kamulah saksi-saksi-Ku,” demikianlah firman Tuhan, “dan Akulah Allah.” (Yes. 43:12)


      READ MORE

 • 04 April 2019 / Renungan Harian

  JANGAN TAKUT!


  JANGAN TAKUT

  Yesaya 43:1-7

  “Janganlah takut, sebab Aku ini menyertai engkau ….” (Yes. 43:5)


      READ MORE

 • 03 April 2019 / Renungan Harian

  SEDIKIT TAPI BERARTI


  SEDIKIT TAPI BERARTI

  Lukas 9:10-17

  “Yang ada pada kami tidak lebih dari pada lima roti dan dua ikan, kecuali kami pergi membeli makanan untuk semua orang banyak ini.” (Luk. 9:13)


      READ MORE

 • 02 April 2019 / Renungan Harian

  Tahun Yobel


  TAHUN YOBEL
  Imamat 25:1-11

  “Kamu harus menguduskan tahun yang kelima puluh, dan memaklumkan kebebasan di negeri itu bagi segenap penduduknya. Itu harus menjadi tahun Yobel bagimu ….” (Im. 25:10)


      READ MORE

 • 01 April 2019 / Renungan Harian

  Tidak Ada Allah


  TIDAK ADA ALLAH?
  Mazmur 53

  Orang bebal berkata di dalam hatinya: ”Tidak ada Allah!” Busuk dan jijik kecurangan mereka, tidak ada yang berbuat baik. (Mzm. 53:2)


      READ MORE

 • 31 March 2019 / Renungan Harian

  MEMILIKI HATI BAPA YANG PENUH KASIH


  Lukas 15:1-3, 11b-32

  “Lekaslah bawa ke mari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya.” (Luk. 15:22)


      READ MORE

 • 30 March 2019 / Renungan Harian

  Tidak Risih Memberi Kasih


  TIDAK RISIH MEMBERI KASIH
  Lukas 15:1-10

  Demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat.” (Luk. 15:10)


      READ MORE

 • 29 March 2019 / Renungan Harian

  Jangan Terpaksa Atau Dipaksa


  JANGAN TERPAKSA ATAU DIPAKSA
  Mazmur 32

  Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh; Aku hendak memberi nasihat, mata-Ku tertuju kepadamu. (Mzm. 32:8)


      READ MORE

 • 28 March 2019 / Renungan Harian

  Menceritakan Kisah Iman


  MENCERITAKAN KISAH IMAN
  Yosua 4:1-13

  “… maka haruslah kamu katakan kepada mereka: Bahwa air sungai Yordan terputus di depan tabut perjanjian TUHAN; ketika tabut itu menyeberangi sungai Yordan, air sungai Yordan itu terputus.” (Yos. 4:7)


      READ MORE

 • 27 March 2019 / Renungan Harian

  HAL KECIL DENGAN KASIH YANG BESAR


  Lukas 13:18-21

  “… biji itu tumbuh dan menjadi pohon dan burung-burung di udara bersarang pada cabang-cabangnya.”

  (Luk. 13:19)


      READ MORE

 • 26 March 2019 / Renungan Harian

  Jangan Berdalih


  JANGAN BERDALIH
  Roma 2:12-16

  Karena bukanlah orang yang mendengar hukum Taurat yang benar di hadapan Allah, tetapi orang yang melakukan hukum Tauratlah yang akan dibenarkan. (Rm. 2:13)


      READ MORE

 • 25 March 2019 / Renungan Harian

  BERUBAH DAN BERBUAH


  BERUBAH DAN BERBUAH
  Roma 2:1-11

  Tidakkah engkau tahu, bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? (Rm. 2:4)


      READ MORE

 • 24 March 2019 / Renungan Harian

  Berbuah Dimulai Dari Diri Sendiri


  BERBUAH DIMULAI DARI DIRI SENDIRI
  Lukas 13:1-9

  “… Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi, aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya ….” (Luk. 13:8)


      READ MORE

 • 23 March 2019 / Renungan Harian

  Dari Hati Meluap Ke Mulut


  DARI HATI MELUAP KE MULUT
  Lukas 6:43-45

  “Karena yang diucapkan mulutnya, meluap dari hatinya.” (Luk. 6:45)


      READ MORE

 • 22 March 2019 / Renungan Harian

  Ayo Bangun


  Ayo Bangun

  Wahyu 3:1-6

  Bangunlah, dan kuatkanlah apa yang masih tinggal yang sudah hampir mati ….” (Why. 3:2)


      READ MORE

 • 21 March 2019 / Renungan Harian

  Kasih Yang Setia


  Kasih Yang Setia

  Wahyu 2:8-11

   

  Hendaklah engkau setia sampai mati, dan Aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan.” (Why. 2:10)


      READ MORE

 • 20 March 2019 / Renungan Harian

  Berjuang Masuk Pintu Yang Sesak


  Berjuang Masuk Pintu Yang Sesak

  Lukas 13:22-31

  Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu!” (Luk. 13:24)


      READ MORE

 • 19 March 2019 / Renungan Harian

  BELAJAR DARI KESALAHAN


  Sebab itu siapa yang menyangka, bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh! (1Kor. 10:12)


      READ MORE

 • 18 March 2019 / Renungan Harian

  Anugerah Allah dan Kerendahan Hati


  Anugerah Allah dan Kerendahan Hati

  Roma 4:1-12

   

  Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran.” (Rm. 4:3)


      READ MORE

 • 17 March 2019 / Renungan Harian

  Yesus Tidak Gentar


  Yesus Tidak Gentar

  Lukas 13:31-35 

  Pergilah dan katakanlah kepada si serigala itu: Aku mengusir setan dan menyembuhkan orang, pada hari ini dan besok ….” (Luk. 13:32)


      READ MORE

 • 16 March 2019 / Renungan Harian

  Yang Dirindukan Yesus


  Yang Dirindukan Yesus

  Matius 23:37-39

   

  Berkali-kali Aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya, tetapi kamu tidak mau.” (Mat. 23:37)


      READ MORE

 • 15 March 2019 / Renungan Harian

  Menjadi Teladan Hidup


  Menjadi Teladan Hidup

  Filipi 3:17-20

  Saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka, yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. (Flp. 3:17)


      READ MORE

 • 14 March 2019 / Renungan Harian

  Perubahan Hidup Sejak Ikut Kristus


  Perubahan Hidup Sejak Ikut Kristus

  Filipi 3:2-12 

  Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. (Flp. 3:7)


      READ MORE

 • 13 March 2019 / Renungan Harian

  Jangan Biarkan Iblis Menang


  Jangan Biarkan Iblis Menang

  Lukas 21:34-22:6

   

  Maka masuklah Iblis ke dalam Yudas, yang bernama Iskariot, seorang dari kedua belas murid itu. (Luk. 22:3)


      READ MORE

 • 12 March 2019 / Renungan Harian

  Bangun dan Menjadi Puas


  Bangun dan Menjadi Puas

  Mazmur 17

  Tetapi aku, dalam kebenaran akan kupandang wajah-Mu, dan pada waktu bangun aku akan menjadi puas dengan rupa-Mu. (Mzm. 17:15)


      READ MORE

 • 11 March 2019 / Renungan Harian

  Mengikuti Jejak Kristus


  MENGIKUTI JEJAK KRISTUS
  1 Yohanes 2:1-6

  Barangsiapa mengatakan, bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. (1Yoh. 2:6)


      READ MORE

 • 10 March 2019 / Renungan Harian

  Waktu Yang Baik Bagi Iblis


  WAKTU YANG BAIK BAGI IBLIS
  Lukas 4:1-13

  Sesudah Iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur dari pada-Nya dan menunggu waktu yang baik. (Luk. 4:13)


      READ MORE

 • 09 March 2019 / Renungan Harian

  Selalu Ada Pilihan Tindakan


  SELALU ADA PILIHAN TINDAKAN
  Pengkhotbah 3:1-8

  … ada waktu untuk perang, ada waktu untuk damai. (Pkh. 3:8)


      READ MORE

 • 08 March 2019 / Renungan Harian

  Allah Tidak Lupa Akan Janjinya


  Allah Tidak Lupa Akan Janjinya

  Keluaran 5:24-6:12

  … tetapi Aku sudah mendengar juga erang orang Israel yang telah diperbudak oleh orang Mesir, dan Aku ingat kepada perjanjian-Ku.“ (Kel. 6:4)


      READ MORE

 • 07 March 2019 / Renungan Harian

  Hak Untuk Mendapat Keadilan dan Kebenaran


  Hak Untuk Mendapat Keadilan dan Kebenaran

  Keluaran 5:10-23

   

  Maka mengertilah para mandur Israel, bahwa mereka ada dalam keadaan susah, karena dikatakan kepada mereka: “Kamu tidak boleh mengurangi jumlah batu bata pada tiap-tiap hari.” (Kel. 5:19)


      READ MORE

 • 06 March 2019 / Renungan Harian

  Semakin Rendah Hati dan Peduli Karena Salib Kristus


  Semakin Rendah Hati dan Peduli Karena Salib Kristus

  Matius 6:1-6, 16-21

   

  Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada.” (Mat. 6:21)


      READ MORE

 • 05 March 2019 / Renungan Harian

  Hasil Akhir Dari Mendengarkan


  HASIL AKHIR DARI MENDENGARKAN
  Kisah Para Rasul 10:23b-33

  “Sekarang kami semua sudah hadir di sini di hadapan Allah untuk mendengarkan apa yang ditugaskan Allah kepadamu.” (Kis. 10:33)


      READ MORE

 • 04 March 2019 / Renungan Harian

  Perubahan Pola Pikir


  PERUBAHAN POLA PIKIR
  Kisah Para Rasul 10:9-23a

  “Apa yang dinyatakan halal oleh Allah, tidak boleh engkau nyatakan haram.” (Kis. 10:15)


      READ MORE

 • 03 March 2019 / Renungan Harian

  DENGARKANLAH YESUS!


  DENGARKANLAH YESUS!

  Lukas 9:28-43

   

  “Inilah Anak-Ku yang Kupilih, dengarkanlah Dia.” (Luk. 9:35)


      READ MORE

 • 02 March 2019 / Renungan Harian

  TANGGAPAN MUSA MELIHAT DOSA


  TANGGAPAN MUSA MELIHAT DOSA

  Ulangan 9:15-24

   

  Lalu aku menyaksikan, bahwa sesungguhnya kamu telah berbuat dosa terhadap TUHAN, Allahmu …. (Ul. 9:16)


      READ MORE

 • 01 March 2019 / Renungan Harian

  Teguran Tuhan


  TEGURAN TUHAN
  2 Tawarikh 35:20-27

  “Hentikanlah niatmu menentang Allah yang menyertai aku, supaya engkau jangan dimusnahkan-Nya!” (2Taw. 35:21)


      READ MORE

 • 28 February 2019 / Renungan Harian

  Bersaksi adalah Mempertaruhkan


  Bersaksi adalah Mempertaruhkan

  Kisah Para Rasul 3:11-16

  "Dan karena kepercayaan dalam Nama Yesus, maka Nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini; dan kepercayaan itu telah memberi kesembuhan …." (Kis. 3:16)


      READ MORE

 • 27 February 2019 / Renungan Harian

  Penyesatan Dan Pengampunan


  Penyesatan Dan Pengampunan
  Lukas 17:1-4

  "… tegorlah dia, dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia". (Luk. 17:3)


      READ MORE

 • 26 February 2019 / Renungan Harian

  Mata Tuhan Melihat


  Mata Tuhan Melihat
  1 Samuel 24:2-23

  "Aku tidak akan menjamah tuanku itu, sebab dialah orang yang diurapi TUHAN". (1Sam. 24:11)


      READ MORE

 • 25 February 2019 / Renungan Harian

  Hierarkhi Laki-Laki Dan Perempuan


  Hierarkhi Laki-Laki Dan Perempuan
  1 Korintus 11:2-16

  "… perempuan berasal dari laki-laki … laki-laki dilahirkan oleh perempuan …." (1Kor. 11:12)


      READ MORE

 • 24 February 2019 / Renungan Harian

  Jadilah Murah Hati


  Jadilah Murah Hati
  Lukas 6:27-38

  “Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati.” (Luk. 6:36)


      READ MORE

 • 23 February 2019 / Renungan Harian

  Bersalah ? Jangan Tingkatkan!


  Bersalah ? Jangan Tingkatkan!
  Lukas 12:57-59

  “… mengapakah engkau juga tidak memutuskan sendiri apa yang benar?” (Luk. 12:57)


      READ MORE

 • 22 February 2019 / Renungan Harian

  Kejujuran Di Saat Kesusahan


  Kejujuran Di Saat Kesusahan
  Kejadian 44:1-17

  “Apakah yang akan kami katakan kepada tuanku, apakah yang akan kami jawab, dan dengan apakah kami akan membenarkan diri kami?” (Kej. 44:16)


      READ MORE

 • 21 February 2019 / Renungan Harian

  Daging Dan Roh


  Daging Dan Roh
  Roma 8:1-11

  "Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam Roh …." (Rm. 8:9)


      READ MORE

 • 20 February 2019 / Renungan Harian

  Tampilan Luar Dan Isi Dalam


  Tampilan Luar Dan Isi Dalam
  Lukas 11:37-52

  "… Dia yang menjadikan bagian luar, Dia juga yang menjadikan bagian dalam?" (Luk. 11:40)


      READ MORE

 • 19 February 2019 / Renungan Harian

  Berkat Melalui Banyak Orang


  Berkat Melalui Banyak Orang
  Ezra 1:1-11

  "… TUHAN menggerakkan hati Koresh … untuk menggenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia …." (Ezr. 1:1)


      READ MORE

 • 18 February 2019 / Renungan Harian

  Selalu Ada Kehidupan


  Selalu Ada Kehidupan
  1 Korintus 15:20-34

  "Kalau orang mati sama sekali tidak dibangkitkan, mengapa mereka mau dibaptis bagi orang yang telah meninggal?" (1Kor. 15:29)


      READ MORE

 • 17 February 2019 / Renungan Harian

  Bahagia Dan Celaka


  Bahagia Dan Celaka
  Lukas 6:17-26

  "… semua orang itu disembuhkan-Nya". (Luk. 6:19)


      READ MORE

 • 16 February 2019 / Renungan Harian

  Pertahankan Milik Pusaka


  Pertahankan Milik Siapa
  Yeremia 17:1-4

  "Engkau terpaksa lepas tangan dari milik pusakamu yang telah Kuberikan kepadamu" …. (Yer. 17:4)


      READ MORE

 • 15 February 2019 / Renungan Harian

  Tuhan Bersedih


  Tuhan Bersedih
  Yeremia 13:20-27

  "… Aku sudah melihat perbuatanmu yang keji itu". (Yer. 13:27)


      READ MORE

 • 14 February 2019 / Renungan Harian

  Mempersaksikan Tuhan Yang Bangkit


  Mempersaksikan Tuhan Yang Bangkit
  Kisah Para Rasul 13:26-34

  "Allah telah membangkitkan Dia … dan Ia tidak akan diserahkan kembali kepada kebinasaan". (Kis. 13:34)


      READ MORE

 • 13 February 2019 / Renungan Harian

  Allah Tetap Setia Menyertai


  Allah Tetap Setia Menyertai
  Yesaya 8:1-15

  "Buatlah rancangan, tetapi akan gagal juga; ambillah keputusan, tetapi tidak terlaksana juga, sebab Allah menyertai kami!" (Yes. 8:10)


      READ MORE

 • 12 February 2019 / Renungan Harian

  Sudah Beres


  Sudah Beres
  1 Timotius 3:1-9

  "… orang yang memelihara rahasia iman dalam hati nurani yang suci". (1Tim. 3:9)


      READ MORE

 • 11 February 2019 / Renungan Harian

  Perempuan Harus Berdiam Diri ?


  Perempuan Harus Berdiam Diri ?
  1 Korintus 14:26-40

  "Jika mereka ingin mengetahui sesuatu, baiklah mereka menanyakannya kepada suaminya di rumah". (1Kor. 14:35)


      READ MORE

 • 10 February 2019 / Renungan Harian

  Gusar Karena Perintah Tuhan


  Gusar Karena Perintah Tuhan
  Lukas 5:1-11

  “… karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga.” (Luk. 5:5)


      READ MORE

 • 09 February 2019 / Renungan Harian

  Tidak Takut Pada Tuhan ?


  Tidak Takut Pada Tuhan ?
  Hakim-hakim 3:7-11

  "Lalu bangkitlah murka TUHAN terhadap orang Israel, sehingga Ia menjual mereka kepada Kusyan-Risyataim, raja Aram-Mesopotamia …."(Hak. 3:8)


      READ MORE

 • 08 February 2019 / Renungan Harian

  Takut Akan Tuhan


  Takut Akan Tuhan
  Kisah Para Rasul 9:26-31

  "Jemaat itu dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan". (Kis. 9:31)


      READ MORE

 • 07 February 2019 / Renungan Harian

  Awal Kehidupan


  Awal Kehidupan
  Bilangan 20:22-29

  "Musa menanggalkan pakaian Harun dan mengenakannya kepada Eleazar …." (Bil. 20:28)


      READ MORE

 • 06 February 2019 / Renungan Harian

  Damai Yerusalem, Damai Dunia


  Damai Yerusalem, Damai Dunia
  Lukas 19:41-44

  “… betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu!” (Luk. 19:42)


      READ MORE

 • 05 February 2019 / Renungan Harian

  Karunia Berbagi


  Karunia Berbagi
  1 Korintus 14:13-25

  "… karunia untuk bernubuat adalah tanda, bukan untuk orang yang tidak beriman, tetapi untuk orang yang beriman." (1Kor. 14:22)


      READ MORE

 • 04 February 2019 / Renungan Harian

  Taat Pada Firman


  Taat Pada Firman
  1 Raja-raja 17:8-16

  "Tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang seperti firman TUHAN yang diucapkan-Nya dengan perantaraan Elia". (1Raj. 17:16)


      READ MORE

 • 03 February 2019 / Renungan Harian

  Utamakanlah Kasih


  Utamakanlah Kasih
  1 Korintus 13:1-13

  "Kasih tidak berkesudahan …". (1Kor. 13:8)


      READ MORE

 • 02 February 2019 / Renungan Harian

  Mengikut Yesus


  Mengikut Yesus
  Yohanes 1:43-51

  “Sebelum Filipus memanggil engkau, Aku telah melihat engkau ….” (Yoh. 1:48)


      READ MORE

 • 01 February 2019 / Renungan Harian

  Teguran Tuhan


  Teguran Tuhan
  2 Tawarikh 35:20-27

  “Hentikanlah niatmu menentang Allah yang menyertai aku, supaya engkau jangan dimusnahkan-Nya!” (2Taw. 35:21)


      READ MORE

 • 31 January 2019 / Renungan Harian

  Menjadi Tua, Siapa Takut ?


  Menjadi Tua, Siapa Takut ?
  Mazmur 71:1-6

  "Jadilah bagiku gunung batu, tempat berteduh, kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku; sebab Engkaulah bukit batuku dan pertahananku". (Mzm. 71:3)


      READ MORE

 • 30 January 2019 / Renungan Harian

  Sebelum Segalanya Terlambat


  Sebelum Segalanya Terlambat
  Yeremia 36:27-32

  “… Aku akan mendatangkan atas mereka … segenap malapetaka yang Kuancamkan kepada mereka, yang mereka tidak mau mendengarnya.” (Yer. 36:31)


      READ MORE

 • 29 January 2019 / Renungan Harian

  Peringatan Tuhan


  Peringatan Tuhan
  Yeremia 36:11-26

  "Setiap kali apabila Yehudi selesai membacakan tiga empat lajur, maka raja mengoyak-ngoyaknya dengan pisau raut, lalu dilemparkan ke dalam api yang di perapian itu …". (Yer. 36:23)


      READ MORE

 • 28 January 2019 / Renungan Harian

  Sahabat Yang Baik


  Sahabat Yang Baik
  Yeremia 36:1-10

  "… lalu Barukh menuliskan dalam kitab gulungan itu langsung dari mulut Yeremia segala perkataan yang telah difirmankan TUHAN kepada-Nya". (Yer. 36:4)


      READ MORE

 • 27 January 2019 / Renungan Harian

  Bukan Sekedar Janji


  Bukan Sekedar Janji
  Lukas 4:14-21

  “… Ia telah mengurapi Aku, untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin ….” (Luk. 4:18)


      READ MORE

 • 26 January 2019 / Renungan Harian

  Cermin Kasih Bapa


  Cermin Kasih Bapa
  Lukas 2:39-52

  “Tidakkah kamu tahu, bahwa Aku harus berada di dalam rumah Bapa-Ku?” (Luk. 2:49)


      READ MORE

 • 25 January 2019 / Renungan Harian

  Mempersembahkan Tubuh


  Mempersembahkan Tubuh
  Roma 12:1-8

  "… supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup …". (Rm. 12:1)


      READ MORE

 • 24 January 2019 / Renungan Harian

  Keagungan Dalam Ciptaan


  Keagungan Dalam Ciptaan
  Mazmur 19

  "Langit menceritakan kemuliaan Allah, dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangan-Nya …". (Mzm. 19:2)


      READ MORE

 • 23 January 2019 / Renungan Harian

  Kesalehan Palsu


  Kesalehan Palsu
  Lukas 5:33-39

  “Dapatkah sahabat mempelai laki-laki disuruh berpuasa, sedang mempelai itu bersama mereka?” (Luk. 5:34)


      READ MORE

 • 22 January 2019 / Renungan Harian

  Berani Memuji dan Menegur


  Berani Memuji dan Menegur
  1 Korintus 1:3-17

  "Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu …". (1Kor. 1:10)


      READ MORE

 • 21 January 2019 / Renungan Harian

  Mengagungkan Tuhan


  Mengagungkan Tuhan
  Mazmur 145

  "TUHAN itu baik kepada semua orang, dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikan-Nya". (Mzm. 145:9)


      READ MORE

 • 20 January 2019 / Renungan Harian

  Saatnya Belum Tiba


  Saatnya Belum Tiba
  Yohanes 2:1-11

  “Mau apakah engkau dari pada-Ku, ibu? Saat-Ku belum tiba.” (Yoh. 2:4)


      READ MORE

 • 19 January 2019 / Renungan Harian

  Hati Yang Bersih


  Hati Yang Bersih
  Yeremia 4:1-4

  “Jika engkau mau kembali … kembalilah engkau kepada-Ku ….” (Yer. 4:1)


      READ MORE

 • 18 January 2019 / Renungan Harian

  Kasih Allah


  Kasih Allah
  Yeremia 3:19-25

  “Kembalilah, hai anak-anak yang murtad! Aku akan menyembuhkan engkau dari murtadmu.” (Yer. 3:22)


      READ MORE

 • 17 January 2019 / Renungan Harian

  Karunia Tidak Dapat Dibeli


  Karunia Tidak Dapat Dibeli
  Kisah Para Rasul 8:18-24

  “Binasalah kiranya uangmu itu bersama dengan engkau, karena engkau menyangka, bahwa engkau dapat membeli karunia Allah dengan uang.” (Kis. 8:20)


      READ MORE

 • 16 January 2019 / Renungan Harian

  Hukum dan Keadilan


  Hukum dan Keadilan
  Bilangan 27:1-11

  “Perkataan anak-anak perempuan Zelafehad itu benar; memang engkau harus memberikan tanah milik pusaka kepadanya ….” (Bil. 27:7)


      READ MORE

 • 15 January 2019 / Renungan Harian

  Parresia


  Parresia
  1 Yohanes 5:13-21

  "Dan inilah keberanian percaya kita kepada-Nya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita, jikalau kita meminta sesuatu kepada-Nya menurut kehendak-Nya". (1Yoh. 5:14)


      READ MORE

 • 14 January 2019 / Renungan Harian

  Perempuan Penakluk


  Perempuan Penakluk
  Hakim-hakim 4:1-16

  “Jika engkau turut maju aku pun maju, tetapi jika engkau tidak turut maju aku pun tidak maju.” (Hak. 4:8)


      READ MORE

 • 13 January 2019 / Renungan Harian

  Rendah Hati Di Tengah Sanjungan


  Rendah Hati Di Tengah Sanjungan
  Lukas 3:15-17

  “Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia yang lebih berkuasa … membuka tali kasut-Nya pun aku tidak layak.” (Luk. 3:16)


      READ MORE

 • 12 January 2019 / Renungan Harian

  Peka Terhadap Roh


  Peka Terhadap Roh
  1 Korintus 2:11-16

  "Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah …." (1Kor. 2:12)


      READ MORE

 • 11 January 2019 / Renungan Harian

  Perkataan Manis


  Perkataan Manis
  1 Korintus 2:1-10

  "… ketika aku datang kepadamu, saudara-saudara, aku tidak datang dengan kata-kata yang indah atau dengan hikmat untuk menyampaikan kesaksian Allah kepada kamu". (1Kor. 2:1)


      READ MORE

 • 10 January 2019 / Renungan Harian

  Jangan Malu Dianggap Bodoh


  Jangan Malu Dianggap Bodoh
  1 Korintus 1:18-31

  "Tetapi apa yang bodoh bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat …." (1Kor. 1:27)


      READ MORE

 • 09 January 2019 / Renungan Harian

  Memberkati, Bukan Mengutuk


  Memberkati, Bukan Mengutuk
  Bilangan 24:15-19

  "… tongkat kerajaan timbul dari Israel, dan meremukkan pelipis-pelipis Moab …." (Bil. 24:17)


      READ MORE

 • 08 January 2019 / Renungan Harian

  Bukan Aku, Tetapi Dia


  Bukan Aku, Tetapi Dia
  Daniel 2:24-49

  “Rahasia, yang ditanyakan tuanku raja, tidaklah dapat diberitahukan kepada raja oleh orang bijaksana … Tetapi di sorga ada Allah yang menyingkapkan rahasia-rahasia ….” (Dan. 2:27-28)


      READ MORE

 • 07 January 2019 / Renungan Harian

  Doa Bukanlah Pelarian


  Doa Bukanlah Pelarian
  Daniel 2:1-19

  "… mereka memohon kasih sayang kepada Allah semesta langit mengenai rahasia itu …." (Dan. 2:18)


      READ MORE

 • 06 January 2019 / Renungan Harian

  Ancaman Atau Berkat ?


  Ancaman Atau Berkat ?
  Matius 2:1-12

  "Ketika raja Herodes mendengar hal itu terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem". (Mat. 2:3)


      READ MORE

 • 05 January 2019 / Renungan Harian

  Doa Orang Tua


  Doa Orang Tua

  Mazmur 72

  "Kiranya ia memberi keadilan kepada orang-orang yang tertindas dari bangsa itu, menolong orang-orang miskin, tetapi meremukkan pemeras-pemeras"! (Mzm. 72:4)


      READ MORE

 • 04 January 2019 / Renungan Harian

  Berbeda


  Berbeda

  Yesaya 6:1-5

  “… dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir ….” (Yes. 6:5)


      READ MORE

 • 03 January 2019 / Renungan Harian

  Menjadi Saksi Tuhan


  Menjadi Saksi Tuhan
  Lukas 8:16-21

  “Tidak ada orang yang menyalakan pelita lalu menutupinya dengan tempayan ….” (Luk. 8:16)


      READ MORE

 • 02 January 2019 / Renungan Harian

  Iri Hati


  Iri Hati
  Yakobus 3:13-18

  "Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat". (Yak. 3:16)


      READ MORE

 • 01 January 2019 / Renungan Harian

  Penghakiman Terakhir


  Penghakiman Terakhir

  Matius 25:31-46

  “… sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudara-Ku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk Aku.” (Mat. 25:40)


      READ MORE

 • 31 December 2018 / Renungan Harian

  Selamat Tutup Tahun


  Selamat Tutup Tahun
  1 Raja-raja 3:5-14

  "Berfirmanlah Allah: “Mintalah apa yang hendak Kuberikan kepadamu.” (1Raj. 3:5)


      READ MORE

 • 30 December 2018 / Renungan Harian

  Kasih Sayang Dalam Keluarga


  Kasih Sayang Dalam Keluarga
  1 Samuel 2:18-20

  "Setiap tahun ibunya membuatkan dia jubah kecil dan membawa jubah itu kepadanya, apabila ia bersama-sama suaminya pergi mempersembahkan korban sembelihan tahunan". (1Sam. 2:19)


      READ MORE

 • 29 December 2018 / Renungan Harian

  Cita - Cita


  Cita-Cita
  1 Tawarikh 28:1-10

  “… sebab TUHAN menyelidiki segala hati dan mengerti segala niat dan cita-cita. Jika engkau mencari Dia, maka Ia berkenan ditemui olehmu ….” (1Taw. 28:9)


      READ MORE

 • 28 December 2018 / Renungan Harian

  Air Mata


  Air Mata

  Wahyu 21:1-7

  “Dan Ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi; tidak akan ada lagi perkabungan, atau ratap tangis, atau dukacita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu.” (Why. 21:4)


      READ MORE

 • 27 December 2018 / Renungan Harian

  Banyak Pilihan Membuat Bingung


  Banyak Pilihan Membuat Bingung

  Amsal 8:32-36

  “Karena siapa mendapatkan aku, mendapatkan hidup, dan TUHAN berkenan akan dia.” (Ams. 8:35)


      READ MORE

 • 26 December 2018 / Renungan Harian

  Memuji Tuhan Untuk Kue Natal


  Memuji Tuhan Untuk Kue Natal

  Mazmur 148

  "Biarlah semuanya memuji-muji TUHAN, sebab hanya nama-Nya saja yang tinggi luhur, keagungan-Nya mengatasi bumi dan langit". (Mzm. 148:13)


      READ MORE

 • 25 December 2018 / Renungan Harian

  Pas


  Pas

  Lukas 2:1-7

  "Ketika mereka di situ tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin" …. (Luk. 2:6)


      READ MORE

 • 24 December 2018 / Renungan Harian

  Tanya Ahlinya


  Tanya Ahlinya

  Yesaya 9:1-6

  "… dan namanya disebutkan orang: Penasihat Ajaib, Allah yang Perkasa, Bapa yang Kekal, Raja Damai". (Yes. 9:5)


      READ MORE

 • 23 December 2018 / Renungan Harian

  Salam Bagimu


  Salam Bagimu

  Lukas 1:39-45

  “Sebab sesungguhnya, ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan.” (Luk. 1:44)


      READ MORE

 • 22 December 2018 / Renungan Harian

  E-KTP


  E-KTP

  Efesus 2:11-22

  "Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah" …. (Ef. 2:19)


      READ MORE

 • 21 December 2018 / Renungan Harian

  Penyandang Disabilitas


  Penyandang Disabilitas

  Yesaya 42:10-18

  "Aku mau memimpin orang-orang buta di jalan yang tidak mereka kenal, dan mau membawa mereka berjalan di jalan-jalan yang tidak mereka kenal". (Yes. 42:16)


      READ MORE

 • 20 December 2018 / Renungan Harian

  Wajah Tuhan


  Wajah Tuhan
  Mazmur 80:2-8

  "Ya Allah, semesta alam, pulihkanlah kami, buatlah wajah-Mu bersinar, maka kami akan selamat". (Mzm. 80:8)


      READ MORE

 • 19 December 2018 / Renungan Harian

  Pilah - Pilih ?


  Pilah - Pilih ?

  Lukas 7:31-35

  “Tetapi hikmat dibenarkan oleh semua orang yang menerimanya.” (Luk. 7:35)


      READ MORE

 • 18 December 2018 / Renungan Harian

  Kisah Tentang Tuhan


  Kisah Tentang Tuhan

  Kisah Para Rasul 28:23-31

  "Ada yang dapat diyakinkan oleh perkataannya, ada yang tetap tidak percaya". (Kis. 28:24)


      READ MORE

 • 17 December 2018 / Renungan Harian

  Bunga Plastik


  Bunga Plastik
  Yesaya 11:1-9

  "Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah". (Yes. 11:1)


      READ MORE

 • 16 December 2018 / Renungan Harian

  Buah Pertobatan


  Buah Pertobatan
  Lukas 3:7-18

  “Barangsiapa mempunyai dua helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya, dan barangsiapa mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat juga demikian.” (Luk. 3:11)


      READ MORE

 • 15 December 2018 / Renungan Harian

  Namanya Yohanes


  Namanya Yohanes
  Lukas 1:57-66

  "Dan seketika itu juga terbukalah mulutnya dan terlepaslah lidahnya, lalu ia berkata-kata dan memuji Allah". (Luk. 1:64)


      READ MORE

 • 14 December 2018 / Renungan Harian

  Timbangan


  Timbangan

  Amos 8:4-12

  "Dengarlah ini, kamu yang menginjak-injak orang miskin, dan yang membinasakan orang sengsara di negeri ini …." (Am. 8:4)


      READ MORE

 • 13 December 2018 / Renungan Harian

  Ada yang Mau Bersaksi ?


  Ada yang Mau Bersaksi ?
  Yesaya 12:1-6

  Pada waktu itu kamu akan berkata: “Bersyukurlah kepada TUHAN ….” (Yes. 12:4)


      READ MORE

 • 12 December 2018 / Renungan Harian

  Daya Tahan


  Daya Tahan
  Lukas 7:18-30

  Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak Aku.” (Luk. 7:23)


      READ MORE

 • 11 December 2018 / Renungan Harian

  Jangan Bosan


  Jangan Bosan

  2 Petrus 1:3-15

  "Karena itu aku senantiasa bermaksud mengingatkan kamu akan semuanya itu, sekalipun kamu telah mengetahuinya dan telah teguh dalam kebenaran yang telah kamu terima". (2Pet. 1:12)


      READ MORE

 • 10 December 2018 / Renungan Harian

  Mimpi Menjadi Kenyataan


  Mimpi Menjadi Kenyataan
  Mazmur 126

  "Ketika TUHAN memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi". (Mzm. 126:1)


      READ MORE

 • 09 December 2018 / Renungan Harian

  Voorrijder


  Voorrijder

  Lukas 3:1-6

  “Ada suara yang berseru-seru di padang gurun: Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan bagi-Nya.” (Luk. 3:4)


      READ MORE

 • 08 December 2018 / Renungan Harian

  Surya Kebenaran


  Surya Kebenaran
  Maleakhi 4:1-6

  "Tetapi kamu yang takut akan nama-Ku, bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya". (Mal. 4:2)


      READ MORE

 • 07 December 2018 / Renungan Harian

  Ada Bedanya


  Ada Bedanya
  Maleakhi 3:13-18

  "Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepada-Nya". (Mal. 3:18)


      READ MORE

 • 06 December 2018 / Renungan Harian

  Berhenti Mencuri Dari Tuhan


  Berhenti Mencuri Dari Tuhan
  Maleakhi 3:5-12

  "Kembalilah kepada-Ku, maka Aku akan kembali kepadamu, firman TUHAN semesta alam". (Mal. 3:7)


      READ MORE

 • 05 December 2018 / Renungan Harian

  Tanda Yunus


  Tanda Yunus
  Lukas 11:29-32

  “Sebab seperti Yunus menjadi tanda untuk orang-orang Niniwe, demikian pulalah Anak Manusia akan menjadi tanda untuk angkatan ini.” (Luk. 11:30)


      READ MORE

 • 04 December 2018 / Renungan Harian

  Super Bersih


  Super Bersih
  Wahyu 22:12-16

  "Berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya. Mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota itu." (Why. 22:14)


      READ MORE

 • 03 December 2018 / Renungan Harian

  Melayang Lenyap


  Melayang Lenyap

  Mazmur 90

  "Engkau mengembalikan manusia kepada debu, dan berkata: “Kembalilah, hai anak-anak manusia!” (Mzm. 90:3)"


      READ MORE

 • 02 December 2018 / Renungan Harian

  Sadar Diri


  Sadar Diri

  Lukas 21:25-36

  “Jagalah dirimu, supaya hatimu jangan sarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat.” (Luk. 21:34)


      READ MORE

 • 01 December 2018 / Renungan Harian

  Kota Yerusalem


  Kota Yerusalem

  Lukas 21:20-24

  “Apabila kamu melihat Yerusalem dikepung oleh tentara-tentara, ketahuilah, bahwa keruntuhannya sudah dekat.” (Luk. 21:20)


      READ MORE

 • 30 November 2018 / Renungan Harian

  Mengucap Syukur Dalam Segala Hal


  Mengucap Syukur Dalam Segala Hal
  1 Tesalonika 5:12-22

  Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. (1Tes. 5:18)


      READ MORE

 • 29 November 2018 / Renungan Harian

  Mengingat Kasih Setia Tuhan


  Mengingat Kasih Setia Tuhan
  Nehemia 9:6-15

  Hanya Engkau adalah Tuhan!” (Neh. 9:6)


      READ MORE

 • 28 November 2018 / Renungan Harian

  Keadilan Bagi Seluruh Bangsa


  Keadilan Bagi Seluruh Bangsa
  Mazmur 76

  Dari langit Engkau memperdengarkan keputusan-Mu; bumi takut dan tertegun, pada waktu Allah bangkit untuk memberi penghukuman, untuk menyelamatkan semua yang tertindas di bumi. (Mzm. 76:9-10)


      READ MORE

 • 27 November 2018 / Renungan Harian

  Kesombongan Membawa Kehancuran


  Kesombongan Membawa Kehancuran
  Yehezkiel 29:1-12

  Beginilah firman Tuhan ALLAH: Lihat, Aku menjadi lawanmu, hai Firaun, raja Mesir, buaya yang besar, yang berbaring di tengah anak-anak sungaimu, yaitu Nil, dan yang berkata: Sungai Nil aku punya, aku yang membuatnya.” (Yeh. 29:3)


      READ MORE

 • 26 November 2018 / Renungan Harian

  Menjadi Saksi Allah Yang Setia


  Menjadi Saksi Allah Yang Setia
  Wahyu 11:1-14

  Dan jikalau ada orang yang hendak menyakiti mereka, keluarlah api dari mulut mereka menghanguskan semua musuh mereka. Dan jikalau ada orang yang hendak menyakiti mereka, maka orang itu harus mati secara itu. (Why. 11:5)


      READ MORE

 • 25 November 2018 / Renungan Harian

  Yesus Raja Kebenaran


  Yesus Raja Kebenaran
  Yohanes 18:33-37

  Jawab Yesus: “Engkau mengatakan, bahwa Aku adalah raja. Untuk itulah Aku lahir dan untuk itulah Aku datang ke dalam dunia ini, supaya Aku memberi kesaksian tentang kebenaran; setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suara-Ku.” (Yoh 18:37)


      READ MORE

 • 24 November 2018 / Renungan Harian

  Meninggikan Tuhan Dalam Kerendahan


  Meninggikan Tuhan Dalam Kerendahan
  Yohanes 3:31-36

  Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Siapa yang datang dari atas adalah di atas semuanya; siapa yang berasal dari bumi, termasuk pada bumi dan berkata-kata dalam bahasa bumi. Siapa yang datang dari sorga adalah di atas semuanya. (Yoh. 3:30-31)


      READ MORE

 • 23 November 2018 / Renungan Harian

  Kebangkitannya Menyelamatkan Kita


  Kebangkitannya Menyelamatkan Kita
  1 Korintus 15:20-28

  Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. (1Kor. 15:22)


      READ MORE

 • 22 November 2018 / Renungan Harian

  Kesombongan Mendatangkan Murka Allah


  Kesombongan Mendatangkan Murka Allah
  Yehezkiel 28:1-10

  Padahal engkau adalah manusia, bukanlah Allah, walau hatimu menempatkan diri sama dengan Allah.” (Yeh. 28:2)


      READ MORE

 • 21 November 2018 / Renungan Harian

  Menemukan Tuhan Dalam Kebisuannya


  Menemukan Tuhan Dalam Kebisuannya
  Mazmur 13

  Tetapi aku, kepada kasih setia-Mu aku percaya, hatiku bersorak-sorak karena penyelamatan-Mu. Aku mau menyanyi untuk TUHAN, karena Ia telah berbuat baik kepadaku. (Mzm. 13:6)


      READ MORE

 • 20 November 2018 / Renungan Harian

  Kekuatan dan Keabadian Hanyalah Milik Allah


  Kekuatan dan Keabadian Hanyalah Milik Allah
  Daniel 8:15-27

  Adapun penglihatan tentang petang dan pagi itu, apa yang dikatakan tentang itu adalah benar. Tetapi engkau, sembunyikanlah penglihatan itu, sebab hal itu mengenai masa depan yang masih jauh.” (Dan. 8:26)


      READ MORE

 • 19 November 2018 / Renungan Harian

  Jangan Anggap Remeh Anugerah Keselamatan


  Jangan Anggap Remeh Anugerah Keselamatan
  Ibrani 10:26-31

  Sebab jika kita sengaja berbuat dosa, sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. (Ibr. 10:26)


      READ MORE

 • 18 November 2018 / Renungan Harian

  Waspadalah Terhadap Penyesat


  Waspadalah Terhadap Penyesat
  Markus 13:1-8

  Maka mulailah Yesus berkata kepada mereka: “Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu!” (Mrk. 13:5)


      READ MORE

 • 17 November 2018 / Renungan Harian

  Menjadi Hamba Yang Dapat Dipercaya


  Menjadi Hamba Yang Dapat Dipercaya
  Markus 12:1-12

  Sekarang apa yang akan dilakukan oleh tuan kebun anggur itu? Ia akan datang dan membinasakan penggarap-penggarap itu, lalu mempercayakan kebun anggur itu kepada orang-orang lain.” (Mrk.12:9)


      READ MORE

 • 16 November 2018 / Renungan Harian

  Kokoh Dalam Iman Kepada Kristus


  Kokoh Dalam Iman Kepada Kristus
  Kolose 2:6-15

  Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia, hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. (Kol. 2:7)


      READ MORE

 • 15 November 2018 / Renungan Harian

  Tahu Diri


  Tahu Diri
  Daniel 4:4-18

  … supaya orang-orang yang hidup tahu, bahwa yang Mahatinggi berkuasa atas kerajaan manusia dan memberikannya kepada siapa yang dikehendaki-Nya, bahkan orang yang paling kecil sekalipun ….” (Dan. 4:17)


      READ MORE

 • 14 November 2018 / Renungan Harian

  Nyanyian Perlindungan Allah


  Nyanyian Perlindungan Allah
  Mazmur 94

  Tetapi Tuhan adalah kota bentengku dan Allahku adalah gunung batu perlindunganku. (Mzm. 94:22)


      READ MORE

 • 13 November 2018 / Renungan Harian

  Ditebus Agar Tetap Menjadi Pemilik Tanah Pusaka


  Ditebus Agar Tetap Menjadi Pemilik Tanah Pusaka
  Rut 3:14—4:6

  Jika engkau mau menebusnya, tebuslah; tetapi jika engkau tidak mau menebusnya, beritahukanlah kepadaku, supaya aku tahu, sebab tidak ada orang yang dapat menebusnya kecuali engkau, dan sesudah engkau: aku.” Lalu berkatalah ia: “Aku akan menebusnya.” (Rut 4:4)


      READ MORE

 • 12 November 2018 / Renungan Harian

  Keluarga dan Saudara Seiman


  Keluarga dan Saudara Seiman
  1 Timotius 5:1-8

  Tetapi jika ada seorang yang tidak memeliharakan sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, orang itu murtad dan lebih buruk dari orang yang tidak beriman. (1Tim. 5:8)


      READ MORE

 • 11 November 2018 / Renungan Harian

  Hati-hati, Jangan Terkecoh!


  Hati-hati, Jangan Terkecoh!
  Markus 12:38-44

  Maka dipanggil-Nya murid-murid-Nya dan berkata kepada mereka: “Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak dari pada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan.” (Mrk. 12:43)


      READ MORE

 • 10 November 2018 / Renungan Harian

  Berdoa Dengan Keyakinan Teguh


  Berdoa Dengan Keyakinan Teguh
  Markus 11:12-14, 20-24

  Karena itu Aku berkata kepadamu: apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu.” (Mrk. 11:24)


      READ MORE

 • 09 November 2018 / Renungan Harian

  Ahli Waris Janji Allah


  Ahli Waris Janji Allah
  Ibrani 9:15-24

  … Ia adalah Pengantara dari suatu perjanjian yang baru, supaya mereka yang telah terpanggil dapat menerima bagian kekal yang dijanjikan, sebab Ia telah mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran ….” (Ibr. 9:15)


      READ MORE

 • 08 November 2018 / Renungan Harian

  Taat Pada Firman Tuhan


  Taat Pada Firman Tuhan
  Bilangan 36:1-13

  Seperti yang diperintahkan TUHAN kepada Musa, demikianlah diperbuat anak-anak perempuan Zelafehad. (Bil. 36:10)


      READ MORE

 • 07 November 2018 / Renungan Harian

  Menyadari Dosa dan Memohon Pengampunan


  Menyadari Dosa dan Memohon Pengampunan
  Mazmur 51

  Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku, aku senantiasa bergumul dengan dosaku. (Mzm. 51:5)


      READ MORE

 • 06 November 2018 / Renungan Harian

  Tuhan Memperingatkan Agar Kita Setia


  Tuhan Memperingatkan Agar Kita Setia
  Ulangan 28:58—29:1

  Jika engkau tidak melakukan dengan setia segala perkataan hukum Taurat … dan engkau tidak takut akan … TUHAN, Allahmu, maka TUHAN akan menimpakan pukulan-pukulan yang ajaib kepadamu, dan kepada keturunanmu ….” (Ul. 28:58,59)


      READ MORE

 • 05 November 2018 / Renungan Harian

  Mengalahkan Kejahatan Dengan Kebaikan


  Mengalahkan Kejahatan Dengan Kebaikan
  Roma 12:17-21; 13:8-10

  Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan! (Rm. 12:21)


      READ MORE

 • 04 November 2018 / Renungan Harian

  Menyangkal Kelemahan Menuai Kegagalan


  Menyangkal Kelemahan Menuai Kegagalan
  Markus 14:28-34

  … “Sekalipun aku harus mati bersama-sama Engkau, aku takkan menyangkal Engkau.” (Mrk. 14:31)


      READ MORE

 • 03 November 2018 / Renungan Harian

  Mengasihi Dengan Perbuatan


  Mengasihi Dengan Perbuatan
  Lukas 10:25-37

  Kata Yesus kepadanya: “Jawabmu itu benar; perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup.” (Luk. 10:28)


      READ MORE

 • 02 November 2018 / Renungan Harian

  Hidup Kudus Sebagai Umat Tuhan


  Hidup Kudus Sebagai Umat Tuhan
  Imamat 19:32-37

  Demikianlah kamu harus berpegang pada segala ketetapan-Ku dan segala peraturan-Ku serta melakukan semuanya itu; Akulah TUHAN.” (Im. 19:37)


      READ MORE

 • 01 November 2018 / Renungan Harian

  Hidup Menurut Firman Tuhan


  Hidup Menurut Firman Tuhan
  Mazmur 119:1-8

  Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat TUHAN. (Mzm. 119:1)


      READ MORE

 • 31 October 2018 / Renungan Harian

  Mata Yang Terbuka dan Melihat


  Mata Yang Terbuka dan Melihat
  Mazmur 119:17-24

  Singkapkanlah mataku, supaya aku memandang keajaiban-keajaiban dari Taurat-Mu. (Mzm. 119:18)


      READ MORE

 • 30 October 2018 / Renungan Harian

  Peristiwa Yang Mengubahkan


  Peristiwa Yang Mengubahkan
  Kisah Para Rasul 9:32-35

  Semua penduduk Lida dan Saron melihat dia, lalu mereka berbalik kepada Tuhan. (Kis. 9:35)


      READ MORE

 • 29 October 2018 / Renungan Harian

  Pemberi Kehidupan dan Pertumbuhan


  Pemberi Kehidupan dan Pertumbuhan
  1 Petrus 2:1-10

  Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan …. (1Pet. 2:2)


      READ MORE

 • 28 October 2018 / Renungan Harian

  Berinisiatif dan Proaktif


  Berinisiatif dan Proaktif
  Markus 10:46-52

  Tanya Yesus kepadanya: “Apa yang kaukehendaki supaya Aku perbuat bagimu?” Jawab orang buta itu: “Rabuni, supaya aku dapat melihat!” (Mrk. 10:51)


      READ MORE

 • 27 October 2018 / Renungan Harian

  Tak Ada Yang Sia-sia


  Tak Ada Yang Sia-sia
  Mazmur 126

  Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata, akan menuai dengan bersorak-sorai. (Mzm. 126:5)


      READ MORE

 • 26 October 2018 / Renungan Harian

  Menyuarakan Suara Kenabian


  Menyuarakan Suara Kenabian
  Yeremia 26:12-24

  Oleh sebab itu, perbaikilah tingkah langkahmu dan perbuatanmu, dan dengarkanlah suara TUHAN, Allahmu, sehingga TUHAN menyesal akan malapetaka yang diancamkan-Nya atas kamu.” (Yer. 26:13)


      READ MORE

 • 25 October 2018 / Renungan Harian

  Pemimpin Palsu


  Pemimpin Palsu
  Yeremia 23:9-15

  Sungguh, baik nabi maupun imam berlaku fasik; di rumah-Ku pun juga Aku mendapati kejahatan mereka, demikianlah firman TUHAN.” (Yer. 23:11)


      READ MORE

 • 24 October 2018 / Renungan Harian

  Hamba Yang Melayani


  Hamba Yang Melayani
  Yohanes 13:1-17

  “… sebab Aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah Kuperbuat kepadamu.” (Yoh. 13:15)


      READ MORE

 • 23 October 2018 / Renungan Harian

  Teguh Dalam Pengharapan


  Teguh Dalam Pengharapan
  Ibrani 6:13-20

  Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. (Ibr. 6:19)


      READ MORE

 • 22 October 2018 / Renungan Harian

  Permohonan dan Konsekuensinya


  Permohonan dan Konsekuensinya
  1 Samuel 8:1-18

  Pada waktu itu kamu akan berteriak karena rajamu yang kamu pilih itu, tetapi TUHAN tidak akan menjawab kamu pada waktu itu.” (1Sam. 8:18)


      READ MORE

 • 21 October 2018 / Renungan Harian

  Menghayati Dengan Jiwa


  Menghayati Dengan Jiwa
  Yesaya 53:4-12

  Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita; ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. (Yes. 53:5)


      READ MORE

 • 20 October 2018 / Renungan Harian

  Menjadi Orang Besar


  Menjadi Orang Besar
  Lukas 22:24-30

  Tetapi kamu tidaklah demikian, melainkan yang terbesar di antara kamu hendaklah menjadi sebagai yang paling muda dan pemimpin sebagai pelayan.” (Luk. 22:26)


      READ MORE

 • 19 October 2018 / Renungan Harian

  Tuhan Membalaskan


  Tuhan Membalaskan
  Mazmur 91:9-16

  Bila ia berseru kepada-Ku, Aku akan menjawab, Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. (Mzm. 91:15)


      READ MORE

 • 18 October 2018 / Renungan Harian

  Menerima Sesama Manusia


  Menerima Sesama Manusia
  Roma 15:7-13

  Sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita, untuk kemuliaan Allah. (Rm. 15:7)


      READ MORE

 • 17 October 2018 / Renungan Harian

  Mendengarkan Peringatan


  Mendengarkan Peringatan
  Lukas 16:19-31

  Sebab masih ada lima orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini. (Luk. 16:28)


      READ MORE

 • 16 October 2018 / Renungan Harian

  Menuai Hasil Perbuatan


  Menuai Hasil Perbuatan
  Obaja 1:10-16

  Seperti yang engkau lakukan, demikianlah akan dilakukan kepadamu, perbuatanmu akan kembali menimpa kepalamu sendiri. (Ob. 1:15)


      READ MORE

 • 15 October 2018 / Renungan Harian

  Sekumpulan Besar Orang Berjubah Putih


  Sekumpulan Besar Orang Berjubah Putih
  Wahyu 7:9-17

  Karena itu mereka berdiri di hadapan takhta Allah dan melayani Dia siang malam di Bait Suci-Nya. (Why. 7:15)


      READ MORE

 • 13 October 2018 / Renungan Harian

  Menemukan Pesan Utama Dalam Kebiasaan


  Menemukan Pesan Utama Dalam Kebiasaan
  Matius 15:1-9

  Tetapi jawab Yesus kepada mereka: “Mengapa kamu pun melanggar perintah Allah demi adat istiadat nenek moyangmu?” (Mat. 15:3)


      READ MORE

 • 12 October 2018 / Renungan Harian

  Api Yang Menerangi Dan Menghanguskan


  Api Yang Menerangi Dan Menghanguskan
  Ulangan 5:22-33

  Sebab makhluk manakah yang telah mendengar suara dari Allah yang hidup yang berbicara dari tengah-tengah api, seperti kami dan tetap hidup?” (Ul. 5:26)


      READ MORE

 • 11 October 2018 / Renungan Harian

  Peka Untuk Mendengar


  Peka Untuk Mendengar
  Ibrani 3:7-19

  Sebab itu, seperti yang dikatakan Roh Kudus: “Pada hari ini, jika kamu mendengar suara-Nya, janganlah keraskan hatimu ….” (Ibr. 3:7-8)


      READ MORE

 • 10 October 2018 / Renungan Harian

  Kembali Kepada Tuhan


  Kembali Kepada Tuhan
  Yeremia 3:6-14

  Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh! Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan.” (Why. 2:5)


      READ MORE

 • 09 October 2018 / Renungan Harian

  Berkat Orang Yang Takut Kepada Tuhan


  Berkat Orang Yang Takut Kepada Tuhan
  Mazmur 112

  Haleluya! Berbahagialah orang yang takut akan TUHAN, yang sangat suka kepada segala perintah-Nya. (Mzm. 112:1)


      READ MORE

 • 08 October 2018 / Renungan Harian

  Menikah Atau Tidak Menikah


  Menikah Atau Tidak Menikah
  1 Korintus 7:1-9

  Namun demikian alangkah baiknya, kalau semua orang seperti aku; tetapi setiap orang menerima dari Allah karunianya yang khas, yang seorang karunia ini, yang lain karunia itu. (1Kor. 7:7)


      READ MORE

 • 07 October 2018 / Renungan Harian

  Allah Tidak Pernah Menyerah


  Allah Tidak Pernah Menyerah
  Ibrani 1:1-4

  Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara … maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan Anak-Nya …. (Ibr. 1:1-2)


      READ MORE

 • 06 October 2018 / Renungan Harian

  Dikasihi Tuhan dan Manusia


  Dikasihi Tuhan dan Manusia
  Lukas 16:14-16

  Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmat-Nya dan besar-Nya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. (Luk. 2:52)


      READ MORE

 • 05 October 2018 / Renungan Harian

  Membuat Pilihan


  Membuat Pilihan
  Roma 8:1-18

  Sebab mereka yang hidup menurut daging, memikirkan hal-hal yang dari daging; mereka yang hidup menurut Roh, memikirkan hal-hal yang dari Roh. (Rm. 8:5)


      READ MORE

 • 04 October 2018 / Renungan Harian

  Bolehkah Berbohong Untuk Kebaikan?


  Bolehkah Berbohong Untuk Kebaikan?
  Kejadian 20:1-18

  Aku tahu juga, bahwa engkau telah melakukan hal itu dengan hati yang tulus, maka Aku pun telah mencegah engkau untuk berbuat dosa terhadap Aku ….” (Kej. 20:6)


      READ MORE

 • 03 October 2018 / Renungan Harian

  Penunjuk Jalan Atau Penyesat


  Penunjuk Jalan Atau Penyesat
  Matius 18:6-9

  Tetapi barangsiapa menyesatkan … lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya lalu ia ditenggelamkan ke dalam laut.” (Mat. 18:6)


      READ MORE

 • 02 October 2018 / Renungan Harian

  Menjadi Alat Untuk Memperjumpakan


  Menjadi Alat Untuk Memperjumpakan
  Zakharia 8:18-23

  Inilah hal-hal yang harus kamu lakukan: Berkatalah benar seorang kepada yang lain dan laksanakanlah hukum yang benar, yang mendatangkan damai di pintu-pintu gerbangmu.” (Za. 8:16)


      READ MORE

 • 01 October 2018 / Renungan Harian

  Prioritas


  Prioritas
  Mazmur 5

  Sebab Engkaulah yang memberkati orang benar, ya TUHAN; Engkau memagari dia dengan anugerah-Mu seperti perisai. (Mzm. 5:13)


      READ MORE

 • 30 September 2018 / Renungan Harian

  Siapa Lawan, Siapa Kawan?


  Siapa Lawan, Siapa Kawan?
  Markus 9:38-50

  “Barangsiapa tidak melawan kita, ia ada di pihak kita.” (Mrk. 9:40)


      READ MORE

 • 28 September 2018 / Renungan Harian

  Menghormati Allah Sebagai Allah


  Menghormati Allah Sebagai Allah
  Kisah Para Rasul 12:20-25

  Ini suara allah dan bukan suara manusia!” (Kis. 12:22)


      READ MORE

 • 27 September 2018 / Renungan Harian

  Pelayanan Dalam Kebersamaan


  Pelayanan Dalam Kebersamaan
  Keluaran 18:13-27

  Apakah ini yang kaulakukan kepada bangsa itu? Mengapakah engkau seorang diri saja yang duduk, sedang seluruh bangsa itu berdiri di depanmu dari pagi sampai petang?” (Kel. 18:14)


      READ MORE

 • 26 September 2018 / Renungan Harian

  Menjadi Utusan Tuhan


  Menjadi Utusan Tuhan

  Yeremia 1:4-10 “Janganlah katakan: Aku ini masih muda, tetapi kepada siapa pun engkau Kuutus, haruslah engkau pergi, dan apa pun yang Kuperintahkan kepadamu, haruslah kausampaikan.” (Yer. 1:7)


      READ MORE

 • 25 September 2018 / Renungan Harian

  Kekayaan Yang Membinasakan


  Kekayaan Yang Membinasakan
  Yakobus 5:1-6

  Jadi sekarang hai kamu orang-orang kaya, menangislah dan merataplah atas sengsara yang akan menimpa kamu! (Yak. 5:1)


      READ MORE

 • 24 September 2018 / Renungan Harian

  Belajar Rendah Hati


  Belajar Rendah Hati
  2 Raja-raja 5:1-14

  Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya: “Bapak, seandainya nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah bapak akan melakukannya?” (2Raj. 5:13)


      READ MORE

 • 23 September 2018 / Renungan Harian

  Siapa Yang Terbesar?


  Siapa Yang Terbesar?
  Markus 9:30-37

  Jika seseorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya.” (Mrk. 9:35)


      READ MORE

 • 22 September 2018 / Renungan Harian

  Keprihatian Yesus


  Keprihatian Yesus
  Matius 23:29-39

  Berkali-kali Aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya, tetapi kamu tidak mau.” (Mat. 23:37)


      READ MORE

 • 21 September 2018 / Renungan Harian

  Tuhan Adalah Penolongku


  Tuhan Adalah Penolongku
  Mazmur 54

  Sesungguhnya, Allah adalah penolongku; Tuhanlah yang menopang aku. (Mzm. 54:6)


      READ MORE

 • 20 September 2018 / Renungan Harian

  Hikmat Manusia vs Hikmat Allah


  Hikmat Manusia vs Hikmat Allah
  1 Korintus 2:1-5

  Supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. (1Kor. 2:5)


      READ MORE

 • 19 September 2018 / Renungan Harian

  Hukuman Tuhan Atas Bangsa Yang Sombong


  Hukuman Tuhan Atas Bangsa Yang Sombong
  Yesaya 10:12-20

  Tetapi pada waktu itu sisa orang Israel dan orang yang terluput di antara kaum keturunan Yakub, tidak akan bersandar lagi kepada yang mengalahkannya, tetapi akan bersandar kepada TUHAN …. (Yes. 10:20)


      READ MORE

 • 18 September 2018 / Renungan Harian

  Manusia Baru


  Manusia Baru
  Kolose 3:1-11

  Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. (Kol. 3:1)


      READ MORE

 • 17 September 2018 / Renungan Harian

  Hukum Taurat dan Dosa


  Hukum Taurat dan Dosa
  Roma 3:9-20

  Sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat, karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. (Rm. 3:20)


      READ MORE

 • 15 September 2018 / Renungan Harian

  Pertentangan Mengenai Kuasa Yesus


  Pertentangan Mengenai Kuasa Yesus
  Matius 21:23-32

  Dengan kuasa manakah Engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepada-Mu?” (Mat. 21:23)


      READ MORE

 • 14 September 2018 / Renungan Harian

  Iman Dan Perbuatan


  Iman Dan Perbuatan
  Yakobus 2:17-26

  Demikian juga halnya dengan iman: Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakekatnya adalah mati. (Yak. 2:17)


      READ MORE

 • 13 September 2018 / Renungan Harian

  Perempuan Sundal Yang Percaya


  Perempuan Sundal Yang Percaya
  Yosua 2:1-14

  “Maka sekarang, bersumpahlah kiranya demi TUHAN, bahwa karena aku telah berlaku ramah terhadapmu, kamu juga akan berlaku ramah terhadap kaum keluargaku ….” (Yos. 2:12)


      READ MORE

 • 12 September 2018 / Renungan Harian

  Iman Sebesar Biji Sesawi


  Iman Sebesar Biji Sesawi
  Matius 17:14-21

  Sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja kamu dapat berkata kepada gunung ini: Pindah dari tempat ini ke sana,- maka gunung ini akan pindah ….” (Mat. 17:20)


      READ MORE

 • 11 September 2018 / Renungan Harian

  Didikan Yang Mendatangkan Kedamaian


  Didikan Yang Mendatangkan Kedamaian
  Ibrani 12:3-13

  “… karena Tuhan menghajar orang yang dikasihi-Nya, dan Ia menyesah orang yang diakui-Nya sebagai anak.” (Ibr. 12:6)


      READ MORE

 • 10 September 2018 / Renungan Harian

  Semua Karena Iman


  Semua Karena Iman
  Ibrani 11:29-12:2

  Dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik. (Ibr. 11:39)


      READ MORE

 • 09 September 2018 / Renungan Harian

  Hikmat Perempuan Siro-Fenisia


  Hikmat Perempuan Siro-Fenisia
  Markus 7:24-37

  Benar, Tuhan. Tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak.” (Mrk. 7:28)


      READ MORE

 • 08 September 2018 / Renungan Harian

  Allah Satu-satunya Sumber Keselamatan


  Allah Satu-satunya Sumber Keselamatan
  Mazmur 146

  Janganlah percaya kepada para bangsawan, kepada anak manusia yang tidak dapat memberikan keselamatan. (Mzm. 146:3)


      READ MORE

 • 07 September 2018 / Renungan Harian

  Mendengar dan Melakukan


  Mendengar dan Melakukan
  Roma 2:12-16

  Karena bukanlah orang yang mendengar hukum Taurat yang benar di hadapan Allah, tetapi orang yang melakukan hukum Tauratlah yang akan dibenarkan. (Rm. 2:13)


      READ MORE

 • 06 September 2018 / Renungan Harian

  Semangat Menghakimi


  Semangat Menghakimi
  Roma 2:1-11

  Sebab, dalam menghakimi orang lain, engkau menghakimi dirimu sendiri, karena engkau yang menghakimi orang lain, melakukan hal-hal yang sama. (Rm. 2:1)


      READ MORE

 • 05 September 2018 / Renungan Harian

  Allah Penyayang


  Allah Penyayang
  Ulangan 4:21-40

  Sebab TUHAN, Allahmu, adalah Allah Penyayang, Ia tidak akan meninggalkan atau memusnahkan engkau ….” (Ul. 4:31)


      READ MORE

 • 04 September 2018 / Renungan Harian

  Memaknai Penderitaan


  Memaknai Penderitaan
  1 Petrus 2:19-25

  Sebab adalah kasih karunia, jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. (1Ptr. 2:19)


      READ MORE

 • 03 September 2018 / Renungan Harian

  Teladan Hidup


  Teladan Hidup
  1 Timotius 4:6-16

  Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. (1Tim. 4:16)


      READ MORE

 • 02 September 2018 / Renungan Harian

  Tradisi atau Perintah Allah?


  Tradisi atau Perintah Allah?
  Markus 7:1-8, 14-15, 21-23

  Apa pun dari luar, yang masuk ke dalam seseorang, tidak dapat menajiskannya, tetapi apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya.” (Mrk. 7:15)


      READ MORE

 • 01 September 2018 / Renungan Harian

  Agama Dan Kepentingan


  Agama Dan Kepentingan
  Yohanes 18:28-32

  Apakah tuduhan kamu terhadap orang ini?” (Yoh. 18:29)


      READ MORE

 • 31 August 2018 / Renungan Harian

  Bertahan Dalam Pencobaan


  Bertahan Dalam Pencobaan
  Yakobus 1:9-16

  Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. (Yak. 1:12)


      READ MORE

 • 30 August 2018 / Renungan Harian

  Pencobaan


  Pencobaan
  Yakobus 1:1-8

  Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan, apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan.” (Yak. 1:2)


      READ MORE

 • 29 August 2018 / Renungan Harian

  Jangan Berhenti Mengasihi


  Jangan Berhenti Mengasihi
  Yohanes 15:16-25

  Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci Aku dari pada kamu.” (Yoh.15:18)


      READ MORE

 • 28 August 2018 / Renungan Harian

  Tidak Melupakan Karya Tuhan


  Tidak Melupakan Karya Tuhan
  Nehemia 9:16-31

  Mereka menolak untuk patuh dan tidak mengingat perbuatan-perbuatan yang ajaib yang telah Kaubuat di antara mereka… Engkau tidak meninggalkan mereka. (Neh. 9:17)


      READ MORE

 • 27 August 2018 / Renungan Harian

  Membangun Relasi Dengan Kasih


  Membangun Relasi Dengan Kasih
  Mazmur 119:97-104

  Betapa kucintai Taurat-Mu! Aku merenungkannya sepanjang hari. (Mzm. 119:97)


      READ MORE

 • 26 August 2018 / Renungan Harian

  Kami Telah Percaya


  Kami Telah Percaya
  Yohanes 6:56-69

  Dan kami telah percaya dan tahu, bahwa Engkau adalah Yang Kudus dari Allah.” (Yoh. 6:69)


      READ MORE

 • 25 August 2018 / Renungan Harian

  Just Keep Swimming!


  Just Keep Swimming!
  Lukas 11:5-13

  Oleh karena itu Aku berkata kepadamu: Mintalah, maka akan diberikan kepadamu; carilah, maka kamu akan mendapat; ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. (Luk. 11:9)


      READ MORE

 • 24 August 2018 / Renungan Harian

  Anda Sopan, Kami Segan?


  Anda Sopan, Kami Segan?
  Roma 13:11-14

  Marilah kita hidup dengan sopan, seperti pada siang hari, jangan dalam pesta pora dan kemabukan, jangan dalam percabulan dan hawa nafsu, jangan dalam perselisihan dan iri hati. (Rm. 13:13)


      READ MORE

 • 23 August 2018 / Renungan Harian

  24 Jam


  24 JAM
  1 Tesalonika 5:1-11

  Tetapi kamu, saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri ….” (1Tes. 5:4)


      READ MORE

 • 22 August 2018 / Renungan Harian

  Lola Banget


  Lola Banget
  Markus 8:14–21

  Lalu kata-Nya kepada mereka: “Masihkah kamu belum mengerti?” (Mrk. 8:21)


      READ MORE

 • 21 August 2018 / Renungan Harian

  Mengampuni dan Mengingat


  Mengampuni dan Mengingat
  Kejadian 45:1-15

  Akulah Yusuf, saudaramu, yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang, janganlah bersusah hati…, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu.” (Kej. 45:4-5)


      READ MORE

 • 20 August 2018 / Renungan Harian

  Firman Allah Makin Terbesar


  Firman Allah Makin Terbesar
  Kisah Para Rasul 6:1-7

  Firman Allah makin tersebar, dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak; juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. (Kis. 6:7)


      READ MORE

 • 19 August 2018 / Renungan Harian

  Makan dan Minum Untuk Hidup


  Makan dan Minum Untuk Hidup
  Yohanes 6:51-58

  Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging Anak Manusia dan minum darah-Nya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu.” (Yoh. 6:53)


      READ MORE

 • 18 August 2018 / Renungan Harian

  Yesus Mendekat


  Yesus Mendekat
  Yohanes 4:7-26

  Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya: “Berilah aku minum.” (Yoh. 4:7)


      READ MORE

 • 17 August 2018 / Renungan Harian

  Percaya Kepada Tuhan


  Percaya Kepada Tuhan
  Mazmur 34:10-15

  Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik, carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya!” (Mzm. 34:15)


      READ MORE

 • 16 August 2018 / Renungan Harian

  Saksi Palsu


  Saksi Palsu
  Kisah Para Rasul 6:8-14

  Lalu mereka memajukan saksi-saksi palsu yang berkata: “Orang ini terus-menerus mengucapkan perkataan yang menghina tempat kudus ini dan hukum Taurat ….” (Kis. 6:13)


      READ MORE

 • 15 August 2018 / Renungan Harian

  Kehendak Bapa


  Kehendak Bapa
  Yohanes 6:35-40

  Sebab Aku telah turun dari sorga bukan untuk mengikuti kehendak-Ku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus Aku.” (Yoh. 6:38)


      READ MORE

 • 14 August 2018 / Renungan Harian

  Menanti Dengan Bekerja


  Menanti Dengan Bekerja
  2 Petrus 3:14-18

  … sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha, supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapan-Nya, dalam perdamaian dengan Dia.” (2Ptr. 3:14)


      READ MORE

 • 13 August 2018 / Renungan Harian

  Cara Allah Memelihara


  Cara Allah Memelihara
  1 Raja-Raja 17:1-16

  Tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang seperti firman Tuhan yang diucapkan-Nya dengan perantaraan Elia. (1Raj. 17:16)


      READ MORE

 • 12 August 2018 / Renungan Harian

  Percaya


  Percaya
  Yohanes 6:35, 41-51

  Aku berkata kepadamu: Sesungguhnya barangsiapa percaya, ia mempunyai hidup kekal. (Yoh. 6:47)


      READ MORE

 • 11 August 2018 / Renungan Harian

  Allah Memberikan Yang Baik


  Allah Memberikan Yang Baik
  Matius 7:7-11

  Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga!” (Mat. 7:11)


      READ MORE

 • 10 August 2018 / Renungan Harian

  Selama Masih Ada Waktu


  Selama Masih Ada Waktu
  Galatia 6:1-10
   
  Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. (Gal. 6:10)


      READ MORE

 • 09 August 2018 / Renungan Harian

  Kesenangan Diri Sendiri


  Kesenangan Diri Sendiri
  Roma 15:1-6
   
  Kita, yang kuat, wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. (Rm. 15:1)


      READ MORE

 • 08 August 2018 / Renungan Harian

  Rancangan Allah


  Rancangan Allah
  Yesaya 55:1-9
   
  Sebab rancangan-Ku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalan-Ku, demikianlah Firman TUHAN. (Yes. 55:8)


      READ MORE

 • 07 August 2018 / Renungan Harian

  Karunia


  Karunia
  1 Korintus 12:27-31
   
  Adakah mereka semua rasul, atau nabi, atau pengajar? Adakah mereka semua mendapat karunia untuk mengadakan mujizat? (1Kor. 12:29)


      READ MORE

 • 06 August 2018 / Renungan Harian

  Manusia Lama


  Manusia Lama
  Efesus 4:17-24
   
  “… supaya kamu dibarui di dalam roh dan pikiranmu ….” (Ef. 4:23)


      READ MORE

 • 05 August 2018 / Renungan Harian

  Percaya Kepada Allah


  Percaya Kepada Allah
  Yohanes 6:24-35
   
  Kata Yesus kepada mereka: “Akulah roti hidup; barangsiapa datang kepada-Ku, ia tidak akan lapar lagi, dan barangsiapa percaya kepada-Ku, ia tidak akan haus lagi.” (Yoh. 6:35)


      READ MORE

 • 04 August 2018 / Renungan Harian

  Mengingat Perbuatan Tuhan


  Mengingat Perbuatan Tuhan
  Keluaran 13:3-10
   
  Pada hari itu haruslah kauberitahukan kepada anakmu laki-laki: Ibadah ini adalah karena mengingat apa yang dibuat TUHAN kepadaku pada waktu aku keluar dari Mesir.” (Kel. 13:8)


      READ MORE

 • 03 August 2018 / Renungan Harian

  Allah Membebaskan


  Allah Membebaskan
  Keluaran 12:43–13:2
   
  Dan tepat pada hari itu juga Tuhan membawa orang Israel keluar dari tanah Mesir, menurut pasukan mereka. (Kel. 12:51)


      READ MORE

 • 02 August 2018 / Renungan Harian

  Berani Susah


  Berani Susah
  Keluaran 12:33-42
   
  Lalu bangsa itu mengangkat adonannya, sebelum diragi, dengan tempat adonan mereka terbungkus dalam kainnya di atas bahunya. (Kel.12:34)


      READ MORE

 • 01 August 2018 / Renungan Harian

  Yang Ada Pada-Mu


  Yang Ada Pada-Mu
  Markus 6:35-44
   
  Tetapi Ia berkata kepada mereka: “Berapa banyak roti yang ada padamu? Cobalah periksa!” (Mrk. 6:38)


      READ MORE

 • 31 July 2018 / Renungan Harian

  Menjadi Pendengar dan Pelaku Firman


  Menjadi Pendengar dan Pelaku Firman
  Keluaran 24:1-11
   
  Segala firman yang telah diucapkan TUHAN itu, akan kami lakukan.” (Kel. 24:3)


      READ MORE

 • 30 July 2018 / Renungan Harian

  Bersama Tuhan Kita Bisa


  Bersama Tuhan Kita Bisa
  Filipi 4:10-20
   
  Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. (Flp. 4:13)


      READ MORE

 • 29 July 2018 / Renungan Harian

  Jangan Meremehkan


  Jangan Meremehkan
  Yohanes 6:1-21
   
  Di sini ada seorang anak, yang mempunyai lima roti jelai dan dua ikan; tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?” (Yoh. 6:9)


      READ MORE

 • 28 July 2018 / Renungan Harian

  Kebutuhan Pokok


  Kebutuhan Pokok
  Yohanes 4:31-38
   
  Kata Yesus kepada mereka: “Makanan-Ku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus Aku dan menyelesaikan pekerjaan-Nya.” (Yoh. 4:34)


      READ MORE

 • 27 July 2018 / Renungan Harian

  Meneladani Kristus


  Meneladani Kristus
  Kolose 3:12-17
   
  … segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus …. (Kol. 3:17)


      READ MORE

 • 26 July 2018 / Renungan Harian

  Dipindah Dari Hidup Lama Ke Hidup Baru


  Dipindah Dari Hidup Lama Ke Hidup Baru
  Kolose 1:9-14
   
  Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam Kerajaan Anak-Nya yang kekasih …. (Kol. 1:13)


      READ MORE

 • 25 July 2018 / Renungan Harian

  Alasan Menyembahnya


  Alasan Menyembahnya
  Mazmur 100
   
  Ketahuilah, bahwa Tuhanlah Allah; Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umat-Nya dan kawanan domba gembalaan-Nya. (Mzm. 100:3)


      READ MORE

 • 24 July 2018 / Renungan Harian

  Rendah Hati


  RENDAH HATI
  Kisah Para Rasul 20:17-38
   
  … dengan segala rendah hati aku melayani Tuhan.” (Kis. 20:19)


      READ MORE

 • 23 July 2018 / Renungan Harian

  Allah Sumber Damai Sejahtera


  Allah Sumber Damai Sejahtera
  Ibrani 13:17-25
   
  Maka Allah damai sejahtera, … memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya …. (Ibr. 13:20-21)


      READ MORE

 • 22 July 2018 / Renungan Harian

  Hati Yang Tergerak Oleh Belas Kasih


  Hati Yang Tergerak Oleh Belas Kasih
  Markus 6:30-34, 53-56
   
  … maka tergeraklah hati-Nya oleh belas kasihan kepada mereka …. (Mrk. 6:34)


      READ MORE

 • 21 July 2018 / Renungan Harian

  Ungkapan Peduli


  Ungkapan Peduli
  Lukas 18:35-43
   
  Apa yang kaukehendaki supaya Aku perbuat bagimu?” Jawab orang itu: “Tuhan, supaya aku dapat melihat!” (Luk. 18:41)


      READ MORE

 • 20 July 2018 / Renungan Harian

  Memberitakan Firman


  Memberitakan Firman
  Kisah Para Rasul 17:16-31
   
  … di rumah ibadat ia bertukar pikiran dengan orang-orang Yahudi …, dan di pasar setiap hari dengan orang-orang yang dijumpainya di situ. (Kis. 17:17)


      READ MORE

 • 19 July 2018 / Renungan Harian

  Hidup Dan Mati: Sebuah Realitas


  Hidup Dan Mati: Sebuah Realitas
  Mazmur 23
   
  Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku …. (Mzm. 23:4)


      READ MORE

 • 18 July 2018 / Renungan Harian

  Serba Salah


  Serba Salah
  Lukas 7:31-35
   
  Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan yang saling menyerukan: Kami meniup seruling bagimu, tetapi kamu tidak menari, kami menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak menangis.” (Luk. 7:32)


      READ MORE

 • 17 July 2018 / Renungan Harian

  Jangan Memelihara Dendam


  Jangan Memelihara Dendam
  Kisah Para Rasul 23:12-35
   
  Kami telah bersumpah dengan mengutuk diri, bahwa kami tidak akan makan atau minum, sebelum kami membunuh Paulus.” (Kis. 23:14)


      READ MORE

 • 16 July 2018 / Renungan Harian

  Mencari Kehendak-Nya


  Mencari Kehendak-Nya
  Amos 5:1-9
   
  Carilah Aku, maka kamu akan hidup!” (Am. 5:4)


      READ MORE

 • 15 July 2018 / Renungan Harian

  Balaslah Dengan Kasih


  Balaslah Dengan Kasih
  Markus 6:14-29
   
  … Herodias menaruh dendam pada Yohanes dan bermaksud untuk membunuh dia, tetapi tidak dapat …. (Mrk. 6:19)


      READ MORE

 • 14 July 2018 / Renungan Harian

  Damai


  Damai
  Mazmur 85:9-14
   
  Bukankah Ia hendak berbicara tentang damai …?” (Mzm. 85:9a)


      READ MORE

 • 13 July 2018 / Renungan Harian

  Menggunakan Kesempatan


  Menggunakan Kesempatan
  Kolose 4:2-18
   
  … pergunakanlah waktu yang ada. (Kol. 4:5)


      READ MORE

 • 12 July 2018 / Renungan Harian

  Tuhanlah Yang Menuntun Umat-Nya


  Tuhanlah Yang Menuntun Umat-Nya
  Amos 2:6-16
   
  Padahal Akulah yang menuntun kamu keluar dari tanah Mesir dan memimpin kamu empat puluh tahun lamanya di padang gurun …. (Am. 2:10)


      READ MORE

 • 11 July 2018 / Renungan Harian

  Ada Saatnya


  Ada Saatnya
  Yohanes 7:1-9
   
  Maka jawab Yesus kepada mereka: “Waktu-Ku belum tiba ….” (Yoh. 7:6)


      READ MORE

 • 10 July 2018 / Renungan Harian

  Kesabaran


  Kesabaran
  Yakobus 5:7-12
   
  … saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan! (Yak. 5:7)


      READ MORE

 • 09 July 2018 / Renungan Harian

  Tetap Berpegang Pada-Nya


  Tetap Berpegang Pada-Nya
  Mazmur 119:81-88
   
  Hidupkanlah aku sesuai dengan kasih setia-Mu, supaya aku berpegang pada peringatan yang Kauberikan. (Mzm. 119:88)


      READ MORE

 • 08 July 2018 / Renungan Harian

  Mengapa Engkau Kecewa?


  Mengapa Engkau Kecewa?
  Markus 6:1-13
   
  Lalu mereka kecewa dan menolak Dia. (Mrk. 6:3)


      READ MORE

 • 07 July 2018 / Renungan Harian

  Mengikut Yesus


  Mengikut Yesus
  Matius 8:18-22
   
  Lalu datanglah seorang ahli Taurat dan berkata kepada-Nya: “Guru, aku akan mengikut Engkau, ke mana saja Engkau pergi.” (Mat. 8:19)


      READ MORE

 • 06 July 2018 / Renungan Harian

  Gaya Hidup Umatnya


  Gaya Hidup Umatnya
  Yeremia 7:16-26
   
  Dengarkanlah suara-Ku, maka Aku akan menjadi Allahmu dan kamu akan menjadi umat-Ku ….” (Yer. 7:23)


      READ MORE

 • 05 July 2018 / Renungan Harian

  Menjaga Kesucian Hidup


  Menjaga Kesucian Hidup
  Yeremia 7:1-15
   
  Beginilah firman TUHAN semesta alam, Allah Israel: Perbaikilah tingkah langkahmu dan perbuatanmu, maka Aku mau diam bersama-sama kamu di tempat ini. (Yer. 7:3)


      READ MORE

 • 04 July 2018 / Renungan Harian

  Berharaplah Kepada Tuhan


  Berharaplah Kepada Tuhan
  Mazmur 88
   
  Ya TUHAN, Allah yang menyelamatkan aku, siang hari aku berseru-seru, pada waktu malam aku menghadap Engkau. (Mzm. 88:2)


      READ MORE

 • 03 July 2018 / Renungan Harian

  Kemurahan Hati


  Kemurahan Hati
  2 Korintus 9:1-5
   
  … agar nanti tersedia sebagai bukti kemurahan hati kamu dan bukan sebagai pemberian yang dipaksakan. (2Kor. 9:5)


      READ MORE

 • 02 July 2018 / Renungan Harian

  Bekerja Bersama-sama


  Bekerja Bersama-sama
  2 Korintus 8:16-24
   
  Titus adalah temanku yang bekerja bersama-sama dengan aku untuk kamu …. (2Kor. 8:23)


      READ MORE

 • 01 July 2018 / Renungan Harian

  Corak Spiritualitas Yang Beragam


  Corak Spiritualitas Yang Beragam
  Markus 5:21-43
   
  Orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia dan berdesak-desakan di dekat-Nya. (Mrk. 5:24)


      READ MORE

 • 30 June 2018 / Renungan Harian

  Mengalahkan Kuasa Setan


  Mengalahkan Kuasa Setan
  Lukas 4:31-37
   
  Tetapi Yesus menghardiknya, kata-Nya: “Diam, keluarlah dari padanya!” Dan setan itu pun menghempaskan orang itu ke tengah-tengah orang banyak, lalu keluar dari padanya …. (Luk. 4:35)


      READ MORE

 • 29 June 2018 / Renungan Harian

  Kaya Dalam Kemurahan


  Kaya Dalam Kemurahan
  2 Korintus 8:1-7
   
  Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. (2Kor. 8:2)


      READ MORE

 • 28 June 2018 / Renungan Harian

  Teguran Yang Membuahkan Pertobatan


  Teguran Yang Membuahkan Pertobatan
  2 Korintus 7:2-16
   
  … namun sekarang aku bersukacita, bukan karena kamu telah berdukacita, melainkan karena dukacitamu membuat kamu bertobat. (2Kor. 7:9)


      READ MORE

 • 27 June 2018 / Renungan Harian

  Tuhan Siap Menolong


  Tuhan Siap Menolong
  Markus 6:45-52
   
  Tetapi segera Ia berkata kepada mereka: “Tenanglah! Aku ini, jangan takut!” (Mrk. 6:50)


      READ MORE

 • 26 June 2018 / Renungan Harian

  Percaya Tidak Bergantung Pada Keadaan


  Percaya Tidak Bergantung Pada Keadaan
  Keluaran 9:13-35
   
  Tetapi ketika Firaun melihat, bahwa hujan, hujan es dan guruh telah berhenti, maka teruslah ia berbuat dosa; ia tetap berkeras hati, baik ia maupun para pegawainya. (Kel. 9:34)


      READ MORE

 • 25 June 2018 / Renungan Harian

  Sombong Dan Keras Hati


  Sombong Dan Keras Hati
  Keluaran 7:14-24
   
  Berfirmanlah TUHAN kepada Musa: “Firaun berkeras hati, ia menolak membiarkan bangsa itu pergi.” (Kel. 7:14)


      READ MORE

 • 24 June 2018 / Renungan Harian

  Mengapa Kamu Takut Dan Tidak Percaya?


  Mengapa Kamu Takut Dan Tidak Percaya?
  Markus 4:35-41
   
  Lalu Ia berkata kepada mereka: “Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?” (Mrk. 4:40)


      READ MORE

 • 23 June 2018 / Renungan Harian

  Pertolongan Tuhan Dalam Kesesakan Hidup


  Pertolongan Tuhan Dalam Kesesakan Hidup
  Mazmur 107:1-3, 23-32
   
  Maka berseru-serulah mereka kepada TUHAN dalam kesesakan mereka, dan dikeluarkan-Nya mereka dari kecemasan mereka …. (Mzm. 107:28)


      READ MORE

 • 22 June 2018 / Renungan Harian

  Konsisten Dan Konseskuen


  Konsisten Dan Konseskuen
  Kisah Para Rasul 21:1-16
   
  Sebab aku ini rela bukan saja untuk diikat, tetapi juga untuk mati di Yerusalem oleh karena nama Tuhan Yesus.” (Kis. 21:13)


      READ MORE

 • 21 June 2018 / Renungan Harian

  Menguatkan Hati Dan Mengajar


  Menguatkan Hati Dan Mengajar
  Kisah Para Rasul 20:1-16
   
  Ia menjelajah daerah itu dan dengan banyak nasihat menguatkan hati saudara-saudara di situ. (Kis. 20:2)


      READ MORE

 • 20 June 2018 / Renungan Harian

  Perjanjian


  Perjanjian
  Yeremia 22:1-9
   
  Orang akan menjawab: Oleh karena mereka telah melupakan perjanjian TUHAN, Allah mereka, dan telah sujud menyembah kepada allah lain dan beribadah kepadanya.” (Yer. 22:9)


      READ MORE

 • 19 June 2018 / Renungan Harian

  Mengabaikan Kesempatan Pertobatan


  Mengabaikan Kesempatan Pertobatan
  Yeremia 21:11-14
   
  Aku akan melakukan pembalasan kepadamu sesuai dengan hasil perbuatanmu, demikianlah firman TUHAN.” (Yer. 21:14)


      READ MORE

 • 18 June 2018 / Renungan Harian

  Menjadi Ciptaan Baru


  Menjadi Ciptaan Baru
  Galatia 6:11-18
   
  Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya, tetapi menjadi ciptaan baru, itulah yang ada artinya. (Gal. 6:15)


      READ MORE

 • 17 June 2018 / Renungan Harian

  Jangan Remehkan Yang Kecil!


  Jangan Remehkan Yang Kecil!
  Markus 4:26-34
   
  Hal Kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil dari pada segala jenis benih yang ada di bumi.” (Mrk. 4:31)


      READ MORE

 • 16 June 2018 / Renungan Harian

  Haus Kekuasaan


  Haus Kekuasaan
  2 Raja-raja 14:1-14
   
  Memang engkau telah mengalahkan Edom, sebab itu engkau menjadi tinggi hati. Cukuplah bagimu mendapat kehormatan itu dan tinggallah di rumahmu.” (2Raj. 14:10)


      READ MORE

 • 15 June 2018 / Renungan Harian

  Mengabaikan Firman Tuhan Adalah Awal Petaka


  Mengabaikan Firman Tuhan Adalah Awal Petaka
  1 Raja-raja 10:26-11:8
   
  Sebab pada waktu Salomo sudah tua, istri-istrinya itu mencondongkan hatinya kepada allah-allah lain, sehingga ia tidak dengan sepenuh hati berpaut kepada TUHAN, Allahnya, seperti Daud, ayahnya. (1Raj. 11:4)


      READ MORE

 • 14 June 2018 / Renungan Harian

  Kemuliaan Melalui Penderitaan


  Kemuliaan Melalui Penderitaan
  Ibrani 2:5-9
   
  … Yesus … yang oleh karena penderitaan maut, dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat, supaya oleh kasih karunia Allah Ia mengalami maut bagi semua manusia. (Ibr. 2:9)


      READ MORE

 • 13 June 2018 / Renungan Harian

  Kerajaan Allah Sudah Datang


  Kerajaan Allah Sudah Datang
  Lukas 11:14-28
   
  Tetapi jika Aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya Kerajaan Allah sudah datang kepadamu.” (Luk. 11:20)


      READ MORE

 • 12 June 2018 / Renungan Harian

  Percaya Kepada Tuhan Atau Baal?


  Percaya Kepada Tuhan Atau Baal?
  1 Raja-raja 18:17-40
   
  Berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati? Kalau TUHAN itu Allah, ikutilah Dia, dan kalau Baal, ikutilah dia.” (1Raj. 18:21)


      READ MORE

 • 11 June 2018 / Renungan Harian

  Kehadiran Tuhan Yang Tersembunyi


  Kehadiran Tuhan Yang Tersembunyi
  Mazmur 74
   
  Mengapa Engkau menarik kembali tangan-Mu, menaruh tangan kanan-Mu di dada? (Mzm. 74:11)


      READ MORE

 • 10 June 2018 / Renungan Harian

  Menjadi Saudara Di Dalam Tuhan


  Menjadi Saudara Di Dalam Tuhan
  Markus 3:20-35
   
  Barangsiapa melakukan kehendak Allah, dialah saudara-Ku laki-laki, dialah saudara-Ku perempuan, dialah ibu-Ku.” (Mrk. 3:35)


      READ MORE

 • 09 June 2018 / Renungan Harian

  Pada Tuhan Ada Pengampunan


  Pada Tuhan Ada Pengampunan
  Mazmur 130
   
  Tetapi pada-Mu ada pengampunan, supaya Engkau ditakuti orang. (Mzm. 130:4)
   


      READ MORE

 • 08 June 2018 / Renungan Harian

  Allah Menyediakan Tempat Kediaman Yang Kekal


  Allah Menyediakan Tempat Kediaman Yang Kekal
  2 Korintus 5:1-5
   
  Jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal …. (2Kor. 5:1)


      READ MORE

 • 07 June 2018 / Renungan Harian

  Menderita Sebagai Orang Kristen


  Menderita Sebagai Orang Kristen
  1 Petrus 4:7-19
   
  Tetapi, jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. (1Ptr. 4:16)


      READ MORE

 • 06 June 2018 / Renungan Harian

  Menjadi Berkat Setiap Hari


  Menjadi Berkat Setiap Hari
  Yohanes 5:1-18
   
  Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. (Yoh. 5:9)


      READ MORE

 • 05 June 2018 / Renungan Harian

  Jangan Melupakan Kebaikan Tuhan


  Jangan Melupakan Kebaikan Tuhan
  Keluaran 16:27-36

  “… Ambillah segomer penuh untuk disimpan turun-temurun, supaya keturunan mereka melihat roti yang Kuberi kamu makan di padang gurun, ketika Aku membawa kamu keluar dari tanah Mesir.” (Kel. 16:32)


      READ MORE

 • 04 June 2018 / Renungan Harian

  Manusia Beristirahat, Tuhan Memberkati


  Manusia Beristirahat, Tuhan Memberkati
  Keluaran 16:13-26

  Dan pada hari yang keenam mereka memungut roti itu dua kali lipat banyaknya …. Mereka membiarkannya di tempatnya sampai keesokan harinya … lalu tidaklah berbau busuk dan tidak ada ulat di dalamnya. (Kel. 16:22,24)


      READ MORE

 • 03 June 2018 / Renungan Harian

  Hari Sabat Yang Dipenuhi Sukacita dan Kasih


  Hari Sabat Yang Dipenuhi Sukacita dan Kasih
  Markus 2:23-3:6

  Kemudian kata-Nya kepada mereka: “Manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat, berbuat baik atau berbuat jahat, menyelamatkan nyawa orang atau membunuh orang?” (Mrk. 3:4)


      READ MORE

 • 02 June 2018 / Renungan Harian

  Mempersembahkan Hidup Untuk Kemuliaan Tuhan


  Mempersembahkan Hidup Untuk Kemuliaan Tuhan

  Imamat 24:5-9
  Engkau harus mengambil tepung yang terbaik dan membakar dua belas roti bundar dari padanya ….” (Im. 24:5)


      READ MORE

 • 01 June 2018 / Renungan Harian

  Yang Selalu Dinantikan: Beristirahat


  Yang Selalu Dinantikan: Beristirahat
  Imamat 23:1-8

  Enam hari lamanya boleh dilakukan pekerjaan, tetapi pada hari yang ketujuh haruslah ada sabat, hari perhentian penuh, yakni hari pertemuan kudus ….” (Im. 23:3)


      READ MORE

 • 31 May 2018 / Renungan Harian

  Mengingat Dengan Benar


  Mengingat Dengan Benar
  Mazmur 81:2-11

  Janganlah ada di antaramu allah lain, dan janganlah engkau menyembah kepada allah asing.” (Mzm. 81:10)


      READ MORE

 • 30 May 2018 / Renungan Harian

  Berkat Tuhan Di Sepanjang Perjalanan


  Berkat Tuhan Di Sepanjang Perjalanan
  Bilangan 6:22-27

  TUHAN memberkati engkau dan melindungi engkau; TUHAN menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia; TUHAN menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.” (Bil. 6:24-26)


      READ MORE

 • 29 May 2018 / Renungan Harian

  Hikmat Dan Kekuatan Allah


  Hikmat Dan Kekuatan Allah
  1 Korintus 2:1-10

  Supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. (1Kor. 2:5)


      READ MORE

 • 28 May 2018 / Renungan Harian

  Allah Sejati Dengan Kuasa Sejati


  Allah Sejati Dengan Kuasa Sejati
  Mazmur 20

  Orang ini memegahkan kereta dan orang itu memegahkan kuda, tetapi kita bermegah dalam nama TUHAN, Allah kita. (Mzm. 20:8)


      READ MORE

 • 27 May 2018 / Renungan Harian

  Mengosongkan Hati Dan Pikiran


  Mengosongkan Hati Dan Pikiran
  Yohanes 3:1-17

  Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat Kerajaan Allah.” (Yoh. 3:3)


      READ MORE

 • 26 May 2018 / Renungan Harian

  Tuhan Yang Memberi Kekuatan Dan Memberkati


  Tuhan Yang Memberi Kekuatan Dan Memberkati
  Mazmur 29

  TUHAN kiranya memberikan kekuatan kepada umat-Nya, TUHAN kiranya memberkati umat-Nya dengan sejahtera! (Mzm. 29:11)


      READ MORE

 • 25 May 2018 / Renungan Harian

  Hidup Konyol Atau Hidup Bermakna?


  Hidup Konyol Atau Hidup Bermakna?
  Roma 8:9-11

  Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam Roh, jika memang Roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki Roh Kristus, ia bukan milik Kristus. (Rm. 8:9)


      READ MORE

 • 24 May 2018 / Renungan Harian

  Air Susu Dibalas Air Tuba


  Air Susu Dibalas Air Tuba
  Yesaya 1:1-4, 16-20

  Aku membesarkan anak-anak dan mengasuhnya, tetapi mereka memberontak terhadap Aku.” (Yes. 1:2)


      READ MORE

 • 23 May 2018 / Renungan Harian

  Kesempatan Hidup Kedua


  Kesempatan Hidup Kedua
  Yehezkiel 37:1-14

  Beginilah firman Tuhan ALLAH kepada tulang-tulang ini: Aku memberi napas hidup di dalammu, supaya kamu hidup kembali.” (Yeh. 37:5)


      READ MORE

 • 22 May 2018 / Renungan Harian

  Misi Untuk Menghapus Sekat-sekat


  Misi Untuk Menghapus Sekat-sekat
  1 Korintus 12:12-27

  Sebab dalam satu Roh kita semua, baik orang Yahudi, maupun orang Yunani, baik budak, maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh dan kita semua diberi minum dari satu Roh. (1Kor. 12:13)


      READ MORE

 • 21 May 2018 / Renungan Harian

  Kasih Allah Bukan Untuk Dipermainkan


  Kasih Allah Bukan Untuk Dipermainkan
  Yoel 2:18-29

  “… Aku akan mencurahkan Roh-Ku ke atas semua manusia … anak-anakmu laki-laki dan perempuan … orang-orangmu yang tua … teruna-terunamu …. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan Kucurahkan Roh-Ku ….” (Yl. 2:28-29)


      READ MORE

 • 20 May 2018 / Renungan Harian

  Hidup Benar


  Hidup Benar
  Yohanes 15:26-27; 16:4b-15

  Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh Kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran ….” (Yoh. 16:13)


      READ MORE

 • 19 May 2018 / Renungan Harian

  Merobohkan Tembok Pemisah


  Merobohkan Tembok Pemisah
  Yohanes 7:37-39

  Barangsiapa percaya kepada-Ku, seperti yang dikatakan oleh Kitab Suci: Dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup.” (Yoh. 7:38)


      READ MORE

 • 18 May 2018 / Renungan Harian

  Allah Tak Mungkin Salah


  Allah Tak Mungkin Salah
  Ayub 37:1-13

  Allah mengguntur dengan suara-Nya yang mengagumkan; Ia melakukan perbuatan-perbuatan besar yang tidak tercapai oleh pengetahuan kita ….” (Ayb. 37:5)


      READ MORE

 • 17 May 2018 / Renungan Harian

  Yang Biasa Dan Yang Luar Biasa


  Yang Biasa Dan Yang Luar Biasa
  1 Korintus 15:42b-49

  Sama seperti kita telah memakai rupa dari yang alamiah, demikian pula kita akan memakai rupa dari yang surgawi. (1Kor. 15:49)


      READ MORE

 • 16 May 2018 / Renungan Harian

  Berpisah Untuk Bertemu Kembali


  Berpisah Untuk Bertemu Kembali
  Yohanes 16:16-24

  Seorang perempuan berdukacita pada saat ia melahirkan, tetapi sesudah ia melahirkan anaknya, ia tidak ingat lagi akan penderitaannya, karena kegembiraan bahwa seorang manusia telah dilahirkan ke dunia.” (Yoh. 16:21)


      READ MORE

 • 15 May 2018 / Renungan Harian

  Memberikan Yang Terbaik


  Memberikan Yang Terbaik
  Bilangan 8:5-22

  Demikianlah harus engkau mentahirkan mereka dari tengah-tengah orang Israel, supaya orang Lewi itu menjadi kepunyaan-Ku. Barulah sesudah itu orang Lewi boleh masuk untuk melakukan pekerjaan jabatannya pada Kemah Pertemuan ….” (Bil. 8:14-15)


      READ MORE

 • 14 May 2018 / Renungan Harian

  Menakutkan Dan Mengagumkan


  Menakutkan Dan Mengagumkan
  Mazmur 115

  Hai orang-orang yang takut akan TUHAN, percayalah kepada TUHAN! Dialah pertolongan mereka dan perisai mereka …. [TUHAN] memberkati orang-orang yang takut akan TUHAN, baik yang kecil maupun yang besar. (Mzm. 115:11, 13)


      READ MORE

 • 13 May 2018 / Renungan Harian

  Bukan Apa Melainkan Bagaimana


  Bukan Apa Melainkan Bagaimana
  Yohanes 17:6-19

  Aku tidak meminta, supaya Engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya Engkau melindungi mereka dari pada yang jahat.” (Yoh. 17:15)


      READ MORE

 • 12 May 2018 / Renungan Harian

  Antara Sudah Dan Belum


  Antara Sudah Dan Belum
  Ulangan 34:1-7

  Inilah negeri yang Kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub; demikian: Kepada keturunanmulah akan Kuberikan negeri itu. Aku mengizinkan engkau melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi engkau tidak akan menyeberang ke sana.” (Ul. 34:4)


      READ MORE

 • 11 May 2018 / Renungan Harian

  Musuh Utama Kita Adalah Ketakutan


  Musuh Utama Kita Adalah Ketakutan
  Wahyu 1:9-18

  “Jangan takut! Aku adalah Yang Awal dan Yang Akhir, dan Yang Hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, Aku hidup, sampai selama-lamanya dan Aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut.” (Why. 1:17-18)


      READ MORE

 • 10 May 2018 / Renungan Harian

  Menjadi Saksi Kristus


  Menjadi Saksi Kristus
  Kisah Para Rasul 1:1-11

  [K]amu akan menjadi saksi-Ku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi.” (Kis. 1:8)


      READ MORE

 • 09 May 2018 / Renungan Harian

  Allah Dan Peraturan-peraturan-Nya


  Allah Dan Peraturan-peraturan-Nya
  Mazmur 93

  Peraturan-Mu sangat teguh; bait-Mu layak kudus, ya TUHAN, untuk sepanjang masa. (Mzm. 93:5)


      READ MORE

 • 08 May 2018 / Renungan Harian

  Sungguh-sungguh Taat


  Sungguh-sungguh Taat
  1 Timotius 6:13-16

  Turutilah perintah ini, dengan tidak bercacat dan tidak bercela, hingga pada saat Tuhan kita Yesus Kristus menyatakan diri-Nya …. (1Tim. 6:14)


      READ MORE

 • 07 May 2018 / Renungan Harian

  Kasih Setia Allah


  Kasih Setia Allah
  Ulangan 7:1-11

  Sebab itu haruslah kauketahui, bahwa TUHAN, Allahmu, Dialah Allah, Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setia-Nya terhadap orang yang kasih kepada-Nya dan berpegang pada perintah-Nya, sampai kepada beribu-ribu keturunan.” (Ul. 7:9)


      READ MORE

 • 06 May 2018 / Renungan Harian

  Anugerah Dan Tanggung Jawab


  Anugerah Dan Tanggung Jawab
  Yohanes 15:9-17

  Bukan kamu yang memilih Aku, tetapi Akulah yang memilih kamu.” (Yoh. 15:16)


      READ MORE

 • 05 May 2018 / Renungan Harian

  Dipanggil Menjadi Pelayan


  Dipanggil Menjadi Pelayan
  Markus 10:42-45

  Barangsiapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu ….” (Mrk. 10:43)


      READ MORE

 • 04 May 2018 / Renungan Harian

  Dipanggil Untuk Menyelamatkan


  Dipanggil Untuk Menyelamatkan
  Yesaya 42:5-9

  Aku ini, TUHAN, telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan, telah memegang tanganmu ….” (Yes. 42:6)


      READ MORE

 • 03 May 2018 / Renungan Harian

  Adil Itu Terkatit Norma Dan Hakikat


  Adil Itu Terkatit Norma Dan Hakikat
  Mazmur 98

  sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan, dan bangsa-bangsa dengan kebenaran. (Mzm. 98:9)


      READ MORE

 • 02 May 2018 / Renungan Harian

  Kasih Sayang Timbal Balik


  Kasih Sayang Timbal Balik
  Yohanes 14:18-31

  Barangsiapa memegang perintah-Ku dan melakukannya, dialah yang mengasihi Aku. Dan barangsiapa mengasihi Aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku dan Aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diri-Ku kepadanya.” (Yoh. 14:21)


      READ MORE

 • 01 May 2018 / Renungan Harian

  Damai Sejahtera Yang Berkeadilan


  Damai Sejahtera Yang Berkeadilan
  Yesaya 32:9-20

  Di mana ada kebenaran di situ akan tumbuh damai sejahtera, dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketenteraman untuk selama-lamanya. (Yes. 32:17)


      READ MORE

 • 30 April 2018 / Renungan Harian

  Kaya, Tetapi Merasa Miskin


  Kaya, Tetapi Merasa Miskin
  Galatia 5:16-26

  Barangsiapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. (Gal. 5:24)


      READ MORE

 • 29 April 2018 / Renungan Harian

  Berbuah Banyak


  Berbuah Banyak
  Yohanes 15:1-8

  Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barangsiapa tinggal di dalam Aku dan Aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar Aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa.” (Yoh. 15:5)


      READ MORE

 • 28 April 2018 / Renungan Harian

  Generasi Yang Akan Datang


  Generasi Yang Akan Datang
  Mazmur 22:26-32

  Anak-anak cucu akan beribadah kepada-Nya, dan akan menceritakan tentang TUHAN kepada angkatan yang akan datang. (Mzm. 22:31)


      READ MORE

 • 27 April 2018 / Renungan Harian

  Uang Tidak Dapat Membeli Segalanya


  Uang Tidak Dapat Membeli Segalanya
  Kisah Para Rasul 8:9-25

  “Binasalah kiranya uangmu itu bersama dengan engkau, karena engkau menyangka, bahwa engkau dapat membeli karunia Allah dengan uang.” (Kis. 8:20)


      READ MORE

 • 26 April 2018 / Renungan Harian

  Tetap Membawa Sukacita


  Tetap Membawa Sukacita
  Kisah Para Rasul 8:1b-8

  Mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. (Kis. 8:4)


      READ MORE

 • 25 April 2018 / Renungan Harian

  Sekalipun Aku Jatuh


  Sekalipun Aku Jatuh
  Mikha 7:8-20

  Sekalipun aku jatuh, aku akan bangun pula, sekalipun aku duduk dalam gelap, TUHAN akan menjadi terangku. (Mi. 7:8)


      READ MORE

 • 24 April 2018 / Renungan Harian

  Makin Besar Dalam Penyertaan Tuhan


  Makin Besar Dalam Penyertaan Tuhan
  1 Tawarikh 11:1-9

  Lalu makin lama makin besarlah kuasa Daud, sebab TUHAN semesta alam menyertainya. (1Taw. 11:9)


      READ MORE

 • 23 April 2018 / Renungan Harian

  Dialah Allah Kita


  Dialah Allah Kita
  Mazmur 95

  Sebab Dialah Allah kita, dan kitalah umat gembalaan-Nya dan kawanan domba tuntunan tangan-Nya. (Mzm. 95:7)


      READ MORE

 • 22 April 2018 / Renungan Harian

  Dikenal Dan Mengenal


  Dikenal Dan Mengenal
  Yohanes 10:11-18

  Akulah gembala yang baik dan Aku mengenal domba-domba-Ku dan domba-domba-Ku mengenal Aku ….” (Yoh. 10:14)


      READ MORE

 • 21 April 2018 / Renungan Harian

  Beristirahat Sejenak


  Beristirahat Sejenak
  Markus 6:30-34

  Lalu Ia berkata kepada mereka: “Marilah ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian, dan beristirahatlah seketika.” (Mrk. 6:31)


      READ MORE

 • 20 April 2018 / Renungan Harian

  Lembah Kekelaman


  Lembah Kekelaman
  Mazmur 23

  Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku …. (Mzm. 23:4)


      READ MORE

 • 19 April 2018 / Renungan Harian

  Dosa Dalam Ketidaktahuan


  Dosa Dalam Ketidaktahuan
  Kisah Para Rasul 3:17-26

  Hai saudara-saudara, aku tahu bahwa kamu telah berbuat demikian karena ketidaktahuan, sama seperti semua pemimpin kamu.” (Kis. 3:17)


      READ MORE

 • 18 April 2018 / Renungan Harian

  Percaya Dan Dibaptis


  Percaya Dan Dibaptis
  Markus 16:9-18

  Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum.” (Mrk. 16:16)


      READ MORE

 • 17 April 2018 / Renungan Harian

  Bukan Persembahan


  Bukan Persembahan
  Hosea 5:15-6:6

  Sebab Aku menyukai kasih setia, dan bukan korban persembahan, dan menyukai pengenalan akan Allah, lebih daripada korban-korban bakaran. (Hos. 6:6)


      READ MORE

 • 16 April 2018 / Renungan Harian

  Selalu Ada Alasan Untuk Memuji Tuhan


  Selalu Ada Alasan Untuk Memuji Tuhan
  Mazmur 150

  Haleluya! Pujilah Allah dalam tempat kudus-Nya! Pujilah Dia dalam cakrawala-Nya yang kuat! (Mzm. 150:1)


      READ MORE

 • 15 April 2018 / Renungan Harian

  Eureka!


  Eureka!
  Lukas 24:36b-48

  Lalu Ia membuka pikiran mereka, sehingga mereka mengerti Kitab Suci. (Luk. 24:45)


      READ MORE

 • 14 April 2018 / Renungan Harian

  Aman Dalam Kesesakan


  Aman Dalam Kesesakan
  Mazmur 4

  Dengan tenteram aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur, sebab hanya Engkaulah, ya TUHAN, yang membiarkan aku diam dengan aman. (Mzm. 4:9)


      READ MORE

 • 13 April 2018 / Renungan Harian

  Menyambut Kedatangan Tuhan


  Menyambut Kedatangan Tuhan
  1 Yohanes 2:26-28

  supaya apabila Ia menyatakan diri-Nya, kita beroleh keberanian percaya dan tidak usah malu terhadap Dia pada hari kedatangan-Nya. (1Yoh. 2:28)


      READ MORE

 • 12 April 2018 / Renungan Harian

  Antikristus


  Antikristus
  1 Yohanes 2:18-25

  Memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita …. (1Yoh. 2:19)


      READ MORE

 • 11 April 2018 / Renungan Harian

  Belajar Apa Yang Benar


  Belajar Apa Yang Benar
  Yesaya 26:1-15

  apabila Engkau datang menghakimi bumi, maka penduduk dunia akan belajar apa yang benar. (Yes. 26:9)


      READ MORE

 • 10 April 2018 / Renungan Harian

  Tidak Dapat Dibatasi


  Tidak Dapat Dibatasi
  Mazmur 135

  Sesungguhnya aku tahu, bahwa TUHAN itu maha besar dan Tuhan kita itu melebihi segala allah. (Mzm. 135:5)


      READ MORE

 • 09 April 2018 / Renungan Harian

  Inilah Tandanya!


  Inilah Tandanya!
  1 Yohanes 2:3-11

  Dan inilah tandanya, bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintah-Nya. (1Yoh. 2:3)


      READ MORE

 • 08 April 2018 / Renungan Harian

  Supaya Kamu Percaya


  Supaya Kamu Percaya
  Yohanes 20:19-31

  … tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat, supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam nama-Nya. (Yoh. 20:31)


      READ MORE

 • 07 April 2018 / Renungan Harian

  Hidup Dalam Terang


  Hidup Dalam Terang
  Yohanes 12:44-50

  Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepada-Ku, jangan tinggal di dalam kegelapan.” (Yoh. 12:46)


      READ MORE

 • 06 April 2018 / Renungan Harian

  Kuasa Allah Dalam Doa Kita


  Kuasa Allah Dalam Doa Kita
  Kisah Para Rasul 4:23-31

  Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus, lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. (Kis. 4:31)


      READ MORE

 • 05 April 2018 / Renungan Harian

  Berani Berketetapan Hati


  Berani Berketetapan Hati
  Daniel 1:1-21

  Daniel berketetapan hati untuk tidak menajiskan dirinya …. Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu …. (Dan. 1:8-9)


      READ MORE

 • 04 April 2018 / Renungan Harian

  Menceritakan Perbuatan Tuhan


  Menceritakan Perbuatan Tuhan
  Mazmur 118:1-2, 14-24

  Aku tidak akan mati, tetapi hidup, dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan TUHAN. (Mzm. 118:17)


      READ MORE

 • 03 April 2018 / Renungan Harian

  Maut Sudah Dikalahkan


  Maut Sudah Dikalahkan
  1 Korintus 15:50-58

  Tetapi syukur kepada Allah, yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. (1Kor. 15:57)


      READ MORE

 • 02 April 2018 / Renungan Harian

  Tubuh Kebangkitan


  Tubuh Kebangkitan
  1 Korintus 15:35-49

  Tetapi mungkin ada orang yang bertanya: “Bagaimanakah orang mati dibangkitkan? Dan dengan tubuh apakah mereka akan datang kembali?” (1Kor. 15:35)


      READ MORE

 • 01 April 2018 / Renungan Harian

  Lihat Dan Percayalah!


  Lihat Dan Percayalah!
  Yohanes 20:1-18

  Maka masuklah juga murid yang lain, yang lebih dahulu sampai di kubur itu dan ia melihatnya dan percaya. (Yoh. 20:8)


      READ MORE

 • 31 March 2018 / Renungan Harian

  Refleksi Sunyi


  Refleksi Sunyi
  1 Petrus 4:1-8

  Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. (1Ptr. 4:7)


      READ MORE

 • 30 March 2018 / Renungan Harian

  Lihatlah Sang Manusia!


  Lihatlah Sang Manusia!
  Yohanes 18:1-19:42

  Lalu Yesus keluar, bermahkota duri dan berjubah ungu. Maka kata Pilatus kepada mereka: “Lihatlah Manusia itu!” (Yoh. 19:5)


      READ MORE

 • 29 March 2018 / Renungan Harian

  Mimesis


  Mimesis
  Yohanes 13:1-17

  Kamu pun wajib saling membasuh kakimu; sebab Aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu ….” (Yoh. 13:14-15)


      READ MORE

 • 28 March 2018 / Renungan Harian

  Peringatan!


  Peringatan!
  Yohanes 13:21-32

  Setelah Yesus berkata demikian Ia sangat terharu, lalu bersaksi: “Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan Aku.” (Yoh. 13:21)


      READ MORE

 • 27 March 2018 / Renungan Harian

  Kelemahan = Kekuatan


  Kelemahan = Kekuatan
  1 Korintus 1:18-31

  … Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. (1Kor. 1:24)


      READ MORE

 • 26 March 2018 / Renungan Harian

  Tanda-tanda Cinta


  Tanda-tanda Cinta
  Mazmur 36:6-12

  Ya TUHAN, kasih setia-Mu sampai ke langit, setia-Mu sampai ke awan. … Manusia dan hewan kau selamatkan, ya TUHAN. (Mzm. 36:6-7)


      READ MORE

 • 25 March 2018 / Renungan Harian

  Momen Kasih Abadi


  Momen Kasih Abadi
  Markus 14:3-9

  “Ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya. Tubuh-Ku telah diminyakinya sebagai persiapan untuk penguburan-Ku.” (Mrk. 14:8)


      READ MORE

 • 24 March 2018 / Renungan Harian

  Firasat Dan Pelayanan


  Firasat Dan Pelayanan
  Markus 10:32-34, 46-52

  Murid-murid merasa cemas dan juga orang-orang yang mengikuti Dia dari belakang merasa takut. Sekali lagi Yesus … mengatakan kepada mereka apa yang akan terjadi atas diri-Nya …. (Mrk. 10:32)


      READ MORE

 • 23 March 2018 / Renungan Harian

  Mengingat = Mengerjakan


  Mengingat = Mengerjakan
  Filipi 2:12-18

  … karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir …. (Flp. 2:12)


      READ MORE

 • 22 March 2018 / Renungan Harian

  Jasmerah!


  Jasmerah!
  Ulangan 16:1-8

  Ingatlah akan bulan Abib dan rayakanlah Paskah bagi TUHAN, Allahmu, sebab dalam bulan Abib itulah TUHAN, Allahmu, membawa engkau keluar dari Mesir pada waktu malam.” (Ul. 16:1)


      READ MORE

 • 21 March 2018 / Renungan Harian

  Laborare Est Orare


  Laborare Est Orare
  Hagai 2:1b-10

  Bekerjalah, sebab Aku ini menyertai kamu, demikianlah firman TUHAN semesta alam ….” (Hag. 2:5)


      READ MORE

 • 20 March 2018 / Renungan Harian

  Menyaksikan Yesus


  Menyaksikan Yesus
  Kisah Para Rasul 2:14-24

  Dan barangsiapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan.” (Kis. 2:21)


      READ MORE

 • 19 March 2018 / Renungan Harian

  Beruntung Itu Bergantung


  Beruntung Itu Bergantung
  2 Korintus 3:4-11

  Dengan diri kami sendiri kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri; tidak, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. (2Kor. 3:5)


      READ MORE

 • 18 March 2018 / Renungan Harian

  Yesus Teladan Sejati


  Yesus Teladan Sejati
  Yohanes 12:20-33

  Aku berkata kepadamu: Sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja; tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah.” (Yoh. 12:24)


      READ MORE

 • 17 March 2018 / Renungan Harian

  Bertanya Dan Memuji


  Bertanya Dan Memuji
  Habakuk 3:2-13

  Engkau berjalan maju untuk menyelamatkan umat-Mu, untuk menyelamatkan orang yang Kauurapi. (Hab. 3:13)


      READ MORE

 • 16 March 2018 / Renungan Harian

  Berani Berubah


  Berani Berubah
  Ibrani 4:14-5:4

  Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri takhta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. (Ibr. 4:16)


      READ MORE

 • 15 March 2018 / Renungan Harian

  Mengaku Dan Memohon


  Mengaku Dan Memohon
  Mazmur 51:3-14

  Kasihanilah aku, ya Allah, menurut kasih setia-Mu, hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar! (Mzm. 51:3)


      READ MORE

 • 14 March 2018 / Renungan Harian

  Sang Terang


  Sang Terang
  Yohanes 8:12-20

  Akulah terang dunia; barangsiapa mengikut Aku, ia tidak akan berjalan di dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup.” (Yoh. 8:12)


      READ MORE

 • 13 March 2018 / Renungan Harian

  Allah Sanggup


  Allah Sanggup
  1 Korintus 10:6-13

  Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai Ia akan memberikan kepadamu jalan ke luar …. (1Kor. 10:13)


      READ MORE

 • 12 March 2018 / Renungan Harian

  Pengubah Kepahitan


  Pengubah Kepahitan
  Keluaran 15:22-27

  Musa melemparkan kayu itu ke dalam air; lalu air itu menjadi manis. (Kel. 15:25)


      READ MORE

 • 11 March 2018 / Renungan Harian

  Yesus Sayang Semua


  Yesus Sayang Semua
  Yohanes 3:14-21

  Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anak-Nya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada-Nya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. (Yoh. 3:16)


      READ MORE

 • 10 March 2018 / Renungan Harian

  Tuhan Baik


  Tuhan Baik
  Mazmur 107:1-3

  Bersyukurlah kepada TUHAN, sebab Ia baik! Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya. (Mzm. 107:1)


      READ MORE

 • 09 March 2018 / Renungan Harian

  Pemenuhan Janji


  Pemenuhan Janji
  Efesus 1:7-14

  Aku katakan “di dalam Kristus”, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan …. (Ef. 1:11)


      READ MORE

 • 08 March 2018 / Renungan Harian

  Perjanjian Allah


  Perjanjian Allah
  Kejadian 9:8-17

  Busur-Ku Kutaruh di awan, supaya itu menjadi tanda perjanjian antara Aku dan bumi.” (Kej. 9:13)


      READ MORE

 • 07 March 2018 / Renungan Harian

  Happy Ending


  Happy Ending
  Ezra 6:1-16

  Maka orang Israel, para imam, orang-orang Lewi dan orang-orang lain yang pulang dari pembuangan, merayakan pentahbisan rumah Allah ini dengan sukaria. (Ezr. 6:16)


      READ MORE

 • 06 March 2018 / Renungan Harian

  Sekali Dan Selamanya


  Sekali Dan Selamanya
  Ibrani 9:23-28

  Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi, demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan diri-Nya untuk menanggung dosa banyak orang. (Ibr. 9:27-28)


      READ MORE

 • 05 March 2018 / Renungan Harian

  Kekudusan Dan Integritas


  Kekudusan Dan Integritas


  1 Korintus 3:10-23

  Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. (1Kor. 3:17)


      READ MORE

 • 04 March 2018 / Renungan Harian

  Membongkar Dan Membangun


  Membongkar Dan Membangun

  Yohanes 2:13-22

  "Tetapi yang dimaksudkan-Nya dengan Bait Allah ialah tubuh-Nya sendiri. " (Yoh. 2:21)


      READ MORE

 • 03 March 2018 / Renungan Harian

  Mendengarkan Dengan Hati


  Mendengarkan Dengan Hati

  Markus 9:2-8

  "Maka datanglah awan menaungi mereka dan dari dalam awan itu terdengar suara: “Inilah Anak yang Kukasihi, dengarkanlah Dia.” " (Mrk. 9:7)


      READ MORE

 • 02 March 2018 / Renungan Harian

  Taat Dalam Proses


  Taat Dalam Proses

  Kisah Para Rasul 7:30-40

  “Tetapi nenek moyang kita tidak mau taat kepadanya, malahan mereka menolaknya. Dalam hati mereka ingin kembali ke tanah Mesir.” (Kis. 7:39)


      READ MORE

 • 01 March 2018 / Renungan Harian

  Yang Dibuang Yang Dihormati


  Yang Dibuang Yang Dihormati


  1 Petrus 2:4-10

  "Dan datanglah kepada-Nya, batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah." (1Ptr. 2:4)


      READ MORE

 • 28 February 2018 / Renungan Harian

  Menjadi Anak-anak Terang


  Menjadi Anak-anak Terang

  Yohanes 12:36-43

  "Percayalah kepada terang itu, selama terang itu ada padamu, supaya kamu menjadi anak-anak terang." (Yoh. 12:36)


      READ MORE

 • 27 February 2018 / Renungan Harian

  Karena Iman


  Karena Iman

  Ibrani 11:1-3, 13-19

  Karena iman kita mengerti, bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah... (Ibr. 11:3)


      READ MORE

 • 26 February 2018 / Renungan Harian

  Tahun yang Tidak Berkesudahan


  Tahun yang Tidak Berkesudahan

  Ibrani 1:8-12

  "...tetapi Engkau tetap sama, dan tahun-tahun-Mu tidak berkesudahan". (Ibr. 1:12)


      READ MORE

 • 25 February 2018 / Renungan Harian

  ALLAH yang Turut Menderita


  ALLAH yang Turut Menderita

  Markus 8:31-38

  "Enyahlah Iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." (Mrk. 8:33)


      READ MORE

 • 24 February 2018 / Renungan Harian

  Identitas Diri


  Identitas Diri

  Markus 8:27-30

  "Tetapi apa katamu, siapakah Aku ini?" (Mrk. 8:29)


      READ MORE

 • 23 February 2018 / Renungan Harian

  Mengikuti Jejak Iman


  Mengikuti Jejak Iman

  Roma 4:1-12

  ...dan juga menjadi bapa orang-orang bersunat, yaitu mereka yang bukan hanya bersunat, tetapi juga mengikuti jejak iman Abraham... (Rm. 4:12)


      READ MORE

 • 22 February 2018 / Renungan Harian

  Uniknya Iman


  Uniknya Iman

  Roma 3:21-31

  Karena kami yakin, bahwa manusia dibenarkan karena iman, dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. (Rm. 3:28)


      READ MORE

 • 21 February 2018 / Renungan Harian

  Menyembah TUHAN ALLAH


  Menyembah TUHAN ALLAH

  Matius 4:1-11

  "...Engkau harus menyembah Tuhan, Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti!" (Mat. 4:10)


      READ MORE

 • 20 February 2018 / Renungan Harian

  Mencintai Hidup


  Mencintai Hidup

  1 Petrus 3:8-18a

  "Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat..." (1Ptr. 3:10)


      READ MORE

 • 19 February 2018 / Renungan Harian

  Karena Kasih Karunia


  Karena Kasih Karunia

  Efesus 2:1-10

  Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman; itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah... (Ef. 2:8)


      READ MORE

 • 18 February 2018 / Renungan Harian

  Waktu


  Waktu

  Markus 1:9-15

  "Waktunya telah genap; Kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil!" (Mrk. 1:15)


      READ MORE

 • 17 February 2018 / Renungan Harian

  Percayalah


  Percayalah

  Matius 9:2-13

  Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah Ia kepada orang lumpuh itu: "Percayalah, hai anak-Ku, dosamu sudah diampuni." (Mat. 9:2)


      READ MORE

 • 16 February 2018 / Renungan Harian

  Menguasai Diri


  Menguasai Diri

  2 Timotius 4:1-5

  Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal... (2Tim. 4:5)


      READ MORE

 • 15 February 2018 / Renungan Harian

  Mengaku Dosa


  Mengaku Dosa

  1 Yohanes 1:3-10

  Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. (1Yoh. 1:9)


      READ MORE

 • 14 February 2018 / Renungan Harian

  Puasa


  Puasa

  Matius 6:1-6, 16-21

  "...supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa..." (Mat. 6:18)


      READ MORE

 • 13 February 2018 / Renungan Harian

  Rahasia Ibadah


  Rahasia Ibadah

  1 Timotius 3:14-16

  Dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita... (1Tim. 3:16)


      READ MORE

 • 12 February 2018 / Renungan Harian

  Keselamatan yang Besar


  Keselamatan yang Besar

  Ibrani 2:1-4

  ...bagaimakah kita akan luput, jikalau kita menyia-nyiakan kesematan yang sebesar itu... (Ibr. 2:3)


      READ MORE

 • 11 February 2018 / Renungan Harian

  Kebahagiaan yang Bermakna


  Kebahagiaan yang Bermakna

  Markus 9:2-9

  Kata Petrus kepada Yesus: "Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan tiga kemah, satu untuk Engkau, satu untuk Musa dan satu untuk Elia." (Mrk. 9:5)


      READ MORE

 • 10 February 2018 / Renungan Harian

  Saat Istimewa


  Saat Istimewa

  Lukas 19:41-44

  "...karena engkau tidak mengetahui saat, bilamana Allah melawat engkau." (Luk. 19:44)


      READ MORE

 • 09 February 2018 / Renungan Harian

  Pelayanan


  Pelayanan

  1 Timotius 1:12-20

  Aku bersyukur kepada Dia, yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus, Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku... (1Tim. 1:12)


      READ MORE

 • 08 February 2018 / Renungan Harian

  TUHAN Buka Jalan


  TUHAN Buka Jalan

  2 Korintus 2:12-17

  Ketika aku tiba di Troas untuk memberitakan Injil Kristus, aku dapati, bahwa Tuhan telah membuka jalan untuk pekerjaan di sana. (2Kor. 2:12)


      READ MORE

 • 07 February 2018 / Renungan Harian

  Popularitas


  Popularitas

  Markus 3:7-12

  Tetapi Ia dengan keras melarang mereka memberitahukan siapa Dia. (Mrk. 3:12)


      READ MORE

 • 06 February 2018 / Renungan Harian

  Berpisah


  Berpisah

  Kisah Para Rasul 15:36-41

  Hal itu menimbulkan perselisihan yang tajam, sehingga mereka berpisah dan Barnabas membawa Markus juga sertanya berlayar ke Siprus (Kis. 15:39)


      READ MORE

 • 05 February 2018 / Renungan Harian

  Menyingkir


  Menyingkir

  Kisah Para Rasul 14:1-7

  Setelah rasul-rasul itu mengetahuinya, menyingkirlah mereka ke kota-kota di Likaonia... (Kis. 14:6)


      READ MORE

 • 04 February 2018 / Renungan Harian

  Berdoa di Tempat Sunyi


  Berdoa di Tempat Sunyi

  Markus 1:29-39

  Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, Ia bangun dan pergi ke luar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. (Mrk. 1:35)


      READ MORE

 • 03 February 2018 / Renungan Harian

  Manusia itu Berharga


  Manusia itu Berharga

  Matius 12:9-14

  "Bukankah manusia jauh lebih berharga dari pada domba?" (Mat. 12:12)


      READ MORE

 • 02 February 2018 / Renungan Harian

  Bekerja dalam Pengharapan


  Bekerja dalam Pengharapan

  1 Korintus 9:1-16

  ...pembajak harus membajak dalam pengharapan dan pengirik harus mengirik dalam pengharapan untuk memperoleh bagiannya (1Kor. 9:10)


      READ MORE

 • 01 February 2018 / Renungan Harian

  Iman


  Iman

  Galatia 5:2-15

  Sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai sesuatu arti, hanya iman yang bekerja oleh kasih. (Gal. 5:6)


      READ MORE

 • 31 January 2018 / Renungan Harian

  Keluar dari Zona Nyaman


  Keluar dari Zona Nyaman

  Markus 5:1-20

  Lalu sampailah mereka di seberang danau, di daerah orang Gerasa (Mrk. 5:1)


      READ MORE

 • 30 January 2018 / Renungan Harian

  Keledai Bileam


  Keledai Bileam

  Bilangan 22:21-35

  Melihat Malaikat TUHAN meniaraplah keledai itu... (Bil. 22:27)


      READ MORE

 • 29 January 2018 / Renungan Harian

  Ketika Hati Sarat Dendam


  Ketika Hati Sarat Dendam

  Mazmur 35:1-10

  "Biarlah kebinasaan mendatangi dia dengan tidak disangka-sangka, jerat yang dipasangnya, biarlah menangkap dia sendiri, biarlah ia jatuh dan musnah!" (Mzm. 35:8)


      READ MORE

 • 28 January 2018 / Renungan Harian

  Takjub


  Takjub

  Markus 1:21-28

  Mereka takjub mendengar pengajaran-Nya, sebab Ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. (Mrk. 1:22)


      READ MORE

 • 27 January 2018 / Renungan Harian

  Hati-hati Terhadap Bujuk Rayu


  Hati-hati Terhadap Bujuk Rayu

  Ulangan 13:1-5

  "TUHAN, Allahmu, harus kamu ikuti, kamu harus takut akan Dia, kamu harus berpegang pada perintah-Nya, suara-Nya harus kamu dengarkan, kepada-Nya harus kamu berbakti dan berpaut." (Ul. 13:4)


      READ MORE

 • 26 January 2018 / Renungan Harian

  Tetap Setia


  Tetap Setia

  Wahyu 2:12-17

  "Aku tahu di mana engkau diam, yaitu di sana, di tempat tahta iblis..." (Why. 2:13)


      READ MORE

 • 25 January 2018 / Renungan Harian

  Ketika Impian Tak Terpenuhi


  Ketika Impian Tak Terpenuhi

  Ulangan 3:23-28

  "Cukup! Jangan lagi bicarakan perkara itu dengan Aku." (Ul. 3:26)


      READ MORE

 • 24 January 2018 / Renungan Harian

  Diutus dengan Kuasa


  Diutus dengan Kuasa

  Markus 3:13-19a

  ...dan diberi-Nya kuasa untuk mengusir setan. (Mrk. 3:15)


      READ MORE

 • 23 January 2018 / Renungan Harian

  Jika TUHAN Beserta Kita


  Jika TUHAN Beserta Kita

  Kisah Para Rasul 5:26-42

  "...tetapi kalau berasal dari Allah, kamu tidak akan dapat melenyapkan orang-orang ini..." (Kis. 5:39)


      READ MORE

 • 22 January 2018 / Renungan Harian

  Memenuhi panggilan TUHAN


  Memenuhi panggilan TUHAN

  Kejadian 12:1-9

  Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan TUHAN kepadanya... (Kej. 12:4)


      READ MORE

 • 21 January 2018 / Renungan Harian

  Hati yang Menjawab Panggilan


  Hati yang Menjawab Panggilan

  Markus 1:16-20

  "Mari, ikutlah Aku dan kamu akan Kujadikan penjala manusia." (Mrk. 1:17)


      READ MORE

 • 20 January 2018 / Renungan Harian

  Tenang Dalam Dekapan-NYA


  Tenang Dalam Dekapan-NYA

  Mazmur 62:6-13

  Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang... (Mzm. 62:6)


      READ MORE

 • 19 January 2018 / Renungan Harian

  Harapan di Tengah Tekanan


  Harapan di Tengah Tekanan

  Yeremia 20:7-13

  Tetapi TUHAN menyertai aku seperti pahlawan yang gagah... (Yer. 20:11)


      READ MORE

 • 18 January 2018 / Renungan Harian

  Peringatan dan Hukuman


  Peringatan dan Hukuman

  Yeremia 19:1-15

  "Selanjutnya pecahkanlah buli-buli itu di depan mata orang-orang yang turut bersama-sama engkau." (Yer. 19:10)


      READ MORE

 • 17 January 2018 / Renungan Harian

  Si Empunya Kerajaan ALLAH


  Si Empunya Kerajaan ALLAH

  Lukas 18:15-17

  "Biarkanlah anak-anak itu datang kepada-Ku.... sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya Kerajaan Allah." (Luk. 18:16)


      READ MORE

 • 16 January 2018 / Renungan Harian

  Pasangan yang Kompak


  Pasangan yang Kompak

  Kisah Para Rasul 5:1-11

  Dengan setahu istrinya ia menahan sebagian dari hasil penjualan
  itu dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. (Kis. 5:2)


      READ MORE

 • 15 January 2018 / Renungan Harian

  Berdoa dan Berbenah Diri


  Berdoa dan Berbenah Diri

  Mazmur 86

  Tunjukkanlah kepadaku jalan-Mu, ya TUHAN,
  supaya aku hidup menurut kebenaran-Mu;
  bulatkanlah hatiku untuk takut akan nama-Mu.
  (Mzm. 86:11)


      READ MORE

 • 14 January 2018 / Renungan Harian

  Menjadi Pengantar kepada KRISTUS


  Menjadi Pengantar kepada KRISTUS

  Yohanes 1:43-51

  Kata Filipus kepadanya: "Mari dan lihatlah!" (Yoh. 1:47)


      READ MORE

 • 13 January 2018 / Renungan Harian

  Menyambut Mempelai


  Menyambut Mempelai

  Matius 25:1-13

  "Karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." (Mat. 25:13)


      READ MORE

 • 12 January 2018 / Renungan Harian

  Pengantar kepada Sang Juruselamat


  Pengantar kepada Sang Juruselamat

  Kisah Para Rasul 13:16-25

  "...sesuai dengan yang telah dijanjikan-Nya, Allah telah membangkitkan Juruselamat bagi orang Israel, yaitu Yesus." (Kis. 13:23)


      READ MORE

 • 11 January 2018 / Renungan Harian

  Menghadapi Fitnah


  Menghadapi Fitnah

  2 Korintus 10:1-11

  ...karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah... (2Kor. 10:4)


      READ MORE

 • 10 January 2018 / Renungan Harian

  Menjijikkan Tetapi Tetap Disayang


  Menjijikkan Tetapi Tetap Disayang

  Yesaya 41:14-20

  Janganlah takut, hai si cacing Yakub, hai si ulat Israel! (Yes. 41:14)


      READ MORE

 • 09 January 2018 / Renungan Harian

  Panik


  Panik

  Mazmur 69:1-6, 31-37

  ...aku telah terperosok ke air yang dalam, gelombang pasang yang menghanyutkan aku. (Mzm. 69:3)


      READ MORE

 • 08 January 2018 / Renungan Harian

  Dibenarkan karena Iman


  Dibenarkan karena Iman

  Roma 4:1-12

  Tetapi kalau ada orang yang tidak bekerja, namun percaya kepada Dia yang membenarkan orang durhaka, imannya diperhitungkan menjadi kebenaran. (Rm. 4:5)


      READ MORE

 • 07 January 2018 / Renungan Harian

  Memaknai Baptisan


  Memaknai Baptisan

  Markus 1:4-11

  "Engkaulah Anak-Ku yang Kukasihi, kepada-Mu lah Aku berkenan." (Mrk. 1:11)


      READ MORE

 • 06 January 2018 / Renungan Harian

  Kepalsuan


  Kepalsuan

  Matius 2:1-12

  "...kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah Dia." (Mat. 2:8)


      READ MORE

 • 05 January 2018 / Renungan Harian

  Memberi Kemuliaan kepada TUHAN


  Memberi Kemuliaan kepada TUHAN

  Mazmur 29

  Berilah kepada TUHAN kemuliaan nama-Nya, sujudlah kepada TUHAN dengan berhiaskan kekudusan! (Mzm. 29:2)


      READ MORE

 • 04 January 2018 / Renungan Harian

  Menanggapi dengan Sungguh-Sungguh


  Menanggapi dengan Sungguh-Sungguh

  1 Samuel 3:1-21

  "...dan apabila Ia memanggil engkau, katakanlah: Berbicaralah Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengar" (1 Sam. 3:9)


      READ MORE

 • 03 January 2018 / Renungan Harian

  Ambisi yang Berhikmat


  Ambisi yang Berhikmat

  Yakobus 4:1-10

  Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya, lalu kamu membunuh; kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu, lalu kamu bertengkar dan berkelahi. (Yak. 4:2)


      READ MORE

 • 02 January 2018 / Renungan Harian

  Hikmat ALLAH Membawa Damai Sejahtera


  Hikmat ALLAH Membawa Damai Sejahtera

  Yakobus 3:13-18

  Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. (Yak. 3:17)

   


      READ MORE

 • 01 January 2018 / Renungan Harian

  Langit dan Bumi Baru


  Langit dan Bumi Baru

  Wahyu 21:1-6a

  Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yg baru... (Why. 21:1) 


      READ MORE

 • 31 December 2017 / Renungan Harian

  Kesetiaan


  Kesetiaan

  Lukas 2:22-40

  "... mataku telah melihat keselamatan yang dari pada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa..." (Luk. 2:30-31)


      READ MORE

 • 30 December 2017 / Renungan Harian

  Bagaimana Kita Harus Hidup


  Bagaimana Kita Harus Hidup

  2 Petrus 3:8-13

  Jadi, jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup... (2Ptr. 3:11)


      READ MORE

 • 29 December 2017 / Renungan Harian

  Tidak Akan Melupakan


  Tidak Akan Melupakan

  Yesaya 49:5-15

  Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya, sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, Aku tidak akan melupakan engkau. (Yes. 49:15)


      READ MORE

 • 28 December 2017 / Renungan Harian

  Ketika Kita Terpuruk


  Ketika Kita Terpuruk

  Mazmur 148

  Ia telah meninggikan tanduk umat-Nya, menjadi puji-pujian bagi semua orang yang dikasihi-Nya, bagi orang Israel, umat yang dekat pada-Nya. Haleluya! (Mzm. 148:14)


      READ MORE

 • 27 December 2017 / Renungan Harian

  Mengakui Dosa


  Mengakui Dosa

  1 Yohanes 1:1-9

  Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. (1Yoh. 1:9)


      READ MORE

 • 26 December 2017 / Renungan Harian

  Jangan Mengeraskan Hati


  Jangan Mengeraskan Hati

  Kisah Para Rasul 6:8-15; 7:51-60

  "Hai orang-orang yang keras kepala dan yang tidak bersunat hati dan telinga, kamu selalu menentang Roh Kudus, sama seperti nenek moyangmu, demikian juga kamu." (Kis. 7:51)


      READ MORE

 • 25 December 2017 / Renungan Harian

  Kepada yang Rendah dan Hina


  Kepada yang Rendah dan Hina

  Lukas 2:1-20

  "Hari ini telah lahir bagimu Juruselamat, yaitu Kristus, Tuhan, di kota Daud". (Luk. 2:11)


      READ MORE

 • 24 December 2017 / Renungan Harian

  Keajaiban Dalam Hidup


  Keajaiban Dalam Hidup

  Lukas 1:26-38

  "Dan sesungguhnya, Elisabet, sanakmu itu, iapun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya dan inilah bulan yang keenam bagi dia, yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." (Luk. 1:36-37)


      READ MORE

 • 23 December 2017 / Renungan Harian

  Luasnya Ruang Lingkup Karya ALLAH


  Luasnya Ruang Lingkup Karya ALLAH

  Yohanes 7:40-52

  Yang lain berkata: "Ia ini Mesias." Tetapi yang lain lagi berkata: "Bukan, Mesias tidak datang dari Galilea!" (Yoh. 7:41)


      READ MORE

 • 22 December 2017 / Renungan Harian

  Memuliakan ALLAH Jauh Lebih Utama


  Memuliakan ALLAH Jauh Lebih Utama

  2 Samuel 6:12-19

  Apabila pengangkat-pengangkat tabut TUHAN itu melangkah maju enam langkah, maka ia mengorbankan seekor lembu dan seekor anak lembu gemukan. (2Sam. 6:13)


      READ MORE

 • 21 December 2017 / Renungan Harian

  Hasrat Meniru Orang Lain


  Hasrat Meniru Orang Lain

  2Samuel 6:1-11

  Tiga bulan lamanya tabut Tuhan itu tinggal di rumah Obed-Edom, orang Gat itu, dan TUHAN memberkati Obed-Edom dan seisi rumahnya. (2Sam.6:11)


      READ MORE

 • 20 December 2017 / Renungan Harian

  Tetaplah Setia


  Tetaplah Setia!

  Maleakhi 3:16 4:6

  Sesungguhnya Aku akan mengutus nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari TUHAN yang besar dan dahsyat itu. (Mal. 4:5)


      READ MORE

 • 19 December 2017 / Renungan Harian

  Kekuatan Ganda


  Kekuatan Ganda

  2 Raja-raja 2:9-22

  Jawab Elisa: "Biarlah kiranya aku mendapat dua bagian dari rohmu." (2Raj. 2:9)


      READ MORE

 • 18 December 2017 / Renungan Harian

  Sekokoh Gunung


  Sekokoh Gunung

  Mazmur 125

  Orang-orang yang percaya kepada TUHAN adalah seperti gunung Sion yang tidak goyang, yang tetap untuk selama-lamanya. (Mzm. 125:1)


      READ MORE

 • 17 December 2017 / Renungan Harian

  Aku Bukan Mesias


  Aku Bukan Mesias

  Yohanes 1:6-8, 19-28

  Ia mengaku dan tidak berdusta, katanya: "Aku bukan Mesias." (Yoh. 1:20)


      READ MORE

 • 16 December 2017 / Renungan Harian

  Pergumulan Ada di Bawah Kaki Kita


  Pergumulan Ada di Bawah Kaki Kita

  Habakuk 3:13-19

  ...aku akan bersorak-sorak di dalam TUHAN, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. (Hab. 3:18)


      READ MORE

 • 15 December 2017 / Renungan Harian

  Ditangkap oleh KRISTUS


  Ditangkap oleh KRISTUS

  Filipi 3:12-16

  Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya, kalau-kalau aku dapat juga menangkapnya, karena akupun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. (Flp. 3:12)


      READ MORE

 • 14 December 2017 / Renungan Harian

  TUHAN Memulihkan


  TUHAN Memulihkan

  Mazmur 126

  Ketika TUHAN memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. (Mzm. 126:1)


      READ MORE

 • 13 December 2017 / Renungan Harian

  Dilayakkan oleh ALLAH


  Dilayakkan oleh ALLAH

  Lukas 1:5-17

  "...untuk membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak bagi-Nya." (Luk. 1:17)


      READ MORE

 • 12 December 2017 / Renungan Harian

  Cilukba


  Cilukba

  Mazmur 27

  Hatiku mengikuti firman-Mu: "Carilah wajah-ku"; maka wajah-Mu kucari ya TUHAN. (Mzm. 27:8)


      READ MORE

 • 11 December 2017 / Renungan Harian

  Jalan Lurus Bagi Kita


  Jalan Lurus Bagi Kita

  Yesaya 26:7-15

  Jejak orang benar adalah lurus, sebab Engkau yang merintis jalan lurus baginya. (Yes. 26:7)


      READ MORE

 • 10 December 2017 / Renungan Harian

  Jalan untuk TUHAN


  Jalan untuk TUHAN

  Markus 1:1-8

  "Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan bagi-Nya" (mrk. 1:3)


      READ MORE

 • 09 December 2017 / Renungan Harian

  Janji yang Membawa Sukacita


  Janji yang Membawa Sukacita

  Yehezkiel 36:24-28

  "Aku akan menjemput kamu dari antara bangsa-bangsa dan mengumpulkan kamu dari semua negeri dan akan membawa kamu kembali ke tanahmu." (Yeh. 36:24)


      READ MORE

 • 08 December 2017 / Renungan Harian

  Dipupuk Lewat Pergumulan


  Dipupuk Lewat Pergumulan

  Kisah Para Rasul 11:19-26

  Akan tetapi di antara mereka ada beberapa orang Siprus dan orang Kirene yang tiba di Antiokhia dan berkata-kata juga kepada orang-orang Yunani dan memberitakan Injil, bahwa Yesus adalah Tuhan. (Kis. 11:20)


      READ MORE

 • 07 December 2017 / Renungan Harian

  Mengenal Kasih Setia TUHAN


  Mengenal Kasih Setia TUHAN

  Hosea 6:1-6

  "Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal TUHAN; Ia pasti muncul seperti fajar, Ia akan datang kepada kita seperti hujan, seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi." (Hos. 6:3)


      READ MORE

 • 06 December 2017 / Renungan Harian

  Tahan Berdiri di Hadapan TUHAN


  Tahan Berdiri di Hadapan TUHAN

  Lukas 21:34-38

  "Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia." (Luk. 21:36)


      READ MORE

 • 05 December 2017 / Renungan Harian

  Kebaikan Pasti Mengalahkan Kejahatan


  Kebaikan Pasti Mengalahkan Kejahatan

  Wahyu 18:1-10

  "Sudah rubuh, sudah rubuh Babel, kota besar itu, dan ia telah menjadi tempat kediaman roh-roh jahat dan tempat bersembunyi semua roh najis dan tempat bersembunyi segala burung yang najis dan yang dibenci..." (Why. 18:2)


      READ MORE

 • 04 December 2017 / Renungan Harian

  Berlindung pada TUHAN


  Berlindung pada TUHAN

  Mikha 4:1-5

  Akan terjadi pada hari-hari yang terakhir: gunung rumah TUHAN akan berdiri tegak mengatasi gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit; bangsa-bangsa akan berduyun-duyun ke sana... (Mi. 4:1)


      READ MORE

 • 03 December 2017 / Renungan Harian

  Berjaga-jagalah


  Berjaga-jagalah

  Markus 13:24-37

  "Hati-hatilah dan berjaga-jagalah! Sebab kamu tidak tahu bilamanakah waktunya tiba." (Mrk. 13:33)


      READ MORE

 • 02 December 2017 / Renungan Harian

  Waspadai Provokator


  Waspadai Provokator

  Matius 24:15-31

  "Jadi, apabila orang berkata kepadamu: Lihat, Ia ada di padang gurun, janganlah kamu pergi ke situ; atau: Lihat, Ia ada di dalam bilik, janganlah kamu percaya." (Mat. 24:26)


      READ MORE

 • 01 December 2017 / Renungan Harian

  Ketika Sangkakala Berbunyi


  Ketika Sangkakala Berbunyi

  1 Tesalonika 4:1-18

  Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. (1Tes. 4:16)


      READ MORE

 • 30 November 2017 / Renungan Harian

  Saat Kita Kalah


  Saat Kita Kalah

  Mazmur 80:2-8, 18-20

  Ya Allah, pulihkanlah kami, buatlah wajah-Mu bersinar, maka kami akan selamat. (Mzm. 80:4)


      READ MORE

 • 29 November 2017 / Renungan Harian

  Makin Mengenal KRISTUS


  Makin Mengenal KRISTUS

  Yohanes 5:19-40

  "Tetapi Aku mempunyai suatu kesaksian yang lebih penting dari pada kesaksian Yohanes, yaitu segala pkerjaan yang diserahkan Bapa kepada-Ku, supaya Aku melaksanakannya." (Yoh. 5:36)


      READ MORE

 • 28 November 2017 / Renungan Harian

  Dari Ratapan Menjadi Syukur


  Dari Ratapan Menjadi Syukur

  Mazmur 7

  Aku hendak bersyukur kepada TUHAN karena keadilan-Nya, dan bermazmur bagi nama TUHAN, Yang Mahatinggi. (Mzm. 7:18)


      READ MORE

 • 27 November 2017 / Renungan Harian

  Orang Pilihan


  Orang Pilihan

  Ester 2:1-18

  Maka Ester dikasihi oleh baginda lebih dari pada semua perempuan lain... sehingga baginda mengenakan mahkota kerajaan ke atas kepalanya dan mengangkat dia menjadi ratu ganti Wasti. (Est. 2:17)


      READ MORE

 • 26 November 2017 / Renungan Harian

  Bertindak dengan Hati


  Bertindak dengan Hati

  Matius 25:31-46

  "Ketika Aku telanjang, kamu memberi Aku pakaian;
  ketika Aku sakit, kamu melawat Aku;
  ketika Aku di dalam penjara, kamu mengunjungi Aku." (Mat. 25:36)


      READ MORE

 • 25 November 2017 / Renungan Harian

  TUHAN Memakai Kita Juga


  TUHAN Memakai Kita Juga

  Yesaya 44:21-28

  "Akulah yang berkata tentang Koresh: Dia gembala-Ku; segala kehendak-Ku akan digenapinya..." (Yes. 44:28)


      READ MORE

 • 24 November 2017 / Renungan Harian

  Rumah TUHAN


  Rumah TUHAN

  1 Tawarikh 17:1-15

  "Mengapa kamu tidak mendirikan bagi-Ku rumah dari kayu aras?" (1Taw. 17:6)


      READ MORE

 • 23 November 2017 / Renungan Harian

  Dalam Suka Maupun Duka


  Dalam Suka Maupun Duka

  1 Raja-raja 22:13-23

  Tetapi Mikha menjawab: "Demi TUHAN yang hidup, sesungguhnya, apa yang akan difirmankan TUHAN kepadaku, itulah yang akan kukatakan." (1Raj. 22:14)


      READ MORE

 • 22 November 2017 / Renungan Harian

  Karena Berdosa


  Karena Berdosa

  Ayub 16:1-21

  Sekalipun aku dicemoohkan oleh sahabat-sahabatku, namun ke arah Allah mataku menengadah sambil menangis... (Ayb. 16:20)


      READ MORE

 • 21 November 2017 / Renungan Harian

  Mengucaplah Syukur Dalam Segala Hal


  Mengucaplah Syukur Dalam Segala Hal

  1 Tesalonika 5:12-18

  Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. (1Tes. 5:18)


      READ MORE

 • 20 November 2017 / Renungan Harian

  Pengalaman Buruk


  Pengalaman Buruk

  Mazmur 9:2-15

  ...supaya aku menceritakan segala perbuatan-Mu yang terpuji dan bersorak-sorak di pintu gerbang puteri Sion karena keselamatan yang dari pada-Mu. (Mzm. 9:15)


      READ MORE

 • 19 November 2017 / Renungan Harian

  Perkara yang Kecil


  Perkara yang Kecil

  Matius 25:14-30

  "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia, engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar." (Mat. 25:23)


      READ MORE

 • 18 November 2017 / Renungan Harian

  Roh Jahat


  Roh Jahat

  Matius 12:43-45

  "Apabila roh jahat keluar dari manusia, iapun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian. Tetapi ia tidak mendapatnya." (Mat. 12:43)


      READ MORE

 • 17 November 2017 / Renungan Harian

  TUHAN Murka


  TUHAN Murka

  Yehezkiel 7:1-9

  "Aku tidak akan merasa sayang dan tidak akan kenal belas kasihan; selaras dengan tingkah lakumu akan Kubalaskan kepadamu dan perbuatan-perbuatanm yang keji akan tertimpa atasmu." (Yeh. 7:9)


      READ MORE

 • 16 November 2017 / Renungan Harian

  Akhir Zaman


  Akhir Zaman

  Wahyu 16:1-7

  Dan aku mendengar mezbah itu berkata: "Ya Tuhan, Allah, Yang Mahakuasa, benar dan adil segala penghakiman-Mu" (Why. 16:7)


      READ MORE

 • 15 November 2017 / Renungan Harian

  Belajar dari Perumpamaan


  Belajar dari Perumpamaan

  Mat. 24:29-35

  "Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataan-Ku tidak akan berlalu." (Mat. 24:35)


      READ MORE

 • 14 November 2017 / Renungan Harian

  Fokus pada Pengharapan


  Fokus pada Pengharapan

  1 Tesalonika 3:6-13

  Kiranya Dia menguatkan hatimu, supaya tak bercacat dan kudus, di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus, Tuhan kita, dengan semua orang kudus-Nya. (1Tes. 3:13)


      READ MORE

 • 13 November 2017 / Renungan Harian

  Saat Berbaring


  Saat Berbaring

  Mazmur 63

  ...sungguh Engkau telah menjadi pertolonganku dan dalam naungan sayap-Mu aku bersorak-sorai. (Mzm. 63:8)


      READ MORE

 • 12 November 2017 / Renungan Harian

  Siap


  Siap

  Matius 25:1-13

  "Karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." (Mat. 25:13)


      READ MORE

 • 11 November 2017 / Renungan Harian

  Bertahan Sampai Akhir


  Bertahan Sampai Akhir

  Matius 24:1-14

  "Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat." (Mat. 24:13)


      READ MORE

 • 10 November 2017 / Renungan Harian

  Berkalungkan Kasih dan Setia


  Berkalungkan Kasih dan Setia

  Amsal 3:1-12

  Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau! Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. (Ams. 3:3)


      READ MORE

 • 09 November 2017 / Renungan Harian

  TUHAN, Tolonglah


  TUHAN, Tolonglah!

  Mazmur 70:1-6

  Engkaulah yang menolong aku dan meluputkan aku; ya TUHAN, janganlah lambat datang! (Mzm. 70:6)


      READ MORE

 • 08 November 2017 / Renungan Harian

  Munafik


  Munafik

  Matius 15:1-9

  "Bangsa ini memuliakan Aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh dari pada-Ku." (Mat. 15:8)


      READ MORE

 • 07 November 2017 / Renungan Harian

  Takjub


  Takjub

  Kisah Para Rasul 13:1-12

  Melihat apa yang telah terjadi itu, percayalah gubernur itu; ia takjub oleh ajaran Tuhan. (Kis. 13:12)


      READ MORE

 • 06 November 2017 / Renungan Harian

  Menunggu TUHAN


  Menunggu TUHAN

  Mazmur 5

  TUHAN, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku, pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagi-Mu, dan aku menunggu-nunggu. (Mzm. 5:4)


      READ MORE

 • 05 November 2017 / Renungan Harian

  Yang Terbesar Yang Melayani


  Yang Terbesar Yang Melayani

  Matius 23:1-12

  "Barangsiapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu." (Mat. 23:11)


      READ MORE

 • 04 November 2017 / Renungan Harian

  Saat Kesulitan Melanda


  Saat Kesulitan Melanda

  Mazmur 43

  Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah! (Mzm. 43:5)


      READ MORE

 • 03 November 2017 / Renungan Harian

  Guru Palsu


  Guru Palsu

  2 Petrus 2:1-3

  Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan, bahkan mereka akan menyangkal Penguasa yang telah menebus mereka... (2Ptr. 2:1)


      READ MORE

 • 02 November 2017 / Renungan Harian

  Sunat Hati


  Sunat Hati

  Roma 2:17-29

  Maka pujian baginya datang bukan dari manusia, melainkan dari Allah. (Rm. 2:29)


      READ MORE

 • 01 November 2017 / Renungan Harian

  Damai dengan Musuh


  Damai dengan Musuh

  Amsal 16:1-20

  Jikalau Tuhan berkenan kepada jalan seseorang, maka musuh orang itu pun didamaikan-Nya dengan dia. (Ams. 16:7)


      READ MORE

 • 31 October 2017 / Renungan Harian

  Kulit dan Isi


  Kulit dan Isi

  Yakobus 2:14-26

  Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. (Yak. 2:26)


      READ MORE

 • 30 October 2017 / Renungan Harian

  Obrolan Keluarga


  Obrolan Keluarga

  Ulangan 6:1-9

  "Apa yang kuperintahkan kepadamu... haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun." (Ul. 6:6-7)


      READ MORE

 • 29 October 2017 / Renungan Harian

  Adil dan Benar


  Adil dan Benar

  Imamat 19:15-18

  "...janganlah engkau membela orang kecil dengan tidak sewajarnya dan janganlah engkau terpengaruh oleh orang-orang besar, tetapi engkau harus mengadili orang sesamamu dengan kebenaran." (Im. 19:15)


      READ MORE

 • 28 October 2017 / Renungan Harian

  Bukan Sekadar Hitam atau Putih


  Bukan Sekadar Hitam atau Putih

  Yohanes 5:39-47

  "...namun kamu tidak mau datang kepada-Ku untuk memperoleh hidup itu." (Yoh. 5:40)


      READ MORE

 • 27 October 2017 / Renungan Harian

  Jalan Pintas


  Jalan Pintas

  Mazmur 1

  Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik... (Mzm. 1:1)


      READ MORE

 • 26 October 2017 / Renungan Harian

  Integritas


  Integritas

  Titus 1:5-16

  Mereka mengaku mengenal Allah, tetapi dengan perbuatan mereka, mereka menyangkal Dia. (Tit. 1:16)


      READ MORE

 • 25 October 2017 / Renungan Harian

  YESUS Pun Taat Pajak


  YESUS Pun Taat Pajak

  Matius 17:24-27

  "Tetapi supaya jangan kita menjadi batu sandungan bagi mereka... Ambillah itu dan bayarkanlah kepada mereka, bagi-Ku dan bagimu juga." (Mat. 17:27)


      READ MORE

 • 24 October 2017 / Renungan Harian

  Kesaksian yang Berdampak


  Kesaksian yang Berdampak

  Daniel 3:19-30

  "Berkatalah Nebukadnezar: "Terpujilah Allahnya Sadrakh, Mesakh dan Abednego! Ia telah mengutus malaikat-Nya dan melepaskan hamba-hamba-Nya, yang telah menaruh percaya kepada-Nya..." (Dan. 3:28)


      READ MORE

 • 23 October 2017 / Renungan Harian

  Mempertahankan Prinsip


  Mempertahankan Prinsip

  Daniel 3:1-18

  "...hendaklah tuanku mengetahui, ya raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa tuanku, dan tidak akan menyembah patung emas yang tuanku dirikan itu." (Dan. 3:18)


      READ MORE

 • 22 October 2017 / Renungan Harian

  Benih yang Tumbuh


  Benih yang Tumbuh

  1 Tesalonika 1:1-10

  Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. (1Tes. 1:3)


      READ MORE

 • 21 October 2017 / Renungan Harian

  Mulut Besar


  Mulut Besar

  Matius 14:1-12

  Lalu sedihlah hati raja, tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya diperintahkannya juga untuk memberikannya. (Mat. 14:9)


      READ MORE

 • 20 October 2017 / Renungan Harian

  Distraksi


  Distraksi

  Ulangan 17:14-20

  "Juga janganlah ia mempunyai banyak isteri, supaya hatinya jangan menyimpang; emas dan perakpun janganlah ia kumpulkan terlalu banyak." (Ul. 17:17)


      READ MORE

 • 19 October 2017 / Renungan Harian

  Diotrefes


  Diotrefes

  3 Yohanes 1:9-12

  Saudaraku yang kekasih, janganlah meniru yang jahat, melainkan yang baik. (3Yoh. 1:11)


      READ MORE

 • 18 October 2017 / Renungan Harian

  Mengerjakan Percaya


  Mengerjakan Percaya

  Yohanes 6:25-35

  "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." (Yoh. 6:29)


      READ MORE

 • 17 October 2017 / Renungan Harian

  Move On


  Move On

  Filipi 3: 13 - 4:1

  ...aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku... (Flp. 3:13)


      READ MORE

 • 16 October 2017 / Renungan Harian

  Membenci Pakaian


  Membenci Pakaian?

  Yudas 1:17-25

  ...dan bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan-keinginan dosa. (Yud. 1:23)


      READ MORE

 • 15 October 2017 / Renungan Harian

  Tiada Tepermanai


  Tiada Tepermanai

  Filipi 4:1-9

  Damai sejahtera Allah, yang melampaui segala akal, akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. (Flp. 4:7)


      READ MORE

 • 14 October 2017 / Renungan Harian

  Diam Dalam Rumah TUHAN


  Diam Dalam Rumah TUHAN

  Mazmur 23

  ...dan aku akan diam dalam rumah TUHAN sepanjang masa. (Mzm. 23:6)


      READ MORE

 • 13 October 2017 / Renungan Harian

  Takut Setan


  Takut Setan

  Yakobus 4:4-10

  Karena itu tunduklah kepada Allah, dan lawanlah Iblis, maka ia akan lari dari padamu! (Yak. 4:7)


      READ MORE

 • 12 October 2017 / Renungan Harian

  Bersediakah


  Bersediakah?

  1 Petrus 5:1-5

  Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah, dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. (1Ptr. 5:2)


      READ MORE

 • 11 October 2017 / Renungan Harian

  Persekongkolan


  Persekongkolan

  Yohanes 11:45-57

  Mulai dari hari itu mereka sepakat untuk membunuh Dia. (Yoh. 11:53)


      READ MORE

 • 10 October 2017 / Renungan Harian

  Debu yang Dikasihi


  Debu yang Dikasihi

  Mazmur 144

  Ya TUHAN, apakah manusia itu, sehingga Engkau memperhatikannya, dan anak manusia, sehingga Engkau memperhitungkannya? (Mzm. 144:3)


      READ MORE

 • 09 October 2017 / Renungan Harian

  Menjadi Batu yang Terhimpun


  Menjadi Batu yang Terhimpun

  1 Petrus 2:4-10

  Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus... (1Ptr. 2:5)


      READ MORE

 • 08 October 2017 / Renungan Harian

  Menahan Diri


  Menahan Diri

  Yesaya 5:1-7

  ...dinanti-Nya keadilan, tetapi hanya ada kelaliman, dinanti-Nya kebenaran tetapi hanya ada keonaran. (Yes. 5:7)


      READ MORE

 • 07 October 2017 / Renungan Harian

  Mencerna Firman TUHAN


  Mencerna Firman TUHAN

  Yeremia 6:1-10

  Sungguh, firman TUHAN menjadi cemoohan bagi mereka, mereka tidak menyukainya! (Yer. 6:10)


      READ MORE

 • 06 October 2017 / Renungan Harian

  Dewasa Dalam Berkata-kata


  Dewasa Dalam Berkata-kata

  Filipi 2:14-18

  Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan... (Flp. 2:14)


      READ MORE

 • 05 October 2017 / Renungan Harian

  Intisari Agama


  Intisari Agama

  Kolose 2:16-23

  ...semuanya ini hanyalah bayangan dari apa yang harus datang, sedang wujudnya ialah Kristus. (Kol. 2:17)


      READ MORE

 • 04 October 2017 / Renungan Harian

  Nethink


  Nethink

  Matius 9:1-8

  "Mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat di dalam hatimu?" (Mat. 9:4)


      READ MORE

 • 03 October 2017 / Renungan Harian

  Raison D Etre


  Raison D`etre

  Filipi 1:3-21

  Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. (Flp. 1:21)


      READ MORE

 • 02 October 2017 / Renungan Harian

  TUHAN Mendengar


  TUHAN Mendengar

  Mazmur 28

  Dengarkanlah suara permohonanku, apabila aku berteriak kepada-Mu minta tolong, dan mengangkat tanganku ke arah tempat-Mu yang maha kudus. (Mzm. 28:2)


      READ MORE

 • 01 October 2017 / Renungan Harian

  Mengatakan dan Melakukan


  Mengatakan dan Melakukan

  Matius 21:23-32

  "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam Kerajaan Allah." (Mat. 21:31)


      READ MORE

 • 30 September 2017 / Renungan Harian

  Bertanggung Jawab Sendiri


  Bertanggung Jawab Sendiri

  Yehezkiel 18:19-24

  "Orang benar akan menerima berkat kebenarannya, dan kefasikan orang fasik akan tertanggung atasnya." (Yeh. 18:20)


      READ MORE

 • 29 September 2017 / Renungan Harian

  Bersaksi Daripada Bergosip


  Bersaksi Daripada Bergosip

  Kisah Para Rasul 13:32-41

  "Dan kami sekarang memberitakan kabar kesukaan kepada kamu, yaitu bahwa janji yang diberikan kepada nenek moyang kita, telah digenapi Allah kepada kita..." (Kis. 13:32-33)


      READ MORE

 • 28 September 2017 / Renungan Harian

  Congkak


  Congkak

  Yakobus 4:11-16

  Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. (Yak. 4:16)


      READ MORE

 • 27 September 2017 / Renungan Harian

  Godaan untuk Menjadi Terbesar


  Godaan untuk Menjadi Terbesar

  Matius 18:1-5

  "Sedangkan barangsiapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam Kerajaan Sorga." (Mat. 18:4)


      READ MORE

 • 26 September 2017 / Renungan Harian

  Duri dalam Daging


  Duri dalam Daging

  Roma 16:17-20

  Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, supaya kamu waspada terhadap mereka, yang bertentangan dengan pengajaran yang telah kamu terima, menimbulkan perpecahan dan godaan. Sebab itu hindarilah mereka! (Rm. 16:17)


      READ MORE

 • 25 September 2017 / Renungan Harian

  Pelayanan Bersama


  Pelayanan Bersama

  Roma 16:1-16

  Bersalam-salamlah kamu dengan cium kudus. Salam kepada kamu dari semua jemaat Kristus. (Rm. 16:16)


      READ MORE

 • 24 September 2017 / Renungan Harian

  Orang Upahan di Kebun Anggur


  Orang Upahan di Kebun Anggur

  Matius 20:1-16

  "Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau, karena aku murah hati?" (Mat. 20:15)


      READ MORE

 • 23 September 2017 / Renungan Harian

  Alasan Ikut YESUS


  Alasan Ikut YESUS

  Matius 19:23-30

  "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau; jadi apakah yang akan kami peroleh?" (Mat. 19:27)


      READ MORE

 • 22 September 2017 / Renungan Harian

  Menguji Diri


  Menguji Diri

  2 Korintus 13:5-10

  Ujilah dirimu sendiri, apakah kamu tetap tegak di dalam iman. Selidikilah dirimu! Apakah kamu tidak yakin akan dirimu, bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu? Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. (2Kor. 13:5)


      READ MORE

 • 21 September 2017 / Renungan Harian

  Gigih


  Gigih

  2 Korintus 13:1-4

  Karena kamu ingin suatu bukti, bahwa Kristus berkata-kata dengan perantaraan aku, dan Ia tidak lemah terhadap kamu, melainkan berkuasa di tengah-tengah kamu. (2Kor. 13:3)


      READ MORE

 • 20 September 2017 / Renungan Harian

  Syarat Doa


  Syarat Doa

  Markus 11:20-25

  "Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu." (Mrk. 11:25)


      READ MORE

 • 19 September 2017 / Renungan Harian

  Mulut yang Lancang


  Mulut yang Lancang

  Roma 14:13 - 15:2

  Sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. (Rm. 14:19)


      READ MORE

 • 18 September 2017 / Renungan Harian

  Iman yang Operasional


  Iman yang Operasional

  Ibrani 11:23-29

  Karena iman maka ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. (Ibr. 11:27)


      READ MORE

 • 17 September 2017 / Renungan Harian

  Mengampuni untuk Melupakan


  Mengampuni untuk Melupakan

  Matius 18:21-35

  "Aku berkata kepadamu: Bukan sampai tujuh kali, melainkan sampai tujuh puluh kali tujuh kali." (Mat. 18:22)


      READ MORE

 • 16 September 2017 / Renungan Harian

  Akhir yang Tidak Terduga


  Akhir yang Tidak Terduga

  Kejadian 45:1-20

  Tetapi sekarang, janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. (Kej. 45:5)


      READ MORE

 • 15 September 2017 / Renungan Harian

  Mengingat Bukan Mendendam


  Mengingat Bukan Mendendam

  Kejadian 41:53 - 42:17

  Memang Yusuf mengenal saudara-saudaranya itu tetapi dia tidak dikenal mereka. (Kej. 42:8)


      READ MORE

 • 14 September 2017 / Renungan Harian

  Iri Hati


  Iri Hati

  Kejadian 37:12-36

  Baru saja Yusuf sampai kepada saudara-saudaranya, merekapun menanggalkan jubah Yusuf, jubah maha indah yang dipakainya itu. (Kej. 37:23)


      READ MORE

 • 13 September 2017 / Renungan Harian

  Berdoa dengan Yakin


  Berdoa dengan Yakin

  Matius 21:18-22

  "Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya." (Mat. 21:22)


      READ MORE

 • 12 September 2017 / Renungan Harian

  Peraturan untuk Kebaikan


  Peraturan untuk Kebaikan

  Roma 13:1-7

  Sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah, hanya jika ia berbuat jahat. Maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Perbuatlah apa yang baik dan kamu akan beroleh pujian dari padanya. (Rm. 13:3)


      READ MORE

 • 11 September 2017 / Renungan Harian

  Menempatkan Diri dengan Baik


  Menempatkan Diri dengan Baik

  1 Petrus 2:11-17

  Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja!  (1Ptr. 2:17)


      READ MORE

 • 10 September 2017 / Renungan Harian

  Saling Memberi Nasihat


  Saling Memberi Nasihat

  Matius 18:15-20

  "Apabila saudaramu berbuat dosa, tegorlah dia di bawah empat mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu engkau telah mendapatnya kembali." (Mat. 18:15)


      READ MORE

 • 09 September 2017 / Renungan Harian

  Bahaya Kemunafikan


  Bahaya Kemunafikan

  Matius 23:29-36

  "Hai kamu ular-ular, hai kamu keturunan ular beludak! Bagaimanakah mungkin kamu dapat meluputkan diri dari hukuman neraka? " (Mat. 23:33)


      READ MORE

 • 08 September 2017 / Renungan Harian

  Kabar Baik yang Diberitakan


  Kabar Baik yang Diberitakan

  Roma 10:15b-21

  "Betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik!" (Rm. 10:15)


      READ MORE

 • 07 September 2017 / Renungan Harian

  Kekuatan Dalam Kelemahan


  Kekuatan Dalam Kelemahan

  2 Korintus 12:11-21

  Sungguh aku telah menjadi bodoh; tetapi kamu yang memaksa aku. Sebenarnya aku harus kamu puji. Karena meskipun aku tidak berarti sedikitpun, namun di dalam segala hal aku tidak kalah terhadap rasul-rasul yang luar biasa itu. (2Kor. 12:11)


      READ MORE

 • 06 September 2017 / Renungan Harian

  Hambatan untuk Datang Kepada TUHAN


  Hambatan untuk Datang Kepada TUHAN

  Matius 12:22-32

  "Siapa tidak bersama Aku, ia melawan Aku dan siapa tidak mengumpulkan bersama Aku, ia mencerai-beraikan." (Mat. 12:30)

   


      READ MORE

 • 05 September 2017 / Renungan Harian

  Kuat Dalam Perlindungan TUHAN


  Kuat Dalam Perlindungan TUHAN

  Wahyu 3:7-13

  "Aku tahu segala pekerjaanmu: lihatlah, Aku telah membuka pintu bagimu, yang tidak dapat ditutup oleh seorangpun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firman-Ku dan engkau tidak menyangkal nama-Ku." (Why. 3:8)


      READ MORE

 • 04 September 2017 / Renungan Harian

  Tampak Hidup Padahal Mati


  Tampak Hidup Padahal Mati

  Wahyu 3:1-6

  "Bangunlah, dan kuatkanlah apa yang masih tinggal yang sudah hampir mati, sebab tidak satupun dari pekerjaanmu Aku dapati sempurna di hadapan Allah-Ku." (Why. 3:2) 


      READ MORE

 • 03 September 2017 / Renungan Harian

  Siapa Mau Ikut YESUS


  Siapa Mau Ikut YESUS

  Matius 16:21-28

  "Setiap orang yang mau mengikut Aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut Aku." (Mat. 16:24) 


      READ MORE

 • 02 September 2017 / Renungan Harian

  Aksi Bukti Kuasa-NYA


  Aksi Bukti Kuasa-NYA

  Matius 8:14-17

  Menjelang malam dibawalah kepada Yesus banyak orang yang kerasukan setan dan dengan sepatah kata Yesus mengusir roh-roh itu dan menyembuhkan orang-orang yang menderita sakit. (Mat. 8:16)


      READ MORE

 • 01 September 2017 / Renungan Harian

  Waspadalah Waspadalah


  Waspadalah! Waspadalah!

  2 Tesalonika 2:7-12

  ...dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. (2Tes.2:10)


      READ MORE

 • 31 August 2017 / Renungan Harian

  Hiduplah Di Dalam Kasih


  Hiduplah Di Dalam Kasih!

  Efesus 5:1-6

  ...hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan diri-Nya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. (Ef. 5:2)


      READ MORE

 • 30 August 2017 / Renungan Harian

  Perbuatan yang Baik


  Perbuatan yang Baik

  Matius 26:6-13

  "Sebab ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik pada-Ku." (Mat. 26:10)


      READ MORE

 • 29 August 2017 / Renungan Harian

  Dari DIA, Oleh DIA, Kepada DIA


  Dari DIA, Oleh DIA, Kepada DIA

  Roma 11:33-36

  Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia: Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya! (Rm. 11:36)


      READ MORE

 • 28 August 2017 / Renungan Harian

  Bertekun Berbuat Baik


  Bertekun Berbuat Baik

  Roma 2:1-11

  Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya... (Rm. 2:6)


      READ MORE

 • 27 August 2017 / Renungan Harian

  Siapakah Aku Ini


  Siapakah Aku Ini?

  Matius 16:13-20

  Lalu Yesus bertanya kepada mereka: "Tetapi apa katamu, siapakah Aku ini?" (Mat. 16:15)


      READ MORE

 • 26 August 2017 / Renungan Harian

  Berjaga-jagalah dan Waspadalah


  Berjaga-jagalah dan Waspadalah

  Matius 16:5-12

  Ketika itu barulah mereka mengerti bahwa bukan maksud-Nya supaya mereka waspada terhadap ragi roti, melainkan terhadap ajaran orang Farisi dan Saduki. (Mat. 16:12)


      READ MORE

 • 25 August 2017 / Renungan Harian

  Syukur Atas Pertolongan TUHAN


  Syukur Atas Pertolongan TUHAN

  Mazmur 138

  Aku hendak bersyukur kepada-Mu dengan segenap hatiku, di hadapan para allah aku akan bermazmur bagi-Mu. (Mzm. 138:1)


      READ MORE

 • 24 August 2017 / Renungan Harian

  Kamu Telah Dikuduskan


  Kamu Telah Dikuduskan

  1 Korintus 6:1-11

  Tetapi kamu telah memberi dirimu disucikan, kamu telah dikuduskan, kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam Roh Allah kita. (1Kor. 6:11)


      READ MORE

 • 23 August 2017 / Renungan Harian

  Jadilah Kepadamu Seperti yang Engkau Percaya


  Jadilah Kepadamu Seperti yang Engkau Percaya

  Matius 8:1-13

  "Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya". (Mat. 8:13)


      READ MORE

 • 22 August 2017 / Renungan Harian

  Kamu Inilah Saksi-saksiku


  Kamu Inilah Saksi-saksiku

  Yesaya 43:8-13

  "Kamu inilah saksi-saksi-Ku," demikianlah firman TUHAN, "dan hamba-Ku yang telah Kupilih, supaya kamu tahu dan percaya kepada-Ku dan mengerti, bahwa Aku tetap Dia." (Yes. 43:10)


      READ MORE

 • 21 August 2017 / Renungan Harian

  Menjadi Tahir


  Menjadi Tahir

  2 Raja-raja 5:1-14

  "Bapak, seandainya nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang, ia hanya berkata kepadamu: Mandilah dan engkau akan menjadi tahir." (2Raj. 5:13)


      READ MORE

 • 20 August 2017 / Renungan Harian

  Jadilah Kepadamu Seperti yang Kau Kehendaki


  Jadilah Kepadamu Seperti yang Kau Kehendaki

  Matius 15:21-28

  "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." (Mat. 15:28)


      READ MORE

 • 19 August 2017 / Renungan Harian

  Kebahagiaan Orang yang Diselamatkan


  Kebahagiaan Orang yang Diselamatkan

  Yesaya 56:1-5

  Beginilah firman TUHAN: Taatilah hukum dan tegakkanlah keadilan, sebab sebentar lagi akan datang keselamatan yang dari pada-Ku, dan keadilan-Ku akan dinyatakan. (Yes. 56:1)


      READ MORE

 • 18 August 2017 / Renungan Harian

  Syukur karena Berkat Allah


  Syukur karena Berkat Allah

  Mazmur 67

  Allah memberkati kita; kiranya segala ujung bumi takut akan Dia! (Mzm. 67:8)


      READ MORE

 • 17 August 2017 / Renungan Harian

  Nyanyian Kemenangan


  Nyanyian Kemenangan

  Wahyu 15:1-4

  "Besar dan ajaib segala pekerjaan-Mu, ya Tuhan, Allah, Yang Mahakuasa! Adil dan benar segala jalan-Mu, ya Raja segala bangsa!" (Why. 15:3)


      READ MORE

 • 16 August 2017 / Renungan Harian

  Kurang Percaya


  Kurang Percaya

  Matius 8:23-27

  "Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya?" (Mat. 8:26)


      READ MORE

 • 15 August 2017 / Renungan Harian

  Nyanyian Syukur


  Nyanyian Syukur

  Mazmur 18:2-20

  Ia menyelamatkan aku, karena Ia berkenan kepadaku. (Mzm. 18:20)


      READ MORE

 • 14 August 2017 / Renungan Harian

  TUHAN Tahu Bagaimana Menyelamatkan


  TUHAN Tahu Bagaimana Menyelamatkan

  2 Petrus 2:4-10

  ...Tuhan tahu menyelamatkan orang-orang saleh dari pencobaan... (2Ptr. 2:9)


      READ MORE

 • 13 August 2017 / Renungan Harian

  Tenanglah Jangan Takut


  Tenanglah! Jangan Takut!

  Matius 14:22-33

  "Tenanglah! Aku ini, jangan takut!" (Mat. 14:27)


      READ MORE

 • 12 August 2017 / Renungan Harian

  Tanda


  Tanda

  Matius 16:1-4

  "Rupa langit kamu tahu membedakannya tetapi tanda-tanda zaman tidak." (Mat. 16:3)


      READ MORE

 • 11 August 2017 / Renungan Harian

  Apolos


  Apolos

  Kisah Para Rasul 18:24-28

  ...maka ia, oleh kasih karunia Allah, menjadi seorang yang sangat berguna bagi orang-orang yang percaya. (Kis. 18:27)


      READ MORE

 • 10 August 2017 / Renungan Harian

  Dipulihkan


  Dipulihkan

  Mazmur 85:9-14

  Keadilan akan berjalan di hadapan-Nya, dan akan membuat jejak kaki-Nya menjadi jalan. (Mzm. 85:14)


      READ MORE

 • 09 August 2017 / Renungan Harian

  Manna


  Manna

  Keluaran 16:2-15, 31-35

  Umat Israel menyebutkan namanya: manna; warnanya putih seperti ketumbar dan rasanya seperti rasa kue madu. (Kel. 16:31)


      READ MORE

 • 08 August 2017 / Renungan Harian

  Panen Pertama


  Panen Pertama

  Ulangan 26:1-15

  "...maka haruslah engkau membawa hasil pertama dari bumi yang telah kaukumpulkan dari tanahmu yang diberikan kepadamu oleh TUHAN, Allahmu..." (Ul. 26:2)


      READ MORE

 • 07 August 2017 / Renungan Harian

  Mengingat Kebaikan TUHAN


  Mengingat Kebaikan TUHAN

  Ulangan 8:1-10

  "Dan engkau akan makan dan akan kenyang, maka engkau akan memuji TUHAN, Allahmu, karena negeri yang baik yang diberikan-Nya kepadamu itu." (Ul. 8:10)


      READ MORE

 • 06 August 2017 / Renungan Harian

  Yang Ada Hanya
  5 Roti dan 2 Ikan


  Yang Ada Hanya 5 Roti dan 2 Ikan

  Matius 14:13-21

  Jawab mereka: "Yang ada pada kami di sini hanya lima roti dan dua ikan." (Mat. 14:17)


      READ MORE

 • 05 August 2017 / Renungan Harian

  Mendekati Allah dengan Doa


  Mendekati Allah dengan Doa

  Matius 7:7-11

  "Mintalah, maka akan diberikan kepadamu; carilah, maka kamu akan mendapat; ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. " (Mat. 7:7)


      READ MORE

 • 04 August 2017 / Renungan Harian

  Pilihan ALLAH


  Pilihan ALLAH

  Roma 9:6-13

  Artinya: bukan anak-anak menurut daging adalah anak-anak Allah, tetapi anak-anak perjanjian yang disebut keturunan yang benar. (Rm. 9:8)


      READ MORE

 • 03 August 2017 / Renungan Harian

  TUHAN Itu Baik dan Penuh Rahmat


  TUHAN Itu Baik dan Penuh Rahmat

  Mazmur 145:8-9, 14-21

  TUHAN itu baik kepada semua orang, dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikan-Nya. (Mzm. 145:9)


      READ MORE

 • 02 August 2017 / Renungan Harian

  Nasihat Hikmat


  Nasihat Hikmat

  Amsal 1:1-7, 20-33

  Takut akan TUHAN adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. (Ams. 1:7)


      READ MORE

 • 01 August 2017 / Renungan Harian

  Hikmat dan Pengertian


  Hikmat dan Pengertian

  1 Raja-raja 4:29-34

  Dan Allah memberikan kepada Salomo hikmat dan pengertian yang amat besar, serta akal yang luas seperti dataran pasir di tepi laut... (1Raj. 4:29)


      READ MORE

 • 31 July 2017 / Renungan Harian

  Hikmat yang Datang Dari ALLAH


  Hikmat yang Datang Dari ALLAH

  Yakobus 3:13-18

  Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. (Yak. 3:16)


      READ MORE

 • 30 July 2017 / Renungan Harian

  Besar Pengaruhnya


  Besar Pengaruhnya

  Matius 13:31-33, 44-52

  "Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih, tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar dari pada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon..." (Mat. 13:32)


      READ MORE

 • 29 July 2017 / Renungan Harian

  KRISTUS adalah Tanda Sejati
  dari ALLAH


  KRISTUS adalah Tanda Sejati
  dari ALLAH

  Matius 12:38-42

  "Tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda nabi Yunus." (Mat. 12:39)


      READ MORE

 • 28 July 2017 / Renungan Harian

  Bukan Buku Sederhana


  Bukan Buku Sederhana

  Mazmur 119:129-136

  Bila tersingkap, firman-firman-Mu memberi terang, memberi pengertian kepada orang-orang bodoh. (Mzm. 119:130)


      READ MORE

 • 27 July 2017 / Renungan Harian

  Mengikuti Petunjuk


  Mengikuti Petunjuk

  1 Raja-raja 1:28-37

  Lalu Benaya bin Yoyada menjawab raja: "Amin! Demikianlah kiranya firman TUHAN, Allah tuanku raja!" (1Raj. 1:36)


      READ MORE

 • 26 July 2017 / Renungan Harian

  Cinta TUHAN Tak Pernah Berubah


  Cinta TUHAN Tak Pernah Berubah

  Matius 12:15-21

  "Buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskan-Nya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkan-Nya, sampai Ia menjadikan hukum itu menang." (Mat. 12:20)


      READ MORE

 • 25 July 2017 / Renungan Harian

  ALLAH Hakim yang Adil


  ALLAH Hakim yang Adil

  Mazmur 75

  "Apabila Aku menetapkan waktunya, Aku sendiri akan menghakimi dengan kebenaran." (Mzm. 75:3)


      READ MORE

 • 24 July 2017 / Renungan Harian

  Baik dan Buruk


  Baik dan Buruk

  Nahum 1:1-13

  TUHAN itu baik; Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan... (Nah. 1:7)


      READ MORE

 • 23 July 2017 / Renungan Harian

  Pengharapan yang Teguh


  Pengharapan yang Teguh

  Roma 8:12-25

  Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan. Tetapi pengharapan yang dilihat, bukan pengharapan lagi; sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya? (Rm. 8:24)


      READ MORE

 • 22 July 2017 / Renungan Harian

  Bukan Penampilan Lahiriah


  Bukan Penampilan Lahiriah

  Matius 7:15-20

  "Jadi dari buahnyalah kamu akan mengenal mereka." (Mat. 7:20)


      READ MORE

 • 21 July 2017 / Renungan Harian

  Tetap Memiliki Pengharapan


  Tetap Memiliki Pengharapan

  Ibrani 6:13-20

  Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir... (Ibr. 6:19)


      READ MORE

 • 20 July 2017 / Renungan Harian

  Waktunya Mendengarkan


  Waktunya Mendengarkan

  Mazmur 86:11-17

  Tunjukkanlah kepadaku jalan-Mu, ya TUHAN, supaya aku hidup menurut kebenaran-Mu; bulatkanlah hatiku untuk takut akan nama-Mu. (Mzm. 86:11)


      READ MORE

 • 19 July 2017 / Renungan Harian

  Bermazmur Bagi TUHAN


  Bermazmur Bagi TUHAN

  Mazmur 92

  Adalah baik untuk menyanyikan syukur kepada TUHAN, dan untuk menyanyikan mazmur bagi nama-Mu, ya Yang Mahatinggi... (Mzm. 92:2)


      READ MORE

 • 18 July 2017 / Renungan Harian

  Gaya Hidup


  Gaya Hidup

  Efesus 4:17 - 5:2

  ...janganlah matahari terbenam, sebelum padam amarahmu. (Ef. 4:26)


      READ MORE

 • 17 July 2017 / Renungan Harian

  Berjalan dengan Gagah


  Berjalan dengan Gagah

  Imamat 26:3-20

  "Aku telah mematahkan kayu kuk yang di atasmu dan membuat kamu berjalan tegak." (Im. 26:13)


      READ MORE

 • 16 July 2017 / Renungan Harian

  Hidup Dalam Roh


  Hidup Dalam Roh

  Roma 8:1-11

  ...supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita, yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut Roh. (Rm. 8:4)


      READ MORE

 • 15 July 2017 / Renungan Harian

  Panggilan untuk Percaya


  Panggilan untuk Percaya

  Yohanes 12:44-50

  "Barangsiapa percaya kepada-Ku, ia bukan percaya kepada-Ku, tetapi kepada Dia, yang telah mengutus Aku..." (Yoh. 12:44)


      READ MORE

 • 14 July 2017 / Renungan Harian

  Menulis untuk Kemuliaan TUHAN


  Menulis untuk Kemuliaan TUHAN

  Roma 15:14-21

  Namun, karena kasih karunia yang telah dianugerahkan Allah kepadaku, aku di sana sini dengan agak berani telah menulis kepadamu untuk mengingatkan kamu... (Rm. 15:15)

   


      READ MORE

 • 13 July 2017 / Renungan Harian

  Jangan Munafik


  Jangan Munafik!

  Yesaya 48:1-5

  Dengarlah firman ini, hai kaum keturunan Yakub,
  ...yang bersumpah demi nama TUHAN dan mengakui Allah Israel
  --tetapi bukan dengan sungguh-sungguh dan dengan tulus hati-- (Yes. 48:1)


      READ MORE

 • 12 July 2017 / Renungan Harian

  Pemimpin yang Melayani


  Pemimpin yang Melayani

  Yohanes 13:1-17

  kemudian Ia menuangkan air ke dalam sebuah basi, dan mulai membasuh kaki murid-murid-Nya lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggang-Nya itu. (Yoh. 13:5)


      READ MORE

 • 11 July 2017 / Renungan Harian

  Berserah kepada TUHAN


  Berserah kepada TUHAN

  Mazmur 131

  TUHAN, aku tidak tinggi hati, dan tidak memandang dengan sombong; aku tidak mengejar hal-hal yang terlalu besar atau hal-hal yang terlalu ajaib bagiku. (Mzm. 131:1)


      READ MORE

 • 10 July 2017 / Renungan Harian

  Merendahkan ALLAH


  Merendahkan ALLAH

  Roma 1:18-25

  Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah...
  Sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. (Rm. 1:21)


      READ MORE

 • 09 July 2017 / Renungan Harian

  YESUS Siap Menerima
  Orang yang Bertobat


  YESUS Siap Menerima Orang yang Bertobat

  Matius 11:16-19, 25-30

  "Marilah kepada-Ku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, Aku akan memberi kelegaan kepadamu." (Mat. 11:28)


      READ MORE

 • 08 July 2017 / Renungan Harian

  Karya Roh ALLAH


  Zakharia 4:1-7

  "Bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan roh-Ku, firman TUHAN semesta alam." (Za. 4:6)


      READ MORE

 • 07 July 2017 / Renungan Harian

  Biji Mata ALLAH


  Biji Mata ALLAH

  Zakharia 2:6-13

  Sebab beginilah firman TUHAN semesta alam, yang dalam kemuliaan-Nya telah mengutus aku, mengenai bangsa-bangsa yang telah menjarah kamu--sebab siapa yang menjamah kamu, berarti menjamah biji mata-Nya- (Za. 2:8)


      READ MORE

 • 06 July 2017 / Renungan Harian

  ALLAH Baik Kepada Semua Orang


  ALLAH Baik Kepada Semua Orang

  Mazmur 145:8-14

  TUHAN itu baik kepada semua orang, dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikan-Nya. (Mzm. 145:9)


      READ MORE

 • 05 July 2017 / Renungan Harian

  Tetap Setia Pada Jalan TUHAN


  Tetap Setia Pada Jalan TUHAN

  Mazmur 119:161-168

  Besarlah ketenteraman pada orang-orang yang mencintai Taurat-Mu, tidak ada batu sandungan bagi mereka. (Mzm. 119:165)


      READ MORE

 • 04 July 2017 / Renungan Harian

  Jangan Takut


  Jangan Takut

  1 Yohanes 4:1-6

  ... sebab Roh yang ada di dalam kamu, lebih besar dari pada roh yang ada di dalam dunia.  (1Yoh. 4:4)


      READ MORE

 • 03 July 2017 / Renungan Harian

  Mempertanggungjawabkan Kekuasaan


  Mempertanggungjawabkan Kekuasaan

  1 Raja-raja 21:1-16

  Kata Izebel, isterinya, kepadanya: "Bukankah engkau sekarang yang memegang kuasa raja atas Israel?" (1Raj.21:7)


      READ MORE

 • 02 July 2017 / Renungan Harian

  IA Datang Membawa Hadiah


  IA Datang Membawa Hadiah

  Roma 6:12-23

  Sebab upah dosa ialah maut; tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. (Rm. 6:23)


      READ MORE

 • 01 July 2017 / Renungan Harian

  ALLAH Selalu Setia


  ALLAH Selalu Setia

  Mazmur 89:2-5, 16-19

  Sebab kasih setia-Mu dibangun untuk selama-lamanya; kesetiaan-Mu tegak seperti langit. (Mzm. 89:3)


      READ MORE

 • 30 June 2017 / Renungan Harian

  Ragi yang Berpengaruh


  Ragi yang Berpengaruh

  Galatia 5:7-12

  Sedikit ragi sudah mengkhamirkan seluruh adonan (Gal. 5:9)


      READ MORE

 • 29 June 2017 / Renungan Harian

  Sunat Tidak Lagi Berarti


  Sunat Tidak Lagi Berarti

  Galatia 5:2-6

  Sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai sesuatu arti, hanya iman yang bekerja oleh kasih.  (Gal. 5:6)


      READ MORE

 • 28 June 2017 / Renungan Harian

  Secerdik Ular Setulus Merpati


  Secerdik Ular Setulus Merpati

  Matius 10:5-23

  "Lihat, Aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala, sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati." (Mat. 10:16)

   


      READ MORE

 • 27 June 2017 / Renungan Harian

  Setia Sampai Mati


  Setia Sampai Mati

  Wahyu 2:8-11

  "Hendaklah engkau setia sampai mati, dan Aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan." (Why. 2:10)


      READ MORE

 • 26 June 2017 / Renungan Harian

  TUHAN Mendengar Tangisan Kita


  TUHAN Mendengar Tangisan Kita

  Mazmur 6

  ...sebab TUHAN telah mendengar tangisku;
  TUHAN telah mendengar permohonanku, TUHAN menerima doaku. (Mzm. 6:8=9-10)


      READ MORE

 • 25 June 2017 / Renungan Harian

  Hidup Bagi ALLAH


  Hidup Bagi ALLAH

  Roma 6:1b-11

  Demikianlah hendaknya kamu memandangnya: bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. (Rm. 6:11)


      READ MORE

 • 24 June 2017 / Renungan Harian

  Kejujuran


  Kejujuran

  Lukas 11:53 - 12:3

  "Tidak ada sesuatupun yang tertutup yang tidak akan dibuka dan tidak ada sesuatupun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui." (Luk. 12:2)


      READ MORE

 • 23 June 2017 / Renungan Harian

  Curhat


  Curhat

  Yeremia 18:18-23

  Perhatikanlah aku, ya TUHAN, dan dengarkanlah suara pengaduanku! (Yer. 18:19)


      READ MORE

 • 22 June 2017 / Renungan Harian

  Memohon Kepada TUHAN


  Memohon Kepada TUHAN

  Mazmur 69:6-11, 17-19

  Janganlah sembunyikan wajah-Mu kepada hamba-Mu, sebab aku tersesak; segeralah menjawab aku! (Mzm. 69:18)


      READ MORE

 • 21 June 2017 / Renungan Harian

  Mendidik Anak


  Mendidik Anak

  Amsal 4:10-27

  Hai anakku, dengarkanlah dan terimalah perkataanku, supaya tahun hidupmu menjadi banyak.  Aku mengajarkan jalan hikmat kepadamu, aku memimpin engkau di jalan yang lurus. (Ams. 4:10-11)


      READ MORE

 • 20 June 2017 / Renungan Harian

  Berbicaralah TUHAN


  Berbicaralah TUHAN

  1 Samuel 3:1-9

  Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel: "Pergilah tidur dan apabila Ia memanggil engkau, katakanlah: Berbicaralah, TUHAN, sebab hamba-Mu ini mendengar." (1Sam. 3:9)


      READ MORE

 • 19 June 2017 / Renungan Harian

  Dukungan TUHAN


  Dukungan TUHAN

  Yosua 1:1-11

  "Bukankah telah Kuperintahkan kepadamu: kuatkan dan teguhkanlah hatimu? Janganlah kecut dan tawar hati, sebab TUHAN, Allahmu, menyertai engkau, ke manapun engkau pergi." (Yos. 1:9)


      READ MORE

 • 18 June 2017 / Renungan Harian

  Bersikap Positif Menghadapi Kesengsaraan


  Bersikap Positif Menghadapi Kesengsaraan

  Roma 5:1-8

  Kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu, bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji dan tahan uji menimbulkan pengharapan. (Rm. 5:3-4)


      READ MORE

 • 17 June 2017 / Renungan Harian

  Perintah ALLAH atau Adat Istiadat


  Perintah ALLAH atau Adat Istiadat

  Markus 7:1-13

  "Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia." (Mrk. 7:8)


      READ MORE

 • 16 June 2017 / Renungan Harian

  Keras Hati


  Keras Hati

  Kisah Para Rasul 7:35-43

  Musa ini, yang telah mereka tolak, dengan mengatakan: Siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim? (Kis. 7:35)


      READ MORE

 • 15 June 2017 / Renungan Harian

  Ahlinya Ahli Bangunan


  Ahlinya Ahli Bangunan

  Ibrani 3:1-6

  Sebab setiap rumah dibangun oleh seorang ahli bangunan, tetapi ahli bangunan segala sesuatu ialah Allah. (Ibr. 3:4)


      READ MORE

 • 14 June 2017 / Renungan Harian

  Pengajar Sejati


  Pengajar Sejati

  Yohanes 14:25-26

  "...tetapi Penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam nama-Ku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah Kukatakan kepadamu." (Yoh.14:26)


      READ MORE

 • 13 June 2017 / Renungan Harian

  Berhiaskan Kekudusan


  Berhiaskan Kekudusan

  Mazmur 29

  Berilah kepada TUHAN kemuliaan nama-Nya, sujudlah kepada TUHAN dengan berhiaskan kekudusan! (Mzm. 29:2)


      READ MORE

 • 12 June 2017 / Renungan Harian

  Bahasa Roh Kudus


  Bahasa Roh Kudus

  1 Korintus 12:1-3

  ...tidak ada seorangpun, yang dapat mengaku: "Yesus adalah Tuhan", selain oleh Roh Kudus. (1Kor. 12:3)


      READ MORE

 • 11 June 2017 / Renungan Harian

  Berkat Rasuli


  Berkat Rasuli

  2 Korintus 13:11-13

  Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. (2Kor. 13:13)


      READ MORE

 • 10 June 2017 / Renungan Harian

  Sang Penolong


  Sang Penolong

  Yohanes 14:15-17

  "Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang Penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh Kebenaran." (Yoh. 14:16-17)


      READ MORE

 • 09 June 2017 / Renungan Harian

  Memegang Ajaran


  Memegang Ajaran

  2 Timotius 1:12b-14

  Peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar dari padaku sebagai contoh ajaran yang sehat dan lakukanlah itu dalam iman dan kasih dalam Kristus Yesus. (2Tim. 1:13)


      READ MORE

 • 08 June 2017 / Renungan Harian

  Manusia


  Manusia

  Mazmur 8

  Jika aku melihat langit-Mu, buatan jari-Mu, bulan dan bintang-bintang yang Kautempatkan: apakah manusia, sehingga Engkau mengingatnya? (Mzm. 8:4-5)


      READ MORE

 • 07 June 2017 / Renungan Harian

  Andai Semua Nabi


  Andai Semua Nabi

  Bilangan 11:24-30

  Tetapi Musa berkata kepadanya: "Apakah engkau begitu giat mendukung diriku? Ah, kalau seluruh umat TUHAN menjadi nabi, oleh karena TUHAN memberi Roh-Nya hinggap kepada mereka!" (Bil. 11:29)


      READ MORE

 • 06 June 2017 / Renungan Harian

  Keluhan Tak Terucapkan


  Keluhan Tak Terucapkan

  Roma 8:26-27

  Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita; sebab kita tidak tahu, bagaimana sebenarnya harus berdoa; tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. (Rm. 8:26)


      READ MORE

 • 05 June 2017 / Renungan Harian

  Derita Hingga Kemuliaan


  Derita Hingga Kemuliaan

  Roma 8:18-24

  Sebab aku yakin, bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. (Rm. 8:18)


      READ MORE

 • 04 June 2017 / Renungan Harian

  Pengutusan


  Pengutusan

  Yohanes 20:19-23

  Maka kata Yesus sekali lagi: "Damai sejahtera bagi kamu! Sama seperti Bapa mengutus Aku, demikian juga sekarang Aku mengutus kamu." (Yoh. 20:21)


      READ MORE

 • 03 June 2017 / Renungan Harian

  Pembawa Damai


  Pembawa Damai

  Matius 5:1-12

  "Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah." (Mat. 5:9)


      READ MORE

 • 02 June 2017 / Renungan Harian

  Anak ALLAH


  Anak ALLAH

  Roma 8:14-17

  Semua orang, yang dipimpin Roh Allah, adalah anak Allah. (Rm. 8:14)


      READ MORE

 • 01 June 2017 / Renungan Harian

  Mata TUHAN


  Mata TUHAN

  Mazmur 33:12-22

  Sesungguhnya, mata TUHAN tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setia-Nya... (Mzm. 33:18)


      READ MORE

 • 31 May 2017 / Renungan Harian

  Jauh dari Murka Allah


  Jauh dari Murka Allah

  Yohanes 3:31-36

  "Barangsiapa percaya kepada Anak, ia beroleh hidup yang kekal, tetapi barangsiapa tidak taat kepada Anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya." (Yoh. 3:36)


      READ MORE

 • 30 May 2017 / Renungan Harian

  Sulit Berdoa


  Sulit Berdoa?

  1 Petrus 4:7-11

  ...kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. (1Ptr. 4:7)


      READ MORE

 • 29 May 2017 / Renungan Harian

  Penderitaan Menuju Kemenangan


  Penderitaan Menuju Kemenangan

  1 Petrus 4:1-6

  Jadi, karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamupun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian... (1Ptr. 4:1)


      READ MORE

 • 28 May 2017 / Renungan Harian

  Satu Dalam Tuhan


  Satu Dalam Tuhan

  Yohanes 17:1-11

  "Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam nama-Mu, yaitu nama-Mu yang telah Engkau berikan kepada-Ku, supaya mereka menjadi satu sama seperti Kita." (Yoh. 17:11)


      READ MORE

 • 27 May 2017 / Renungan Harian

  Mati dalam Dosa


  Mati dalam Dosa

  Yohanes 8:21-30

  "... kamu akan mati dalam dosamu; sebab jikalau kamu tidak percaya, bahwa Akulah Dia, kamu akan mati dalam dosamu." (Yoh. 8:24)


      READ MORE

 • 26 May 2017 / Renungan Harian

  Dibangkitkan Juga


  Dibangkitkan Juga

  Efesus 2:1-7

  dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga (Ef. 2:6)


      READ MORE

 • 25 May 2017 / Renungan Harian

  Menjadi Saksi Kristus


  Menjadi Saksi Kristus

  Lukas 24:44-53

  "Kamu adalah saksi dari semuanya ini." (Luk. 24:48)


      READ MORE

 • 24 May 2017 / Renungan Harian

  Dukacita Berganti Sukacita


  Dukacita Berganti Sukacita

  Yohanes 16:16-24

  "Seorang perempuan berdukacita pada saat ia melahirkan, tetapi sesudah ia melahirkan anaknya, ia tidak ingat lagi akan penderitaannya..." (Yoh. 16:21)


      READ MORE

 • 23 May 2017 / Renungan Harian

  Ingin Hari Anda Baik


  Ingin Hari Anda Baik?

  1 Petrus 3:8-12

  "Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu." (1Ptr. 3:10)


      READ MORE

 • 22 May 2017 / Renungan Harian

  TUHAN Menolong


  TUHAN Menolong

  Kisah Para Rasul 27:39-44

  Tetapi perwira itu ingin menyelamatkan Paulus. (Kis. 27:43)

   


      READ MORE

 • 21 May 2017 / Renungan Harian

  Ikatan Kasih


  Ikatan Kasih

  Yohanes 14:15-21

  "Barangsiapa memegang perintah-Ku dan melakukannya, dialah yang mengasihi Aku. Dan barangsiapa mengasihi Aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku dan Akupun akan mengasihi dia..." (Yoh. 14:21)


      READ MORE

 • 20 May 2017 / Renungan Harian

  Tidak Bersama, Tapi Sukacita


  Tidak Bersama, Tapi Sukacita ?

  Yohanes 14:27-29

  "Aku pergi, tetapi Aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi Aku, kamu tentu akan bersukacita karena Aku pergi kepada Bapa-Ku, sebab Bapa lebih besar dari pada Aku." (Yoh. 14:28)


      READ MORE

 • 19 May 2017 / Renungan Harian

  Terlanjur


  Terlanjur ?

  Kisah Para Rasul 27:13-38

  "Saudara-saudara, jika sekiranya nasihatku dituruti... kita pasti terpelihara dari kesukaran dan kerugian ini!
  Tetapi sekarang... aku menasihatkan kamu, supaya kamu tetap bertabah hati..." (Kis. 27:21-22)


      READ MORE

 • 18 May 2017 / Renungan Harian

  TUHAN Pelihara


  TUHAN Pelihara

  Kisah Para Rasul 27:1-12

  Yulius memperlakukan Paulus dengan ramah dan memperbolehkannya mengunjungi sahabat-sahabatnya, supaya mereka melengkapkan keperluannya. (Kis. 27:3)


      READ MORE

 • 17 May 2017 / Renungan Harian

  Kebenaran yang Memerdekakan


  Kebenaran yang Memerdekakan

  Yohanes 8:31-38

  "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." (Yoh. 8:31-32)


      READ MORE

 • 16 May 2017 / Renungan Harian

  Siap dan Berani Tanggung Risiko


  Siap dan Berani Tanggung Risiko

  Kisah Para Rasul 7:44-56

  Ketika anggota-anggota Mahkamah Agama itu mendengar semuanya itu, sangat tertusuk hati mereka. Maka mereka menyambutnya dengan gertakan gigi. (Kis. 7:54)


      READ MORE

 • 15 May 2017 / Renungan Harian

  Percaya dan Taat


  Percaya dan Taat

  Kisah Para Rasul 7:17-40

  "Tetapi nenek moyang kita tidak mau taat kepadanya... Dalam hati mereka ingin kembali ke tanah Mesir. " (Kis. 7:39)


      READ MORE

 • 14 May 2017 / Renungan Harian

  Percaya dan Melakukan


  Percaya dan Melakukan

  Yohanes 14:1-14

  "Aku berkata kepadamu: Sesungguhnya barangsiapa percaya kepada-Ku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang Aku lakukan..." (Yoh. 14:12)


      READ MORE

 • 13 May 2017 / Renungan Harian

  YESUS Sudah Ada Sebelum Abraham


  YESUS Sudah Ada Sebelum Abraham

  Yohanes 8:48-59

  Kata Yesus kepada mereka: "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, Aku telah ada." (Yoh. 8:58)


      READ MORE

 • 12 May 2017 / Renungan Harian

  Sungguh Diperhatikan


  Sungguh Diperhatikan

  Keluaran 3:1-12

  "Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umat-Ku di tanah Mesir, dan Aku telah mendengar seruan mereka..." (Kel. 3:7)


      READ MORE

 • 11 May 2017 / Renungan Harian

  Wajah Malaikat


  Wajah Malaikat

  Kisah Para Rasul 6:8-15

  Semua orang yang duduk dalam sidang Mahkamah Agama itu menatap Stefanus, lalu mereka melihat muka Stefanus sama seperti muka seorang malaikat. (Kis. 6:15)


      READ MORE

 • 10 May 2017 / Renungan Harian

  Mengatur ALLAH


  Mengatur ALLAH

  Matius 20:17-28

  "Cawan-Ku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kanan-Ku atau di sebelah kiri-Ku, Aku tidak berhak memberikannya..." (Mat. 20:23)


      READ MORE

 • 09 May 2017 / Renungan Harian

  Tanggung Jawab


  Tanggung Jawab

  Ibrani 13:20-21

  Maka Allah damai sejahtera...kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya, dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepada-Nya, oleh Yesus Kristus. (Ibr. 13:20-21)


      READ MORE

 • 08 May 2017 / Renungan Harian

  Pemimpin yang Baik


  Pemimpin yang Baik

  1 Petrus 5:1-5

  Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. (1Ptr. 5:3)


      READ MORE

 • 07 May 2017 / Renungan Harian

  Hidup dalam Kelimpahan


  Hidup dalam Kelimpahan

  Yohanes 10:1-10

  "Aku datang, supaya mereka mempunyai hidup, dan mempunyainya dalam segala kelimpahan." (Yoh.10:10)


      READ MORE

 • 06 May 2017 / Renungan Harian

  Hilangkan Prasangka


  Hilangkan Prasangka

  Lukas 15:1-7

  Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat... (Luk. 15:1-2)


      READ MORE

 • 05 May 2017 / Renungan Harian

  Melihat Sebagaimana Allah Melihat


  Melihat Sebagaimana Allah Melihat

  1 Petrus 2:13-17

  Tunduklah, karena Allah, kepada semua lembaga manusia...Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja! (1Ptr. 2:13, 17)


      READ MORE

 • 04 May 2017 / Renungan Harian

  Ketika Difitnah


  Ketika Difitnah

  1 Petrus 2:9-12

  Milikilah cara hidup yang baik... supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik... (1Ptr. 2:12)


      READ MORE

 • 03 May 2017 / Renungan Harian

  Tetap Mencoba


  Tetap Mencoba

  Yohanes 21:1-14

  "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan." (Yoh. 21:6)


      READ MORE

 • 02 May 2017 / Renungan Harian

  Menjadi Hebat


  Menjadi Hebat

  Amsal 8:23 - 9:6

  Dengarkanlah didikan, maka kamu menjadi bijak; janganlah mengabaikannya. (Ams. 8:33)


      READ MORE

 • 01 May 2017 / Renungan Harian

  Kasih Persaudaraan


  Kasih Persaudaraan

  1 Petrus 1:23-25

  "Semua yang hidup adalah seperti rumput dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput, rumput menjadi kering, dan bunga gugur, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya." (1Ptr. 1:24-25)


      READ MORE

 • 30 April 2017 / Renungan Harian

  Berjalan Bersama


  Berjalan Bersama

  Lukas 24:13-35

  ...datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka.  (Luk. 24:15)


      READ MORE

 • 29 April 2017 / Renungan Harian

  Ekspresikan Keselamatanmu


  Ekspresikan Keselamatanmu

  Yesaya 25:6-9

  "...marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita oleh karena keselamatan yang diadakan-Nya!" (Yes. 25:9)


      READ MORE

 • 28 April 2017 / Renungan Harian

  Sekali Bertobat Tetap Bertobat


  Sekali Bertobat Tetap Bertobat

  1 Petrus 1:13-16

  ...hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu sama seperti Dia yang kudus... (1Ptr. 1:15)


      READ MORE

 • 27 April 2017 / Renungan Harian

  Lulus Uji


  Lulus Uji

  1 Petrus 1:8b-12

  ...karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. (1Ptr. 1:9)


      READ MORE

 • 26 April 2017 / Renungan Harian

  Lebih Dari Tanda


  Lebih Dari Tanda

  Matius 12:38-42

  "...sesungguhnya yang ada di sini lebih dari pada Yunus!" (Mat. 12:41)


      READ MORE

 • 25 April 2017 / Renungan Harian

  Mau Lari dari Tuhan


  Mau Lari dari Tuhan ?

  Yunus 1:1-17

  Orang-orang itu menjadi sangat takut kepada TUHAN... (Yun. 1:16)


      READ MORE

 • 24 April 2017 / Renungan Harian

  Tanda yang Meneguhkan


  Tanda yang Meneguhkan

  Hakim-hakim 6:36-40

  Dan demikianlah diperbuat Allah pada malam itu, sebab hanya guntingan bulu itu yang kering, dan di atas seluruh tanah itu ada embun. (Hak. 6:40)


      READ MORE

 • 23 April 2017 / Renungan Harian

  Damai Hadir, Takut Hilang


  Damai Hadir, Takut Hilang

  Yohanes 20:19-31

  "Damai sejahtera bagi kamu! Sama seperti Bapa mengutus Aku, demikian juga sekarang Aku mengutus kamu." (Yoh. 20:21)


      READ MORE

 • 22 April 2017 / Renungan Harian

  Move On


  Move On

  Yohanes 20:11-20

  "Aku telah melihat Tuhan!" (Yoh. 20:18)


      READ MORE

 • 21 April 2017 / Renungan Harian

  Berjumpa untuk Berubah


  Berjumpa untuk Berubah

  1 Korintus 15:1-11

  Dan yang paling akhir dari semuanya Ia menampakkan diri juga kepadaku... (1Kor. 15:8)


      READ MORE

 • 20 April 2017 / Renungan Harian

  Produktif


  Produktif

  Kolose 4:2-5

  Berdoa jugalah untuk kami, supaya Allah membuka pintu untuk pemberitaan kami... (Kol. 4:3)


      READ MORE

 • 19 April 2017 / Renungan Harian

  Mewariskan Nilai


  Mewariskan Nilai

  Yosua 3:1-17