Renungan Harian • 22 August 2017 / Renungan Harian

  Kamu Inilah Saksi-saksiku


  Kamu Inilah Saksi-saksiku

  Yesaya 43:8-13

  "Kamu inilah saksi-saksi-Ku," demikianlah firman TUHAN, "dan hamba-Ku yang telah Kupilih, supaya kamu tahu dan percaya kepada-Ku dan mengerti, bahwa Aku tetap Dia." (Yes. 43:10)


      READ MORE

 • 21 August 2017 / Renungan Harian

  Menjadi Tahir


  Menjadi Tahir

  2 Raja-raja 5:1-14

  "Bapak, seandainya nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang, ia hanya berkata kepadamu: Mandilah dan engkau akan menjadi tahir." (2Raj. 5:13)


      READ MORE

 • 20 August 2017 / Renungan Harian

  Jadilah Kepadamu Seperti yang Kau Kehendaki


  Jadilah Kepadamu Seperti yang Kau Kehendaki

  Matius 15:21-28

  "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." (Mat. 15:28)


      READ MORE

 • 19 August 2017 / Renungan Harian

  Kebahagiaan Orang yang Diselamatkan


  Kebahagiaan Orang yang Diselamatkan

  Yesaya 56:1-5

  Beginilah firman TUHAN: Taatilah hukum dan tegakkanlah keadilan, sebab sebentar lagi akan datang keselamatan yang dari pada-Ku, dan keadilan-Ku akan dinyatakan. (Yes. 56:1)


      READ MORE

 • 18 August 2017 / Renungan Harian

  Syukur karena Berkat Allah


  Syukur karena Berkat Allah

  Mazmur 67

  Allah memberkati kita; kiranya segala ujung bumi takut akan Dia! (Mzm. 67:8)


      READ MORE

 • 17 August 2017 / Renungan Harian

  Nyanyian Kemenangan


  Nyanyian Kemenangan

  Wahyu 15:1-4

  "Besar dan ajaib segala pekerjaan-Mu, ya Tuhan, Allah, Yang Mahakuasa! Adil dan benar segala jalan-Mu, ya Raja segala bangsa!" (Why. 15:3)


      READ MORE

 • 16 August 2017 / Renungan Harian

  Kurang Percaya


  Kurang Percaya

  Matius 8:23-27

  "Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya?" (Mat. 8:26)


      READ MORE

 • 15 August 2017 / Renungan Harian

  Nyanyian Syukur


  Nyanyian Syukur

  Mazmur 18:2-20

  Ia menyelamatkan aku, karena Ia berkenan kepadaku. (Mzm. 18:20)


      READ MORE

 • 14 August 2017 / Renungan Harian

  TUHAN Tahu Bagaimana Menyelamatkan


  TUHAN Tahu Bagaimana Menyelamatkan

  2 Petrus 2:4-10

  ...Tuhan tahu menyelamatkan orang-orang saleh dari pencobaan... (2Ptr. 2:9)


      READ MORE

 • 13 August 2017 / Renungan Harian

  Tenanglah Jangan Takut


  Tenanglah! Jangan Takut!

  Matius 14:22-33

  "Tenanglah! Aku ini, jangan takut!" (Mat. 14:27)


      READ MORE

 • 12 August 2017 / Renungan Harian

  Tanda


  Tanda

  Matius 16:1-4

  "Rupa langit kamu tahu membedakannya tetapi tanda-tanda zaman tidak." (Mat. 16:3)


      READ MORE

 • 11 August 2017 / Renungan Harian

  Apolos


  Apolos

  Kisah Para Rasul 18:24-28

  ...maka ia, oleh kasih karunia Allah, menjadi seorang yang sangat berguna bagi orang-orang yang percaya. (Kis. 18:27)


      READ MORE

 • 10 August 2017 / Renungan Harian

  Dipulihkan


  Dipulihkan

  Mazmur 85:9-14

  Keadilan akan berjalan di hadapan-Nya, dan akan membuat jejak kaki-Nya menjadi jalan. (Mzm. 85:14)


      READ MORE

 • 09 August 2017 / Renungan Harian

  Manna


  Manna

  Keluaran 16:2-15, 31-35

  Umat Israel menyebutkan namanya: manna; warnanya putih seperti ketumbar dan rasanya seperti rasa kue madu. (Kel. 16:31)


      READ MORE

 • 08 August 2017 / Renungan Harian

  Panen Pertama


  Panen Pertama

  Ulangan 26:1-15

  "...maka haruslah engkau membawa hasil pertama dari bumi yang telah kaukumpulkan dari tanahmu yang diberikan kepadamu oleh TUHAN, Allahmu..." (Ul. 26:2)


      READ MORE

 • 07 August 2017 / Renungan Harian

  Mengingat Kebaikan TUHAN


  Mengingat Kebaikan TUHAN

  Ulangan 8:1-10

  "Dan engkau akan makan dan akan kenyang, maka engkau akan memuji TUHAN, Allahmu, karena negeri yang baik yang diberikan-Nya kepadamu itu." (Ul. 8:10)


      READ MORE

 • 06 August 2017 / Renungan Harian

  Yang Ada Hanya
  5 Roti dan 2 Ikan


  Yang Ada Hanya 5 Roti dan 2 Ikan

  Matius 14:13-21

  Jawab mereka: "Yang ada pada kami di sini hanya lima roti dan dua ikan." (Mat. 14:17)


      READ MORE

 • 05 August 2017 / Renungan Harian

  Mendekati Allah dengan Doa


  Mendekati Allah dengan Doa

  Matius 7:7-11

  "Mintalah, maka akan diberikan kepadamu; carilah, maka kamu akan mendapat; ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. " (Mat. 7:7)


      READ MORE

 • 04 August 2017 / Renungan Harian

  Pilihan ALLAH


  Pilihan ALLAH

  Roma 9:6-13

  Artinya: bukan anak-anak menurut daging adalah anak-anak Allah, tetapi anak-anak perjanjian yang disebut keturunan yang benar. (Rm. 9:8)


      READ MORE

 • 03 August 2017 / Renungan Harian

  TUHAN Itu Baik dan Penuh Rahmat


  TUHAN Itu Baik dan Penuh Rahmat

  Mazmur 145:8-9, 14-21

  TUHAN itu baik kepada semua orang, dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikan-Nya. (Mzm. 145:9)


      READ MORE

 • 02 August 2017 / Renungan Harian

  Nasihat Hikmat


  Nasihat Hikmat

  Amsal 1:1-7, 20-33

  Takut akan TUHAN adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. (Ams. 1:7)


      READ MORE

 • 01 August 2017 / Renungan Harian

  Hikmat dan Pengertian


  Hikmat dan Pengertian

  1 Raja-raja 4:29-34

  Dan Allah memberikan kepada Salomo hikmat dan pengertian yang amat besar, serta akal yang luas seperti dataran pasir di tepi laut... (1Raj. 4:29)


      READ MORE

 • 31 July 2017 / Renungan Harian

  Hikmat yang Datang Dari ALLAH


  Hikmat yang Datang Dari ALLAH

  Yakobus 3:13-18

  Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. (Yak. 3:16)


      READ MORE

 • 30 July 2017 / Renungan Harian

  Besar Pengaruhnya


  Besar Pengaruhnya

  Matius 13:31-33, 44-52

  "Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih, tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar dari pada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon..." (Mat. 13:32)


      READ MORE

 • 29 July 2017 / Renungan Harian

  KRISTUS adalah Tanda Sejati
  dari ALLAH


  KRISTUS adalah Tanda Sejati
  dari ALLAH

  Matius 12:38-42

  "Tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda nabi Yunus." (Mat. 12:39)


      READ MORE

 • 28 July 2017 / Renungan Harian

  Bukan Buku Sederhana


  Bukan Buku Sederhana

  Mazmur 119:129-136

  Bila tersingkap, firman-firman-Mu memberi terang, memberi pengertian kepada orang-orang bodoh. (Mzm. 119:130)


      READ MORE

 • 27 July 2017 / Renungan Harian

  Mengikuti Petunjuk


  Mengikuti Petunjuk

  1 Raja-raja 1:28-37

  Lalu Benaya bin Yoyada menjawab raja: "Amin! Demikianlah kiranya firman TUHAN, Allah tuanku raja!" (1Raj. 1:36)


      READ MORE

 • 26 July 2017 / Renungan Harian

  Cinta TUHAN Tak Pernah Berubah


  Cinta TUHAN Tak Pernah Berubah

  Matius 12:15-21

  "Buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskan-Nya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkan-Nya, sampai Ia menjadikan hukum itu menang." (Mat. 12:20)


      READ MORE

 • 25 July 2017 / Renungan Harian

  ALLAH Hakim yang Adil


  ALLAH Hakim yang Adil

  Mazmur 75

  "Apabila Aku menetapkan waktunya, Aku sendiri akan menghakimi dengan kebenaran." (Mzm. 75:3)


      READ MORE

 • 24 July 2017 / Renungan Harian

  Baik dan Buruk


  Baik dan Buruk

  Nahum 1:1-13

  TUHAN itu baik; Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan... (Nah. 1:7)


      READ MORE

 • 23 July 2017 / Renungan Harian

  Pengharapan yang Teguh


  Pengharapan yang Teguh

  Roma 8:12-25

  Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan. Tetapi pengharapan yang dilihat, bukan pengharapan lagi; sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya? (Rm. 8:24)


      READ MORE

 • 22 July 2017 / Renungan Harian

  Bukan Penampilan Lahiriah


  Bukan Penampilan Lahiriah

  Matius 7:15-20

  "Jadi dari buahnyalah kamu akan mengenal mereka." (Mat. 7:20)


      READ MORE

 • 21 July 2017 / Renungan Harian

  Tetap Memiliki Pengharapan


  Tetap Memiliki Pengharapan

  Ibrani 6:13-20

  Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir... (Ibr. 6:19)


      READ MORE

 • 20 July 2017 / Renungan Harian

  Waktunya Mendengarkan


  Waktunya Mendengarkan

  Mazmur 86:11-17

  Tunjukkanlah kepadaku jalan-Mu, ya TUHAN, supaya aku hidup menurut kebenaran-Mu; bulatkanlah hatiku untuk takut akan nama-Mu. (Mzm. 86:11)


      READ MORE

 • 19 July 2017 / Renungan Harian

  Bermazmur Bagi TUHAN


  Bermazmur Bagi TUHAN

  Mazmur 92

  Adalah baik untuk menyanyikan syukur kepada TUHAN, dan untuk menyanyikan mazmur bagi nama-Mu, ya Yang Mahatinggi... (Mzm. 92:2)


      READ MORE

 • 18 July 2017 / Renungan Harian

  Gaya Hidup


  Gaya Hidup

  Efesus 4:17 - 5:2

  ...janganlah matahari terbenam, sebelum padam amarahmu. (Ef. 4:26)


      READ MORE

 • 17 July 2017 / Renungan Harian

  Berjalan dengan Gagah


  Berjalan dengan Gagah

  Imamat 26:3-20

  "Aku telah mematahkan kayu kuk yang di atasmu dan membuat kamu berjalan tegak." (Im. 26:13)


      READ MORE

 • 16 July 2017 / Renungan Harian

  Hidup Dalam Roh


  Hidup Dalam Roh

  Roma 8:1-11

  ...supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita, yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut Roh. (Rm. 8:4)


      READ MORE

 • 15 July 2017 / Renungan Harian

  Panggilan untuk Percaya


  Panggilan untuk Percaya

  Yohanes 12:44-50

  "Barangsiapa percaya kepada-Ku, ia bukan percaya kepada-Ku, tetapi kepada Dia, yang telah mengutus Aku..." (Yoh. 12:44)


      READ MORE

 • 14 July 2017 / Renungan Harian

  Menulis untuk Kemuliaan TUHAN


  Menulis untuk Kemuliaan TUHAN

  Roma 15:14-21

  Namun, karena kasih karunia yang telah dianugerahkan Allah kepadaku, aku di sana sini dengan agak berani telah menulis kepadamu untuk mengingatkan kamu... (Rm. 15:15)

   


      READ MORE

 • 13 July 2017 / Renungan Harian

  Jangan Munafik


  Jangan Munafik!

  Yesaya 48:1-5

  Dengarlah firman ini, hai kaum keturunan Yakub,
  ...yang bersumpah demi nama TUHAN dan mengakui Allah Israel
  --tetapi bukan dengan sungguh-sungguh dan dengan tulus hati-- (Yes. 48:1)


      READ MORE

 • 12 July 2017 / Renungan Harian

  Pemimpin yang Melayani


  Pemimpin yang Melayani

  Yohanes 13:1-17

  kemudian Ia menuangkan air ke dalam sebuah basi, dan mulai membasuh kaki murid-murid-Nya lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggang-Nya itu. (Yoh. 13:5)


      READ MORE

 • 11 July 2017 / Renungan Harian

  Berserah kepada TUHAN


  Berserah kepada TUHAN

  Mazmur 131

  TUHAN, aku tidak tinggi hati, dan tidak memandang dengan sombong; aku tidak mengejar hal-hal yang terlalu besar atau hal-hal yang terlalu ajaib bagiku. (Mzm. 131:1)


      READ MORE

 • 10 July 2017 / Renungan Harian

  Merendahkan ALLAH


  Merendahkan ALLAH

  Roma 1:18-25

  Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah...
  Sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. (Rm. 1:21)


      READ MORE

 • 09 July 2017 / Renungan Harian

  YESUS Siap Menerima
  Orang yang Bertobat


  YESUS Siap Menerima Orang yang Bertobat

  Matius 11:16-19, 25-30

  "Marilah kepada-Ku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, Aku akan memberi kelegaan kepadamu." (Mat. 11:28)


      READ MORE

 • 08 July 2017 / Renungan Harian

  Karya Roh ALLAH


  Zakharia 4:1-7

  "Bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan roh-Ku, firman TUHAN semesta alam." (Za. 4:6)


      READ MORE

 • 07 July 2017 / Renungan Harian

  Biji Mata ALLAH


  Biji Mata ALLAH

  Zakharia 2:6-13

  Sebab beginilah firman TUHAN semesta alam, yang dalam kemuliaan-Nya telah mengutus aku, mengenai bangsa-bangsa yang telah menjarah kamu--sebab siapa yang menjamah kamu, berarti menjamah biji mata-Nya- (Za. 2:8)


      READ MORE

 • 06 July 2017 / Renungan Harian

  ALLAH Baik Kepada Semua Orang


  ALLAH Baik Kepada Semua Orang

  Mazmur 145:8-14

  TUHAN itu baik kepada semua orang, dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikan-Nya. (Mzm. 145:9)


      READ MORE

 • 05 July 2017 / Renungan Harian

  Tetap Setia Pada Jalan TUHAN


  Tetap Setia Pada Jalan TUHAN

  Mazmur 119:161-168

  Besarlah ketenteraman pada orang-orang yang mencintai Taurat-Mu, tidak ada batu sandungan bagi mereka. (Mzm. 119:165)


      READ MORE

 • 04 July 2017 / Renungan Harian

  Jangan Takut


  Jangan Takut

  1 Yohanes 4:1-6

  ... sebab Roh yang ada di dalam kamu, lebih besar dari pada roh yang ada di dalam dunia.  (1Yoh. 4:4)


      READ MORE

 • 03 July 2017 / Renungan Harian

  Mempertanggungjawabkan Kekuasaan


  Mempertanggungjawabkan Kekuasaan

  1 Raja-raja 21:1-16

  Kata Izebel, isterinya, kepadanya: "Bukankah engkau sekarang yang memegang kuasa raja atas Israel?" (1Raj.21:7)


      READ MORE

 • 02 July 2017 / Renungan Harian

  IA Datang Membawa Hadiah


  IA Datang Membawa Hadiah

  Roma 6:12-23

  Sebab upah dosa ialah maut; tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. (Rm. 6:23)


      READ MORE

 • 01 July 2017 / Renungan Harian

  ALLAH Selalu Setia


  ALLAH Selalu Setia

  Mazmur 89:2-5, 16-19

  Sebab kasih setia-Mu dibangun untuk selama-lamanya; kesetiaan-Mu tegak seperti langit. (Mzm. 89:3)


      READ MORE

 • 30 June 2017 / Renungan Harian

  Ragi yang Berpengaruh


  Ragi yang Berpengaruh

  Galatia 5:7-12

  Sedikit ragi sudah mengkhamirkan seluruh adonan (Gal. 5:9)


      READ MORE

 • 29 June 2017 / Renungan Harian

  Sunat Tidak Lagi Berarti


  Sunat Tidak Lagi Berarti

  Galatia 5:2-6

  Sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai sesuatu arti, hanya iman yang bekerja oleh kasih.  (Gal. 5:6)


      READ MORE

 • 28 June 2017 / Renungan Harian

  Secerdik Ular Setulus Merpati


  Secerdik Ular Setulus Merpati

  Matius 10:5-23

  "Lihat, Aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala, sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati." (Mat. 10:16)

   


      READ MORE

 • 27 June 2017 / Renungan Harian

  Setia Sampai Mati


  Setia Sampai Mati

  Wahyu 2:8-11

  "Hendaklah engkau setia sampai mati, dan Aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan." (Why. 2:10)


      READ MORE

 • 26 June 2017 / Renungan Harian

  TUHAN Mendengar Tangisan Kita


  TUHAN Mendengar Tangisan Kita

  Mazmur 6

  ...sebab TUHAN telah mendengar tangisku;
  TUHAN telah mendengar permohonanku, TUHAN menerima doaku. (Mzm. 6:8=9-10)


      READ MORE

 • 25 June 2017 / Renungan Harian

  Hidup Bagi ALLAH


  Hidup Bagi ALLAH

  Roma 6:1b-11

  Demikianlah hendaknya kamu memandangnya: bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. (Rm. 6:11)


      READ MORE

 • 24 June 2017 / Renungan Harian

  Kejujuran


  Kejujuran

  Lukas 11:53 - 12:3

  "Tidak ada sesuatupun yang tertutup yang tidak akan dibuka dan tidak ada sesuatupun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui." (Luk. 12:2)


      READ MORE

 • 23 June 2017 / Renungan Harian

  Curhat


  Curhat

  Yeremia 18:18-23

  Perhatikanlah aku, ya TUHAN, dan dengarkanlah suara pengaduanku! (Yer. 18:19)


      READ MORE

 • 22 June 2017 / Renungan Harian

  Memohon Kepada TUHAN


  Memohon Kepada TUHAN

  Mazmur 69:6-11, 17-19

  Janganlah sembunyikan wajah-Mu kepada hamba-Mu, sebab aku tersesak; segeralah menjawab aku! (Mzm. 69:18)


      READ MORE

 • 21 June 2017 / Renungan Harian

  Mendidik Anak


  Mendidik Anak

  Amsal 4:10-27

  Hai anakku, dengarkanlah dan terimalah perkataanku, supaya tahun hidupmu menjadi banyak.  Aku mengajarkan jalan hikmat kepadamu, aku memimpin engkau di jalan yang lurus. (Ams. 4:10-11)


      READ MORE

 • 20 June 2017 / Renungan Harian

  Berbicaralah TUHAN


  Berbicaralah TUHAN

  1 Samuel 3:1-9

  Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel: "Pergilah tidur dan apabila Ia memanggil engkau, katakanlah: Berbicaralah, TUHAN, sebab hamba-Mu ini mendengar." (1Sam. 3:9)


      READ MORE

 • 19 June 2017 / Renungan Harian

  Dukungan TUHAN


  Dukungan TUHAN

  Yosua 1:1-11

  "Bukankah telah Kuperintahkan kepadamu: kuatkan dan teguhkanlah hatimu? Janganlah kecut dan tawar hati, sebab TUHAN, Allahmu, menyertai engkau, ke manapun engkau pergi." (Yos. 1:9)


      READ MORE

 • 18 June 2017 / Renungan Harian

  Bersikap Positif Menghadapi Kesengsaraan


  Bersikap Positif Menghadapi Kesengsaraan

  Roma 5:1-8

  Kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu, bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji dan tahan uji menimbulkan pengharapan. (Rm. 5:3-4)


      READ MORE

 • 17 June 2017 / Renungan Harian

  Perintah ALLAH atau Adat Istiadat


  Perintah ALLAH atau Adat Istiadat

  Markus 7:1-13

  "Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia." (Mrk. 7:8)


      READ MORE

 • 16 June 2017 / Renungan Harian

  Keras Hati


  Keras Hati

  Kisah Para Rasul 7:35-43

  Musa ini, yang telah mereka tolak, dengan mengatakan: Siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim? (Kis. 7:35)


      READ MORE

 • 15 June 2017 / Renungan Harian

  Ahlinya Ahli Bangunan


  Ahlinya Ahli Bangunan

  Ibrani 3:1-6

  Sebab setiap rumah dibangun oleh seorang ahli bangunan, tetapi ahli bangunan segala sesuatu ialah Allah. (Ibr. 3:4)


      READ MORE

 • 14 June 2017 / Renungan Harian

  Pengajar Sejati


  Pengajar Sejati

  Yohanes 14:25-26

  "...tetapi Penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam nama-Ku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah Kukatakan kepadamu." (Yoh.14:26)


      READ MORE

 • 13 June 2017 / Renungan Harian

  Berhiaskan Kekudusan


  Berhiaskan Kekudusan

  Mazmur 29

  Berilah kepada TUHAN kemuliaan nama-Nya, sujudlah kepada TUHAN dengan berhiaskan kekudusan! (Mzm. 29:2)


      READ MORE

 • 12 June 2017 / Renungan Harian

  Bahasa Roh Kudus


  Bahasa Roh Kudus

  1 Korintus 12:1-3

  ...tidak ada seorangpun, yang dapat mengaku: "Yesus adalah Tuhan", selain oleh Roh Kudus. (1Kor. 12:3)


      READ MORE

 • 11 June 2017 / Renungan Harian

  Berkat Rasuli


  Berkat Rasuli

  2 Korintus 13:11-13

  Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. (2Kor. 13:13)


      READ MORE

 • 10 June 2017 / Renungan Harian

  Sang Penolong


  Sang Penolong

  Yohanes 14:15-17

  "Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang Penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh Kebenaran." (Yoh. 14:16-17)


      READ MORE

 • 09 June 2017 / Renungan Harian

  Memegang Ajaran


  Memegang Ajaran

  2 Timotius 1:12b-14

  Peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar dari padaku sebagai contoh ajaran yang sehat dan lakukanlah itu dalam iman dan kasih dalam Kristus Yesus. (2Tim. 1:13)


      READ MORE

 • 08 June 2017 / Renungan Harian

  Manusia


  Manusia

  Mazmur 8

  Jika aku melihat langit-Mu, buatan jari-Mu, bulan dan bintang-bintang yang Kautempatkan: apakah manusia, sehingga Engkau mengingatnya? (Mzm. 8:4-5)


      READ MORE

 • 07 June 2017 / Renungan Harian

  Andai Semua Nabi


  Andai Semua Nabi

  Bilangan 11:24-30

  Tetapi Musa berkata kepadanya: "Apakah engkau begitu giat mendukung diriku? Ah, kalau seluruh umat TUHAN menjadi nabi, oleh karena TUHAN memberi Roh-Nya hinggap kepada mereka!" (Bil. 11:29)


      READ MORE

 • 06 June 2017 / Renungan Harian

  Keluhan Tak Terucapkan


  Keluhan Tak Terucapkan

  Roma 8:26-27

  Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita; sebab kita tidak tahu, bagaimana sebenarnya harus berdoa; tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. (Rm. 8:26)


      READ MORE

 • 05 June 2017 / Renungan Harian

  Derita Hingga Kemuliaan


  Derita Hingga Kemuliaan

  Roma 8:18-24

  Sebab aku yakin, bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. (Rm. 8:18)


      READ MORE

 • 04 June 2017 / Renungan Harian

  Pengutusan


  Pengutusan

  Yohanes 20:19-23

  Maka kata Yesus sekali lagi: "Damai sejahtera bagi kamu! Sama seperti Bapa mengutus Aku, demikian juga sekarang Aku mengutus kamu." (Yoh. 20:21)


      READ MORE

 • 03 June 2017 / Renungan Harian

  Pembawa Damai


  Pembawa Damai

  Matius 5:1-12

  "Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah." (Mat. 5:9)


      READ MORE

 • 02 June 2017 / Renungan Harian

  Anak ALLAH


  Anak ALLAH

  Roma 8:14-17

  Semua orang, yang dipimpin Roh Allah, adalah anak Allah. (Rm. 8:14)


      READ MORE

 • 01 June 2017 / Renungan Harian

  Mata TUHAN


  Mata TUHAN

  Mazmur 33:12-22

  Sesungguhnya, mata TUHAN tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setia-Nya... (Mzm. 33:18)


      READ MORE

 • 31 May 2017 / Renungan Harian

  Jauh dari Murka Allah


  Jauh dari Murka Allah

  Yohanes 3:31-36

  "Barangsiapa percaya kepada Anak, ia beroleh hidup yang kekal, tetapi barangsiapa tidak taat kepada Anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya." (Yoh. 3:36)


      READ MORE

 • 30 May 2017 / Renungan Harian

  Sulit Berdoa


  Sulit Berdoa?

  1 Petrus 4:7-11

  ...kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. (1Ptr. 4:7)


      READ MORE

 • 29 May 2017 / Renungan Harian

  Penderitaan Menuju Kemenangan


  Penderitaan Menuju Kemenangan

  1 Petrus 4:1-6

  Jadi, karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamupun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian... (1Ptr. 4:1)


      READ MORE

 • 28 May 2017 / Renungan Harian

  Satu Dalam Tuhan


  Satu Dalam Tuhan

  Yohanes 17:1-11

  "Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam nama-Mu, yaitu nama-Mu yang telah Engkau berikan kepada-Ku, supaya mereka menjadi satu sama seperti Kita." (Yoh. 17:11)


      READ MORE

 • 27 May 2017 / Renungan Harian

  Mati dalam Dosa


  Mati dalam Dosa

  Yohanes 8:21-30

  "... kamu akan mati dalam dosamu; sebab jikalau kamu tidak percaya, bahwa Akulah Dia, kamu akan mati dalam dosamu." (Yoh. 8:24)


      READ MORE

 • 26 May 2017 / Renungan Harian

  Dibangkitkan Juga


  Dibangkitkan Juga

  Efesus 2:1-7

  dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga (Ef. 2:6)


      READ MORE

 • 25 May 2017 / Renungan Harian

  Menjadi Saksi Kristus


  Menjadi Saksi Kristus

  Lukas 24:44-53

  "Kamu adalah saksi dari semuanya ini." (Luk. 24:48)


      READ MORE

 • 24 May 2017 / Renungan Harian

  Dukacita Berganti Sukacita


  Dukacita Berganti Sukacita

  Yohanes 16:16-24

  "Seorang perempuan berdukacita pada saat ia melahirkan, tetapi sesudah ia melahirkan anaknya, ia tidak ingat lagi akan penderitaannya..." (Yoh. 16:21)


      READ MORE

 • 23 May 2017 / Renungan Harian

  Ingin Hari Anda Baik


  Ingin Hari Anda Baik?

  1 Petrus 3:8-12

  "Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu." (1Ptr. 3:10)


      READ MORE

 • 22 May 2017 / Renungan Harian

  TUHAN Menolong


  TUHAN Menolong

  Kisah Para Rasul 27:39-44

  Tetapi perwira itu ingin menyelamatkan Paulus. (Kis. 27:43)

   


      READ MORE

 • 21 May 2017 / Renungan Harian

  Ikatan Kasih


  Ikatan Kasih

  Yohanes 14:15-21

  "Barangsiapa memegang perintah-Ku dan melakukannya, dialah yang mengasihi Aku. Dan barangsiapa mengasihi Aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku dan Akupun akan mengasihi dia..." (Yoh. 14:21)


      READ MORE

 • 20 May 2017 / Renungan Harian

  Tidak Bersama, Tapi Sukacita


  Tidak Bersama, Tapi Sukacita ?

  Yohanes 14:27-29

  "Aku pergi, tetapi Aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi Aku, kamu tentu akan bersukacita karena Aku pergi kepada Bapa-Ku, sebab Bapa lebih besar dari pada Aku." (Yoh. 14:28)


      READ MORE

 • 19 May 2017 / Renungan Harian

  Terlanjur


  Terlanjur ?

  Kisah Para Rasul 27:13-38

  "Saudara-saudara, jika sekiranya nasihatku dituruti... kita pasti terpelihara dari kesukaran dan kerugian ini!
  Tetapi sekarang... aku menasihatkan kamu, supaya kamu tetap bertabah hati..." (Kis. 27:21-22)


      READ MORE

 • 18 May 2017 / Renungan Harian

  TUHAN Pelihara


  TUHAN Pelihara

  Kisah Para Rasul 27:1-12

  Yulius memperlakukan Paulus dengan ramah dan memperbolehkannya mengunjungi sahabat-sahabatnya, supaya mereka melengkapkan keperluannya. (Kis. 27:3)


      READ MORE

 • 17 May 2017 / Renungan Harian

  Kebenaran yang Memerdekakan


  Kebenaran yang Memerdekakan

  Yohanes 8:31-38

  "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." (Yoh. 8:31-32)


      READ MORE

 • 16 May 2017 / Renungan Harian

  Siap dan Berani Tanggung Risiko


  Siap dan Berani Tanggung Risiko

  Kisah Para Rasul 7:44-56

  Ketika anggota-anggota Mahkamah Agama itu mendengar semuanya itu, sangat tertusuk hati mereka. Maka mereka menyambutnya dengan gertakan gigi. (Kis. 7:54)


      READ MORE

 • 15 May 2017 / Renungan Harian

  Percaya dan Taat


  Percaya dan Taat

  Kisah Para Rasul 7:17-40

  "Tetapi nenek moyang kita tidak mau taat kepadanya... Dalam hati mereka ingin kembali ke tanah Mesir. " (Kis. 7:39)


      READ MORE

 • 14 May 2017 / Renungan Harian

  Percaya dan Melakukan


  Percaya dan Melakukan

  Yohanes 14:1-14

  "Aku berkata kepadamu: Sesungguhnya barangsiapa percaya kepada-Ku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang Aku lakukan..." (Yoh. 14:12)


      READ MORE

 • 13 May 2017 / Renungan Harian

  YESUS Sudah Ada Sebelum Abraham


  YESUS Sudah Ada Sebelum Abraham

  Yohanes 8:48-59

  Kata Yesus kepada mereka: "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, Aku telah ada." (Yoh. 8:58)


      READ MORE

 • 12 May 2017 / Renungan Harian

  Sungguh Diperhatikan


  Sungguh Diperhatikan

  Keluaran 3:1-12

  "Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umat-Ku di tanah Mesir, dan Aku telah mendengar seruan mereka..." (Kel. 3:7)


      READ MORE

 • 11 May 2017 / Renungan Harian

  Wajah Malaikat


  Wajah Malaikat

  Kisah Para Rasul 6:8-15

  Semua orang yang duduk dalam sidang Mahkamah Agama itu menatap Stefanus, lalu mereka melihat muka Stefanus sama seperti muka seorang malaikat. (Kis. 6:15)


      READ MORE

 • 10 May 2017 / Renungan Harian

  Mengatur ALLAH


  Mengatur ALLAH

  Matius 20:17-28

  "Cawan-Ku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kanan-Ku atau di sebelah kiri-Ku, Aku tidak berhak memberikannya..." (Mat. 20:23)


      READ MORE

 • 09 May 2017 / Renungan Harian

  Tanggung Jawab


  Tanggung Jawab

  Ibrani 13:20-21

  Maka Allah damai sejahtera...kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya, dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepada-Nya, oleh Yesus Kristus. (Ibr. 13:20-21)


      READ MORE

 • 08 May 2017 / Renungan Harian

  Pemimpin yang Baik


  Pemimpin yang Baik

  1 Petrus 5:1-5

  Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. (1Ptr. 5:3)


      READ MORE

 • 07 May 2017 / Renungan Harian

  Hidup dalam Kelimpahan


  Hidup dalam Kelimpahan

  Yohanes 10:1-10

  "Aku datang, supaya mereka mempunyai hidup, dan mempunyainya dalam segala kelimpahan." (Yoh.10:10)


      READ MORE

 • 06 May 2017 / Renungan Harian

  Hilangkan Prasangka


  Hilangkan Prasangka

  Lukas 15:1-7

  Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat... (Luk. 15:1-2)


      READ MORE

 • 05 May 2017 / Renungan Harian

  Melihat Sebagaimana Allah Melihat


  Melihat Sebagaimana Allah Melihat

  1 Petrus 2:13-17

  Tunduklah, karena Allah, kepada semua lembaga manusia...Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja! (1Ptr. 2:13, 17)


      READ MORE

 • 04 May 2017 / Renungan Harian

  Ketika Difitnah


  Ketika Difitnah

  1 Petrus 2:9-12

  Milikilah cara hidup yang baik... supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik... (1Ptr. 2:12)


      READ MORE

 • 03 May 2017 / Renungan Harian

  Tetap Mencoba


  Tetap Mencoba

  Yohanes 21:1-14

  "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan." (Yoh. 21:6)


      READ MORE

 • 02 May 2017 / Renungan Harian

  Menjadi Hebat


  Menjadi Hebat

  Amsal 8:23 - 9:6

  Dengarkanlah didikan, maka kamu menjadi bijak; janganlah mengabaikannya. (Ams. 8:33)


      READ MORE

 • 01 May 2017 / Renungan Harian

  Kasih Persaudaraan


  Kasih Persaudaraan

  1 Petrus 1:23-25

  "Semua yang hidup adalah seperti rumput dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput, rumput menjadi kering, dan bunga gugur, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya." (1Ptr. 1:24-25)


      READ MORE

 • 30 April 2017 / Renungan Harian

  Berjalan Bersama


  Berjalan Bersama

  Lukas 24:13-35

  ...datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka.  (Luk. 24:15)


      READ MORE

 • 29 April 2017 / Renungan Harian

  Ekspresikan Keselamatanmu


  Ekspresikan Keselamatanmu

  Yesaya 25:6-9

  "...marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita oleh karena keselamatan yang diadakan-Nya!" (Yes. 25:9)


      READ MORE

 • 28 April 2017 / Renungan Harian

  Sekali Bertobat Tetap Bertobat


  Sekali Bertobat Tetap Bertobat

  1 Petrus 1:13-16

  ...hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu sama seperti Dia yang kudus... (1Ptr. 1:15)


      READ MORE

 • 27 April 2017 / Renungan Harian

  Lulus Uji


  Lulus Uji

  1 Petrus 1:8b-12

  ...karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. (1Ptr. 1:9)


      READ MORE

 • 26 April 2017 / Renungan Harian

  Lebih Dari Tanda


  Lebih Dari Tanda

  Matius 12:38-42

  "...sesungguhnya yang ada di sini lebih dari pada Yunus!" (Mat. 12:41)


      READ MORE

 • 25 April 2017 / Renungan Harian

  Mau Lari dari Tuhan


  Mau Lari dari Tuhan ?

  Yunus 1:1-17

  Orang-orang itu menjadi sangat takut kepada TUHAN... (Yun. 1:16)


      READ MORE

 • 24 April 2017 / Renungan Harian

  Tanda yang Meneguhkan


  Tanda yang Meneguhkan

  Hakim-hakim 6:36-40

  Dan demikianlah diperbuat Allah pada malam itu, sebab hanya guntingan bulu itu yang kering, dan di atas seluruh tanah itu ada embun. (Hak. 6:40)


      READ MORE

 • 23 April 2017 / Renungan Harian

  Damai Hadir, Takut Hilang


  Damai Hadir, Takut Hilang

  Yohanes 20:19-31

  "Damai sejahtera bagi kamu! Sama seperti Bapa mengutus Aku, demikian juga sekarang Aku mengutus kamu." (Yoh. 20:21)


      READ MORE

 • 22 April 2017 / Renungan Harian

  Move On


  Move On

  Yohanes 20:11-20

  "Aku telah melihat Tuhan!" (Yoh. 20:18)


      READ MORE

 • 21 April 2017 / Renungan Harian

  Berjumpa untuk Berubah


  Berjumpa untuk Berubah

  1 Korintus 15:1-11

  Dan yang paling akhir dari semuanya Ia menampakkan diri juga kepadaku... (1Kor. 15:8)


      READ MORE

 • 20 April 2017 / Renungan Harian

  Produktif


  Produktif

  Kolose 4:2-5

  Berdoa jugalah untuk kami, supaya Allah membuka pintu untuk pemberitaan kami... (Kol. 4:3)


      READ MORE

 • 19 April 2017 / Renungan Harian

  Mewariskan Nilai


  Mewariskan Nilai

  Yosua 3:1-17

  "...bahwa seperti dahulu Aku menyertai Musa, demikianlah Aku akan menyertai engkau." (Yos. 3:7)


      READ MORE

 • 18 April 2017 / Renungan Harian

  Pahlawan


  Pahlawan

  Keluaran 15:1-18

  "Ngeri dan takut menimpa mereka, karena kebesaran tangan-Mu mereka kaku seperti batu..." (Kel. 15:16)


      READ MORE

 • 17 April 2017 / Renungan Harian

  Manusia Baru


  Manusia Baru

  Kolose 3:5-11

  ...dalam hal ini tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat... (Kol. 3:11)


      READ MORE

 • 16 April 2017 / Renungan Harian

  Siapa Takut


  Siapa Takut

  Matius 28:1-10

  Mereka segera pergi dari kubur itu, dengan takut dan dengan sukacita yang besar... (Mat. 28:8)


      READ MORE

 • 15 April 2017 / Renungan Harian

  Practice Makes Perfect


  Practice Makes Perfect

  1 Petrus 4:1-8

  ...kamupun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian... (1Ptr. 4:1)


      READ MORE

 • 14 April 2017 / Renungan Harian

  Memilih Hidup


  Memilih Hidup

  Ibrani 10:16-25

  Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. (Ibr. 10:24)


      READ MORE

 • 13 April 2017 / Renungan Harian

  Paskah Itu Peduli


  Paskah Itu Peduli

  Keluaran 12:1-14

  "...maka ia bersama-sama dengan tetangganya yang terdekat ke rumahnya haruslah mengambil seekor, menurut jumlah jiwa..." (Kel. 12:4)


      READ MORE

 • 12 April 2017 / Renungan Harian

  Bertekunlah


  Bertekunlah

  Ibrani 12:1-3

  ...supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. (Ibr. 12:3)


      READ MORE

 • 11 April 2017 / Renungan Harian

  Yang Lemah yang Kuat


  Yang Lemah yang Kuat

  1 Korintus 1:18-31

  Sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya dari pada manusia dan yang lemah dari Allah lebih kuat dari pada manusia. (1Kor. 1:25)


      READ MORE

 • 10 April 2017 / Renungan Harian

  Berkorban Bagi Sesama


  Berkorban Bagi Sesama

  Ibrani 9:11-15

  ...Ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darah-Nya sendiri. (Ibr. 9:12)


      READ MORE

 • 09 April 2017 / Renungan Harian

  Pada Jalan Salib


  Pada Jalan Salib

  Matius 27:11-54

  Yesus berseru pula dengan suara nyaring lalu menyerahkan nyawa-Nya. (Mat. 27:50)


      READ MORE

 • 08 April 2017 / Renungan Harian

  Cepat Tidak Selalu Tepat


  Cepat Tidak Selalu Tepat

  Mazmur 31:10-17

  Tetapi aku, kepada-Mu aku percaya, ya TUHAN, aku berkata: "Engkaulah Allahku!" (Mzm. 31:15)


      READ MORE

 • 07 April 2017 / Renungan Harian

  Untung atau Rugi


  Untung atau Rugi

  Filipi 1:21-30

  Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. (Flp. 1:22)


      READ MORE

 • 06 April 2017 / Renungan Harian

  Yang Penting Isinya


  Yang Penting Isinya

  1 Samuel 16:11-13

  "Bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia." (1Sam.16:12)


      READ MORE

 • 05 April 2017 / Renungan Harian

  Masa Depan Dimulai Hari Ini


  Masa Depan Dimulai Hari Ini

  Yeremia 32:1-9, 36-41

  "Maka mereka akan menjadi umat-Ku dan Aku akan menjadi Allah mereka. " (Yer. 32:38)


      READ MORE

 • 04 April 2017 / Renungan Harian

  Bukan Pemberi Harapan Palsu


  Bukan Pemberi Harapan Palsu

  2 Raja-raja 4:18-37

  "Demi TUHAN yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." (2Raj. 4:30)


      READ MORE

 • 03 April 2017 / Renungan Harian

  Percaya Saja Tidak Cukup


  Percaya Saja Tidak Cukup

  1 Raja-raja 17:17-24

  "Sekarang aku tahu, bahwa engkau abdi Allah dan firman TUHAN yang kauucapkan itu adalah benar." (1Raj. 17:24)


      READ MORE

 • 02 April 2017 / Renungan Harian

  ALLAH yang Berbelarasa


  ALLAH yang Berbelarasa

  Yohanes 11:1-45

  ...maka masygullah hati-Nya. Ia sangat terharu... (Yoh.11:33)


      READ MORE

 • 01 April 2017 / Renungan Harian

  Masihkah Ada Harapan


  Masihkah Ada Harapan?

  Yehezkiel 36:8-15

  "Maka kamu, gunung-gunung Israel, akan bertunas kembali dan akan memberi buah untuk umat-Ku Israel, sebab mereka akan segera kembali." (Yeh.36:8)


      READ MORE

 • 31 March 2017 / Renungan Harian

  Hidup Dalam Pengampunan ALLAH


  Hidup Dalam Pengampunan ALLAH

  Mazmur 130

  Berharaplah kepada TUHAN, hai Israel (Mzm.130:7)


      READ MORE

 • 30 March 2017 / Renungan Harian

  Panggilan Kenabian


  Panggilan Kenabian

  Yehezkiel 2:8 - 3:3

  "...makanlah gulungan kitab ini dan pergilah, berbicaralah kepada kaum Israel." (Yeh.3:1)


      READ MORE

 • 29 March 2017 / Renungan Harian

  Kasih-NYA untuk Semua


  Kasih-NYA untuk Semua

  Matius 9:27-34

  "Kasihanilah kami, hai Anak Daud." (Mat.9:27)


      READ MORE

 • 28 March 2017 / Renungan Harian

  Hidup Menurut Standar ALLAH


  Hidup Menurut Standar ALLAH

  Kolose 1:9-14

  ...supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar, untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna... (Kol.1:9)


      READ MORE

 • 27 March 2017 / Renungan Harian

  ALLAH Tidak Bekerja Sendirian


  ALLAH Tidak Bekerja Sendirian

  Mazmur 146

  TUHAN membuka mata orang-orang buta,
  TUHAN menegakkan orang-orang yang tertunduk,
  TUHAN mengasihi orang-orang benar.
  (Mzm.146:8)


      READ MORE

 • 26 March 2017 / Renungan Harian

  Cara Pandang ALLAH


  Cara Pandang ALLAH

  1 Samuel 16:1-13

  "Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah..." (1Sam.16:7)

   


      READ MORE

 • 25 March 2017 / Renungan Harian

  Pengakuan Iman


  Pengakuan Iman

  Mazmur 23

  TUHAN adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. (Mzm.23:1)


      READ MORE

 • 24 March 2017 / Renungan Harian

  TUHAN Tak Dapat Disuap


  TUHAN Tak Dapat Disuap

  1 Samuel 15:22-31

  "Apakah TUHAN itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara TUHAN?" (1Sam.15:22)


      READ MORE

 • 23 March 2017 / Renungan Harian

  Ketaatan Tanpa Syarat


  Ketaatan Tanpa Syarat

  1 Samuel 15:10-21

  "Aku menyesal, karena Aku telah menjadikan Saul raja, sebab ia telah berbalik dari pada Aku dan tidak melaksanakan firman-Ku." (1Sam.15:11)


      READ MORE

 • 22 March 2017 / Renungan Harian

  Otonom Menjadi Otomat


  Otonom Menjadi Otomat

  Yeremia 2: 4-13

  ...mereka meninggalkan Aku, sumber air yang hidup... (Yer.2:13)


      READ MORE

 • 21 March 2017 / Renungan Harian

  Pemeliharaan ALLAH


  Pemeliharaan ALLAH

  Kejadian 29:1-14

  Segera sesudah Laban mendengar kabar tentang Yakub, anak saudaranya itu, berlarilah ia menyongsong dia, lalu mendekap dan mencium dia, kemudian membawanya ke rumahnya. (Kej.29:13)


      READ MORE

 • 20 March 2017 / Renungan Harian

  Kriteria Dalam Mencari Jodoh


  Kriteria Dalam Mencari Jodoh

  Kejadian 24:1-27

  Lalu berkatalah ia... (Kej.24:12)


      READ MORE

 • 19 March 2017 / Renungan Harian

  Tak Perlu Topeng


  Tak Perlu Topeng

  Yohanes 4:5-42

  "Tuhan, berikanlah aku air itu..." (Yoh.4:15)


      READ MORE

 • 18 March 2017 / Renungan Harian

  Masa dan Meriba


  Masa dan Meriba

  Mazmur 95

  Janganlah keraskan hatimu seperti di Meriba, seperti pada hari di Masa di padang gurun... (Mzm.95:8)


      READ MORE

 • 17 March 2017 / Renungan Harian

  ALLAH Mencukupkan


  ALLAH Mencukupkan

  Keluaran 16:9-21

  ...orang yang mengumpulkan banyak, tidak kelebihan dan orang yang mengumpulkan sedikit, tidak keurangan. (Kel.16:18)


      READ MORE

 • 16 March 2017 / Renungan Harian

  Iman Sebatas Perut


  Iman Sebatas Perut

  Keluaran 16:1-8

  "Ah, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan TUHAN ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang!" (Kel.16:3)


      READ MORE

 • 15 March 2017 / Renungan Harian

  Perempuan yang Berzina


  Perempuan yang Berzina

  Yohanes 7:53 - 8:11

  "Apakah pendapat-Mu tentang hal itu?" (Yoh.8:5)


      READ MORE

 • 14 March 2017 / Renungan Harian

  Nubuat Yesaya


  Nubuat Yesaya

  Yesaya 65:17-25

  "Tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di segenap gunung-Ku yang kudus, firman TUHAN." (Yes.65:25)


      READ MORE

 • 13 March 2017 / Renungan Harian

  Takut Kok Bahagia


  Takut Kok Bahagia

  Mazmur 128

  Berbahagialah setiap orang yang takut akan TUHAN, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkan-Nya! (Mzm.128:1)


      READ MORE

 • 12 March 2017 / Renungan Harian

  Bukan Malam Biasa


  Bukan Malam Biasa

  Yohanes 3:1-17

  "Dan sama seperi Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan..." (Yoh.3:14)


      READ MORE

 • 11 March 2017 / Renungan Harian

  Tidak Layak


  Tidak Layak

  Lukas 7:1-10

  "...aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepada-Mu." (Luk.7:7)


      READ MORE

 • 10 March 2017 / Renungan Harian

  Pengakuan Iman


  Pengakuan Iman

  Mazmur 121

  Pertolonganku ialah dari Tuhan, yang menjadikan langit dan bumi. (Mzm.121:2)


      READ MORE

 • 09 March 2017 / Renungan Harian

  Komunikasi Iman


  Komunikasi Iman

  2 Timotius 1:3-7

  ...iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike... (2Tim.1:5)


      READ MORE

 • 08 March 2017 / Renungan Harian

  Kesempatan Kedua


  Kesempatan Kedua

  Keluaran 34:1-9, 27-28

  "Tuliskanlah segala firman ini, sebab berdasarkan firman ini telah Kuadakan perjanjian dengan engkau dan dengan Israel." (Kel.34:27)


      READ MORE

 • 07 March 2017 / Renungan Harian

  Hidup Adalah Kesempatan


  Hidup Adalah Kesempatan

  Kejadian 4:1-16

  Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi! (Mzm.32:1)


      READ MORE

 • 06 March 2017 / Renungan Harian

  ALLAH Peduli


  ALLAH Peduli

  1 Raja-raja 19:1-8

  "Cukuplah itu! Sekarang, ya TUHAN, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik dari pada nenek moyangku." (1Raj.19:4)


      READ MORE

 • 05 March 2017 / Renungan Harian

  Tak Merasa Diri Hebat


  Tak Merasa Diri Hebat

  Matius 4:1-11

  Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. (Mat.4:1)


      READ MORE

 • 04 March 2017 / Renungan Harian

  Bergumul dengan Dosa


  Bergumul dengan Dosa

  Mazmur 51

  ...aku senantiasa bergumul dengan dosaku. (Mzm.51:5)


      READ MORE

 • 03 March 2017 / Renungan Harian

  Senang Lihat Orang Lain Susah


  Senang Lihat Orang Lain Susah

  Yunus 4:1-11

  Tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus, lalu marahlah ia. (Yun.4:1)


      READ MORE

 • 02 March 2017 / Renungan Harian

  Hati yang Terbuka


  Hati yang Terbuka

  Yunus 3:1-10

  Setelah sampai kabar itu kepada raja kota Niniwe, turunlah ia dari singgasannya, ditanggalkannya jubahnya, diselubungkannya kain kabung, lalu duduklah ia di abu. (Yun.3:6)


      READ MORE

 • 01 March 2017 / Renungan Harian

  Mengoyakkan Hati


  Mengoyakkan Hati

  Yoel 2:1-2, 12-17

  Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu... (Yl.2:13)


      READ MORE

 • 28 February 2017 / Renungan Harian

  TUHAN Tidak Ada Di Sana!


  TUHAN Tidak Ada Di Sana!

  1 Raja-raja 19:9-18

  Dan sesudah gempa itu datanglah api. Tetapi tidak ada TUHAN dalam api itu. Dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basa. (1Raj.19:12)


      READ MORE

 • 27 February 2017 / Renungan Harian

  ALLAH Itu Mampu dan Mau


  ALLAH Itu Mampu dan Mau

  Keluaran 33:7-23

  Berkatalah Musa kepada-Nya: "Jika Engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini." (Kel.33:15)


      READ MORE

 • 26 February 2017 / Renungan Harian

  Tempat yang Tenang Bukan Tujuan


  Tempat yang Tenang Bukan Tujuan

  Matius 17:1-9

  Kata Petrus kepada Yesus: "Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika Engkau mau..." (Mat.17:4)

   


      READ MORE

 • 25 February 2017 / Renungan Harian

  Tidak Terburu-buru


  Tidak Terburu-buru

  Markus 9:9-13

  ...Yesus berpesan kepada mereka, supaya mereka jangan menceriterakan kepada seorang pun apa yang telah mereka lihat itu, sebelum Anak Manusia bangkit dari antara orang mati. (Mrk.9:9)


      READ MORE

 • 24 February 2017 / Renungan Harian

  Beriman Itu Mampu Menolak


  Beriman Itu Mampu Menolak

  Ibrani 11:23-28

  Karena iman maka Musa, setelah dewasa, menolak disebut anak puteri Firaun... (Ibr.11:24)


      READ MORE

 • 23 February 2017 / Renungan Harian

  Dari Bukan Siapa-siapa


  Dari Bukan Siapa-siapa

  Keluaran 6:1-8

  "Aku akan mengangkat kamu menjadi umat-Ku dan Aku akan menjadi Allahmu, supaya kamu mengetahui, bahwa Akulah, TUHAN, Allahmu, yang membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir." (Kel.6:6)


      READ MORE

 • 22 February 2017 / Renungan Harian

  Apa yang Kita Bawa Pulang?


  Apa yang Kita Bawa Pulang?

  Amsal 3:27-35

  Kutuk TUHAN ada di dalam rumah orang fasik, tetapi tempat kediaman orang benar diberkati-Nya. (Ams.3:33)


      READ MORE

 • 21 February 2017 / Renungan Harian

  Bagian yang Utama


  Bagian yang Utama

  Mazmur 119:57-64

  Bagianku ialah TUHAN, aku telah berjanji untuk berpegang pada firman-firman-Mu. (Mzm.119:57)


      READ MORE

 • 20 February 2017 / Renungan Harian

  Jangan Pura-pura


  Jangan Pura-pura

  Roma 12:9-21

  Hendaklah kasih itu jangan pura-pura! Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. (Rm.12:9)


      READ MORE

 • 19 February 2017 / Renungan Harian

  Lebih Dari yang Diharapkan


  Lebih Dari yang Diharapkan

  Matius 5:38-48

  "Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya dari pada perbuatan orang lain?" (Mat.5:47)


      READ MORE

 • 18 February 2017 / Renungan Harian

  Hakim yang Munafik


  Hakim yang Munafik

  Matius 7:1-5

  "Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu." (Mat.7:5)


      READ MORE

 • 17 February 2017 / Renungan Harian

  Berdamai dengan ALLAH dan Sesama


  Berdamai dengan ALLAH dan Sesama

  Imamat 6:1-7

  "Imam harus mengadakan pendamaian bagi orang itu di hadapan TUHAN..." (Im.6:7)


      READ MORE

 • 16 February 2017 / Renungan Harian

  Tidak Memeras Tetapi Berbelarasa


  Tidak Memeras Tetapi Berbelarasa

  Keluaran 22:21-27

  "Jika engkau memang menindas mereka ini, tentulah Aku akan mendengarkan seruan mereka, jika mereka berseru-seru kepada-Ku dengan nyaring." (Kel.22:23)


      READ MORE

 • 15 February 2017 / Renungan Harian

  Cara Paling Hebat


  Cara Paling Hebat

  Mazmur 119:9-16

  Aku akan bergemar dalam ketetapan-ketetapan-Mu; firman-Mu tidak akan kulupakan. (Mzm.119:16)


      READ MORE

 • 14 February 2017 / Renungan Harian

  Jangan Janji Palsu


  Jangan Janji Palsu

  Ulangan 23:21-23

  "Apa yang keluar dari bibirmu haruslah kaulakukan dengan setia..." (Ul.23:23)


      READ MORE

 • 13 February 2017 / Renungan Harian

  Mengambil Manfaat dari Hal Sulit


  Mengambil Manfaat dari Hal Sulit

  Yakobus 1:2-8

  Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan, apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan... (Yak.1:2)


      READ MORE

 • 12 February 2017 / Renungan Harian

  Berhentilah dan Berdamailah


  Berhentilah dan Berdamailah

  Matius 5:21-37

  "...tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu..." (Mat.5:24)


      READ MORE

 • 11 February 2017 / Renungan Harian

  Apabila Engkau Berbalik Kepada TUHAN


  Apabila Engkau Berbalik Kepada TUHAN

  Ulangan 30:1-9

  "...dan apabila engkau berbalik kepada TUHAN, Allahmu, dan mendengarkan suara-Nya sesuai dengan segala yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini..." (Ul.30:2)


      READ MORE

 • 10 February 2017 / Renungan Harian

  Berbahagialah


  Berbahagialah

  Mazmur 119:1-8

  Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat TUHAN. (Mzm.119:1)


      READ MORE

 • 09 February 2017 / Renungan Harian

  Pemeliharaan TUHAN


  Pemeliharaan TUHAN

  Kejadian 26:1-5

  "Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka Aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau..." (Kej.26:3)


      READ MORE

 • 08 February 2017 / Renungan Harian

  Ikut Jalan Yang Benar


  Ikut Jalan Yang Benar

  Yohanes 8:12-20

  "Akulah terang dunia; barangsiapa mengikut Aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." (Yoh.8:12)


      READ MORE

 • 07 February 2017 / Renungan Harian

  Awal yang Benar


  Awal yang Benar

  2 Raja-raja 23:1-8

  Sesudah itu berdirilah raja dekat tiang dan diadakannyalah perjanjian di hadapan TUHAN untuk hidup dengan mengikuti TUHAN... (2Raj.23:3)


      READ MORE

 • 06 February 2017 / Renungan Harian

  TUHAN Bukan PHP


  Tuhan Bukan PHP

  Mazmur 119:105-112

  Telah kucondongkan hatiku untuk melakukan ketetapan-ketetapan-Mu, untuk selama-lamanya, sampai saat terakhir. (Mzm.119:112)


      READ MORE

 • 05 February 2017 / Renungan Harian

  Kesalehan Palsu


  Kesalehan Palsu

  Yesaya 58:1-9

  Dengan caramu berpuasa seperti sekarang ini suaramu tidak akan didengar di tempat tinggi. (Yes.58:4)


      READ MORE

 • 04 February 2017 / Renungan Harian

  Lain di Bibir Lain di Hati


  Lain di Bibir Lain di Hati

  Markus 7:1-8

  "Bangsa ini memuliakan Aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh dari pada-Ku." (Mrk.7:6)


      READ MORE

 • 03 February 2017 / Renungan Harian

  Penyebab Kekacauan


  Penyebab Kekacauan

  Yakobus 3:13-18

  Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. (Yak.3:16)


      READ MORE

 • 02 February 2017 / Renungan Harian

  Tempat Istimewa


  Tempat Istimewa

  Mazmur 84

  Betapa disenangi tempat kediaman-Mu, ya TUHAN semesta alam! (Mzm.84:2)


      READ MORE

 • 01 February 2017 / Renungan Harian

  Perjumpaan yang Indah


  Perjumpaan yang Indah

  Lukas 6:17-26

  Mereka datang untuk mendengarkan Dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka; juga mereka yang dirasuk oleh roh-roh jahat beroleh kesembuhan. (Luk. 6:18)


      READ MORE

 • 31 January 2017 / Renungan Harian

  Bolehkah Orang Kristen Kaya?


  Bolehkah Orang Kristen Kaya?

  Yakobus 5:1-6

  Jadi sekarang hai kamu orang-orang kaya, menangislah dan merataplah atas sengsara yang akan menimpa kamu! (Yak.5:1)


      READ MORE

 • 30 January 2017 / Renungan Harian

  Cemburu Pada Kecurangan?


  Cemburu Pada Kecurangan?

  Mazmur 37:1-17

  Lebih baik yang sedikit pada orang benar dari pada yang berlimpah-limpah pada orang fasik... (Mzm.37:16)


      READ MORE

 • 29 January 2017 / Renungan Harian

  Kebahagiaan Hakiki


  Kebahagiaan Hakiki

  Matius 5:1-12

  "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya Kerajaan Sorga." (Mat.5:3)


      READ MORE

 • 28 January 2017 / Renungan Harian

  Pemimpin Bodong dan Nabi Palsu


  Pemimpin Bodong dan Nabi Palsu

  Mikha 3:1-4

  ...mereka memakan daging bangsaku, dan mengupas kulit dari tubuhnya... (Mi.3:3)


      READ MORE

 • 27 January 2017 / Renungan Harian

  Berdandan Bagi TUHAN


  Berdandan Bagi TUHAN

  Mazmur 15

  TUHAN, siapa yang boleh menumpang dalam kemah-Mu? (Mzm.15:1)


      READ MORE

 • 26 January 2017 / Renungan Harian

  Balas Dendam Bukan Cara yang Baik


  Balas Dendam Bukan Cara yang Baik

  1 Petrus 3:8-12

  ...dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil... (1Ptr.3:9)


      READ MORE

 • 25 January 2017 / Renungan Harian

  TUHAN Menyayangi Anda!


  TUHAN Menyayangi Anda!

  Mazmur 27:7-14

  Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun TUHAN menyambut aku. (Mzm.27:10)


      READ MORE

 • 24 January 2017 / Renungan Harian

  Buah Keselamatan


  Buah Keselamatan

  Filipi 2:12-18

  ...karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar... (Flp.2:12)


      READ MORE

 • 23 January 2017 / Renungan Harian

  Anak-anak Terang


  Anak-anak Terang

  Efesus 5:6-14

  Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang... (Ef.5:8)


      READ MORE

 • 22 January 2017 / Renungan Harian

  Menjadi Terang Dalam Kegelapan


  Menjadi Terang Dalam Kegelapan

  Matius 4:12-23

  "..bangsa yang diam dalam kegelapan, telah melihat Terang yang besar dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut, telah terbit Terang." (Mat.4:16)


      READ MORE

 • 21 January 2017 / Renungan Harian

  Aman Dalam Lindungan TUHAN


  Aman Dalam Lindungan TUHAN

  Mazmur 27:1-6

  TUHAN adalah benteng hidupku, terhadap siapakah aku harus gemetar? (Mzm.27:1)


      READ MORE

 • 20 January 2017 / Renungan Harian

  Kerja Keras dan Integritas Menunjukkan Identitas


  Kerja Keras dan Integritas Menunjukkan Identitas

  Galatia 2:1-10

  Tetapi sebaliknya, setelah mereka melihat bahwa kepadaku telah dipercayakan pemberitaan Injil untuk orang-orang tak bersunat... (Gal.2:7)


      READ MORE

 • 19 January 2017 / Renungan Harian

  Masa Lalu Tak Perlu Disesali


  Masa Lalu Tak Perlu Disesali

  Galatia 1:11-24

  Sebab kamu telah mendengar tentang hidupku dahulu dalam agama Yahudi:
  tanpa batas aku menganiaya jemaat Allah dan berusaha membinasakannya.
  (Gal.1:13)


      READ MORE

 • 18 January 2017 / Renungan Harian

  Mendengar


  Mendengar

  Yesaya 48:12-21

  "Dengarkanlah Aku, hai Yakub, dan engkau Israel yang Kupanggil!" (Yes.48:12)


      READ MORE

 • 17 January 2017 / Renungan Harian

  Hamba yang Menderita


  Hamba yang Menderita

  Yesaya 53:1-12

  Tetapi sesungguhnya, penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya... (Yes.53:4)


      READ MORE

 • 16 January 2017 / Renungan Harian

  Peta Kehidupan


  Peta Kehidupan

  Kisah Para Rasul 8:26-40

  "Bagaimanakah aku dapat mengerti, kalau tidak ada yang membimbing aku?" (Kis.8:31)


      READ MORE

 • 15 January 2017 / Renungan Harian

  Sang Penunjuk Jalan


  Sang Penunjuk Jalan

  Yohanes 1:29-42

  "Lihatlah Anak domba Allah, yang menghapus dosa dunia." (Yoh.1:29)


      READ MORE

 • 14 January 2017 / Renungan Harian

  Menjadi Penjala Manusia


  Menjadi Penjala Manusia

  Lukas 5:1-11

  "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." (Luk.5:10)


      READ MORE

 • 13 January 2017 / Renungan Harian

  Menghitung Berkat


  Menghitung Berkat

  Mazmur 40:2-12

  Banyaklah yang telah Kaulakukan, ya TUHAN, Allahku...Aku mau memberitakan dan mengatakannya, tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. (Mzm.40:6)


      READ MORE

 • 12 January 2017 / Renungan Harian

  Injil KW


  Injil KW

  Galatia 1:6-12

  Sebab aku menegaskan kepadamu, saudara-saudaraku, bahwa Injil yang kuberitakan itu bukanlah injil manusia. (Gal.1:11)


      READ MORE

 • 11 January 2017 / Renungan Harian

  Tetap Setia Meski Menderita


  Tetap Setia Meski Menderita

  Yesaya 51:1-16

  "Dengarkanlah Aku, hai kamu yang mengejar apa yang benar, hai kamu yang mencari TUHAN!" (Yes.51:1)


      READ MORE

 • 10 January 2017 / Renungan Harian

  TUHAN Memanggil


  TUHAN Memanggil

  Yeremia 1:4-10

  "Janganlah takut kepada mereka, sebab Aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau, demikianlah firman TUHAN." (Yer.1:8)


      READ MORE

 • 09 January 2017 / Renungan Harian

  Kasih ALLAH Tidak Dapat Dibatasi


  Kasih ALLAH Tidak Dapat Dibatasi

  Kisah Para Rasul 10:44-48

  Dan semua orang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Petrus, tercengang-cengang, karena melihat, bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga... (Kis.10:45)


      READ MORE

 • 08 January 2017 / Renungan Harian

  YESUS Dibaptiskan


  YESUS Dibaptiskan

  Matius 3:13-17

  "Inilah Anak-Ku yang Kukasihi, kepada-Nyalah Aku berkenan." (Mat.3:17)


      READ MORE

 • 07 January 2017 / Renungan Harian

  TUHAN Di Atas Badai


  TUHAN Di Atas Badai

  Mazmur 29

  Suara TUHAN di atas air, Allah yang mulia mengguntur, TUHAN di atas air yang besar. (Mzm.29:3)


      READ MORE

 • 06 January 2017 / Renungan Harian

  Hidup Dalam Terang


  Hidup Dalam Terang

  Yesaya 60:1-6

  Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang, dan kemuliaan TUHAN terbit atasmu. (Yes.60:1)


      READ MORE

 • 05 January 2017 / Renungan Harian

  Berjuang Penuh, Percaya Total


  Berjuang Penuh, Percaya Total

  Yosua 1:1-9

  "Bukankah telah Kuperintahkan kepadamu: kuatkan dan teguhkanlah hatimu? Janganlah kecut dan tawar hati, sebab TUHAN, Allahmu, menyertai engkau, ke manapun engkau pergi." (Yos.1:9)


      READ MORE

 • 04 January 2017 / Renungan Harian

  Kehadiran TUHAN


  Kehadiran TUHAN

  Keluaran 3:1-5

  "Janganlah datang dekat-dekat: tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat, di mana engkau berdiri itu, adalah tanah yang kudus." (Kel.3:5)


      READ MORE

 • 03 January 2017 / Renungan Harian

  Prasasti


  Prasasti

  Kejadian 28:10-22

  ...Yakub mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepala dan mendirikan itu menjadi tugu... (Kej.28:18)


      READ MORE

 • 02 January 2017 / Renungan Harian

  Bersandar Kepada yang Tak Tergoyahkan


  Bersandar Kepada yang Tak Tergoyahkan

  Ibrani 11:1-12

  Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. (Ibr.11:1)


      READ MORE

 • 01 January 2017 / Renungan Harian

  Melangkah Bukan Dengan Ketakutan


  Melangkah Bukan Dengan Ketakutan

  Matius 2:13-23

  Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Betlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur dua tahun ke bawah... (Mat.2:16)


      READ MORE

 • 31 December 2016 / Renungan Harian

  Hikmat Dalam Pengambilan Keputusan


  Hikmat Dalam Pengambilan Keputusan

  1 Raja-raja 3:5-14

  "Maka berikanlah kepada hamba-Mu ini hati yang faham menimbang perkara... dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat..." (1Raj.3:9)


      READ MORE

 • 30 December 2016 / Renungan Harian

  Tawar Hati


  Tawar Hati

  2 Korintus 4:16-18

  Sebab itu kami tidak tawar hati... manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. (2Kor.4:16)


      READ MORE

 • 29 December 2016 / Renungan Harian

  Yerusalem Namanya


  Yerusalem Namanya

  Lukas 19:41-44

  Dan ketika Yesus telah dekat dan melihat kota itu, Ia menangisinya... (Luk.19:41)


      READ MORE

 • 28 December 2016 / Renungan Harian

  Cuma Satu Tetapi Dikasihi ALLAH


  Cuma Satu Tetapi Dikasihi ALLAH

  Matius 18:1-14

  “Demikian juga Bapamu yang di sorga tidak menghendaki supaya seorangpun dari anak-anak ini hilang." (Mat.18:14)


      READ MORE

 • 27 December 2016 / Renungan Harian

  Perintah-perintahNYA Tidak Berat


  Perintah-perintahNYA Tidak Berat

  1 Yohanes 5:1-12

  Perintah-perintah-Nya itu tidak berat… (1Yoh.5:3)

   


      READ MORE

 • 26 December 2016 / Renungan Harian

  Andaikata Dulu MuridMU


  Andaikata Dulu MuridMU

  Kisah Para Rasul 7: 59 – 8:8

  Mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. (Kis.8:4)


      READ MORE

 • 25 December 2016 / Renungan Harian

  Menjadi Tanda KehadiranNya


  Menjadi Tanda KehadiranNya

  Lukas 2:8-20

  “Dan inilah tandanya bagimu: Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." (Luk.2:12)


      READ MORE

 • 24 December 2016 / Renungan Harian

  Tidak Ada Tempat


  Tidak Ada Tempat

  Lukas 2:1-14

  …karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. (Luk.2:7)


      READ MORE

 • 23 December 2016 / Renungan Harian

  Nyanyian Hamba TUHAN


  Nyanyian Hamba TUHAN

  Lukas 1:46b-55

  “…karena Yang Mahakuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku dan nama-Nya adalah kudus” (Luk.1:49)


      READ MORE

 • 22 December 2016 / Renungan Harian

  Alasan Pujian Kepada TUHAN


  Alasan Pujian Kepada TUHAN

  Lukas 1:46b-55

  "Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah, Juruselamatku..." (Luk.1:46-47)


      READ MORE

 • 21 December 2016 / Renungan Harian

  Sirik Tanda Tak Mampu


  Sirik Tanda Tak Mampu

  Kejadian 37:2-11

  Maka iri hatilah saudara-saudaranya kepadanya… (Kej.37:11)


      READ MORE

 • 20 December 2016 / Renungan Harian

  ALLAH (Juga) Mengasihi Ismael


  ALLAH (Juga) Mengasihi Ismael

  Kejadian 21:1-21

  “Tetapi keturunan dari hambamu itu juga akan Kubuat menjadi suatu bangsa, karena iapun anakmu." (Kej.21:13)


      READ MORE

 • 19 December 2016 / Renungan Harian

  Hatiku Bersukaria


  Hatiku Bersukaria

  1 Samuel 2:1-10


  “Hatiku bersukaria karena TUHAN…” (1Sam.2:1)


      READ MORE

 • 18 December 2016 / Renungan Harian

  Seorang ANAK akan Lahir


  Seorang ANAK akan Lahir

  Yesaya 7:10-16

  “Sesungguhnya, seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan Dia Imanuel.” (Yes.7:14)


      READ MORE

 • 17 December 2016 / Renungan Harian

  Percaya dan Taat


  Percaya dan Taat


  Yohanes 3:31-36


  “Barangsiapa percaya kepada Anak, ia beroleh hidup yang kekal…” (Yoh.3:36)


      READ MORE

 • 16 December 2016 / Renungan Harian

  Menjadi Anak


  Menjadi Anak

  Galatia 4:1-7

  Ia diutus untuk menebus mereka, yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. (Gal.4:5)


      READ MORE

 • 15 December 2016 / Renungan Harian

  Diskriminasi Rasial


  Diskriminasi Rasial

  Galatia 3:23-29

  Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani… (Gal.3:28)


      READ MORE

 • 14 December 2016 / Renungan Harian

  Pilih Mana: Manusia atau Babi?


  Pilih Mana: Manusia atau Babi?

  Matius 8:14-17, 28-34

  …mereka pun mendesak, supaya Ia meninggalkan daerah mereka. (Mat.8:34)


      READ MORE

 • 13 December 2016 / Renungan Harian

  Perjuangan Iman


  Perjuangan Iman

  Yudas 1:17-25

  …bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. (Yud.1:20)


      READ MORE

 • 12 December 2016 / Renungan Harian

  Memotivasi Diri


  Memotivasi Diri

  Mazmur 42

  Berharaplah kepada Allah! Sebab aku bersyukur lagi kepada-Nya, penolongku dan Allahku! (Mzm.42:12)


      READ MORE

 • 11 December 2016 / Renungan Harian

  Iman yang Goyah


  Iman yang Goyah

  Matius 11:2-11

  "Engkaukah yang akan datang itu atau haruskah kami menantikan orang lain?" (Mat.11:3)


      READ MORE

 • 10 December 2016 / Renungan Harian

  Hari AntiKorupsi dan HAM Internasional


  Hari AntiKorupsi dan HAM Internasional

  Lukas 3:1-18

  "...cukupkanlah dirimu dengan gajimu." (Luk.3:14)


      READ MORE

 • 09 December 2016 / Renungan Harian

  Penyelenggaraan Ilahi


  Penyelenggaraan Ilahi

  Rut 4:13-17

  Lalu Boas mengambil Rut dan perempuan itu menjadi isterinya dan dihampirinyalah dia. (Rut.4:13)


      READ MORE

 • 08 December 2016 / Renungan Harian

  Ibu Mertua dan Menantunya


  Ibu Mertua dan Menantunya

  Rut 1:6-18

  "...bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku..."(Rut 1:16)


      READ MORE

 • 07 December 2016 / Renungan Harian

  Curhat Kepada ALLAH


  Curhat Kepada ALLAH

  Kejadian 15:1-18

  "Engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku." (Kej.15:3)


      READ MORE

 • 06 December 2016 / Renungan Harian

  Kerendahan Hati


  Kerendahan Hati

  Mazmur 21

  TUHAN, karena kuasa-Mulah raja bersukacita... (Mzm.21:2)


      READ MORE

 • 05 December 2016 / Renungan Harian

  Hidup Kudus Bukan Hal Luar Biasa


  Hidup Kudus Bukan Hal Luar Biasa

  1 Tesalonika 4:1-12

  Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. (1Tes.4:7)


      READ MORE

 • 04 December 2016 / Renungan Harian

  Suara Menjadi Perilaku


  Suara Menjadi Perilaku

  Matius 3:1-12

  Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. (Mat.3:4)

   


      READ MORE

 • 03 December 2016 / Renungan Harian

  Identitas: Kata Benda atau Kata Kerja?


  Identitas: Kata Benda atau Kata Kerja?

  Yohanes 1:19-28

  "Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun: Luruskanlah jalan Tuhan! seperti yang telah dikatakan nabi Yesaya." (Yoh.1:23)


      READ MORE

 • 02 December 2016 / Renungan Harian

  Doa untuk Pemerintah


  Doa  untuk Pemerintah

  Mazmur 72:1-7, 18-19

  Ya Allah, berikanlah hukum-Mu kepada raja... (Mzm.72:1)

   


      READ MORE

 • 01 December 2016 / Renungan Harian

  Persekutuan Doa


  Persekutuan Doa

  Kisah Para Rasul 1:12-17, 21-26

  Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama... (Kis.1:14)


      READ MORE

 • 30 November 2016 / Renungan Harian

  Liturgi Kehidupan


  Liturgi Kehidupan

  Mazmur 124

  Pertolongan kita adalah dalam nama TUHAN, yang menjadikan langit dan bumi. (Mzm.124:8)


      READ MORE

 • 29 November 2016 / Renungan Harian

  Janji yang Tak Pernah Batal


  Janji yang Tak Pernah Batal

  Kejadian 9:1-17

  "Busur-Ku Kutaruh di awan, supaya itu menjadi tanda perjanjian antara Aku dan bumi." (Kej.9:13)


      READ MORE

 • 28 November 2016 / Renungan Harian

  Bertekun Dalam Kebaikan


  Bertekun Dalam Kebaikan

  Roma 6:1-11

  Bolehkah kita bertekun dalam dosa, supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak! (Rm.6:1-2)


      READ MORE

 • 27 November 2016 / Renungan Harian

  Menanti Durian Jatuh


  Menanti Durian Jatuh

  Matius 24:36-44

  "Sebab itu, hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga." (Mat.24:44)


      READ MORE

 • 26 November 2016 / Renungan Harian

  Rindu Pada Rumah TUHAN


  Rindu Pada Rumah Tuhan

  Mazmur 122

  Aku bersukacita, ketika dikatakan orang kepadaku: "Mari kita pergi ke rumah TUHAN." (Mzm.122:1)


      READ MORE

 • 25 November 2016 / Renungan Harian

  Iman Sebagai Dasar


  Iman Sebagai Dasar

  Ibrani 11:1-7

  Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. (Ibr.11:1)


      READ MORE

 • 24 November 2016 / Renungan Harian

  Mendekat Kepada ALLAH


  Mendekat Kepada Allah

  Yakobus 4:1-10

  Karena itu tunduklah kepada Allah, dan lawanlah Iblis, maka ia akan lari dari padamu! (Yak.4:7)


      READ MORE

 • 23 November 2016 / Renungan Harian

  Getok Tular


  Getok Tular

  Lukas 1:1-4

  ...supaya engkau dapat mengetahui, bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. (Luk.1:4)


      READ MORE

 • 22 November 2016 / Renungan Harian

  Hidangan Penutup


  Hidangan Penutup

  Wahyu 22:8-21

  Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu sekalian! Amin. (Why.22:21)


      READ MORE

 • 21 November 2016 / Renungan Harian

  Hidup yang Indah


  Hidup yang Indah

  Mazmur 24

  "Itulah angkatan orang-orang yang menanyakan Dia, yang mencari wajah-Mu, ya Allah Yakub." (Mzm.24:6)


      READ MORE

 • 20 November 2016 / Renungan Harian

  Hati yang Tetap Lembut


  Hati yang Tetap Lembut

  Lukas 23:33-43

  Yesus berkata: "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." (Luk.23:34)


      READ MORE

 • 19 November 2016 / Renungan Harian

  Kagum Akan Karya ALLAH


  Kagum Akan Karya Allah

  Lukas 18:15-17

  "Aku berkata kepadamu: Sesungguhnya barangsiapa tidak menyambut Kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." (Luk.18:17)


      READ MORE

 • 18 November 2016 / Renungan Harian

  Dilahirkan Kembali


  Dilahirkan Kembali

  1 Petrus 1:3-9

  ...kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. (1Ptr.1:9)


      READ MORE

 • 17 November 2016 / Renungan Harian

  Rasa Aman yang Sejati


  Rasa Aman yang Sejati

  Mazmur 46

  TUHAN semesta alam menyertai kita, kota benteng kita ialah Allah Yakub. (Mzm.46:8)


      READ MORE

 • 16 November 2016 / Renungan Harian

  Berpegang Makin Teguh


  Berpegang Makin Teguh

  Mazmur 141

  Tetapi kepada-Mulah, ya Allah, Tuhanku, mataku tertuju; pada-Mulah aku berlindung, jangan campakkan aku! (Mzm.141:8)


      READ MORE

 • 15 November 2016 / Renungan Harian

  Orang Bebas


  Orang Bebas

  1 Korintus 10:23 - 11:1

  "Segala sesuatu diperbolehkan." Benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. "Segala sesuatu diperbolehkan." Benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. (1Kor.10:23)


      READ MORE

 • 14 November 2016 / Renungan Harian

  Hidup Baru


  Hidup Baru

  Efesus 4:25 - 5:2

  Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah, yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. (Ef.4:30)


      READ MORE

 • 13 November 2016 / Renungan Harian

  Turut Dalam Penderitaan


  Turut Dalam Penderitaan

  Lukas 21:5-19

  "Hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi" (Luk.21:13)


      READ MORE

 • 12 November 2016 / Renungan Harian

  Hidup Waspada


  Hidup Waspada

  Lukas 17:20-37

  "Kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah..." (Luk.17:20)


      READ MORE

 • 11 November 2016 / Renungan Harian

  Bersyukur karena Orang Lain


  Bersyukur karena Orang Lain

  2 Tesalonika 1:3-12

  Kami wajib selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu... (2Tes.1:3)


      READ MORE

 • 10 November 2016 / Renungan Harian

  Sadar Diri


  Sadar Diri

  Roma 1:18-25

  Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepada-Nya (Rm.1:21)


      READ MORE

 • 09 November 2016 / Renungan Harian

  Imitasi Yesus


  Imitasi Yesus

  Yohanes 5:19-29

  "...sebab apa yang dikerjakan Bapa, itu juga yang dikerjakan Anak." (Yoh.5:19)


      READ MORE

 • 08 November 2016 / Renungan Harian

  Hidup di Dalam Kasih


  Hidup di Dalam Kasih

  2 Yohanes 1:1-13

  Dan inilah kasih itu, yaitu bahwa kita harus hidup menurut perintah-Nya. Dan inilah perintah itu, yaitu bahwa kamu harus hidup di dalam kasih, sebagaimana telah kamu dengar dari mulanya. (2Yoh.1:6)


      READ MORE

 • 07 November 2016 / Renungan Harian

  Pengakuan dari Surga


  Pengakuan dari Surga

  2 Petrus 1:16-21

  Suara itu kami dengar datang dari sorga, ketika kami bersama-sama dengan Dia di atas gunung yang kudus. (2Ptr.1:18)


      READ MORE

 • 06 November 2016 / Renungan Harian

  ALLAH Orang Hidup


  ALLAH Orang Hidup

  Lukas 20:27-38

  Ia bukan Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup, sebab di hadapan Dia semua orang hidup." (Luk.20:38)


      READ MORE

 • 05 November 2016 / Renungan Harian

  Bertanya


  Bertanya

  Lukas 20:1-8

  Jawab Yesus kepada mereka: "Aku juga akan mengajukan suatu pertanyaan kepada kamu." (Luk.20:3)


      READ MORE

 • 04 November 2016 / Renungan Harian

  Kasih Karunia Bagi Orang Berdosa


  Kasih Karunia Bagi Orang Berdosa

  Kejadian 38:1-26

  "Bukan aku, tetapi perempuan itulah yang benar, karena memang aku tidak memberikan dia kepada Syela, anakku." (Kej.38:26)


      READ MORE

 • 03 November 2016 / Renungan Harian

  Bekas Luka Pemenang


  Bekas Luka Pemenang

  Kisah Para Rasul 22:22 - 23:11

  Pada malam berikutnya Tuhan datang berdiri di sisinya... (Kis.23:11)


      READ MORE

 • 02 November 2016 / Renungan Harian

  Berpikir Positif


  Berpikir Positif

  Lukas 19:11-27

  "Katanya kepada orang itu: Baik sekali perbuatanmu itu, hai hamba yang baik..." (Luk.19:17)


      READ MORE

 • 01 November 2016 / Renungan Harian

  Tanggapan Akan Kemurahan TUHAN


  Tanggapan Akan Kemurahan TUHAN

  Yudas 1:5-21

  Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita, Yesus Kristus, untuk hidup yang kekal. (Yud.1:21)


      READ MORE

 • 31 October 2016 / Renungan Harian

  Mengubah Dunia


  Mengubah Dunia

  1 Korintus 5:9-13

  ...supaya kamu jangan bergaul dengan orang, yang sekalipun menyebut dirinya saudara, adalah orang cabul, kikir, penyembah berhala, pemfitnah, pemabuk atau penipu... (1Kor.5:11)


      READ MORE

 • 30 October 2016 / Renungan Harian

  Kasih Mengubah Segalanya


  Kasih Mengubah Segalanya

  Lukas 19:1-10

  "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan empat kali lipat." (Luk.19:8)


      READ MORE

 • 29 October 2016 / Renungan Harian

  Jangan Lupakan Kebaikan-Nya


  Jangan Lupakan Kebaikan-Nya

  Yesaya 1:1-9

  "Lembu mengenal pemiliknya, tetapi Israel tidak; keledai mengenal palungan yang disediakan tuannya, tetapi umat-Ku tidak memahaminya." (Yes.1:3)


      READ MORE

 • 28 October 2016 / Renungan Harian

  Berjuanglah dengan Sungguh-sungguh


  Berjuanglah dengan Sungguh-sungguh

  2 Petrus 1:1-11

  Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan... (2Ptr.1:5)


      READ MORE

 • 27 October 2016 / Renungan Harian

  Terpujilah TUHAN


  Terpujilah Tuhan

  2 Korintus 1:1-11

  Terpujilah Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan... (2Kor.1:3)


      READ MORE

 • 26 October 2016 / Renungan Harian

  Tidak Cukup dengan Kata-kata


  Tidak Cukup dengan Kata-kata

  Matius 21:28-32

  "Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya?" (Mat.21:31)


      READ MORE

 • 25 October 2016 / Renungan Harian

  Siap Berkorban


  Siap Berkorban

  1 Petrus 5:1-11

  Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah... (1Ptr.5:2)


      READ MORE

 • 24 October 2016 / Renungan Harian

  Pupuk Rohani


  Pupuk Rohani

  1 Petrus 4:12-19

  ...janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian... Sebaliknya, bersukacitalah... (1Ptr.4:12-13)


      READ MORE

 • 23 October 2016 / Renungan Harian

  Doa Bukan Sekadar Kata


  Doa Bukan Sekadar Kata

  Lukas 18:9-14

  "...Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." (Luk.18:13)


      READ MORE

 • 22 October 2016 / Renungan Harian

  Kidung Jiwaku


  Kidung Jiwaku

  Lukas 1:46-55

  "Jiwaku memuliakan Tuhan,
  dan hatiku bergembira karena Allah, Juruselamatku..." (Luk.1:46-47)


      READ MORE

 • 21 October 2016 / Renungan Harian

  Tegar Dalam Penganiayaan


  Tegar Dalam Penganiayaan

  2 Timotius 3:10-15

  Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya... (2Tim.3:12)


      READ MORE

 • 20 October 2016 / Renungan Harian

  Menghadapi Masa Sukar


  Menghadapi Masa Sukar

  2 Timotius 3:1-9

  Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar (2Tim.3:1)


      READ MORE

 • 19 October 2016 / Renungan Harian

  Andai Cawan Ini Lalu


  Andai Cawan Ini Lalu

  Lukas 22:39-46

  "Ya Bapa-Ku, jikalau Engkau mau, ambillah cawan ini dari pada-Ku; tetapi bukanlah kehendak-Ku, melainkan kehendak-Mulah yang terjadi." (Luk.22:42)


      READ MORE

 • 18 October 2016 / Renungan Harian

  Bertekun dan Bersabar


  Bertekun dan Bersabar

  Yakobus 5:7-12

  Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun... (Yak.5:11)


      READ MORE

 • 17 October 2016 / Renungan Harian

  Pembenaran karena Iman


  Pembenaran karena Iman

  1 Korintus 6:1-11

  Mengapa kamu tidak lebih suka menderita ketidakadilan? Mengapakah kamu tidak lebih suka dirugikan?  (1Kor.6:7)


      READ MORE

 • 16 October 2016 / Renungan Harian

  Tekun Berdoa


  Tekun Berdoa

  Lukas 18:1-8

  Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihan-Nya yang siang malam berseru kepada-Nya? (Luk.18:7)


      READ MORE

 • 15 October 2016 / Renungan Harian

  Doa yang Menggetarkan hati ALLAH


  Doa yang Menggetarkan hati Allah

  Markus 10:46-52

  Ketika didengarnya, bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru: "Yesus, Anak Daud, kasihanilah aku!" (Mrk.10:47)


      READ MORE

 • 14 October 2016 / Renungan Harian

  Alat yang Berguna


  Alat yang Berguna

  2 Timotius 2:14-26

  Dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah... (2Tim.2:20)


      READ MORE

 • 13 October 2016 / Renungan Harian

  Yang Tersisa, Yang Dipulihkan


  Yang Tersisa, Yang Dipulihkan

  Yesaya 54:11-17

  Semua anakmu akan menjadi murid TUHAN, dan besarlah kesejahteraan mereka... (Yes.54:13)


      READ MORE

 • 12 October 2016 / Renungan Harian

  Saat Pelayanan Kita Ditolak


  Saat Pelayanan Kita Ditolak

  Matius 10:5-15

  "Dan apabila seorang tidak menerima kamu dan tidak mendengar perkataanmu, keluarlah dan... kebaskanlah debunya dari kakimu." (Mat.10:14)


      READ MORE

 • 11 October 2016 / Renungan Harian

  Peperangan Iman


  Peperangan Iman

  Efesus 6:10-20

  Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. (Ef.6:10)


      READ MORE

 • 10 October 2016 / Renungan Harian

  Menjadi Berkat Bagi Banyak Orang


  Menjadi Berkat Bagi Banyak Orang

  2 Raja-raja 5:15-19a

  Tetapi Elisa menjawab: "Demi TUHAN yang hidup, yang di hadapan-Nya aku menjadi pelayan..." (2Raj.5:16)


      READ MORE

 • 09 October 2016 / Renungan Harian

  Bersyukur


  Bersyukur

  Lukas 17:11-19

  Lalu Yesus berkata: "Bukankah kesepuluh orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang sembilan orang itu?" (Luk.17:17)


      READ MORE

 • 08 October 2016 / Renungan Harian

  Jamahan Tangan TUHAN


  Jamahan Tangan Tuhan

  Lukas 5:12-16

  Lalu Yesus mengulurkan tangan-Nya, menjamah orang itu... (Luk.5:13)


      READ MORE

 • 07 October 2016 / Renungan Harian

  Bagai Prajurit, Atlet, dan Petani


  Bagai Prajurit, Atlet, dan Petani

  2 Timotius 2:1-7

  Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. (2Tim.2:1)


      READ MORE

 • 06 October 2016 / Renungan Harian

  Peragaan


  Peragaan

  2 Timotius 1:13-18

  Peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar dari aku... (2Tim.1:13)


      READ MORE

 • 05 October 2016 / Renungan Harian

  Percayalah Kepada ALLAH


  Percayalah Kepada Allah

  Markus 11:12-14, 20-24

  Yesus menjawab mereka: "Percayalah kepada Allah!" (Mrk.11:22)


      READ MORE

 • 04 October 2016 / Renungan Harian

  Hidup Berkemenangan


  Hidup Berkemenangan

  1 Yohanes 5:1-5, 13-21

  Siapakah yang mengalahkan dunia, selain dari pada dia yang percaya, bahwa Yesus adalah Anak Allah? (1Yoh.5:5)


      READ MORE

 • 03 October 2016 / Renungan Harian

  Penopang Sejati


  Penopang Sejati

  Mazmur 3

  Dari Tuhan datang pertolongan. Berkat-Mu atas umat-Mu! (Mzm.3:9)


      READ MORE

 • 02 October 2016 / Renungan Harian

  Kita adalah Budak


  Kita adalah Budak

  Lukas 17:5-10

  "...Kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna; kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan." (Luk.17:10)


      READ MORE

 • 01 October 2016 / Renungan Harian

  Tetaplah Tenang


  Tetaplah Tenang

  Yesaya 7:1-9

  "...Teguhkanlah hatimu dan tinggallah tenang, janganlah takut dan janganlah hatimu kecut..." (Yes.7:4)


      READ MORE

 • 30 September 2016 / Renungan Harian

  Lakukanlah yang Baik


  Lakukanlah yang Baik

  Mazmur 37:1-9

  Jangan marah karena orang yang berbuat jahat,
  jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang...
  (Mzm.37:1)


      READ MORE

 • 29 September 2016 / Renungan Harian

  Setia Sampai Mati


  Setia Sampai Mati

  Wahyu 2:8-11

  "Hendaklah engkau setia sampai mati, dan Aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan." (Why.2:10)


      READ MORE

 • 28 September 2016 / Renungan Harian

  Dipilih karena Kasih


  Dipilih karena Kasih

  Hosea 12:3-15

  "Engkau ini harus berbalik kepada Allahmu, peliharalah kasih setia dan hukum, dan nantikanlah Allahmu senantiasa." (Hos.12:7)


      READ MORE

 • 27 September 2016 / Renungan Harian

  Sekali Lagi untuk Orang Kaya


  Sekali Lagi untuk Orang Kaya

  Yakobus 5:1-6

  Jadi sekarang hai kamu orang-orang kaya, menangislah dan merataplah atas sengsara yang akan menimpa kamu! (Yak.5:1)


      READ MORE

 • 26 September 2016 / Renungan Harian

  Hanya Dekat ALLAH Saja Aku Tenang


  Hanya Dekat ALLAH Saja Aku Tenang

  Mazmur 62

  Hanya dekat Allah saja aku tenang, dari pada-Nyalah keselamatanku. (Mzm.62:2)


      READ MORE

 • 25 September 2016 / Renungan Harian

  Peringatan untuk Orang Kaya


  Peringatan untuk Orang Kaya

  1 Timotius 6:6-19

  Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaan-Nya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. (1Tim.6:17)


      READ MORE

 • 24 September 2016 / Renungan Harian

  Lebih Penting Daripada Menjadi Orang Penting


  Lebih Penting Daripada Menjadi Orang Penting

  Lukas 9:43b-48

  Mereka tidak mengerti perkataan itu, sebab artinya tersembunyi bagi mereka, sehingga mereka tidak dapat memahaminya. Dan mereka tidak berani menanyakan arti perkataan itu kepada-Nya. (Luk.9:45)


      READ MORE

 • 23 September 2016 / Renungan Harian

  Diciptakan untuk Berbuat Baik


  Diciptakan untuk Berbuat Baik

  Efesus 2:1-10

  Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik, yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau, supaya kita hidup di dalamnya. (Ef.2:10)


      READ MORE

 • 22 September 2016 / Renungan Harian

  Kaya dalam Pelayanan Kasih


  Kaya dalam Pelayanan Kasih

  2 Korintus 8:8-15

  Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. (2Kor.8:2)


      READ MORE

 • 21 September 2016 / Renungan Harian

  Kesalehan Palsu


  Kesalehan Palsu

  Lukas 20:45 - 21:4

  "Waspadalah terhadap ahli-ahli Taurat yang suka berjalan-jalan memakai jubah panjang...
  yang suka duduk di tempat terdepan...
  yang mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang." (Luk.20:46-47)


      READ MORE

 • 20 September 2016 / Renungan Harian

  Baik Adalah Lebih Baik


  Baik Adalah Lebih Baik

  Amsal 17:1-5

  Lebih baik sekerat roti yang kering disertai dengan ketenteraman, dari pada makanan daging serumah disertai dengan perbantahan. (Ams.17:1)


      READ MORE

 • 19 September 2016 / Renungan Harian

  Orang Saleh Telah Habis


  Orang Saleh Telah Habis

  Mazmur 12

  Tolonglah kiranya, TUHAN, sebab orang saleh telah habis, telah lenyap orang-orang yang setia dari antara anak-anak manusia. (Mzm.12:2)


      READ MORE

 • 18 September 2016 / Renungan Harian

  Doa untuk Pemimpin Bangsa


  Doa untuk Pemimpin Bangsa

  1 Timotius 2:1-7

  Naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar... (1Tim.2:1-2)


      READ MORE

 • 17 September 2016 / Renungan Harian

  Semua yang Ada Padanya


  Semua yang Ada Padanya

  Markus 12:41-44

  "Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya,
  tetapi janda ini memberi dari kekurangannya,
  semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya."
  (Mrk.12:44)


      READ MORE

 • 16 September 2016 / Renungan Harian

  Tak Terpisahkan


  Tak Terpisahkan

  Roma 8:31-39

  Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan, atau kelaparan atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? (Rm.8:35)


      READ MORE

 • 15 September 2016 / Renungan Harian

  Gosip (Digosok Makin Sip)


  Gosip: Digosok Makin Sip

  Keluaran 23:1-9

  "Janganlah engkau menyebarkan kabar bohong..." (Kel.23:1)


      READ MORE

 • 14 September 2016 / Renungan Harian

  Murid yang Tidak Setia


  Murid yang Tidak Setia

  Lukas 22:31-33, 54-62

  Jawab Petrus:
  "Tuhan, aku bersedia masuk penjara dan mati bersama-sama dengan Engkau!" (Luk.22:33)


      READ MORE

 • 13 September 2016 / Renungan Harian

  Menantikan Janji-NYA dengan Hidup Suci


  Menantikan Janji-Nya dengan Hidup Suci

  2 Petrus 3:8-13

  Tuhan tidak lalai menepati janji-Nya... (2Ptr.3:9)


      READ MORE

 • 12 September 2016 / Renungan Harian

  Pribadi yang Mengasihi


  Pribadi yang Mengasihi

  Amos 7:1-6

  "Tuhan ALLAH, berikanlah kiranya pengampunan!
  Bagaimanakah Yakub dapat bertahan?
  Bukankah ia kecil?"
  (Am.7:2)


      READ MORE

 • 11 September 2016 / Renungan Harian

  Menemukan yang Hilang


  Menemukan yang Hilang

  Lukas 15:1-10

  "...Bersukacitalah bersama-sama dengan aku..." (Luk.15:6)


      READ MORE

 • 10 September 2016 / Renungan Harian

  Menghukum karena Kasih


  Menghukum karena Kasih

  Kejadian 8:20-9:7

  "Aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia...
  dan Aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup..." (Kej.8:21)


      READ MORE

 • 09 September 2016 / Renungan Harian

  Mengakui Kesalahan


  Mengakui Kesalahan

  Mazmur 51:3-11

  Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku, aku senantiasa bergumul dengan dosaku. (Mzm.51:5)


      READ MORE

 • 08 September 2016 / Renungan Harian

  Memilukan Hatinya


  Memilukan Hatinya

  Kejadian 6:1-6

  ...maka menyesallah TUHAN, bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hati-Nya. (Kej.6:6)


      READ MORE

 • 07 September 2016 / Renungan Harian

  Membuka Tangan Untuk Menerima Anugerah


  Membuka Tangan Untuk Menerima Anugerah

  Lukas 18:18-30

  "Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam Kerajaan Allah." (Luk.18:24)


      READ MORE

 • 06 September 2016 / Renungan Harian

  Latihlah Dirimu Beribadah


  Latihlah Dirimu Beribadah

  1 Timotius 4:6-16

  Latihlah dirimu beribadah. (1Tim.4:7)


      READ MORE

 • 05 September 2016 / Renungan Harian

  Mendua Hati


  Mendua Hati

  2 Raja-raja 17:24-41

  Mereka berbakti kepada TUHAN, tetapi dalam pada itu mereka beribadah kepada allah mereka sesuai dengan adat bangsa-bangsa... (2Raj.17:33)


      READ MORE

 • 04 September 2016 / Renungan Harian

  Pilihlah Kehidupan


  Pilihlah Kehidupan

  Ulangan 30:15-20

  "Pilihlah kehidupan, supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu,..." (Ul.30:19)


      READ MORE

 • 03 September 2016 / Renungan Harian

  Loyalitas dan Totalitas


  Loyalitas dan Totalitas

  Matius 10:34-42

  "Barangsiapa mengasihi bapa atau ibunya lebih dari pada-Ku, ia tidak layak bagi-Ku..." (Mat.10:37)


      READ MORE

 • 02 September 2016 / Renungan Harian

  Mencari Perkenan-NYA


  Mencari Perkenan-Nya

  Ulangan 7:12-26

  Tetapi carilah dahulu Kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. (Mat.6:33)


      READ MORE

 • 01 September 2016 / Renungan Harian

  Kebahagiaan yang Utuh


  Kebahagiaan yang Utuh

  Mazmur 1

  Ia seperti pohon, yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya; apa saja yang diperbuatnya berhasil. (Mzm.1:3)


      READ MORE

 • 31 August 2016 / Renungan Harian

  Mengikut dengan Benar


  Mengikut dengan Benar

  Lukas 14:15-24

  "Tetapi mereka bersama-sama meminta maaf." (Luk.14:18)


      READ MORE

 • 30 August 2016 / Renungan Harian

  Mengajar dengan Benar


  Mengajar dengan Benar

  Titus 1:1-9

  Aku telah meninggalkan engkau di Kreta dengan maksud ini, supaya engkau mengatur apa yang masih perlu diatur dan supaya engkau menetapkan penatua-penatua di setiap kota... (Tit.1:5)


      READ MORE

 • 29 August 2016 / Renungan Harian

  Belajar dari TUHAN


  Belajar dari Tuhan

  Mazmur 119:65-72

  Engkau baik dan berbuat baik; ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. (Mzm.119:68)


      READ MORE

 • 28 August 2016 / Renungan Harian

  Merendahkan Diri


  Merendahkan Diri

  Lukas 14:1, 7-14

  "Sebab barangsiapa meninggikan diri, ia akan direndahkan dan barangsiapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan." (Luk.14:11)


      READ MORE

 • 27 August 2016 / Renungan Harian

  Bertindaklah


  Bertindaklah!

  Amsal 21:1-4, 24-26

  Melakukan kebenaran dan keadilan lebih dikenan TUHAN dari pada korban. (Ams.21:3)


      READ MORE

 • 26 August 2016 / Renungan Harian

  Berlindung Kepada TUHAN


  Berlindung Kepada Tuhan

  Amsal 18:6-12

  Nama TUHAN adalah menara yang kuat, ke sanalah orang benar berlari dan ia menjadi selamat. (Ams.18:10)


      READ MORE

 • 25 August 2016 / Renungan Harian

  Terang Bagi Orang Benar


  Terang Bagi Orang Benar

  Mazmur 112

  Di dalam gelap terbit terang bagi orang benar; pengasih dan penyayang orang yang adil. (Mzm.112:4)


      READ MORE

 • 24 August 2016 / Renungan Harian

  Berbuat Baik


  Berbuat Baik

  Lukas 6:6-11

  "Aku bertanya kepada kamu: Manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat, berbuat baik atau berbuat jahat, menyelamatkan nyawa orang atau membinasakannya?" (Luk.6:9)


      READ MORE

 • 23 August 2016 / Renungan Harian

  TUHAN Mengganjar Umat-NYA


  Tuhan Mengganjar Umat-Nya

  Wahyu 3:7-13

  "Barangsiapa menang, ia akan Kujadikan sokoguru di dalam Bait Suci Allah-Ku..." (Why.3:12)


      READ MORE

 • 22 August 2016 / Renungan Harian

  TUHAN Tetap Menyayangi


  Tuhan Tetap Menyayangi

  Yehezkiel 20:1-17

  "Tetapi Aku merasa sayang melihat mereka, sehingga Aku tidak membinasakannya dan tidak menghabisinya di padang gurun." (Yeh.20:17)


      READ MORE

 • 21 August 2016 / Renungan Harian

  Lepas Dari Ikatan


  Lepas Dari Ikatan

  Lukas 13:10-17

  "Bukankah perempuan ini, yang sudah delapan belas tahun diikat oleh Iblis, harus dilepaskan dari ikatannya itu, karena ia adalah keturunan Abraham?" (Luk.13:16)


      READ MORE

 • 20 August 2016 / Renungan Harian

  Hidup Dalam Sabat


  Hidup Dalam Sabat

  Lukas 6:1-5

  "Anak Manusia adalah Tuhan atas hari Sabat." (Luk.6:5)


      READ MORE

 • 19 August 2016 / Renungan Harian

  Merdeka karena Terikat


  Merdeka karena Terikat

  Kisah Para Rasul 17:1-9

  Beberapa orang dari mereka menjadi yakin dan menggabungkan diri dengan Paulus dan Silas...
  dan tidak sedikit perempuan-perempuan terkemuka. (Kis.17:4)


      READ MORE

 • 18 August 2016 / Renungan Harian

  Memuaskan Hasrat dengan Kebaikan


  Memuaskan Hasrat dengan Kebaikan

  Mazmur 103:1-8

  Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung rajawali. (Mzm.103:5)


      READ MORE

 • 17 August 2016 / Renungan Harian

  Merdeka untuk Memerdekakan


  Merdeka untuk Memerdekakan

  Lukas 19:45-48

  Lalu Yesus masuk ke Bait Allah dan mulailah Ia mengusir semua pedagang di situ... (Luk.19:45)


      READ MORE

 • 16 August 2016 / Renungan Harian

  Mendengarkan Walau Tidak Menyenangkan


  Mendengarkan Walau Tidak Menyenangkan

  Kisah Para Rasul 7:44-53

  "Hai orang-orang yang keras kepala dan yang tidak bersunat hati dan telinga, kamu selalu menentang Roh Kudus, sama seperti nenek moyangmu, demikian juga kamu." (Kis.7:51)


      READ MORE

 • 15 August 2016 / Renungan Harian

  Mengakui Dosa


  Mengakui Dosa

  Mazmur 32

  Dosaku kuberitahukan kepada-Mu dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan..... (Mzm.32:5)


      READ MORE

 • 14 August 2016 / Renungan Harian

  Risiko Mengikut Yesus


  Risiko Mengikut Yesus

  Lukas 12:49-56

  "Kamu menyangka, bahwa Aku datang untuk membawa damai di atas bumi? Bukan, kata-Ku kepadamu, bukan damai, melainkan pertentangan." (Luk.12:51)


      READ MORE

 • 13 August 2016 / Renungan Harian

  Memilih Hidup Atau Kebanggaan


  Memilih Hidup Atau Kebanggaan?

  1 Samuel 6:1-16

  "Mengapa kamu berkeras hati, sama seperti orang Mesir dan Firaun berkeras hati?" (1Sam.6:6)


      READ MORE

 • 12 August 2016 / Renungan Harian

  Tekun Walau Menderita


  Tekun Walau Menderita

  Ibrani 10:32-39

  Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. (Ibr.10:39)


      READ MORE

 • 11 August 2016 / Renungan Harian

  Bertindak Yang Benar


  Bertindak Yang Benar

  Mazmur 82

  Berilah keadilan kepada orang yang lemah dan kepada anak yatim, belalah hak orang sengsara dan orang yang kekurangan! (Mzm.82:3)


      READ MORE

 • 10 August 2016 / Renungan Harian

  Hamba Yang Setia


  Hamba Yang Setia

  Lukas 12:41-48

  "Berbahagialah hamba, yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu, ketika tuannya itu datang." (Luk.12:43)


      READ MORE

 • 09 August 2016 / Renungan Harian

  Bertobat Tanda Beriman


  Bertobat Tanda Beriman

  2 Tawarikh 34:22-33

  Sesudah itu berdirilah raja pada tempatnya dan diikatnyalah perjanjian di hadapan TUHAN untuk hidup dengan mengikuti TUHAN... (2Taw.34:31)


      READ MORE

 • 08 August 2016 / Renungan Harian

  Teladan Iman


  Teladan Iman

  Ibrani 11:1-7

  Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah (Ibr.11:6)


      READ MORE

 • 07 August 2016 / Renungan Harian

  ALLAH Pasti Datang


  Allah Pasti Datang

  Lukas 12:32-40

  "Berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang." (Luk.12:37)


      READ MORE

 • 06 August 2016 / Renungan Harian

  ALLAH Sebagai Tuan


  Allah Sebagai Tuan

  Matius 6:19-24

  "Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon." (Mat.6:24)


      READ MORE

 • 05 August 2016 / Renungan Harian

  ALLAH Berjanji


  Allah Berjanji

  Kisah Para Rasul 7:1-8

  "... tetapi Ia berjanji akan memberikan tanah itu kepadanya menjadi kepunyaannya dan kepunyaan keturunannya, walaupun pada waktu itu ia tidak mempunyai anak." (Kis.7:5)


      READ MORE

 • 04 August 2016 / Renungan Harian

  ALLAH Memperhatikan


  Allah Memperhatikan

  Mazmur 33:12-22

  Dia yang membentuk hati mereka sekalian, yang memperhatikan segala pekerjaan mereka. (Mzm.33:15)


      READ MORE

 • 03 August 2016 / Renungan Harian

  Sadar Diri


  Sadar Diri

  Pengkhotbah 12:1-8, 13-14

  Ingatlah akan Penciptamu pada masa mudamu, sebelum tiba hari-hari yang malang... (pkh.12:1)


      READ MORE

 • 02 August 2016 / Renungan Harian

  Adilkah Kita


  Adilkah Kita

  Pengkhotbah 3:16 - 4:8

  Lagi aku melihat segala penindasan yang terjadi di bawah matahari..... di pihak orang-orang yang menindas ada kekuasaan. (Pkh.4:1)


      READ MORE

 • 01 August 2016 / Renungan Harian

  Hamba TUHAN Atau Hamba Harta


  Hamba Tuhan atau Hamba Harta

  Pengkotbah 2:1-17

  Ketika aku meneliti segala pekerjaan yang telah dilakukan tanganku dan segala usaha yang telah kulakukan untuk itu dengan jerih payah, lihatlah, segala sesuatu adalah kesia-siaan... (Pkh.2:11)


      READ MORE

 • 31 July 2016 / Renungan Harian

  Orang Kaya Yang Bodoh


  Orang Kaya yang Bodoh

  Lukas 12:13-21

  Kata-Nya lagi kepada mereka: "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan..." (Luk.12:15)


      READ MORE

 • 30 July 2016 / Renungan Harian

  Orang Kaya Sukar Masuk Kerajaan ALLAH


  Orang Kaya Sukar Masuk Kerajaan Allah

  Markus 10:17-22

  "Mendengar perkataan itu ia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih, sebab banyak hartanya." (Mrk.10:22)


      READ MORE

 • 29 July 2016 / Renungan Harian

  Manusia Baru


  Manusia Baru

  Efesus 4:17-24

  "...dan mengenakan manusia baru, yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya." (Ef.4:24)


      READ MORE

 • 28 July 2016 / Renungan Harian

  Tak Terselami Jalan TUHAN


  Tak Terselami Jalan Tuhan

  Roma 11:33-36

  "O, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah! Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusan-Nya dan sungguh tak terselami jalan-jalan-Nya!" (Rm.11:33)


      READ MORE

 • 27 July 2016 / Renungan Harian

  Sempurna


  Sempurna

  Matius 5:43-48

  "Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna." (Mat.5:48)

   


      READ MORE

 • 26 July 2016 / Renungan Harian

  Kebenaran ALLAH


  Kebenaran Allah

  Roma 9:30 - 10:4

  "...oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah." (Rm.10:3)


      READ MORE

 • 25 July 2016 / Renungan Harian

  TUHAN Selalu Menjawab Doa


  Tuhan Selalu Menjawab Doa

  Mazmur 55:17-24

  "Serahkanlah kuatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau!" (Mzm.55:23)


      READ MORE

 • 24 July 2016 / Renungan Harian

  Ajarlah Kami Berdoa


  Ajarlah Kami Berdoa

  Lukas 11:1-13

  "Karena setiap orang yang meminta, menerima dan setiap orang yang mencari, mendapat dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan." (Luk.11:10)


      READ MORE

 • 23 July 2016 / Renungan Harian

  Dimanakah Kepercayaanmu?


  Dimanakah Kepercayaanmu?

  Lukas 8 : 22-25

  "Lalu kata-Nya kepada mereka: "Di manakah kepercayaanmu?" (Luk.8:25)


      READ MORE

 • 22 July 2016 / Renungan Harian

  Memandang Kepada TUHAN


  Memandang Kepada Tuhan

  Kisah Para Rasul 2:22-36

  "Sebab Daud berkata tentang Dia: Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah." (Kis 2:25)


      READ MORE

 • 21 July 2016 / Renungan Harian

  TUHAN Menolong


  Tuhan Menolong

  Mazmur 138

  "Pada hari aku berseru, Engkau pun menjawab aku, Engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku." (Mazmur138:3)


      READ MORE

 • 20 July 2016 / Renungan Harian

  Roti Hidup


  Roti Hidup

  Yohanes 6 : 41-51

  "Akulah roti hidup." (Yohanes 6:48)


      READ MORE

 • 19 July 2016 / Renungan Harian

  Menuruti Perintah-NYA


  Menuruti Perintah-Nya

  1 Yohanes 2 : 1-6

  "Barangsiapa berkata: Aku mengenal Dia, tetapi ia tidak menuruti perintah-Nya, ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran." (1 Yohanes 2: 4)


      READ MORE

 • 18 July 2016 / Renungan Harian

  Hidup Dalam Firman TUHAN


  Hidup Dalam Firman Tuhan

  Mazmur 119:97-104

  "Betapa kucintai Taurat-Mu! Aku merenungkannya sepanjang hari." (Mazmur 119:97)


      READ MORE

 • 17 July 2016 / Renungan Harian

  Refleksi dan Aksi


  Refleksi dan Aksi

  Lukas 10 : 38-42

  "...tetapi hanya satu saja yang perlu: Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil dari padanya." (Lukas 10:42)


      READ MORE

 • 16 July 2016 / Renungan Harian

  Beriman Artinya Berbuah


  Beriman Artinya Berbuah

  Lukas 8 : 4-10

  "Murid-murid-Nya bertanya kepada-Nya, apa maksud perumpamaan itu" (Lukas 8:9)


      READ MORE

 • 15 July 2016 / Renungan Harian

  Kehidupan Doa


  Kehidupan Doa

  Efesus 3:14-21

  "Aku berdoa, supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami, betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus..." (Efesus 3:18)


      READ MORE

 • 14 July 2016 / Renungan Harian

  Bersekutu Dengan ALLAH


  Bersekutu Dengan ALLAH

  Mazmur 15

  "Tuhan, siapakah yang boleh menumpang dalam kemah-Mu?" (Mazmur 15:1)


      READ MORE

 • 13 July 2016 / Renungan Harian

  TUHAN Ada Dalam Diri Orang Terpinggirkan


  TUHAN Ada Dalam Diri Orang Terpinggirkan

  Matius 25:31-46

  "....Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudara-Ku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk Aku" (Matius 25:40)


      READ MORE

 • 20 February 2016 / Renungan Harian

  Pendosa


  Header Indo


      READ MORE

 • 30 October 2015 / Renungan Harian

  Allah Sumber Segala Otoritas


  Ayat Bacaan : Titus 3:1, 2; Amsal 11:14 ”Ingatkanlah mereka supaya mereka tunduk pada pemerintah dan orang-orang yang berkuasa, taat dan siap untuk melakukan setiap pekerjaan yang baik. Janganlah mereka memfitnah, janganlah mereka bertengkar, hendaklah mereka selalu ramah dan bersikap lemah lembut terhadap semua orang” (Titus 3:1-2)


      READ MORE

 • 28 October 2015 / Renungan Harian

  Anugrah


  Tes


      READ MORE

 • 27 October 2015 / Renungan Harian

  Keselamatan


  Test


      READ MORE

 • 27 August 2015 / Renungan Harian

  Malaikat atau Keturunan Abraham?


  Ayat bacaan : Ibrani 2:16-18; Kejadian 22:17 ”Sebab sesungguhnya, bukan malaikat-malaikat yang Ia kasihani, tetapi keturunan Abraham yang Ia kasihani……. ” (Ibrani 2:16-17).


      READ MORE

 • 01 January 1970 / Renungan Harian

  Bolehkah Orang Kristen Kaya?      READ MORE
LOAD MORE...

Latest ARTICLE