Renungan Harian • 15 December 2017 / Renungan Harian

  Ditangkap oleh KRISTUS


  Ditangkap oleh KRISTUS

  Filipi 3:12-16

  Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya, kalau-kalau aku dapat juga menangkapnya, karena akupun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. (Flp. 3:12)


      READ MORE

 • 14 December 2017 / Renungan Harian

  TUHAN Memulihkan


  TUHAN Memulihkan

  Mazmur 126

  Ketika TUHAN memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. (Mzm. 126:1)


      READ MORE

 • 13 December 2017 / Renungan Harian

  Dilayakkan oleh ALLAH


  Dilayakkan oleh ALLAH

  Lukas 1:5-17

  "...untuk membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak bagi-Nya." (Luk. 1:17)


      READ MORE

 • 12 December 2017 / Renungan Harian

  Cilukba


  Cilukba

  Mazmur 27

  Hatiku mengikuti firman-Mu: "Carilah wajah-ku"; maka wajah-Mu kucari ya TUHAN. (Mzm. 27:8)


      READ MORE

 • 11 December 2017 / Renungan Harian

  Jalan Lurus Bagi Kita


  Jalan Lurus Bagi Kita

  Yesaya 26:7-15

  Jejak orang benar adalah lurus, sebab Engkau yang merintis jalan lurus baginya. (Yes. 26:7)


      READ MORE

 • 10 December 2017 / Renungan Harian

  Jalan untuk TUHAN


  Jalan untuk TUHAN

  Markus 1:1-8

  "Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan bagi-Nya" (mrk. 1:3)


      READ MORE

 • 09 December 2017 / Renungan Harian

  Janji yang Membawa Sukacita


  Janji yang Membawa Sukacita

  Yehezkiel 36:24-28

  "Aku akan menjemput kamu dari antara bangsa-bangsa dan mengumpulkan kamu dari semua negeri dan akan membawa kamu kembali ke tanahmu." (Yeh. 36:24)


      READ MORE

 • 08 December 2017 / Renungan Harian

  Dipupuk Lewat Pergumulan


  Dipupuk Lewat Pergumulan

  Kisah Para Rasul 11:19-26

  Akan tetapi di antara mereka ada beberapa orang Siprus dan orang Kirene yang tiba di Antiokhia dan berkata-kata juga kepada orang-orang Yunani dan memberitakan Injil, bahwa Yesus adalah Tuhan. (Kis. 11:20)


      READ MORE

 • 07 December 2017 / Renungan Harian

  Mengenal Kasih Setia TUHAN


  Mengenal Kasih Setia TUHAN

  Hosea 6:1-6

  "Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal TUHAN; Ia pasti muncul seperti fajar, Ia akan datang kepada kita seperti hujan, seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi." (Hos. 6:3)


      READ MORE

 • 06 December 2017 / Renungan Harian

  Tahan Berdiri di Hadapan TUHAN


  Tahan Berdiri di Hadapan TUHAN

  Lukas 21:34-38

  "Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia." (Luk. 21:36)


      READ MORE

 • 05 December 2017 / Renungan Harian

  Kebaikan Pasti Mengalahkan Kejahatan


  Kebaikan Pasti Mengalahkan Kejahatan

  Wahyu 18:1-10

  "Sudah rubuh, sudah rubuh Babel, kota besar itu, dan ia telah menjadi tempat kediaman roh-roh jahat dan tempat bersembunyi semua roh najis dan tempat bersembunyi segala burung yang najis dan yang dibenci..." (Why. 18:2)


      READ MORE

 • 04 December 2017 / Renungan Harian

  Berlindung pada TUHAN


  Berlindung pada TUHAN

  Mikha 4:1-5

  Akan terjadi pada hari-hari yang terakhir: gunung rumah TUHAN akan berdiri tegak mengatasi gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit; bangsa-bangsa akan berduyun-duyun ke sana... (Mi. 4:1)


      READ MORE

 • 03 December 2017 / Renungan Harian

  Berjaga-jagalah


  Berjaga-jagalah

  Markus 13:24-37

  "Hati-hatilah dan berjaga-jagalah! Sebab kamu tidak tahu bilamanakah waktunya tiba." (Mrk. 13:33)


      READ MORE

 • 02 December 2017 / Renungan Harian

  Waspadai Provokator


  Waspadai Provokator

  Matius 24:15-31

  "Jadi, apabila orang berkata kepadamu: Lihat, Ia ada di padang gurun, janganlah kamu pergi ke situ; atau: Lihat, Ia ada di dalam bilik, janganlah kamu percaya." (Mat. 24:26)


      READ MORE

 • 01 December 2017 / Renungan Harian

  Ketika Sangkakala Berbunyi


  Ketika Sangkakala Berbunyi

  1 Tesalonika 4:1-18

  Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. (1Tes. 4:16)


      READ MORE

 • 30 November 2017 / Renungan Harian

  Saat Kita Kalah


  Saat Kita Kalah

  Mazmur 80:2-8, 18-20

  Ya Allah, pulihkanlah kami, buatlah wajah-Mu bersinar, maka kami akan selamat. (Mzm. 80:4)


      READ MORE

 • 29 November 2017 / Renungan Harian

  Makin Mengenal KRISTUS


  Makin Mengenal KRISTUS

  Yohanes 5:19-40

  "Tetapi Aku mempunyai suatu kesaksian yang lebih penting dari pada kesaksian Yohanes, yaitu segala pkerjaan yang diserahkan Bapa kepada-Ku, supaya Aku melaksanakannya." (Yoh. 5:36)


      READ MORE

 • 28 November 2017 / Renungan Harian

  Dari Ratapan Menjadi Syukur


  Dari Ratapan Menjadi Syukur

  Mazmur 7

  Aku hendak bersyukur kepada TUHAN karena keadilan-Nya, dan bermazmur bagi nama TUHAN, Yang Mahatinggi. (Mzm. 7:18)


      READ MORE

 • 27 November 2017 / Renungan Harian

  Orang Pilihan


  Orang Pilihan

  Ester 2:1-18

  Maka Ester dikasihi oleh baginda lebih dari pada semua perempuan lain... sehingga baginda mengenakan mahkota kerajaan ke atas kepalanya dan mengangkat dia menjadi ratu ganti Wasti. (Est. 2:17)


      READ MORE

 • 26 November 2017 / Renungan Harian

  Bertindak dengan Hati


  Bertindak dengan Hati

  Matius 25:31-46

  "Ketika Aku telanjang, kamu memberi Aku pakaian;
  ketika Aku sakit, kamu melawat Aku;
  ketika Aku di dalam penjara, kamu mengunjungi Aku." (Mat. 25:36)


      READ MORE

 • 25 November 2017 / Renungan Harian

  TUHAN Memakai Kita Juga


  TUHAN Memakai Kita Juga

  Yesaya 44:21-28

  "Akulah yang berkata tentang Koresh: Dia gembala-Ku; segala kehendak-Ku akan digenapinya..." (Yes. 44:28)


      READ MORE

 • 24 November 2017 / Renungan Harian

  Rumah TUHAN


  Rumah TUHAN

  1 Tawarikh 17:1-15

  "Mengapa kamu tidak mendirikan bagi-Ku rumah dari kayu aras?" (1Taw. 17:6)


      READ MORE

 • 23 November 2017 / Renungan Harian

  Dalam Suka Maupun Duka


  Dalam Suka Maupun Duka

  1 Raja-raja 22:13-23

  Tetapi Mikha menjawab: "Demi TUHAN yang hidup, sesungguhnya, apa yang akan difirmankan TUHAN kepadaku, itulah yang akan kukatakan." (1Raj. 22:14)


      READ MORE

 • 22 November 2017 / Renungan Harian

  Karena Berdosa


  Karena Berdosa

  Ayub 16:1-21

  Sekalipun aku dicemoohkan oleh sahabat-sahabatku, namun ke arah Allah mataku menengadah sambil menangis... (Ayb. 16:20)


      READ MORE

 • 21 November 2017 / Renungan Harian

  Mengucaplah Syukur Dalam Segala Hal


  Mengucaplah Syukur Dalam Segala Hal

  1 Tesalonika 5:12-18

  Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. (1Tes. 5:18)


      READ MORE

 • 20 November 2017 / Renungan Harian

  Pengalaman Buruk


  Pengalaman Buruk

  Mazmur 9:2-15

  ...supaya aku menceritakan segala perbuatan-Mu yang terpuji dan bersorak-sorak di pintu gerbang puteri Sion karena keselamatan yang dari pada-Mu. (Mzm. 9:15)


      READ MORE

 • 19 November 2017 / Renungan Harian

  Perkara yang Kecil


  Perkara yang Kecil

  Matius 25:14-30

  "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia, engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar." (Mat. 25:23)


      READ MORE

 • 18 November 2017 / Renungan Harian

  Roh Jahat


  Roh Jahat

  Matius 12:43-45

  "Apabila roh jahat keluar dari manusia, iapun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian. Tetapi ia tidak mendapatnya." (Mat. 12:43)


      READ MORE

 • 17 November 2017 / Renungan Harian

  TUHAN Murka


  TUHAN Murka

  Yehezkiel 7:1-9

  "Aku tidak akan merasa sayang dan tidak akan kenal belas kasihan; selaras dengan tingkah lakumu akan Kubalaskan kepadamu dan perbuatan-perbuatanm yang keji akan tertimpa atasmu." (Yeh. 7:9)


      READ MORE

 • 16 November 2017 / Renungan Harian

  Akhir Zaman


  Akhir Zaman

  Wahyu 16:1-7

  Dan aku mendengar mezbah itu berkata: "Ya Tuhan, Allah, Yang Mahakuasa, benar dan adil segala penghakiman-Mu" (Why. 16:7)


      READ MORE

 • 15 November 2017 / Renungan Harian

  Belajar dari Perumpamaan


  Belajar dari Perumpamaan

  Mat. 24:29-35

  "Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataan-Ku tidak akan berlalu." (Mat. 24:35)


      READ MORE

 • 14 November 2017 / Renungan Harian

  Fokus pada Pengharapan


  Fokus pada Pengharapan

  1 Tesalonika 3:6-13

  Kiranya Dia menguatkan hatimu, supaya tak bercacat dan kudus, di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus, Tuhan kita, dengan semua orang kudus-Nya. (1Tes. 3:13)


      READ MORE

 • 13 November 2017 / Renungan Harian

  Saat Berbaring


  Saat Berbaring

  Mazmur 63

  ...sungguh Engkau telah menjadi pertolonganku dan dalam naungan sayap-Mu aku bersorak-sorai. (Mzm. 63:8)


      READ MORE

 • 12 November 2017 / Renungan Harian

  Siap


  Siap

  Matius 25:1-13

  "Karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." (Mat. 25:13)


      READ MORE

 • 11 November 2017 / Renungan Harian

  Bertahan Sampai Akhir


  Bertahan Sampai Akhir

  Matius 24:1-14

  "Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat." (Mat. 24:13)


      READ MORE

 • 10 November 2017 / Renungan Harian

  Berkalungkan Kasih dan Setia


  Berkalungkan Kasih dan Setia

  Amsal 3:1-12

  Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau! Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. (Ams. 3:3)


      READ MORE

 • 09 November 2017 / Renungan Harian

  TUHAN, Tolonglah


  TUHAN, Tolonglah!

  Mazmur 70:1-6

  Engkaulah yang menolong aku dan meluputkan aku; ya TUHAN, janganlah lambat datang! (Mzm. 70:6)


      READ MORE

 • 08 November 2017 / Renungan Harian

  Munafik


  Munafik

  Matius 15:1-9

  "Bangsa ini memuliakan Aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh dari pada-Ku." (Mat. 15:8)


      READ MORE

 • 07 November 2017 / Renungan Harian

  Takjub


  Takjub

  Kisah Para Rasul 13:1-12

  Melihat apa yang telah terjadi itu, percayalah gubernur itu; ia takjub oleh ajaran Tuhan. (Kis. 13:12)


      READ MORE

 • 06 November 2017 / Renungan Harian

  Menunggu TUHAN


  Menunggu TUHAN

  Mazmur 5

  TUHAN, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku, pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagi-Mu, dan aku menunggu-nunggu. (Mzm. 5:4)


      READ MORE

 • 05 November 2017 / Renungan Harian

  Yang Terbesar Yang Melayani


  Yang Terbesar Yang Melayani

  Matius 23:1-12

  "Barangsiapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu." (Mat. 23:11)


      READ MORE

 • 04 November 2017 / Renungan Harian

  Saat Kesulitan Melanda


  Saat Kesulitan Melanda

  Mazmur 43

  Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah! (Mzm. 43:5)


      READ MORE

 • 03 November 2017 / Renungan Harian

  Guru Palsu


  Guru Palsu

  2 Petrus 2:1-3

  Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan, bahkan mereka akan menyangkal Penguasa yang telah menebus mereka... (2Ptr. 2:1)


      READ MORE

 • 02 November 2017 / Renungan Harian

  Sunat Hati


  Sunat Hati

  Roma 2:17-29

  Maka pujian baginya datang bukan dari manusia, melainkan dari Allah. (Rm. 2:29)


      READ MORE

 • 01 November 2017 / Renungan Harian

  Damai dengan Musuh


  Damai dengan Musuh

  Amsal 16:1-20

  Jikalau Tuhan berkenan kepada jalan seseorang, maka musuh orang itu pun didamaikan-Nya dengan dia. (Ams. 16:7)


      READ MORE

 • 31 October 2017 / Renungan Harian

  Kulit dan Isi


  Kulit dan Isi

  Yakobus 2:14-26

  Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. (Yak. 2:26)


      READ MORE

 • 30 October 2017 / Renungan Harian

  Obrolan Keluarga


  Obrolan Keluarga

  Ulangan 6:1-9

  "Apa yang kuperintahkan kepadamu... haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun." (Ul. 6:6-7)


      READ MORE

 • 29 October 2017 / Renungan Harian

  Adil dan Benar


  Adil dan Benar

  Imamat 19:15-18

  "...janganlah engkau membela orang kecil dengan tidak sewajarnya dan janganlah engkau terpengaruh oleh orang-orang besar, tetapi engkau harus mengadili orang sesamamu dengan kebenaran." (Im. 19:15)


      READ MORE

 • 28 October 2017 / Renungan Harian

  Bukan Sekadar Hitam atau Putih


  Bukan Sekadar Hitam atau Putih

  Yohanes 5:39-47

  "...namun kamu tidak mau datang kepada-Ku untuk memperoleh hidup itu." (Yoh. 5:40)


      READ MORE

 • 27 October 2017 / Renungan Harian

  Jalan Pintas


  Jalan Pintas

  Mazmur 1

  Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik... (Mzm. 1:1)


      READ MORE

 • 26 October 2017 / Renungan Harian

  Integritas


  Integritas

  Titus 1:5-16

  Mereka mengaku mengenal Allah, tetapi dengan perbuatan mereka, mereka menyangkal Dia. (Tit. 1:16)


      READ MORE

 • 25 October 2017 / Renungan Harian

  YESUS Pun Taat Pajak


  YESUS Pun Taat Pajak

  Matius 17:24-27

  "Tetapi supaya jangan kita menjadi batu sandungan bagi mereka... Ambillah itu dan bayarkanlah kepada mereka, bagi-Ku dan bagimu juga." (Mat. 17:27)


      READ MORE

 • 24 October 2017 / Renungan Harian

  Kesaksian yang Berdampak


  Kesaksian yang Berdampak

  Daniel 3:19-30

  "Berkatalah Nebukadnezar: "Terpujilah Allahnya Sadrakh, Mesakh dan Abednego! Ia telah mengutus malaikat-Nya dan melepaskan hamba-hamba-Nya, yang telah menaruh percaya kepada-Nya..." (Dan. 3:28)


      READ MORE

 • 23 October 2017 / Renungan Harian

  Mempertahankan Prinsip


  Mempertahankan Prinsip

  Daniel 3:1-18

  "...hendaklah tuanku mengetahui, ya raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa tuanku, dan tidak akan menyembah patung emas yang tuanku dirikan itu." (Dan. 3:18)


      READ MORE

 • 22 October 2017 / Renungan Harian

  Benih yang Tumbuh


  Benih yang Tumbuh

  1 Tesalonika 1:1-10

  Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. (1Tes. 1:3)


      READ MORE

 • 21 October 2017 / Renungan Harian

  Mulut Besar


  Mulut Besar

  Matius 14:1-12

  Lalu sedihlah hati raja, tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya diperintahkannya juga untuk memberikannya. (Mat. 14:9)


      READ MORE

 • 20 October 2017 / Renungan Harian

  Distraksi


  Distraksi

  Ulangan 17:14-20

  "Juga janganlah ia mempunyai banyak isteri, supaya hatinya jangan menyimpang; emas dan perakpun janganlah ia kumpulkan terlalu banyak." (Ul. 17:17)


      READ MORE

 • 19 October 2017 / Renungan Harian

  Diotrefes


  Diotrefes

  3 Yohanes 1:9-12

  Saudaraku yang kekasih, janganlah meniru yang jahat, melainkan yang baik. (3Yoh. 1:11)


      READ MORE

 • 18 October 2017 / Renungan Harian

  Mengerjakan Percaya


  Mengerjakan Percaya

  Yohanes 6:25-35

  "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." (Yoh. 6:29)


      READ MORE

 • 17 October 2017 / Renungan Harian

  Move On


  Move On

  Filipi 3: 13 - 4:1

  ...aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku... (Flp. 3:13)


      READ MORE

 • 16 October 2017 / Renungan Harian

  Membenci Pakaian


  Membenci Pakaian?

  Yudas 1:17-25

  ...dan bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan-keinginan dosa. (Yud. 1:23)


      READ MORE

 • 15 October 2017 / Renungan Harian

  Tiada Tepermanai


  Tiada Tepermanai

  Filipi 4:1-9

  Damai sejahtera Allah, yang melampaui segala akal, akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. (Flp. 4:7)


      READ MORE

 • 14 October 2017 / Renungan Harian

  Diam Dalam Rumah TUHAN


  Diam Dalam Rumah TUHAN

  Mazmur 23

  ...dan aku akan diam dalam rumah TUHAN sepanjang masa. (Mzm. 23:6)


      READ MORE

 • 13 October 2017 / Renungan Harian

  Takut Setan


  Takut Setan

  Yakobus 4:4-10

  Karena itu tunduklah kepada Allah, dan lawanlah Iblis, maka ia akan lari dari padamu! (Yak. 4:7)


      READ MORE

 • 12 October 2017 / Renungan Harian

  Bersediakah


  Bersediakah?

  1 Petrus 5:1-5

  Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah, dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. (1Ptr. 5:2)


      READ MORE

 • 11 October 2017 / Renungan Harian

  Persekongkolan


  Persekongkolan

  Yohanes 11:45-57

  Mulai dari hari itu mereka sepakat untuk membunuh Dia. (Yoh. 11:53)


      READ MORE

 • 10 October 2017 / Renungan Harian

  Debu yang Dikasihi


  Debu yang Dikasihi

  Mazmur 144

  Ya TUHAN, apakah manusia itu, sehingga Engkau memperhatikannya, dan anak manusia, sehingga Engkau memperhitungkannya? (Mzm. 144:3)


      READ MORE

 • 09 October 2017 / Renungan Harian

  Menjadi Batu yang Terhimpun


  Menjadi Batu yang Terhimpun

  1 Petrus 2:4-10

  Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus... (1Ptr. 2:5)


      READ MORE

 • 08 October 2017 / Renungan Harian

  Menahan Diri


  Menahan Diri

  Yesaya 5:1-7

  ...dinanti-Nya keadilan, tetapi hanya ada kelaliman, dinanti-Nya kebenaran tetapi hanya ada keonaran. (Yes. 5:7)


      READ MORE

 • 07 October 2017 / Renungan Harian

  Mencerna Firman TUHAN


  Mencerna Firman TUHAN

  Yeremia 6:1-10

  Sungguh, firman TUHAN menjadi cemoohan bagi mereka, mereka tidak menyukainya! (Yer. 6:10)


      READ MORE

 • 06 October 2017 / Renungan Harian

  Dewasa Dalam Berkata-kata


  Dewasa Dalam Berkata-kata

  Filipi 2:14-18

  Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan... (Flp. 2:14)


      READ MORE

 • 05 October 2017 / Renungan Harian

  Intisari Agama


  Intisari Agama

  Kolose 2:16-23

  ...semuanya ini hanyalah bayangan dari apa yang harus datang, sedang wujudnya ialah Kristus. (Kol. 2:17)


      READ MORE

 • 04 October 2017 / Renungan Harian

  Nethink


  Nethink

  Matius 9:1-8

  "Mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat di dalam hatimu?" (Mat. 9:4)


      READ MORE

 • 03 October 2017 / Renungan Harian

  Raison D Etre


  Raison D`etre

  Filipi 1:3-21

  Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. (Flp. 1:21)


      READ MORE

 • 02 October 2017 / Renungan Harian

  TUHAN Mendengar


  TUHAN Mendengar

  Mazmur 28

  Dengarkanlah suara permohonanku, apabila aku berteriak kepada-Mu minta tolong, dan mengangkat tanganku ke arah tempat-Mu yang maha kudus. (Mzm. 28:2)


      READ MORE

 • 01 October 2017 / Renungan Harian

  Mengatakan dan Melakukan


  Mengatakan dan Melakukan

  Matius 21:23-32

  "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam Kerajaan Allah." (Mat. 21:31)


      READ MORE

 • 30 September 2017 / Renungan Harian

  Bertanggung Jawab Sendiri


  Bertanggung Jawab Sendiri

  Yehezkiel 18:19-24

  "Orang benar akan menerima berkat kebenarannya, dan kefasikan orang fasik akan tertanggung atasnya." (Yeh. 18:20)


      READ MORE

 • 29 September 2017 / Renungan Harian

  Bersaksi Daripada Bergosip


  Bersaksi Daripada Bergosip

  Kisah Para Rasul 13:32-41

  "Dan kami sekarang memberitakan kabar kesukaan kepada kamu, yaitu bahwa janji yang diberikan kepada nenek moyang kita, telah digenapi Allah kepada kita..." (Kis. 13:32-33)


      READ MORE

 • 28 September 2017 / Renungan Harian

  Congkak


  Congkak

  Yakobus 4:11-16

  Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. (Yak. 4:16)


      READ MORE

 • 27 September 2017 / Renungan Harian

  Godaan untuk Menjadi Terbesar


  Godaan untuk Menjadi Terbesar

  Matius 18:1-5

  "Sedangkan barangsiapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam Kerajaan Sorga." (Mat. 18:4)


      READ MORE

 • 26 September 2017 / Renungan Harian

  Duri dalam Daging


  Duri dalam Daging

  Roma 16:17-20

  Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, supaya kamu waspada terhadap mereka, yang bertentangan dengan pengajaran yang telah kamu terima, menimbulkan perpecahan dan godaan. Sebab itu hindarilah mereka! (Rm. 16:17)


      READ MORE

 • 25 September 2017 / Renungan Harian

  Pelayanan Bersama


  Pelayanan Bersama

  Roma 16:1-16

  Bersalam-salamlah kamu dengan cium kudus. Salam kepada kamu dari semua jemaat Kristus. (Rm. 16:16)


      READ MORE

 • 24 September 2017 / Renungan Harian

  Orang Upahan di Kebun Anggur


  Orang Upahan di Kebun Anggur

  Matius 20:1-16

  "Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau, karena aku murah hati?" (Mat. 20:15)


      READ MORE

 • 23 September 2017 / Renungan Harian

  Alasan Ikut YESUS


  Alasan Ikut YESUS

  Matius 19:23-30

  "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau; jadi apakah yang akan kami peroleh?" (Mat. 19:27)


      READ MORE

 • 22 September 2017 / Renungan Harian

  Menguji Diri


  Menguji Diri

  2 Korintus 13:5-10

  Ujilah dirimu sendiri, apakah kamu tetap tegak di dalam iman. Selidikilah dirimu! Apakah kamu tidak yakin akan dirimu, bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu? Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. (2Kor. 13:5)


      READ MORE

 • 21 September 2017 / Renungan Harian

  Gigih


  Gigih

  2 Korintus 13:1-4

  Karena kamu ingin suatu bukti, bahwa Kristus berkata-kata dengan perantaraan aku, dan Ia tidak lemah terhadap kamu, melainkan berkuasa di tengah-tengah kamu. (2Kor. 13:3)


      READ MORE

 • 20 September 2017 / Renungan Harian

  Syarat Doa


  Syarat Doa

  Markus 11:20-25

  "Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu." (Mrk. 11:25)


      READ MORE

 • 19 September 2017 / Renungan Harian

  Mulut yang Lancang


  Mulut yang Lancang

  Roma 14:13 - 15:2

  Sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. (Rm. 14:19)


      READ MORE

 • 18 September 2017 / Renungan Harian

  Iman yang Operasional


  Iman yang Operasional

  Ibrani 11:23-29

  Karena iman maka ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. (Ibr. 11:27)


      READ MORE

 • 17 September 2017 / Renungan Harian

  Mengampuni untuk Melupakan


  Mengampuni untuk Melupakan

  Matius 18:21-35

  "Aku berkata kepadamu: Bukan sampai tujuh kali, melainkan sampai tujuh puluh kali tujuh kali." (Mat. 18:22)


      READ MORE

 • 16 September 2017 / Renungan Harian

  Akhir yang Tidak Terduga


  Akhir yang Tidak Terduga

  Kejadian 45:1-20

  Tetapi sekarang, janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. (Kej. 45:5)


      READ MORE

 • 15 September 2017 / Renungan Harian

  Mengingat Bukan Mendendam


  Mengingat Bukan Mendendam

  Kejadian 41:53 - 42:17

  Memang Yusuf mengenal saudara-saudaranya itu tetapi dia tidak dikenal mereka. (Kej. 42:8)


      READ MORE

 • 14 September 2017 / Renungan Harian

  Iri Hati


  Iri Hati

  Kejadian 37:12-36

  Baru saja Yusuf sampai kepada saudara-saudaranya, merekapun menanggalkan jubah Yusuf, jubah maha indah yang dipakainya itu. (Kej. 37:23)


      READ MORE

 • 13 September 2017 / Renungan Harian

  Berdoa dengan Yakin


  Berdoa dengan Yakin

  Matius 21:18-22

  "Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya." (Mat. 21:22)


      READ MORE

 • 12 September 2017 / Renungan Harian

  Peraturan untuk Kebaikan


  Peraturan untuk Kebaikan

  Roma 13:1-7

  Sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah, hanya jika ia berbuat jahat. Maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Perbuatlah apa yang baik dan kamu akan beroleh pujian dari padanya. (Rm. 13:3)


      READ MORE

 • 11 September 2017 / Renungan Harian

  Menempatkan Diri dengan Baik


  Menempatkan Diri dengan Baik

  1 Petrus 2:11-17

  Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja!  (1Ptr. 2:17)


      READ MORE

 • 10 September 2017 / Renungan Harian

  Saling Memberi Nasihat


  Saling Memberi Nasihat

  Matius 18:15-20

  "Apabila saudaramu berbuat dosa, tegorlah dia di bawah empat mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu engkau telah mendapatnya kembali." (Mat. 18:15)


      READ MORE

 • 09 September 2017 / Renungan Harian

  Bahaya Kemunafikan


  Bahaya Kemunafikan

  Matius 23:29-36

  "Hai kamu ular-ular, hai kamu keturunan ular beludak! Bagaimanakah mungkin kamu dapat meluputkan diri dari hukuman neraka? " (Mat. 23:33)


      READ MORE

 • 08 September 2017 / Renungan Harian

  Kabar Baik yang Diberitakan


  Kabar Baik yang Diberitakan

  Roma 10:15b-21

  "Betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik!" (Rm. 10:15)


      READ MORE

 • 07 September 2017 / Renungan Harian

  Kekuatan Dalam Kelemahan


  Kekuatan Dalam Kelemahan

  2 Korintus 12:11-21

  Sungguh aku telah menjadi bodoh; tetapi kamu yang memaksa aku. Sebenarnya aku harus kamu puji. Karena meskipun aku tidak berarti sedikitpun, namun di dalam segala hal aku tidak kalah terhadap rasul-rasul yang luar biasa itu. (2Kor. 12:11)


      READ MORE

 • 06 September 2017 / Renungan Harian

  Hambatan untuk Datang Kepada TUHAN


  Hambatan untuk Datang Kepada TUHAN

  Matius 12:22-32

  "Siapa tidak bersama Aku, ia melawan Aku dan siapa tidak mengumpulkan bersama Aku, ia mencerai-beraikan." (Mat. 12:30)

   


      READ MORE

 • 05 September 2017 / Renungan Harian

  Kuat Dalam Perlindungan TUHAN


  Kuat Dalam Perlindungan TUHAN

  Wahyu 3:7-13

  "Aku tahu segala pekerjaanmu: lihatlah, Aku telah membuka pintu bagimu, yang tidak dapat ditutup oleh seorangpun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firman-Ku dan engkau tidak menyangkal nama-Ku." (Why. 3:8)


      READ MORE

 • 04 September 2017 / Renungan Harian

  Tampak Hidup Padahal Mati


  Tampak Hidup Padahal Mati

  Wahyu 3:1-6

  "Bangunlah, dan kuatkanlah apa yang masih tinggal yang sudah hampir mati, sebab tidak satupun dari pekerjaanmu Aku dapati sempurna di hadapan Allah-Ku." (Why. 3:2) 


      READ MORE

 • 03 September 2017 / Renungan Harian

  Siapa Mau Ikut YESUS


  Siapa Mau Ikut YESUS

  Matius 16:21-28

  "Setiap orang yang mau mengikut Aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut Aku." (Mat. 16:24) 


      READ MORE

 • 02 September 2017 / Renungan Harian

  Aksi Bukti Kuasa-NYA


  Aksi Bukti Kuasa-NYA

  Matius 8:14-17

  Menjelang malam dibawalah kepada Yesus banyak orang yang kerasukan setan dan dengan sepatah kata Yesus mengusir roh-roh itu dan menyembuhkan orang-orang yang menderita sakit. (Mat. 8:16)


      READ MORE

 • 01 September 2017 / Renungan Harian

  Waspadalah Waspadalah


  Waspadalah! Waspadalah!

  2 Tesalonika 2:7-12

  ...dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. (2Tes.2:10)


      READ MORE

 • 31 August 2017 / Renungan Harian

  Hiduplah Di Dalam Kasih


  Hiduplah Di Dalam Kasih!

  Efesus 5:1-6

  ...hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan diri-Nya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. (Ef. 5:2)


      READ MORE

 • 30 August 2017 / Renungan Harian

  Perbuatan yang Baik


  Perbuatan yang Baik

  Matius 26:6-13

  "Sebab ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik pada-Ku." (Mat. 26:10)


      READ MORE

 • 29 August 2017 / Renungan Harian

  Dari DIA, Oleh DIA, Kepada DIA


  Dari DIA, Oleh DIA, Kepada DIA

  Roma 11:33-36

  Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia: Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya! (Rm. 11:36)


      READ MORE

 • 28 August 2017 / Renungan Harian

  Bertekun Berbuat Baik


  Bertekun Berbuat Baik

  Roma 2:1-11

  Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya... (Rm. 2:6)


      READ MORE

 • 27 August 2017 / Renungan Harian

  Siapakah Aku Ini


  Siapakah Aku Ini?

  Matius 16:13-20

  Lalu Yesus bertanya kepada mereka: "Tetapi apa katamu, siapakah Aku ini?" (Mat. 16:15)


      READ MORE

 • 26 August 2017 / Renungan Harian

  Berjaga-jagalah dan Waspadalah


  Berjaga-jagalah dan Waspadalah

  Matius 16:5-12

  Ketika itu barulah mereka mengerti bahwa bukan maksud-Nya supaya mereka waspada terhadap ragi roti, melainkan terhadap ajaran orang Farisi dan Saduki. (Mat. 16:12)


      READ MORE

 • 25 August 2017 / Renungan Harian

  Syukur Atas Pertolongan TUHAN


  Syukur Atas Pertolongan TUHAN

  Mazmur 138

  Aku hendak bersyukur kepada-Mu dengan segenap hatiku, di hadapan para allah aku akan bermazmur bagi-Mu. (Mzm. 138:1)


      READ MORE

 • 24 August 2017 / Renungan Harian

  Kamu Telah Dikuduskan


  Kamu Telah Dikuduskan

  1 Korintus 6:1-11

  Tetapi kamu telah memberi dirimu disucikan, kamu telah dikuduskan, kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam Roh Allah kita. (1Kor. 6:11)


      READ MORE

 • 23 August 2017 / Renungan Harian

  Jadilah Kepadamu Seperti yang Engkau Percaya


  Jadilah Kepadamu Seperti yang Engkau Percaya

  Matius 8:1-13

  "Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya". (Mat. 8:13)


      READ MORE

 • 22 August 2017 / Renungan Harian

  Kamu Inilah Saksi-saksiku


  Kamu Inilah Saksi-saksiku

  Yesaya 43:8-13

  "Kamu inilah saksi-saksi-Ku," demikianlah firman TUHAN, "dan hamba-Ku yang telah Kupilih, supaya kamu tahu dan percaya kepada-Ku dan mengerti, bahwa Aku tetap Dia." (Yes. 43:10)


      READ MORE

 • 21 August 2017 / Renungan Harian

  Menjadi Tahir


  Menjadi Tahir

  2 Raja-raja 5:1-14

  "Bapak, seandainya nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang, ia hanya berkata kepadamu: Mandilah dan engkau akan menjadi tahir." (2Raj. 5:13)


      READ MORE

 • 20 August 2017 / Renungan Harian

  Jadilah Kepadamu Seperti yang Kau Kehendaki


  Jadilah Kepadamu Seperti yang Kau Kehendaki

  Matius 15:21-28

  "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." (Mat. 15:28)


      READ MORE

 • 19 August 2017 / Renungan Harian

  Kebahagiaan Orang yang Diselamatkan


  Kebahagiaan Orang yang Diselamatkan

  Yesaya 56:1-5

  Beginilah firman TUHAN: Taatilah hukum dan tegakkanlah keadilan, sebab sebentar lagi akan datang keselamatan yang dari pada-Ku, dan keadilan-Ku akan dinyatakan. (Yes. 56:1)


      READ MORE

 • 18 August 2017 / Renungan Harian

  Syukur karena Berkat Allah


  Syukur karena Berkat Allah

  Mazmur 67

  Allah memberkati kita; kiranya segala ujung bumi takut akan Dia! (Mzm. 67:8)


      READ MORE

 • 17 August 2017 / Renungan Harian

  Nyanyian Kemenangan


  Nyanyian Kemenangan

  Wahyu 15:1-4

  "Besar dan ajaib segala pekerjaan-Mu, ya Tuhan, Allah, Yang Mahakuasa! Adil dan benar segala jalan-Mu, ya Raja segala bangsa!" (Why. 15:3)


      READ MORE

 • 16 August 2017 / Renungan Harian

  Kurang Percaya


  Kurang Percaya

  Matius 8:23-27

  "Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya?" (Mat. 8:26)


      READ MORE

 • 15 August 2017 / Renungan Harian

  Nyanyian Syukur


  Nyanyian Syukur

  Mazmur 18:2-20

  Ia menyelamatkan aku, karena Ia berkenan kepadaku. (Mzm. 18:20)


      READ MORE

 • 14 August 2017 / Renungan Harian

  TUHAN Tahu Bagaimana Menyelamatkan


  TUHAN Tahu Bagaimana Menyelamatkan

  2 Petrus 2:4-10

  ...Tuhan tahu menyelamatkan orang-orang saleh dari pencobaan... (2Ptr. 2:9)


      READ MORE

 • 13 August 2017 / Renungan Harian

  Tenanglah Jangan Takut


  Tenanglah! Jangan Takut!

  Matius 14:22-33

  "Tenanglah! Aku ini, jangan takut!" (Mat. 14:27)


      READ MORE

 • 12 August 2017 / Renungan Harian

  Tanda


  Tanda

  Matius 16:1-4

  "Rupa langit kamu tahu membedakannya tetapi tanda-tanda zaman tidak." (Mat. 16:3)


      READ MORE

 • 11 August 2017 / Renungan Harian

  Apolos


  Apolos

  Kisah Para Rasul 18:24-28

  ...maka ia, oleh kasih karunia Allah, menjadi seorang yang sangat berguna bagi orang-orang yang percaya. (Kis. 18:27)


      READ MORE

 • 10 August 2017 / Renungan Harian

  Dipulihkan


  Dipulihkan

  Mazmur 85:9-14

  Keadilan akan berjalan di hadapan-Nya, dan akan membuat jejak kaki-Nya menjadi jalan. (Mzm. 85:14)


      READ MORE

 • 09 August 2017 / Renungan Harian

  Manna


  Manna

  Keluaran 16:2-15, 31-35

  Umat Israel menyebutkan namanya: manna; warnanya putih seperti ketumbar dan rasanya seperti rasa kue madu. (Kel. 16:31)


      READ MORE

 • 08 August 2017 / Renungan Harian

  Panen Pertama


  Panen Pertama

  Ulangan 26:1-15

  "...maka haruslah engkau membawa hasil pertama dari bumi yang telah kaukumpulkan dari tanahmu yang diberikan kepadamu oleh TUHAN, Allahmu..." (Ul. 26:2)


      READ MORE

 • 07 August 2017 / Renungan Harian

  Mengingat Kebaikan TUHAN


  Mengingat Kebaikan TUHAN

  Ulangan 8:1-10

  "Dan engkau akan makan dan akan kenyang, maka engkau akan memuji TUHAN, Allahmu, karena negeri yang baik yang diberikan-Nya kepadamu itu." (Ul. 8:10)


      READ MORE

 • 06 August 2017 / Renungan Harian

  Yang Ada Hanya
  5 Roti dan 2 Ikan


  Yang Ada Hanya 5 Roti dan 2 Ikan

  Matius 14:13-21

  Jawab mereka: "Yang ada pada kami di sini hanya lima roti dan dua ikan." (Mat. 14:17)


      READ MORE

 • 05 August 2017 / Renungan Harian

  Mendekati Allah dengan Doa


  Mendekati Allah dengan Doa

  Matius 7:7-11

  "Mintalah, maka akan diberikan kepadamu; carilah, maka kamu akan mendapat; ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. " (Mat. 7:7)


      READ MORE

 • 04 August 2017 / Renungan Harian

  Pilihan ALLAH


  Pilihan ALLAH

  Roma 9:6-13

  Artinya: bukan anak-anak menurut daging adalah anak-anak Allah, tetapi anak-anak perjanjian yang disebut keturunan yang benar. (Rm. 9:8)


      READ MORE

 • 03 August 2017 / Renungan Harian

  TUHAN Itu Baik dan Penuh Rahmat


  TUHAN Itu Baik dan Penuh Rahmat

  Mazmur 145:8-9, 14-21

  TUHAN itu baik kepada semua orang, dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikan-Nya. (Mzm. 145:9)


      READ MORE

 • 02 August 2017 / Renungan Harian

  Nasihat Hikmat


  Nasihat Hikmat

  Amsal 1:1-7, 20-33

  Takut akan TUHAN adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. (Ams. 1:7)


      READ MORE

 • 01 August 2017 / Renungan Harian

  Hikmat dan Pengertian


  Hikmat dan Pengertian

  1 Raja-raja 4:29-34

  Dan Allah memberikan kepada Salomo hikmat dan pengertian yang amat besar, serta akal yang luas seperti dataran pasir di tepi laut... (1Raj. 4:29)


      READ MORE

 • 31 July 2017 / Renungan Harian

  Hikmat yang Datang Dari ALLAH


  Hikmat yang Datang Dari ALLAH

  Yakobus 3:13-18

  Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. (Yak. 3:16)


      READ MORE

 • 30 July 2017 / Renungan Harian

  Besar Pengaruhnya


  Besar Pengaruhnya

  Matius 13:31-33, 44-52

  "Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih, tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar dari pada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon..." (Mat. 13:32)


      READ MORE

 • 29 July 2017 / Renungan Harian

  KRISTUS adalah Tanda Sejati
  dari ALLAH


  KRISTUS adalah Tanda Sejati
  dari ALLAH

  Matius 12:38-42

  "Tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda nabi Yunus." (Mat. 12:39)


      READ MORE

 • 28 July 2017 / Renungan Harian

  Bukan Buku Sederhana


  Bukan Buku Sederhana

  Mazmur 119:129-136

  Bila tersingkap, firman-firman-Mu memberi terang, memberi pengertian kepada orang-orang bodoh. (Mzm. 119:130)


      READ MORE

 • 27 July 2017 / Renungan Harian

  Mengikuti Petunjuk


  Mengikuti Petunjuk

  1 Raja-raja 1:28-37

  Lalu Benaya bin Yoyada menjawab raja: "Amin! Demikianlah kiranya firman TUHAN, Allah tuanku raja!" (1Raj. 1:36)


      READ MORE

 • 26 July 2017 / Renungan Harian

  Cinta TUHAN Tak Pernah Berubah


  Cinta TUHAN Tak Pernah Berubah

  Matius 12:15-21

  "Buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskan-Nya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkan-Nya, sampai Ia menjadikan hukum itu menang." (Mat. 12:20)


      READ MORE

 • 25 July 2017 / Renungan Harian

  ALLAH Hakim yang Adil


  ALLAH Hakim yang Adil

  Mazmur 75

  "Apabila Aku menetapkan waktunya, Aku sendiri akan menghakimi dengan kebenaran." (Mzm. 75:3)


      READ MORE

 • 24 July 2017 / Renungan Harian

  Baik dan Buruk


  Baik dan Buruk

  Nahum 1:1-13

  TUHAN itu baik; Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan... (Nah. 1:7)


      READ MORE

 • 23 July 2017 / Renungan Harian

  Pengharapan yang Teguh


  Pengharapan yang Teguh

  Roma 8:12-25

  Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan. Tetapi pengharapan yang dilihat, bukan pengharapan lagi; sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya? (Rm. 8:24)


      READ MORE

 • 22 July 2017 / Renungan Harian

  Bukan Penampilan Lahiriah


  Bukan Penampilan Lahiriah

  Matius 7:15-20

  "Jadi dari buahnyalah kamu akan mengenal mereka." (Mat. 7:20)


      READ MORE

 • 21 July 2017 / Renungan Harian

  Tetap Memiliki Pengharapan


  Tetap Memiliki Pengharapan

  Ibrani 6:13-20

  Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir... (Ibr. 6:19)


      READ MORE

 • 20 July 2017 / Renungan Harian

  Waktunya Mendengarkan


  Waktunya Mendengarkan

  Mazmur 86:11-17

  Tunjukkanlah kepadaku jalan-Mu, ya TUHAN, supaya aku hidup menurut kebenaran-Mu; bulatkanlah hatiku untuk takut akan nama-Mu. (Mzm. 86:11)


      READ MORE

 • 19 July 2017 / Renungan Harian

  Bermazmur Bagi TUHAN


  Bermazmur Bagi TUHAN

  Mazmur 92

  Adalah baik untuk menyanyikan syukur kepada TUHAN, dan untuk menyanyikan mazmur bagi nama-Mu, ya Yang Mahatinggi... (Mzm. 92:2)


      READ MORE

 • 18 July 2017 / Renungan Harian

  Gaya Hidup


  Gaya Hidup

  Efesus 4:17 - 5:2

  ...janganlah matahari terbenam, sebelum padam amarahmu. (Ef. 4:26)


      READ MORE

 • 17 July 2017 / Renungan Harian

  Berjalan dengan Gagah


  Berjalan dengan Gagah

  Imamat 26:3-20

  "Aku telah mematahkan kayu kuk yang di atasmu dan membuat kamu berjalan tegak." (Im. 26:13)


      READ MORE

 • 16 July 2017 / Renungan Harian

  Hidup Dalam Roh


  Hidup Dalam Roh

  Roma 8:1-11

  ...supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita, yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut Roh. (Rm. 8:4)


      READ MORE

 • 15 July 2017 / Renungan Harian

  Panggilan untuk Percaya


  Panggilan untuk Percaya

  Yohanes 12:44-50

  "Barangsiapa percaya kepada-Ku, ia bukan percaya kepada-Ku, tetapi kepada Dia, yang telah mengutus Aku..." (Yoh. 12:44)


      READ MORE

 • 14 July 2017 / Renungan Harian

  Menulis untuk Kemuliaan TUHAN


  Menulis untuk Kemuliaan TUHAN

  Roma 15:14-21

  Namun, karena kasih karunia yang telah dianugerahkan Allah kepadaku, aku di sana sini dengan agak berani telah menulis kepadamu untuk mengingatkan kamu... (Rm. 15:15)

   


      READ MORE

 • 13 July 2017 / Renungan Harian

  Jangan Munafik


  Jangan Munafik!

  Yesaya 48:1-5

  Dengarlah firman ini, hai kaum keturunan Yakub,
  ...yang bersumpah demi nama TUHAN dan mengakui Allah Israel
  --tetapi bukan dengan sungguh-sungguh dan dengan tulus hati-- (Yes. 48:1)


      READ MORE

 • 12 July 2017 / Renungan Harian

  Pemimpin yang Melayani


  Pemimpin yang Melayani

  Yohanes 13:1-17

  kemudian Ia menuangkan air ke dalam sebuah basi, dan mulai membasuh kaki murid-murid-Nya lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggang-Nya itu. (Yoh. 13:5)


      READ MORE

 • 11 July 2017 / Renungan Harian

  Berserah kepada TUHAN


  Berserah kepada TUHAN

  Mazmur 131

  TUHAN, aku tidak tinggi hati, dan tidak memandang dengan sombong; aku tidak mengejar hal-hal yang terlalu besar atau hal-hal yang terlalu ajaib bagiku. (Mzm. 131:1)


      READ MORE

 • 10 July 2017 / Renungan Harian

  Merendahkan ALLAH


  Merendahkan ALLAH

  Roma 1:18-25

  Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah...
  Sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. (Rm. 1:21)


      READ MORE

 • 09 July 2017 / Renungan Harian

  YESUS Siap Menerima
  Orang yang Bertobat


  YESUS Siap Menerima Orang yang Bertobat

  Matius 11:16-19, 25-30

  "Marilah kepada-Ku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, Aku akan memberi kelegaan kepadamu." (Mat. 11:28)


      READ MORE

 • 08 July 2017 / Renungan Harian

  Karya Roh ALLAH


  Zakharia 4:1-7

  "Bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan roh-Ku, firman TUHAN semesta alam." (Za. 4:6)


      READ MORE

 • 07 July 2017 / Renungan Harian

  Biji Mata ALLAH


  Biji Mata ALLAH

  Zakharia 2:6-13

  Sebab beginilah firman TUHAN semesta alam, yang dalam kemuliaan-Nya telah mengutus aku, mengenai bangsa-bangsa yang telah menjarah kamu--sebab siapa yang menjamah kamu, berarti menjamah biji mata-Nya- (Za. 2:8)


      READ MORE

 • 06 July 2017 / Renungan Harian

  ALLAH Baik Kepada Semua Orang


  ALLAH Baik Kepada Semua Orang

  Mazmur 145:8-14

  TUHAN itu baik kepada semua orang, dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikan-Nya. (Mzm. 145:9)


      READ MORE

 • 05 July 2017 / Renungan Harian

  Tetap Setia Pada Jalan TUHAN


  Tetap Setia Pada Jalan TUHAN

  Mazmur 119:161-168

  Besarlah ketenteraman pada orang-orang yang mencintai Taurat-Mu, tidak ada batu sandungan bagi mereka. (Mzm. 119:165)


      READ MORE

 • 04 July 2017 / Renungan Harian

  Jangan Takut


  Jangan Takut

  1 Yohanes 4:1-6

  ... sebab Roh yang ada di dalam kamu, lebih besar dari pada roh yang ada di dalam dunia.  (1Yoh. 4:4)


      READ MORE

 • 03 July 2017 / Renungan Harian

  Mempertanggungjawabkan Kekuasaan


  Mempertanggungjawabkan Kekuasaan

  1 Raja-raja 21:1-16

  Kata Izebel, isterinya, kepadanya: "Bukankah engkau sekarang yang memegang kuasa raja atas Israel?" (1Raj.21:7)


      READ MORE

 • 02 July 2017 / Renungan Harian

  IA Datang Membawa Hadiah


  IA Datang Membawa Hadiah

  Roma 6:12-23

  Sebab upah dosa ialah maut; tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. (Rm. 6:23)


      READ MORE

 • 01 July 2017 / Renungan Harian

  ALLAH Selalu Setia


  ALLAH Selalu Setia

  Mazmur 89:2-5, 16-19

  Sebab kasih setia-Mu dibangun untuk selama-lamanya; kesetiaan-Mu tegak seperti langit. (Mzm. 89:3)


      READ MORE

 • 30 June 2017 / Renungan Harian

  Ragi yang Berpengaruh


  Ragi yang Berpengaruh

  Galatia 5:7-12

  Sedikit ragi sudah mengkhamirkan seluruh adonan (Gal. 5:9)


      READ MORE

 • 29 June 2017 / Renungan Harian

  Sunat Tidak Lagi Berarti


  Sunat Tidak Lagi Berarti

  Galatia 5:2-6

  Sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai sesuatu arti, hanya iman yang bekerja oleh kasih.  (Gal. 5:6)


      READ MORE

 • 28 June 2017 / Renungan Harian

  Secerdik Ular Setulus Merpati


  Secerdik Ular Setulus Merpati

  Matius 10:5-23

  "Lihat, Aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala, sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati." (Mat. 10:16)

   


      READ MORE

 • 27 June 2017 / Renungan Harian

  Setia Sampai Mati


  Setia Sampai Mati

  Wahyu 2:8-11

  "Hendaklah engkau setia sampai mati, dan Aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan." (Why. 2:10)


      READ MORE

 • 26 June 2017 / Renungan Harian

  TUHAN Mendengar Tangisan Kita


  TUHAN Mendengar Tangisan Kita

  Mazmur 6

  ...sebab TUHAN telah mendengar tangisku;
  TUHAN telah mendengar permohonanku, TUHAN menerima doaku. (Mzm. 6:8=9-10)


      READ MORE

 • 25 June 2017 / Renungan Harian

  Hidup Bagi ALLAH


  Hidup Bagi ALLAH

  Roma 6:1b-11

  Demikianlah hendaknya kamu memandangnya: bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. (Rm. 6:11)


      READ MORE

 • 24 June 2017 / Renungan Harian

  Kejujuran


  Kejujuran

  Lukas 11:53 - 12:3

  "Tidak ada sesuatupun yang tertutup yang tidak akan dibuka dan tidak ada sesuatupun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui." (Luk. 12:2)


      READ MORE

 • 23 June 2017 / Renungan Harian

  Curhat


  Curhat

  Yeremia 18:18-23

  Perhatikanlah aku, ya TUHAN, dan dengarkanlah suara pengaduanku! (Yer. 18:19)


      READ MORE

 • 22 June 2017 / Renungan Harian

  Memohon Kepada TUHAN


  Memohon Kepada TUHAN

  Mazmur 69:6-11, 17-19

  Janganlah sembunyikan wajah-Mu kepada hamba-Mu, sebab aku tersesak; segeralah menjawab aku! (Mzm. 69:18)


      READ MORE

 • 21 June 2017 / Renungan Harian

  Mendidik Anak


  Mendidik Anak

  Amsal 4:10-27

  Hai anakku, dengarkanlah dan terimalah perkataanku, supaya tahun hidupmu menjadi banyak.  Aku mengajarkan jalan hikmat kepadamu, aku memimpin engkau di jalan yang lurus. (Ams. 4:10-11)


      READ MORE

 • 20 June 2017 / Renungan Harian

  Berbicaralah TUHAN


  Berbicaralah TUHAN

  1 Samuel 3:1-9

  Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel: "Pergilah tidur dan apabila Ia memanggil engkau, katakanlah: Berbicaralah, TUHAN, sebab hamba-Mu ini mendengar." (1Sam. 3:9)


      READ MORE

 • 19 June 2017 / Renungan Harian

  Dukungan TUHAN


  Dukungan TUHAN

  Yosua 1:1-11

  "Bukankah telah Kuperintahkan kepadamu: kuatkan dan teguhkanlah hatimu? Janganlah kecut dan tawar hati, sebab TUHAN, Allahmu, menyertai engkau, ke manapun engkau pergi." (Yos. 1:9)


      READ MORE

 • 18 June 2017 / Renungan Harian

  Bersikap Positif Menghadapi Kesengsaraan


  Bersikap Positif Menghadapi Kesengsaraan

  Roma 5:1-8

  Kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu, bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji dan tahan uji menimbulkan pengharapan. (Rm. 5:3-4)


      READ MORE

 • 17 June 2017 / Renungan Harian

  Perintah ALLAH atau Adat Istiadat


  Perintah ALLAH atau Adat Istiadat

  Markus 7:1-13

  "Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia." (Mrk. 7:8)


      READ MORE

 • 16 June 2017 / Renungan Harian

  Keras Hati


  Keras Hati

  Kisah Para Rasul 7:35-43

  Musa ini, yang telah mereka tolak, dengan mengatakan: Siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim? (Kis. 7:35)


      READ MORE

 • 15 June 2017 / Renungan Harian

  Ahlinya Ahli Bangunan


  Ahlinya Ahli Bangunan

  Ibrani 3:1-6

  Sebab setiap rumah dibangun oleh seorang ahli bangunan, tetapi ahli bangunan segala sesuatu ialah Allah. (Ibr. 3:4)


      READ MORE

 • 14 June 2017 / Renungan Harian

  Pengajar Sejati


  Pengajar Sejati

  Yohanes 14:25-26

  "...tetapi Penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam nama-Ku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah Kukatakan kepadamu." (Yoh.14:26)


      READ MORE

 • 13 June 2017 / Renungan Harian

  Berhiaskan Kekudusan


  Berhiaskan Kekudusan

  Mazmur 29

  Berilah kepada TUHAN kemuliaan nama-Nya, sujudlah kepada TUHAN dengan berhiaskan kekudusan! (Mzm. 29:2)


      READ MORE

 • 12 June 2017 / Renungan Harian

  Bahasa Roh Kudus


  Bahasa Roh Kudus

  1 Korintus 12:1-3

  ...tidak ada seorangpun, yang dapat mengaku: "Yesus adalah Tuhan", selain oleh Roh Kudus. (1Kor. 12:3)


      READ MORE

 • 11 June 2017 / Renungan Harian

  Berkat Rasuli


  Berkat Rasuli

  2 Korintus 13:11-13

  Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. (2Kor. 13:13)


      READ MORE

 • 10 June 2017 / Renungan Harian

  Sang Penolong


  Sang Penolong

  Yohanes 14:15-17

  "Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang Penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh Kebenaran." (Yoh. 14:16-17)


      READ MORE

 • 09 June 2017 / Renungan Harian

  Memegang Ajaran


  Memegang Ajaran

  2 Timotius 1:12b-14

  Peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar dari padaku sebagai contoh ajaran yang sehat dan lakukanlah itu dalam iman dan kasih dalam Kristus Yesus. (2Tim. 1:13)


      READ MORE

 • 08 June 2017 / Renungan Harian

  Manusia


  Manusia

  Mazmur 8

  Jika aku melihat langit-Mu, buatan jari-Mu, bulan dan bintang-bintang yang Kautempatkan: apakah manusia, sehingga Engkau mengingatnya? (Mzm. 8:4-5)


      READ MORE

 • 07 June 2017 / Renungan Harian

  Andai Semua Nabi


  Andai Semua Nabi

  Bilangan 11:24-30

  Tetapi Musa berkata kepadanya: "Apakah engkau begitu giat mendukung diriku? Ah, kalau seluruh umat TUHAN menjadi nabi, oleh karena TUHAN memberi Roh-Nya hinggap kepada mereka!" (Bil. 11:29)


      READ MORE

 • 06 June 2017 / Renungan Harian

  Keluhan Tak Terucapkan


  Keluhan Tak Terucapkan

  Roma 8:26-27

  Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita; sebab kita tidak tahu, bagaimana sebenarnya harus berdoa; tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. (Rm. 8:26)


      READ MORE

 • 05 June 2017 / Renungan Harian

  Derita Hingga Kemuliaan


  Derita Hingga Kemuliaan

  Roma 8:18-24

  Sebab aku yakin, bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. (Rm. 8:18)


      READ MORE

 • 04 June 2017 / Renungan Harian

  Pengutusan


  Pengutusan

  Yohanes 20:19-23

  Maka kata Yesus sekali lagi: "Damai sejahtera bagi kamu! Sama seperti Bapa mengutus Aku, demikian juga sekarang Aku mengutus kamu." (Yoh. 20:21)


      READ MORE

 • 03 June 2017 / Renungan Harian

  Pembawa Damai


  Pembawa Damai

  Matius 5:1-12

  "Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah." (Mat. 5:9)


      READ MORE

 • 02 June 2017 / Renungan Harian

  Anak ALLAH


  Anak ALLAH

  Roma 8:14-17

  Semua orang, yang dipimpin Roh Allah, adalah anak Allah. (Rm. 8:14)


      READ MORE

 • 01 June 2017 / Renungan Harian

  Mata TUHAN


  Mata TUHAN

  Mazmur 33:12-22

  Sesungguhnya, mata TUHAN tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setia-Nya... (Mzm. 33:18)


      READ MORE

 • 31 May 2017 / Renungan Harian

  Jauh dari Murka Allah


  Jauh dari Murka Allah

  Yohanes 3:31-36

  "Barangsiapa percaya kepada Anak, ia beroleh hidup yang kekal, tetapi barangsiapa tidak taat kepada Anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya." (Yoh. 3:36)


      READ MORE

 • 30 May 2017 / Renungan Harian

  Sulit Berdoa


  Sulit Berdoa?

  1 Petrus 4:7-11

  ...kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. (1Ptr. 4:7)


      READ MORE

 • 29 May 2017 / Renungan Harian

  Penderitaan Menuju Kemenangan


  Penderitaan Menuju Kemenangan

  1 Petrus 4:1-6

  Jadi, karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamupun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian... (1Ptr. 4:1)


      READ MORE

 • 28 May 2017 / Renungan Harian

  Satu Dalam Tuhan


  Satu Dalam Tuhan

  Yohanes 17:1-11

  "Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam nama-Mu, yaitu nama-Mu yang telah Engkau berikan kepada-Ku, supaya mereka menjadi satu sama seperti Kita." (Yoh. 17:11)


      READ MORE

 • 27 May 2017 / Renungan Harian

  Mati dalam Dosa


  Mati dalam Dosa

  Yohanes 8:21-30

  "... kamu akan mati dalam dosamu; sebab jikalau kamu tidak percaya, bahwa Akulah Dia, kamu akan mati dalam dosamu." (Yoh. 8:24)


      READ MORE

 • 26 May 2017 / Renungan Harian

  Dibangkitkan Juga


  Dibangkitkan Juga

  Efesus 2:1-7

  dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga (Ef. 2:6)


      READ MORE

 • 25 May 2017 / Renungan Harian

  Menjadi Saksi Kristus


  Menjadi Saksi Kristus

  Lukas 24:44-53

  "Kamu adalah saksi dari semuanya ini." (Luk. 24:48)


      READ MORE

 • 24 May 2017 / Renungan Harian

  Dukacita Berganti Sukacita


  Dukacita Berganti Sukacita

  Yohanes 16:16-24

  "Seorang perempuan berdukacita pada saat ia melahirkan, tetapi sesudah ia melahirkan anaknya, ia tidak ingat lagi akan penderitaannya..." (Yoh. 16:21)


      READ MORE

 • 23 May 2017 / Renungan Harian

  Ingin Hari Anda Baik


  Ingin Hari Anda Baik?

  1 Petrus 3:8-12

  "Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu." (1Ptr. 3:10)


      READ MORE

 • 22 May 2017 / Renungan Harian

  TUHAN Menolong


  TUHAN Menolong

  Kisah Para Rasul 27:39-44

  Tetapi perwira itu ingin menyelamatkan Paulus. (Kis. 27:43)

   


      READ MORE

 • 21 May 2017 / Renungan Harian

  Ikatan Kasih


  Ikatan Kasih

  Yohanes 14:15-21

  "Barangsiapa memegang perintah-Ku dan melakukannya, dialah yang mengasihi Aku. Dan barangsiapa mengasihi Aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku dan Akupun akan mengasihi dia..." (Yoh. 14:21)


      READ MORE

 • 20 May 2017 / Renungan Harian

  Tidak Bersama, Tapi Sukacita


  Tidak Bersama, Tapi Sukacita ?

  Yohanes 14:27-29

  "Aku pergi, tetapi Aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi Aku, kamu tentu akan bersukacita karena Aku pergi kepada Bapa-Ku, sebab Bapa lebih besar dari pada Aku." (Yoh. 14:28)


      READ MORE

 • 19 May 2017 / Renungan Harian

  Terlanjur


  Terlanjur ?

  Kisah Para Rasul 27:13-38

  "Saudara-saudara, jika sekiranya nasihatku dituruti... kita pasti terpelihara dari kesukaran dan kerugian ini!
  Tetapi sekarang... aku menasihatkan kamu, supaya kamu tetap bertabah hati..." (Kis. 27:21-22)


      READ MORE

 • 18 May 2017 / Renungan Harian

  TUHAN Pelihara


  TUHAN Pelihara

  Kisah Para Rasul 27:1-12

  Yulius memperlakukan Paulus dengan ramah dan memperbolehkannya mengunjungi sahabat-sahabatnya, supaya mereka melengkapkan keperluannya. (Kis. 27:3)


      READ MORE

 • 17 May 2017 / Renungan Harian

  Kebenaran yang Memerdekakan


  Kebenaran yang Memerdekakan

  Yohanes 8:31-38

  "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." (Yoh. 8:31-32)


      READ MORE

 • 16 May 2017 / Renungan Harian

  Siap dan Berani Tanggung Risiko


  Siap dan Berani Tanggung Risiko

  Kisah Para Rasul 7:44-56

  Ketika anggota-anggota Mahkamah Agama itu mendengar semuanya itu, sangat tertusuk hati mereka. Maka mereka menyambutnya dengan gertakan gigi. (Kis. 7:54)


      READ MORE

 • 15 May 2017 / Renungan Harian

  Percaya dan Taat


  Percaya dan Taat

  Kisah Para Rasul 7:17-40

  "Tetapi nenek moyang kita tidak mau taat kepadanya... Dalam hati mereka ingin kembali ke tanah Mesir. " (Kis. 7:39)


      READ MORE

 • 14 May 2017 / Renungan Harian

  Percaya dan Melakukan


  Percaya dan Melakukan

  Yohanes 14:1-14

  "Aku berkata kepadamu: Sesungguhnya barangsiapa percaya kepada-Ku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang Aku lakukan..." (Yoh. 14:12)


      READ MORE

 • 13 May 2017 / Renungan Harian

  YESUS Sudah Ada Sebelum Abraham


  YESUS Sudah Ada Sebelum Abraham

  Yohanes 8:48-59

  Kata Yesus kepada mereka: "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, Aku telah ada." (Yoh. 8:58)


      READ MORE

 • 12 May 2017 / Renungan Harian

  Sungguh Diperhatikan


  Sungguh Diperhatikan

  Keluaran 3:1-12

  "Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umat-Ku di tanah Mesir, dan Aku telah mendengar seruan mereka..." (Kel. 3:7)


      READ MORE

 • 11 May 2017 / Renungan Harian

  Wajah Malaikat


  Wajah Malaikat

  Kisah Para Rasul 6:8-15

  Semua orang yang duduk dalam sidang Mahkamah Agama itu menatap Stefanus, lalu mereka melihat muka Stefanus sama seperti muka seorang malaikat. (Kis. 6:15)


      READ MORE

 • 10 May 2017 / Renungan Harian

  Mengatur ALLAH


  Mengatur ALLAH

  Matius 20:17-28

  "Cawan-Ku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kanan-Ku atau di sebelah kiri-Ku, Aku tidak berhak memberikannya..." (Mat. 20:23)


      READ MORE

 • 09 May 2017 / Renungan Harian

  Tanggung Jawab


  Tanggung Jawab

  Ibrani 13:20-21

  Maka Allah damai sejahtera...kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya, dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepada-Nya, oleh Yesus Kristus. (Ibr. 13:20-21)


      READ MORE

 • 08 May 2017 / Renungan Harian

  Pemimpin yang Baik


  Pemimpin yang Baik

  1 Petrus 5:1-5

  Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. (1Ptr. 5:3)


      READ MORE

 • 07 May 2017 / Renungan Harian

  Hidup dalam Kelimpahan


  Hidup dalam Kelimpahan

  Yohanes 10:1-10

  "Aku datang, supaya mereka mempunyai hidup, dan mempunyainya dalam segala kelimpahan." (Yoh.10:10)


      READ MORE

 • 06 May 2017 / Renungan Harian

  Hilangkan Prasangka


  Hilangkan Prasangka

  Lukas 15:1-7

  Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat... (Luk. 15:1-2)


      READ MORE

 • 05 May 2017 / Renungan Harian

  Melihat Sebagaimana Allah Melihat


  Melihat Sebagaimana Allah Melihat

  1 Petrus 2:13-17

  Tunduklah, karena Allah, kepada semua lembaga manusia...Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja! (1Ptr. 2:13, 17)


      READ MORE

 • 04 May 2017 / Renungan Harian

  Ketika Difitnah


  Ketika Difitnah

  1 Petrus 2:9-12

  Milikilah cara hidup yang baik... supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik... (1Ptr. 2:12)


      READ MORE

 • 03 May 2017 / Renungan Harian

  Tetap Mencoba


  Tetap Mencoba

  Yohanes 21:1-14

  "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan." (Yoh. 21:6)


      READ MORE

 • 02 May 2017 / Renungan Harian

  Menjadi Hebat


  Menjadi Hebat

  Amsal 8:23 - 9:6

  Dengarkanlah didikan, maka kamu menjadi bijak; janganlah mengabaikannya. (Ams. 8:33)


      READ MORE

 • 01 May 2017 / Renungan Harian

  Kasih Persaudaraan


  Kasih Persaudaraan

  1 Petrus 1:23-25

  "Semua yang hidup adalah seperti rumput dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput, rumput menjadi kering, dan bunga gugur, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya." (1Ptr. 1:24-25)


      READ MORE

 • 30 April 2017 / Renungan Harian

  Berjalan Bersama


  Berjalan Bersama

  Lukas 24:13-35

  ...datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka.  (Luk. 24:15)


      READ MORE

 • 29 April 2017 / Renungan Harian

  Ekspresikan Keselamatanmu


  Ekspresikan Keselamatanmu

  Yesaya 25:6-9

  "...marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita oleh karena keselamatan yang diadakan-Nya!" (Yes. 25:9)


      READ MORE

 • 28 April 2017 / Renungan Harian

  Sekali Bertobat Tetap Bertobat


  Sekali Bertobat Tetap Bertobat

  1 Petrus 1:13-16

  ...hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu sama seperti Dia yang kudus... (1Ptr. 1:15)


      READ MORE

 • 27 April 2017 / Renungan Harian

  Lulus Uji


  Lulus Uji

  1 Petrus 1:8b-12

  ...karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. (1Ptr. 1:9)


      READ MORE

 • 26 April 2017 / Renungan Harian

  Lebih Dari Tanda


  Lebih Dari Tanda

  Matius 12:38-42

  "...sesungguhnya yang ada di sini lebih dari pada Yunus!" (Mat. 12:41)


      READ MORE

 • 25 April 2017 / Renungan Harian

  Mau Lari dari Tuhan


  Mau Lari dari Tuhan ?

  Yunus 1:1-17

  Orang-orang itu menjadi sangat takut kepada TUHAN... (Yun. 1:16)


      READ MORE

 • 24 April 2017 / Renungan Harian

  Tanda yang Meneguhkan


  Tanda yang Meneguhkan

  Hakim-hakim 6:36-40

  Dan demikianlah diperbuat Allah pada malam itu, sebab hanya guntingan bulu itu yang kering, dan di atas seluruh tanah itu ada embun. (Hak. 6:40)


      READ MORE

 • 23 April 2017 / Renungan Harian

  Damai Hadir, Takut Hilang


  Damai Hadir, Takut Hilang

  Yohanes 20:19-31

  "Damai sejahtera bagi kamu! Sama seperti Bapa mengutus Aku, demikian juga sekarang Aku mengutus kamu." (Yoh. 20:21)


      READ MORE

 • 22 April 2017 / Renungan Harian

  Move On


  Move On

  Yohanes 20:11-20

  "Aku telah melihat Tuhan!" (Yoh. 20:18)


      READ MORE

 • 21 April 2017 / Renungan Harian

  Berjumpa untuk Berubah


  Berjumpa untuk Berubah

  1 Korintus 15:1-11

  Dan yang paling akhir dari semuanya Ia menampakkan diri juga kepadaku... (1Kor. 15:8)


      READ MORE

 • 20 April 2017 / Renungan Harian

  Produktif


  Produktif

  Kolose 4:2-5

  Berdoa jugalah untuk kami, supaya Allah membuka pintu untuk pemberitaan kami... (Kol. 4:3)


      READ MORE

 • 19 April 2017 / Renungan Harian

  Mewariskan Nilai


  Mewariskan Nilai

  Yosua 3:1-17

  "...bahwa seperti dahulu Aku menyertai Musa, demikianlah Aku akan menyertai engkau." (Yos. 3:7)


      READ MORE

 • 18 April 2017 / Renungan Harian

  Pahlawan


  Pahlawan

  Keluaran 15:1-18

  "Ngeri dan takut menimpa mereka, karena kebesaran tangan-Mu mereka kaku seperti batu..." (Kel. 15:16)


      READ MORE

 • 17 April 2017 / Renungan Harian

  Manusia Baru


  Manusia Baru

  Kolose 3:5-11

  ...dalam hal ini tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat... (Kol. 3:11)


      READ MORE

 • 16 April 2017 / Renungan Harian

  Siapa Takut


  Siapa Takut

  Matius 28:1-10

  Mereka segera pergi dari kubur itu, dengan takut dan dengan sukacita yang besar... (Mat. 28:8)


      READ MORE

 • 15 April 2017 / Renungan Harian

  Practice Makes Perfect


  Practice Makes Perfect

  1 Petrus 4:1-8

  ...kamupun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian... (1Ptr. 4:1)


      READ MORE

 • 14 April 2017 / Renungan Harian

  Memilih Hidup


  Memilih Hidup

  Ibrani 10:16-25

  Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. (Ibr. 10:24)


      READ MORE

 • 13 April 2017 / Renungan Harian

  Paskah Itu Peduli


  Paskah Itu Peduli

  Keluaran 12:1-14

  "...maka ia bersama-sama dengan tetangganya yang terdekat ke rumahnya haruslah mengambil seekor, menurut jumlah jiwa..." (Kel. 12:4)


      READ MORE

 • 12 April 2017 / Renungan Harian

  Bertekunlah


  Bertekunlah

  Ibrani 12:1-3

  ...supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. (Ibr. 12:3)


      READ MORE

 • 11 April 2017 / Renungan Harian

  Yang Lemah yang Kuat


  Yang Lemah yang Kuat

  1 Korintus 1:18-31

  Sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya dari pada manusia dan yang lemah dari Allah lebih kuat dari pada manusia. (1Kor. 1:25)


      READ MORE

 • 10 April 2017 / Renungan Harian

  Berkorban Bagi Sesama


  Berkorban Bagi Sesama

  Ibrani 9:11-15

  ...Ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darah-Nya sendiri. (Ibr. 9:12)


      READ MORE

 • 09 April 2017 / Renungan Harian

  Pada Jalan Salib


  Pada Jalan Salib

  Matius 27:11-54

  Yesus berseru pula dengan suara nyaring lalu menyerahkan nyawa-Nya. (Mat. 27:50)


      READ MORE

 • 08 April 2017 / Renungan Harian

  Cepat Tidak Selalu Tepat


  Cepat Tidak Selalu Tepat

  Mazmur 31:10-17

  Tetapi aku, kepada-Mu aku percaya, ya TUHAN, aku berkata: "Engkaulah Allahku!" (Mzm. 31:15)


      READ MORE

 • 07 April 2017 / Renungan Harian

  Untung atau Rugi


  Untung atau Rugi

  Filipi 1:21-30

  Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. (Flp. 1:22)


      READ MORE

 • 06 April 2017 / Renungan Harian

  Yang Penting Isinya


  Yang Penting Isinya

  1 Samuel 16:11-13

  "Bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia." (1Sam.16:12)


      READ MORE

 • 05 April 2017 / Renungan Harian

  Masa Depan Dimulai Hari Ini


  Masa Depan Dimulai Hari Ini

  Yeremia 32:1-9, 36-41

  "Maka mereka akan menjadi umat-Ku dan Aku akan menjadi Allah mereka. " (Yer. 32:38)


      READ MORE

 • 04 April 2017 / Renungan Harian

  Bukan Pemberi Harapan Palsu


  Bukan Pemberi Harapan Palsu

  2 Raja-raja 4:18-37

  "Demi TUHAN yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." (2Raj. 4:30)


      READ MORE

 • 03 April 2017 / Renungan Harian

  Percaya Saja Tidak Cukup


  Percaya Saja Tidak Cukup

  1 Raja-raja 17:17-24

  "Sekarang aku tahu, bahwa engkau abdi Allah dan firman TUHAN yang kauucapkan itu adalah benar." (1Raj. 17:24)


      READ MORE

 • 02 April 2017 / Renungan Harian

  ALLAH yang Berbelarasa


  ALLAH yang Berbelarasa

  Yohanes 11:1-45

  ...maka masygullah hati-Nya. Ia sangat terharu... (Yoh.11:33)


      READ MORE

 • 01 April 2017 / Renungan Harian

  Masihkah Ada Harapan


  Masihkah Ada Harapan?

  Yehezkiel 36:8-15

  "Maka kamu, gunung-gunung Israel, akan bertunas kembali dan akan memberi buah untuk umat-Ku Israel, sebab mereka akan segera kembali." (Yeh.36:8)


      READ MORE

 • 31 March 2017 / Renungan Harian

  Hidup Dalam Pengampunan ALLAH


  Hidup Dalam Pengampunan ALLAH

  Mazmur 130

  Berharaplah kepada TUHAN, hai Israel (Mzm.130:7)


      READ MORE

 • 30 March 2017 / Renungan Harian

  Panggilan Kenabian


  Panggilan Kenabian

  Yehezkiel 2:8 - 3:3

  "...makanlah gulungan kitab ini dan pergilah, berbicaralah kepada kaum Israel." (Yeh.3:1)


      READ MORE

 • 29 March 2017 / Renungan Harian

  Kasih-NYA untuk Semua


  Kasih-NYA untuk Semua

  Matius 9:27-34

  "Kasihanilah kami, hai Anak Daud." (Mat.9:27)


      READ MORE

 • 28 March 2017 / Renungan Harian

  Hidup Menurut Standar ALLAH


  Hidup Menurut Standar ALLAH

  Kolose 1:9-14

  ...supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar, untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna... (Kol.1:9)


      READ MORE

 • 27 March 2017 / Renungan Harian

  ALLAH Tidak Bekerja Sendirian


  ALLAH Tidak Bekerja Sendirian

  Mazmur 146

  TUHAN membuka mata orang-orang buta,
  TUHAN menegakkan orang-orang yang tertunduk,
  TUHAN mengasihi orang-orang benar.
  (Mzm.146:8)


      READ MORE

 • 26 March 2017 / Renungan Harian

  Cara Pandang ALLAH


  Cara Pandang ALLAH

  1 Samuel 16:1-13

  "Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah..." (1Sam.16:7)

   


      READ MORE

 • 25 March 2017 / Renungan Harian

  Pengakuan Iman


  Pengakuan Iman

  Mazmur 23

  TUHAN adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. (Mzm.23:1)


      READ MORE

 • 24 March 2017 / Renungan Harian

  TUHAN Tak Dapat Disuap


  TUHAN Tak Dapat Disuap

  1 Samuel 15:22-31

  "Apakah TUHAN itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara TUHAN?" (1Sam.15:22)


      READ MORE

 • 23 March 2017 / Renungan Harian

  Ketaatan Tanpa Syarat


  Ketaatan Tanpa Syarat

  1 Samuel 15:10-21

  "Aku menyesal, karena Aku telah menjadikan Saul raja, sebab ia telah berbalik dari pada Aku dan tidak melaksanakan firman-Ku." (1Sam.15:11)


      READ MORE

 • 22 March 2017 / Renungan Harian

  Otonom Menjadi Otomat


  Otonom Menjadi Otomat

  Yeremia 2: 4-13

  ...mereka meninggalkan Aku, sumber air yang hidup... (Yer.2:13)


      READ MORE

 • 21 March 2017 / Renungan Harian

  Pemeliharaan ALLAH


  Pemeliharaan ALLAH

  Kejadian 29:1-14

  Segera sesudah Laban mendengar kabar tentang Yakub, anak saudaranya itu, berlarilah ia menyongsong dia, lalu mendekap dan mencium dia, kemudian membawanya ke rumahnya. (Kej.29:13)


      READ MORE

 • 20 March 2017 / Renungan Harian

  Kriteria Dalam Mencari Jodoh


  Kriteria Dalam Mencari Jodoh

  Kejadian 24:1-27

  Lalu berkatalah ia... (Kej.24:12)


      READ MORE

 • 19 March 2017 / Renungan Harian

  Tak Perlu Topeng


  Tak Perlu Topeng

  Yohanes 4:5-42

  "Tuhan, berikanlah aku air itu..." (Yoh.4:15)


      READ MORE

 • 18 March 2017 / Renungan Harian

  Masa dan Meriba


  Masa dan Meriba

  Mazmur 95

  Janganlah keraskan hatimu seperti di Meriba, seperti pada hari di Masa di padang gurun... (Mzm.95:8)


      READ MORE

 • 17 March 2017 / Renungan Harian

  ALLAH Mencukupkan


  ALLAH Mencukupkan

  Keluaran 16:9-21

  ...orang yang mengumpulkan banyak, tidak kelebihan dan orang yang mengumpulkan sedikit, tidak keurangan. (Kel.16:18)


      READ MORE

 • 16 March 2017 / Renungan Harian

  Iman Sebatas Perut


  Iman Sebatas Perut

  Keluaran 16:1-8

  "Ah, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan TUHAN ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang!" (Kel.16:3)


      READ MORE

 • 15 March 2017 / Renungan Harian

  Perempuan yang Berzina


  Perempuan yang Berzina

  Yohanes 7:53 - 8:11

  "Apakah pendapat-Mu tentang hal itu?" (Yoh.8:5)


      READ MORE

 • 14 March 2017 / Renungan Harian

  Nubuat Yesaya


  Nubuat Yesaya

  Yesaya 65:17-25

  "Tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di segenap gunung-Ku yang kudus, firman TUHAN." (Yes.65:25)


      READ MORE

 • 13 March 2017 / Renungan Harian

  Takut Kok Bahagia


  Takut Kok Bahagia

  Mazmur 128

  Berbahagialah setiap orang yang takut akan TUHAN, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkan-Nya! (Mzm.128:1)


      READ MORE

 • 12 March 2017 / Renungan Harian

  Bukan Malam Biasa


  Bukan Malam Biasa

  Yohanes 3:1-17

  "Dan sama seperi Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan..." (Yoh.3:14)


      READ MORE

 • 11 March 2017 / Renungan Harian

  Tidak Layak


  Tidak Layak

  Lukas 7:1-10

  "...aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepada-Mu." (Luk.7:7)


      READ MORE

 • 10 March 2017 / Renungan Harian

  Pengakuan Iman


  Pengakuan Iman

  Mazmur 121

  Pertolonganku ialah dari Tuhan, yang menjadikan langit dan bumi. (Mzm.121:2)


      READ MORE

 • 09 March 2017 / Renungan Harian

  Komunikasi Iman


  Komunikasi Iman

  2 Timotius 1:3-7

  ...iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike... (2Tim.1:5)


      READ MORE

 • 08 March 2017 / Renungan Harian

  Kesempatan Kedua


  Kesempatan Kedua

  Keluaran 34:1-9, 27-28

  "Tuliskanlah segala firman ini, sebab berdasarkan firman ini telah Kuadakan perjanjian dengan engkau dan dengan Israel." (Kel.34:27)


      READ MORE

 • 07 March 2017 / Renungan Harian

  Hidup Adalah Kesempatan


  Hidup Adalah Kesempatan

  Kejadian 4:1-16

  Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi! (Mzm.32:1)


      READ MORE

 • 06 March 2017 / Renungan Harian

  ALLAH Peduli


  ALLAH Peduli

  1 Raja-raja 19:1-8

  "Cukuplah itu! Sekarang, ya TUHAN, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik dari pada nenek moyangku." (1Raj.19:4)


      READ MORE

 • 05 March 2017 / Renungan Harian

  Tak Merasa Diri Hebat


  Tak Merasa Diri Hebat

  Matius 4:1-11

  Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. (Mat.4:1)


      READ MORE

 • 04 March 2017 / Renungan Harian

  Bergumul dengan Dosa


  Bergumul dengan Dosa

  Mazmur 51

  ...aku senantiasa bergumul dengan dosaku. (Mzm.51:5)


      READ MORE

 • 03 March 2017 / Renungan Harian

  Senang Lihat Orang Lain Susah


  Senang Lihat Orang Lain Susah

  Yunus 4:1-11

  Tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus, lalu marahlah ia. (Yun.4:1)


      READ MORE

 • 02 March 2017 / Renungan Harian

  Hati yang Terbuka


  Hati yang Terbuka

  Yunus 3:1-10

  Setelah sampai kabar itu kepada raja kota Niniwe, turunlah ia dari singgasannya, ditanggalkannya jubahnya, diselubungkannya kain kabung, lalu duduklah ia di abu. (Yun.3:6)


      READ MORE

 • 01 March 2017 / Renungan Harian

  Mengoyakkan Hati


  Mengoyakkan Hati

  Yoel 2:1-2, 12-17

  Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu... (Yl.2:13)


      READ MORE

 • 28 February 2017 / Renungan Harian

  TUHAN Tidak Ada Di Sana!


  TUHAN Tidak Ada Di Sana!

  1 Raja-raja 19:9-18

  Dan sesudah gempa itu datanglah api. Tetapi tidak ada TUHAN dalam api itu. Dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basa. (1Raj.19:12)


      READ MORE

 • 27 February 2017 / Renungan Harian

  ALLAH Itu Mampu dan Mau


  ALLAH Itu Mampu dan Mau

  Keluaran 33:7-23

  Berkatalah Musa kepada-Nya: "Jika Engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini." (Kel.33:15)


      READ MORE

 • 26 February 2017 / Renungan Harian

  Tempat yang Tenang Bukan Tujuan


  Tempat yang Tenang Bukan Tujuan

  Matius 17:1-9

  Kata Petrus kepada Yesus: "Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika Engkau mau..." (Mat.17:4)

   


      READ MORE

 • 25 February 2017 / Renungan Harian

  Tidak Terburu-buru


  Tidak Terburu-buru

  Markus 9:9-13

  ...Yesus berpesan kepada mereka, supaya mereka jangan menceriterakan kepada seorang pun apa yang telah mereka lihat itu, sebelum Anak Manusia bangkit dari antara orang mati. (Mrk.9:9)


      READ MORE

 • 24 February 2017 / Renungan Harian

  Beriman Itu Mampu Menolak


  Beriman Itu Mampu Menolak

  Ibrani 11:23-28

  Karena iman maka Musa, setelah dewasa, menolak disebut anak puteri Firaun... (Ibr.11:24)


      READ MORE

 • 23 February 2017 / Renungan Harian

  Dari Bukan Siapa-siapa


  Dari Bukan Siapa-siapa

  Keluaran 6:1-8

  "Aku akan mengangkat kamu menjadi umat-Ku dan Aku akan menjadi Allahmu, supaya kamu mengetahui, bahwa Akulah, TUHAN, Allahmu, yang membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir." (Kel.6:6)


      READ MORE

 • 22 February 2017 / Renungan Harian

  Apa yang Kita Bawa Pulang?


  Apa yang Kita Bawa Pulang?

  Amsal 3:27-35

  Kutuk TUHAN ada di dalam rumah orang fasik, tetapi tempat kediaman orang benar diberkati-Nya. (Ams.3:33)


      READ MORE

 • 21 February 2017 / Renungan Harian

  Bagian yang Utama


  Bagian yang Utama

  Mazmur 119:57-64

  Bagianku ialah TUHAN, aku telah berjanji untuk berpegang pada firman-firman-Mu. (Mzm.119:57)


      READ MORE

 • 20 February 2017 / Renungan Harian

  Jangan Pura-pura


  Jangan Pura-pura

  Roma 12:9-21

  Hendaklah kasih itu jangan pura-pura! Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. (Rm.12:9)


      READ MORE

 • 19 February 2017 / Renungan Harian

  Lebih Dari yang Diharapkan


  Lebih Dari yang Diharapkan

  Matius 5:38-48

  "Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya dari pada perbuatan orang lain?" (Mat.5:47)


      READ MORE

 • 18 February 2017 / Renungan Harian

  Hakim yang Munafik


  Hakim yang Munafik

  Matius 7:1-5

  "Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu." (Mat.7:5)


      READ MORE

 • 17 February 2017 / Renungan Harian

  Berdamai dengan ALLAH dan Sesama


  Berdamai dengan ALLAH dan Sesama

  Imamat 6:1-7

  "Imam harus mengadakan pendamaian bagi orang itu di hadapan TUHAN..." (Im.6:7)


      READ MORE

 • 16 February 2017 / Renungan Harian

  Tidak Memeras Tetapi Berbelarasa


  Tidak Memeras Tetapi Berbelarasa

  Keluaran 22:21-27

  "Jika engkau memang menindas mereka ini, tentulah Aku akan mendengarkan seruan mereka, jika mereka berseru-seru kepada-Ku dengan nyaring." (Kel.22:23)


      READ MORE

 • 15 February 2017 / Renungan Harian

  Cara Paling Hebat


  Cara Paling Hebat

  Mazmur 119:9-16

  Aku akan bergemar dalam ketetapan-ketetapan-Mu; firman-Mu tidak akan kulupakan. (Mzm.119:16)


      READ MORE

 • 14 February 2017 / Renungan Harian

  Jangan Janji Palsu


  Jangan Janji Palsu

  Ulangan 23:21-23

  "Apa yang keluar dari bibirmu haruslah kaulakukan dengan setia..." (Ul.23:23)


      READ MORE

 • 13 February 2017 / Renungan Harian

  Mengambil Manfaat dari Hal Sulit


  Mengambil Manfaat dari Hal Sulit

  Yakobus 1:2-8

  Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan, apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan... (Yak.1:2)


      READ MORE

 • 12 February 2017 / Renungan Harian

  Berhentilah dan Berdamailah


  Berhentilah dan Berdamailah

  Matius 5:21-37

  "...tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu..." (Mat.5:24)


      READ MORE

 • 11 February 2017 / Renungan Harian

  Apabila Engkau Berbalik Kepada TUHAN


  Apabila Engkau Berbalik Kepada TUHAN

  Ulangan 30:1-9

  "...dan apabila engkau berbalik kepada TUHAN, Allahmu, dan mendengarkan suara-Nya sesuai dengan segala yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini..." (Ul.30:2)


      READ MORE

 • 10 February 2017 / Renungan Harian

  Berbahagialah


  Berbahagialah

  Mazmur 119:1-8

  Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat TUHAN. (Mzm.119:1)


      READ MORE

 • 09 February 2017 / Renungan Harian

  Pemeliharaan TUHAN


  Pemeliharaan TUHAN

  Kejadian 26:1-5

  "Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka Aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau..." (Kej.26:3)


      READ MORE

 • 08 February 2017 / Renungan Harian

  Ikut Jalan Yang Benar


  Ikut Jalan Yang Benar

  Yohanes 8:12-20

  "Akulah terang dunia; barangsiapa mengikut Aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." (Yoh.8:12)


      READ MORE

 • 07 February 2017 / Renungan Harian

  Awal yang Benar


  Awal yang Benar

  2 Raja-raja 23:1-8

  Sesudah itu berdirilah raja dekat tiang dan diadakannyalah perjanjian di hadapan TUHAN untuk hidup dengan mengikuti TUHAN... (2Raj.23:3)


      READ MORE

 • 06 February 2017 / Renungan Harian

  TUHAN Bukan PHP


  Tuhan Bukan PHP

  Mazmur 119:105-112

  Telah kucondongkan hatiku untuk melakukan ketetapan-ketetapan-Mu, untuk selama-lamanya, sampai saat terakhir. (Mzm.119:112)


      READ MORE

 • 05 February 2017 / Renungan Harian

  Kesalehan Palsu


  Kesalehan Palsu

  Yesaya 58:1-9

  Dengan caramu berpuasa seperti sekarang ini suaramu tidak akan didengar di tempat tinggi. (Yes.58:4)


      READ MORE

 • 04 February 2017 / Renungan Harian

  Lain di Bibir Lain di Hati


  Lain di Bibir Lain di Hati

  Markus 7:1-8

  "Bangsa ini memuliakan Aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh dari pada-Ku." (Mrk.7:6)


      READ MORE

 • 03 February 2017 / Renungan Harian

  Penyebab Kekacauan


  Penyebab Kekacauan

  Yakobus 3:13-18

  Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. (Yak.3:16)


      READ MORE

 • 02 February 2017 / Renungan Harian

  Tempat Istimewa


  Tempat Istimewa

  Mazmur 84

  Betapa disenangi tempat kediaman-Mu, ya TUHAN semesta alam! (Mzm.84:2)


      READ MORE

 • 01 February 2017 / Renungan Harian

  Perjumpaan yang Indah


  Perjumpaan yang Indah

  Lukas 6:17-26

  Mereka datang untuk mendengarkan Dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka; juga mereka yang dirasuk oleh roh-roh jahat beroleh kesembuhan. (Luk. 6:18)


      READ MORE

 • 31 January 2017 / Renungan Harian

  Bolehkah Orang Kristen Kaya?


  Bolehkah Orang Kristen Kaya?

  Yakobus 5:1-6

  Jadi sekarang hai kamu orang-orang kaya, menangislah dan merataplah atas sengsara yang akan menimpa kamu! (Yak.5:1)


      READ MORE

 • 30 January 2017 / Renungan Harian

  Cemburu Pada Kecurangan?


  Cemburu Pada Kecurangan?

  Mazmur 37:1-17

  Lebih baik yang sedikit pada orang benar dari pada yang berlimpah-limpah pada orang fasik... (Mzm.37:16)


      READ MORE

 • 29 January 2017 / Renungan Harian

  Kebahagiaan Hakiki


  Kebahagiaan Hakiki

  Matius 5:1-12

  "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya Kerajaan Sorga." (Mat.5:3)


      READ MORE

 • 28 January 2017 / Renungan Harian

  Pemimpin Bodong dan Nabi Palsu


  Pemimpin Bodong dan Nabi Palsu

  Mikha 3:1-4

  ...mereka memakan daging bangsaku, dan mengupas kulit dari tubuhnya... (Mi.3:3)


      READ MORE

 • 27 January 2017 / Renungan Harian

  Berdandan Bagi TUHAN


  Berdandan Bagi TUHAN

  Mazmur 15

  TUHAN, siapa yang boleh menumpang dalam kemah-Mu? (Mzm.15:1)


      READ MORE

 • 26 January 2017 / Renungan Harian

  Balas Dendam Bukan Cara yang Baik


  Balas Dendam Bukan Cara yang Baik

  1 Petrus 3:8-12

  ...dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil... (1Ptr.3:9)


      READ MORE

 • 25 January 2017 / Renungan Harian

  TUHAN Menyayangi Anda!


  TUHAN Menyayangi Anda!

  Mazmur 27:7-14

  Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun TUHAN menyambut aku. (Mzm.27:10)


      READ MORE

 • 24 January 2017 / Renungan Harian

  Buah Keselamatan


  Buah Keselamatan

  Filipi 2:12-18

  ...karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar... (Flp.2:12)


      READ MORE

 • 23 January 2017 / Renungan Harian

  Anak-anak Terang


  Anak-anak Terang

  Efesus 5:6-14

  Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang... (Ef.5:8)


      READ MORE

 • 22 January 2017 / Renungan Harian

  Menjadi Terang Dalam Kegelapan


  Menjadi Terang Dalam Kegelapan

  Matius 4:12-23

  "..bangsa yang diam dalam kegelapan, telah melihat Terang yang besar dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut, telah terbit Terang." (Mat.4:16)


      READ MORE

 • 21 January 2017 / Renungan Harian

  Aman Dalam Lindungan TUHAN


  Aman Dalam Lindungan TUHAN

  Mazmur 27:1-6

  TUHAN adalah benteng hidupku, terhadap siapakah aku harus gemetar? (Mzm.27:1)


      READ MORE

 • 20 January 2017 / Renungan Harian

  Kerja Keras dan Integritas Menunjukkan Identitas


  Kerja Keras dan Integritas Menunjukkan Identitas

  Galatia 2:1-10

  Tetapi sebaliknya, setelah mereka melihat bahwa kepadaku telah dipercayakan pemberitaan Injil untuk orang-orang tak bersunat... (Gal.2:7)


      READ MORE

 • 19 January 2017 / Renungan Harian

  Masa Lalu Tak Perlu Disesali


  Masa Lalu Tak Perlu Disesali

  Galatia 1:11-24

  Sebab kamu telah mendengar tentang hidupku dahulu dalam agama Yahudi:
  tanpa batas aku menganiaya jemaat Allah dan berusaha membinasakannya.
  (Gal.1:13)


      READ MORE

 • 18 January 2017 / Renungan Harian

  Mendengar


  Mendengar

  Yesaya 48:12-21

  "Dengarkanlah Aku, hai Yakub, dan engkau Israel yang Kupanggil!" (Yes.48:12)


      READ MORE

 • 17 January 2017 / Renungan Harian

  Hamba yang Menderita


  Hamba yang Menderita

  Yesaya 53:1-12

  Tetapi sesungguhnya, penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya... (Yes.53:4)


      READ MORE

 • 16 January 2017 / Renungan Harian

  Peta Kehidupan


  Peta Kehidupan

  Kisah Para Rasul 8:26-40

  "Bagaimanakah aku dapat mengerti, kalau tidak ada yang membimbing aku?" (Kis.8:31)


      READ MORE

 • 15 January 2017 / Renungan Harian

  Sang Penunjuk Jalan


  Sang Penunjuk Jalan

  Yohanes 1:29-42

  "Lihatlah Anak domba Allah, yang menghapus dosa dunia." (Yoh.1:29)


      READ MORE

 • 14 January 2017 / Renungan Harian

  Menjadi Penjala Manusia


  Menjadi Penjala Manusia

  Lukas 5:1-11

  "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." (Luk.5:10)


      READ MORE

 • 13 January 2017 / Renungan Harian

  Menghitung Berkat


  Menghitung Berkat

  Mazmur 40:2-12

  Banyaklah yang telah Kaulakukan, ya TUHAN, Allahku...Aku mau memberitakan dan mengatakannya, tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. (Mzm.40:6)


      READ MORE

 • 12 January 2017 / Renungan Harian

  Injil KW


  Injil KW

  Galatia 1:6-12

  Sebab aku menegaskan kepadamu, saudara-saudaraku, bahwa Injil yang kuberitakan itu bukanlah injil manusia. (Gal.1:11)


      READ MORE

 • 11 January 2017 / Renungan Harian

  Tetap Setia Meski Menderita


  Tetap Setia Meski Menderita

  Yesaya 51:1-16

  "Dengarkanlah Aku, hai kamu yang mengejar apa yang benar, hai kamu yang mencari TUHAN!" (Yes.51:1)


      READ MORE

 • 10 January 2017 / Renungan Harian

  TUHAN Memanggil


  TUHAN Memanggil

  Yeremia 1:4-10

  "Janganlah takut kepada mereka, sebab Aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau, demikianlah firman TUHAN." (Yer.1:8)


      READ MORE

 • 09 January 2017 / Renungan Harian

  Kasih ALLAH Tidak Dapat Dibatasi


  Kasih ALLAH Tidak Dapat Dibatasi

  Kisah Para Rasul 10:44-48

  Dan semua orang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Petrus, tercengang-cengang, karena melihat, bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga... (Kis.10:45)


      READ MORE

 • 08 January 2017 / Renungan Harian

  YESUS Dibaptiskan


  YESUS Dibaptiskan

  Matius 3:13-17

  "Inilah Anak-Ku yang Kukasihi, kepada-Nyalah Aku berkenan." (Mat.3:17)


      READ MORE

 • 07 January 2017 / Renungan Harian

  TUHAN Di Atas Badai


  TUHAN Di Atas Badai

  Mazmur 29

  Suara TUHAN di atas air, Allah yang mulia mengguntur, TUHAN di atas air yang besar. (Mzm.29:3)


      READ MORE

 • 06 January 2017 / Renungan Harian

  Hidup Dalam Terang


  Hidup Dalam Terang

  Yesaya 60:1-6

  Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang, dan kemuliaan TUHAN terbit atasmu. (Yes.60:1)


      READ MORE

 • 05 January 2017 / Renungan Harian

  Berjuang Penuh, Percaya Total


  Berjuang Penuh, Percaya Total

  Yosua 1:1-9

  "Bukankah telah Kuperintahkan kepadamu: kuatkan dan teguhkanlah hatimu? Janganlah kecut dan tawar hati, sebab TUHAN, Allahmu, menyertai engkau, ke manapun engkau pergi." (Yos.1:9)


      READ MORE

 • 04 January 2017 / Renungan Harian

  Kehadiran TUHAN


  Kehadiran TUHAN

  Keluaran 3:1-5

  "Janganlah datang dekat-dekat: tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat, di mana engkau berdiri itu, adalah tanah yang kudus." (Kel.3:5)


      READ MORE

 • 03 January 2017 / Renungan Harian

  Prasasti


  Prasasti

  Kejadian 28:10-22

  ...Yakub mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepala dan mendirikan itu menjadi tugu... (Kej.28:18)


      READ MORE

 • 02 January 2017 / Renungan Harian

  Bersandar Kepada yang Tak Tergoyahkan


  Bersandar Kepada yang Tak Tergoyahkan

  Ibrani 11:1-12

  Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. (Ibr.11:1)


      READ MORE

 • 01 January 2017 / Renungan Harian

  Melangkah Bukan Dengan Ketakutan


  Melangkah Bukan Dengan Ketakutan

  Matius 2:13-23

  Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Betlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur dua tahun ke bawah... (Mat.2:16)


      READ MORE

 • 31 December 2016 / Renungan Harian

  Hikmat Dalam Pengambilan Keputusan


  Hikmat Dalam Pengambilan Keputusan

  1 Raja-raja 3:5-14

  "Maka berikanlah kepada hamba-Mu ini hati yang faham menimbang perkara... dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat..." (1Raj.3:9)


      READ MORE

 • 30 December 2016 / Renungan Harian

  Tawar Hati


  Tawar Hati

  2 Korintus 4:16-18

  Sebab itu kami tidak tawar hati... manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. (2Kor.4:16)


      READ MORE

 • 29 December 2016 / Renungan Harian

  Yerusalem Namanya


  Yerusalem Namanya

  Lukas 19:41-44

  Dan ketika Yesus telah dekat dan melihat kota itu, Ia menangisinya... (Luk.19:41)


      READ MORE

 • 28 December 2016 / Renungan Harian

  Cuma Satu Tetapi Dikasihi ALLAH


  Cuma Satu Tetapi Dikasihi ALLAH

  Matius 18:1-14

  “Demikian juga Bapamu yang di sorga tidak menghendaki supaya seorangpun dari anak-anak ini hilang." (Mat.18:14)


      READ MORE

 • 27 December 2016 / Renungan Harian

  Perintah-perintahNYA Tidak Berat


  Perintah-perintahNYA Tidak Berat

  1 Yohanes 5:1-12

  Perintah-perintah-Nya itu tidak berat… (1Yoh.5:3)

   


      READ MORE

 • 26 December 2016 / Renungan Harian

  Andaikata Dulu MuridMU


  Andaikata Dulu MuridMU

  Kisah Para Rasul 7: 59 – 8:8

  Mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. (Kis.8:4)


      READ MORE

 • 25 December 2016 / Renungan Harian

  Menjadi Tanda KehadiranNya


  Menjadi Tanda KehadiranNya

  Lukas 2:8-20

  “Dan inilah tandanya bagimu: Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." (Luk.2:12)


      READ MORE

 • 24 December 2016 / Renungan Harian

  Tidak Ada Tempat


  Tidak Ada Tempat

  Lukas 2:1-14

  …karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. (Luk.2:7)


      READ MORE

 • 23 December 2016 / Renungan Harian

  Nyanyian Hamba TUHAN


  Nyanyian Hamba TUHAN

  Lukas 1:46b-55

  “…karena Yang Mahakuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku dan nama-Nya adalah kudus” (Luk.1:49)


      READ MORE

 • 22 December 2016 / Renungan Harian

  Alasan Pujian Kepada TUHAN


  Alasan Pujian Kepada TUHAN

  Lukas 1:46b-55

  "Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah, Juruselamatku..." (Luk.1:46-47)


      READ MORE

 • 21 December 2016 / Renungan Harian

  Sirik Tanda Tak Mampu


  Sirik Tanda Tak Mampu

  Kejadian 37:2-11

  Maka iri hatilah saudara-saudaranya kepadanya… (Kej.37:11)


      READ MORE

 • 20 December 2016 / Renungan Harian

  ALLAH (Juga) Mengasihi Ismael


  ALLAH (Juga) Mengasihi Ismael

  Kejadian 21:1-21

  “Tetapi keturunan dari hambamu itu juga akan Kubuat menjadi suatu bangsa, karena iapun anakmu." (Kej.21:13)


      READ MORE

 • 19 December 2016 / Renungan Harian

  Hatiku Bersukaria


  Hatiku Bersukaria

  1 Samuel 2:1-10


  “Hatiku bersukaria karena TUHAN…” (1Sam.2:1)


      READ MORE

 • 18 December 2016 / Renungan Harian

  Seorang ANAK akan Lahir


  Seorang ANAK akan Lahir

  Yesaya 7:10-16

  “Sesungguhnya, seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan Dia Imanuel.” (Yes.7:14)


      READ MORE

 • 17 December 2016 / Renungan Harian

  Percaya dan Taat


  Percaya dan Taat


  Yohanes 3:31-36


  “Barangsiapa percaya kepada Anak, ia beroleh hidup yang kekal…” (Yoh.3:36)


      READ MORE

 • 16 December 2016 / Renungan Harian

  Menjadi Anak


  Menjadi Anak

  Galatia 4:1-7

  Ia diutus untuk menebus mereka, yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. (Gal.4:5)


      READ MORE

 • 15 December 2016 / Renungan Harian

  Diskriminasi Rasial


  Diskriminasi Rasial

  Galatia 3:23-29

  Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani… (Gal.3:28)


      READ MORE

 • 14 December 2016 / Renungan Harian

  Pilih Mana: Manusia atau Babi?


  Pilih Mana: Manusia atau Babi?

  Matius 8:14-17, 28-34

  …mereka pun mendesak, supaya Ia meninggalkan daerah mereka. (Mat.8:34)


      READ MORE

 • 13 December 2016 / Renungan Harian

  Perjuangan Iman


  Perjuangan Iman

  Yudas 1:17-25

  …bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. (Yud.1:20)


      READ MORE

 • 12 December 2016 / Renungan Harian

  Memotivasi Diri


  Memotivasi Diri

  Mazmur 42

  Berharaplah kepada Allah! Sebab aku bersyukur lagi kepada-Nya, penolongku dan Allahku! (Mzm.42:12)


      READ MORE

 • 11 December 2016 / Renungan Harian

  Iman yang Goyah


  Iman yang Goyah

  Matius 11:2-11

  "Engkaukah yang akan datang itu atau haruskah kami menantikan orang lain?" (Mat.11:3)


      READ MORE

 • 10 December 2016 / Renungan Harian

  Hari AntiKorupsi dan HAM Internasional


  Hari AntiKorupsi dan HAM Internasional

  Lukas 3:1-18

  "...cukupkanlah dirimu dengan gajimu." (Luk.3:14)


      READ MORE

 • 09 December 2016 / Renungan Harian

  Penyelenggaraan Ilahi


  Penyelenggaraan Ilahi

  Rut 4:13-17

  Lalu Boas mengambil Rut dan perempuan itu menjadi isterinya dan dihampirinyalah dia. (Rut.4:13)


      READ MORE

 • 08 December 2016 / Renungan Harian

  Ibu Mertua dan Menantunya


  Ibu Mertua dan Menantunya

  Rut 1:6-18

  "...bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku..."(Rut 1:16)


      READ MORE

 • 07 December 2016 / Renungan Harian

  Curhat Kepada ALLAH


  Curhat Kepada ALLAH

  Kejadian 15:1-18

  "Engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku." (Kej.15:3)


      READ MORE

 • 06 December 2016 / Renungan Harian

  Kerendahan Hati


  Kerendahan Hati

  Mazmur 21

  TUHAN, karena kuasa-Mulah raja bersukacita... (Mzm.21:2)


      READ MORE

 • 05 December 2016 / Renungan Harian

  Hidup Kudus Bukan Hal Luar Biasa


  Hidup Kudus Bukan Hal Luar Biasa

  1 Tesalonika 4:1-12

  Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. (1Tes.4:7)


      READ MORE

 • 04 December 2016 / Renungan Harian

  Suara Menjadi Perilaku


  Suara Menjadi Perilaku

  Matius 3:1-12

  Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. (Mat.3:4)

   


      READ MORE

 • 03 December 2016 / Renungan Harian

  Identitas: Kata Benda atau Kata Kerja?


  Identitas: Kata Benda atau Kata Kerja?

  Yohanes 1:19-28

  "Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun: Luruskanlah jalan Tuhan! seperti yang telah dikatakan nabi Yesaya." (Yoh.1:23)


      READ MORE

 • 02 December 2016 / Renungan Harian

  Doa untuk Pemerintah


  Doa  untuk Pemerintah

  Mazmur 72:1-7, 18-19

  Ya Allah, berikanlah hukum-Mu kepada raja... (Mzm.72:1)

   


      READ MORE

 • 01 December 2016 / Renungan Harian

  Persekutuan Doa


  Persekutuan Doa

  Kisah Para Rasul 1:12-17, 21-26

  Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama... (Kis.1:14)


      READ MORE

 • 30 November 2016 / Renungan Harian

  Liturgi Kehidupan


  Liturgi Kehidupan

  Mazmur 124

  Pertolongan kita adalah dalam nama TUHAN, yang menjadikan langit dan bumi. (Mzm.124:8)


      READ MORE

 • 29 November 2016 / Renungan Harian

  Janji yang Tak Pernah Batal


  Janji yang Tak Pernah Batal

  Kejadian 9:1-17

  "Busur-Ku Kutaruh di awan, supaya itu menjadi tanda perjanjian antara Aku dan bumi." (Kej.9:13)


      READ MORE

 • 28 November 2016 / Renungan Harian

  Bertekun Dalam Kebaikan


  Bertekun Dalam Kebaikan

  Roma 6:1-11

  Bolehkah kita bertekun dalam dosa, supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak! (Rm.6:1-2)


      READ MORE

 • 27 November 2016 / Renungan Harian

  Menanti Durian Jatuh


  Menanti Durian Jatuh

  Matius 24:36-44

  "Sebab itu, hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga." (Mat.24:44)


      READ MORE

 • 26 November 2016 / Renungan Harian

  Rindu Pada Rumah TUHAN


  Rindu Pada Rumah Tuhan

  Mazmur 122

  Aku bersukacita, ketika dikatakan orang kepadaku: "Mari kita pergi ke rumah TUHAN." (Mzm.122:1)


      READ MORE

 • 25 November 2016 / Renungan Harian

  Iman Sebagai Dasar


  Iman Sebagai Dasar

  Ibrani 11:1-7

  Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. (Ibr.11:1)


      READ MORE

 • 24 November 2016 / Renungan Harian

  Mendekat Kepada ALLAH


  Mendekat Kepada Allah

  Yakobus 4:1-10

  Karena itu tunduklah kepada Allah, dan lawanlah Iblis, maka ia akan lari dari padamu! (Yak.4:7)


      READ MORE

 • 23 November 2016 / Renungan Harian

  Getok Tular


  Getok Tular

  Lukas 1:1-4

  ...supaya engkau dapat mengetahui, bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. (Luk.1:4)


      READ MORE

 • 22 November 2016 / Renungan Harian

  Hidangan Penutup


  Hidangan Penutup

  Wahyu 22:8-21

  Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu sekalian! Amin. (Why.22:21)


      READ MORE

 • 21 November 2016 / Renungan Harian

  Hidup yang Indah


  Hidup yang Indah

  Mazmur 24

  "Itulah angkatan orang-orang yang menanyakan Dia, yang mencari wajah-Mu, ya Allah Yakub." (Mzm.24:6)


      READ MORE

 • 20 November 2016 / Renungan Harian

  Hati yang Tetap Lembut


  Hati yang Tetap Lembut

  Lukas 23:33-43

  Yesus berkata: "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." (Luk.23:34)


      READ MORE

 • 19 November 2016 / Renungan Harian

  Kagum Akan Karya ALLAH


  Kagum Akan Karya Allah

  Lukas 18:15-17

  "Aku berkata kepadamu: Sesungguhnya barangsiapa tidak menyambut Kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." (Luk.18:17)


      READ MORE

 • 18 November 2016 / Renungan Harian

  Dilahirkan Kembali


  Dilahirkan Kembali

  1 Petrus 1:3-9

  ...kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. (1Ptr.1:9)


      READ MORE

 • 17 November 2016 / Renungan Harian

  Rasa Aman yang Sejati


  Rasa Aman yang Sejati

  Mazmur 46

  TUHAN semesta alam menyertai kita, kota benteng kita ialah Allah Yakub. (Mzm.46:8)


      READ MORE

 • 16 November 2016 / Renungan Harian

  Berpegang Makin Teguh


  Berpegang Makin Teguh

  Mazmur 141

  Tetapi kepada-Mulah, ya Allah, Tuhanku, mataku tertuju; pada-Mulah aku berlindung, jangan campakkan aku! (Mzm.141:8)


      READ MORE

 • 15 November 2016 / Renungan Harian

  Orang Bebas


  Orang Bebas

  1 Korintus 10:23 - 11:1

  "Segala sesuatu diperbolehkan." Benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. "Segala sesuatu diperbolehkan." Benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. (1Kor.10:23)


      READ MORE

 • 14 November 2016 / Renungan Harian

  Hidup Baru


  Hidup Baru

  Efesus 4:25 - 5:2

  Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah, yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. (Ef.4:30)


      READ MORE

 • 13 November 2016 / Renungan Harian

  Turut Dalam Penderitaan


  Turut Dalam Penderitaan

  Lukas 21:5-19

  "Hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi" (Luk.21:13)


      READ MORE

 • 12 November 2016 / Renungan Harian

  Hidup Waspada


  Hidup Waspada

  Lukas 17:20-37

  "Kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah..." (Luk.17:20)


      READ MORE

 • 11 November 2016 / Renungan Harian

  Bersyukur karena Orang Lain


  Bersyukur karena Orang Lain

  2 Tesalonika 1:3-12

  Kami wajib selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu... (2Tes.1:3)


      READ MORE

 • 10 November 2016 / Renungan Harian

  Sadar Diri


  Sadar Diri

  Roma 1:18-25

  Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepada-Nya (Rm.1:21)


      READ MORE

 • 09 November 2016 / Renungan Harian

  Imitasi Yesus


  Imitasi Yesus

  Yohanes 5:19-29

  "...sebab apa yang dikerjakan Bapa, itu juga yang dikerjakan Anak." (Yoh.5:19)


      READ MORE

 • 08 November 2016 / Renungan Harian

  Hidup di Dalam Kasih


  Hidup di Dalam Kasih

  2 Yohanes 1:1-13

  Dan inilah kasih itu, yaitu bahwa kita harus hidup menurut perintah-Nya. Dan inilah perintah itu, yaitu bahwa kamu harus hidup di dalam kasih, sebagaimana telah kamu dengar dari mulanya. (2Yoh.1:6)


      READ MORE

 • 07 November 2016 / Renungan Harian

  Pengakuan dari Surga


  Pengakuan dari Surga

  2 Petrus 1:16-21

  Suara itu kami dengar datang dari sorga, ketika kami bersama-sama dengan Dia di atas gunung yang kudus. (2Ptr.1:18)


      READ MORE

 • 06 November 2016 / Renungan Harian

  ALLAH Orang Hidup


  ALLAH Orang Hidup

  Lukas 20:27-38

  Ia bukan Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup, sebab di hadapan Dia semua orang hidup." (Luk.20:38)


      READ MORE

 • 05 November 2016 / Renungan Harian

  Bertanya


  Bertanya

  Lukas 20:1-8

  Jawab Yesus kepada mereka: "Aku juga akan mengajukan suatu pertanyaan kepada kamu." (Luk.20:3)


      READ MORE

 • 04 November 2016 / Renungan Harian

  Kasih Karunia Bagi Orang Berdosa


  Kasih Karunia Bagi Orang Berdosa

  Kejadian 38:1-26

  "Bukan aku, tetapi perempuan itulah yang benar, karena memang aku tidak memberikan dia kepada Syela, anakku." (Kej.38:26)


      READ MORE

 • 03 November 2016 / Renungan Harian

  Bekas Luka Pemenang


  Bekas Luka Pemenang

  Kisah Para Rasul 22:22 - 23:11

  Pada malam berikutnya Tuhan datang berdiri di sisinya... (Kis.23:11)


      READ MORE

 • 02 November 2016 / Renungan Harian

  Berpikir Positif


  Berpikir Positif

  Lukas 19:11-27

  "Katanya kepada orang itu: Baik sekali perbuatanmu itu, hai hamba yang baik..." (Luk.19:17)


      READ MORE

 • 01 November 2016 / Renungan Harian

  Tanggapan Akan Kemurahan TUHAN


  Tanggapan Akan Kemurahan TUHAN

  Yudas 1:5-21

  Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita, Yesus Kristus, untuk hidup yang kekal. (Yud.1:21)


      READ MORE

 • 31 October 2016 / Renungan Harian

  Mengubah Dunia


  Mengubah Dunia

  1 Korintus 5:9-13

  ...supaya kamu jangan bergaul dengan orang, yang sekalipun menyebut dirinya saudara, adalah orang cabul, kikir, penyembah berhala, pemfitnah, pemabuk atau penipu... (1Kor.5:11)


      READ MORE

 • 30 October 2016 / Renungan Harian

  Kasih Mengubah Segalanya


  Kasih Mengubah Segalanya

  Lukas 19:1-10

  "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan empat kali lipat." (Luk.19:8)


      READ MORE

 • 29 October 2016 / Renungan Harian

  Jangan Lupakan Kebaikan-Nya


  Jangan Lupakan Kebaikan-Nya

  Yesaya 1:1-9

  "Lembu mengenal pemiliknya, tetapi Israel tidak; keledai mengenal palungan yang disediakan tuannya, tetapi umat-Ku tidak memahaminya." (Yes.1:3)


      READ MORE

 • 28 October 2016 / Renungan Harian

  Berjuanglah dengan Sungguh-sungguh


  Berjuanglah dengan Sungguh-sungguh

  2 Petrus 1:1-11

  Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan... (2Ptr.1:5)


      READ MORE

 • 27 October 2016 / Renungan Harian

  Terpujilah TUHAN


  Terpujilah Tuhan

  2 Korintus 1:1-11

  Terpujilah Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan... (2Kor.1:3)


      READ MORE

 • 26 October 2016 / Renungan Harian

  Tidak Cukup dengan Kata-kata


  Tidak Cukup dengan Kata-kata

  Matius 21:28-32

  "Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya?" (Mat.21:31)


      READ MORE

 • 25 October 2016 / Renungan Harian

  Siap Berkorban


  Siap Berkorban

  1 Petrus 5:1-11

  Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah... (1Ptr.5:2)


      READ MORE

 • 24 October 2016 / Renungan Harian

  Pupuk Rohani


  Pupuk Rohani

  1 Petrus 4:12-19

  ...janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian... Sebaliknya, bersukacitalah... (1Ptr.4:12-13)


      READ MORE

 • 23 October 2016 / Renungan Harian

  Doa Bukan Sekadar Kata


  Doa Bukan Sekadar Kata

  Lukas 18:9-14

  "...Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." (Luk.18:13)


      READ MORE

 • 22 October 2016 / Renungan Harian

  Kidung Jiwaku


  Kidung Jiwaku

  Lukas 1:46-55

  "Jiwaku memuliakan Tuhan,
  dan hatiku bergembira karena Allah, Juruselamatku..." (Luk.1:46-47)


      READ MORE

 • 21 October 2016 / Renungan Harian

  Tegar Dalam Penganiayaan


  Tegar Dalam Penganiayaan

  2 Timotius 3:10-15

  Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya... (2Tim.3:12)


      READ MORE

 • 20 October 2016 / Renungan Harian

  Menghadapi Masa Sukar


  Menghadapi Masa Sukar

  2 Timotius 3:1-9

  Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar (2Tim.3:1)


      READ MORE

 • 19 October 2016 / Renungan Harian

  Andai Cawan Ini Lalu


  Andai Cawan Ini Lalu

  Lukas 22:39-46

  "Ya Bapa-Ku, jikalau Engkau mau, ambillah cawan ini dari pada-Ku; tetapi bukanlah kehendak-Ku, melainkan kehendak-Mulah yang terjadi." (Luk.22:42)


      READ MORE

 • 18 October 2016 / Renungan Harian

  Bertekun dan Bersabar


  Bertekun dan Bersabar

  Yakobus 5:7-12

  Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun... (Yak.5:11)


      READ MORE

 • 17 October 2016 / Renungan Harian

  Pembenaran karena Iman


  Pembenaran karena Iman

  1 Korintus 6:1-11

  Mengapa kamu tidak lebih suka menderita ketidakadilan? Mengapakah kamu tidak lebih suka dirugikan?  (1Kor.6:7)


      READ MORE

 • 16 October 2016 / Renungan Harian

  Tekun Berdoa


  Tekun Berdoa

  Lukas 18:1-8

  Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihan-Nya yang siang malam berseru kepada-Nya? (Luk.18:7)


      READ MORE

 • 15 October 2016 / Renungan Harian

  Doa yang Menggetarkan hati ALLAH


  Doa yang Menggetarkan hati Allah

  Markus 10:46-52

  Ketika didengarnya, bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru: "Yesus, Anak Daud, kasihanilah aku!" (Mrk.10:47)


      READ MORE

 • 14 October 2016 / Renungan Harian

  Alat yang Berguna


  Alat yang Berguna

  2 Timotius 2:14-26

  Dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah... (2Tim.2:20)


      READ MORE

 • 13 October 2016 / Renungan Harian

  Yang Tersisa, Yang Dipulihkan


  Yang Tersisa, Yang Dipulihkan

  Yesaya 54:11-17

  Semua anakmu akan menjadi murid TUHAN, dan besarlah kesejahteraan mereka... (Yes.54:13)


      READ MORE

 • 12 October 2016 / Renungan Harian

  Saat Pelayanan Kita Ditolak


  Saat Pelayanan Kita Ditolak

  Matius 10:5-15

  "Dan apabila seorang tidak menerima kamu dan tidak mendengar perkataanmu, keluarlah dan... kebaskanlah debunya dari kakimu." (Mat.10:14)


      READ MORE

 • 11 October 2016 / Renungan Harian

  Peperangan Iman


  Peperangan Iman

  Efesus 6:10-20

  Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. (Ef.6:10)


      READ MORE

 • 10 October 2016 / Renungan Harian

  Menjadi Berkat Bagi Banyak Orang


  Menjadi Berkat Bagi Banyak Orang

  2 Raja-raja 5:15-19a

  Tetapi Elisa menjawab: "Demi TUHAN yang hidup, yang di hadapan-Nya aku menjadi pelayan..." (2Raj.5:16)


      READ MORE

 • 09 October 2016 / Renungan Harian

  Bersyukur


  Bersyukur

  Lukas 17:11-19

  Lalu Yesus berkata: "Bukankah kesepuluh orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang sembilan orang itu?" (Luk.17:17)


      READ MORE

 • 08 October 2016 / Renungan Harian

  Jamahan Tangan TUHAN


  Jamahan Tangan Tuhan

  Lukas 5:12-16

  Lalu Yesus mengulurkan tangan-Nya, menjamah orang itu... (Luk.5:13)


      READ MORE

 • 07 October 2016 / Renungan Harian

  Bagai Prajurit, Atlet, dan Petani


  Bagai Prajurit, Atlet, dan Petani

  2 Timotius 2:1-7

  Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. (2Tim.2:1)


      READ MORE

 • 06 October 2016 / Renungan Harian

  Peragaan


  Peragaan

  2 Timotius 1:13-18

  Peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar dari aku... (2Tim.1:13)


      READ MORE

 • 05 October 2016 / Renungan Harian

  Percayalah Kepada ALLAH


  Percayalah Kepada Allah

  Markus 11:12-14, 20-24

  Yesus menjawab mereka: "Percayalah kepada Allah!" (Mrk.11:22)


      READ MORE

 • 04 October 2016 / Renungan Harian

  Hidup Berkemenangan


  Hidup Berkemenangan

  1 Yohanes 5:1-5, 13-21

  Siapakah yang mengalahkan dunia, selain dari pada dia yang percaya, bahwa Yesus adalah Anak Allah? (1Yoh.5:5)


      READ MORE

 • 03 October 2016 / Renungan Harian

  Penopang Sejati


  Penopang Sejati

  Mazmur 3

  Dari Tuhan datang pertolongan. Berkat-Mu atas umat-Mu! (Mzm.3:9)


      READ MORE

 • 02 October 2016 / Renungan Harian

  Kita adalah Budak


  Kita adalah Budak

  Lukas 17:5-10

  "...Kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna; kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan." (Luk.17:10)


      READ MORE

 • 01 October 2016 / Renungan Harian

  Tetaplah Tenang


  Tetaplah Tenang

  Yesaya 7:1-9

  "...Teguhkanlah hatimu dan tinggallah tenang, janganlah takut dan janganlah hatimu kecut..." (Yes.7:4)


      READ MORE

 • 30 September 2016 / Renungan Harian

  Lakukanlah yang Baik


  Lakukanlah yang Baik

  Mazmur 37:1-9

  Jangan marah karena orang yang berbuat jahat,
  jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang...
  (Mzm.37:1)


      READ MORE

 • 29 September 2016 / Renungan Harian

  Setia Sampai Mati


  Setia Sampai Mati

  Wahyu 2:8-11

  "Hendaklah engkau setia sampai mati, dan Aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan." (Why.2:10)


      READ MORE

 • 28 September 2016 / Renungan Harian

  Dipilih karena Kasih


  Dipilih karena Kasih

  Hosea 12:3-15

  "Engkau ini harus berbalik kepada Allahmu, peliharalah kasih setia dan hukum, dan nantikanlah Allahmu senantiasa." (Hos.12:7)


      READ MORE

 • 27 September 2016 / Renungan Harian

  Sekali Lagi untuk Orang Kaya


  Sekali Lagi untuk Orang Kaya

  Yakobus 5:1-6

  Jadi sekarang hai kamu orang-orang kaya, menangislah dan merataplah atas sengsara yang akan menimpa kamu! (Yak.5:1)


      READ MORE

 • 26 September 2016 / Renungan Harian

  Hanya Dekat ALLAH Saja Aku Tenang


  Hanya Dekat ALLAH Saja Aku Tenang

  Mazmur 62

  Hanya dekat Allah saja aku tenang, dari pada-Nyalah keselamatanku. (Mzm.62:2)


      READ MORE

 • 25 September 2016 / Renungan Harian

  Peringatan untuk Orang Kaya


  Peringatan untuk Orang Kaya

  1 Timotius 6:6-19

  Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaan-Nya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. (1Tim.6:17)


      READ MORE

 • 24 September 2016 / Renungan Harian

  Lebih Penting Daripada Menjadi Orang Penting


  Lebih Penting Daripada Menjadi Orang Penting

  Lukas 9:43b-48

  Mereka tidak mengerti perkataan itu, sebab artinya tersembunyi bagi mereka, sehingga mereka tidak dapat memahaminya. Dan mereka tidak berani menanyakan arti perkataan itu kepada-Nya. (Luk.9:45)


      READ MORE

 • 23 September 2016 / Renungan Harian

  Diciptakan untuk Berbuat Baik


  Diciptakan untuk Berbuat Baik

  Efesus 2:1-10

  Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik, yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau, supaya kita hidup di dalamnya. (Ef.2:10)


      READ MORE

 • 22 September 2016 / Renungan Harian

  Kaya dalam Pelayanan Kasih


  Kaya dalam Pelayanan Kasih

  2 Korintus 8:8-15

  Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. (2Kor.8:2)


      READ MORE

 • 21 September 2016 / Renungan Harian

  Kesalehan Palsu


  Kesalehan Palsu

  Lukas 20:45 - 21:4

  "Waspadalah terhadap ahli-ahli Taurat yang suka berjalan-jalan memakai jubah panjang...
  yang suka duduk di tempat terdepan...
  yang mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang." (Luk.20:46-47)


      READ MORE

 • 20 September 2016 / Renungan Harian

  Baik Adalah Lebih Baik


  Baik Adalah Lebih Baik

  Amsal 17:1-5

  Lebih baik sekerat roti yang kering disertai dengan ketenteraman, dari pada makanan daging serumah disertai dengan perbantahan. (Ams.17:1)


      READ MORE

 • 19 September 2016 / Renungan Harian

  Orang Saleh Telah Habis


  Orang Saleh Telah Habis

  Mazmur 12

  Tolonglah kiranya, TUHAN, sebab orang saleh telah habis, telah lenyap orang-orang yang setia dari antara anak-anak manusia. (Mzm.12:2)


      READ MORE

 • 18 September 2016 / Renungan Harian

  Doa untuk Pemimpin Bangsa


  Doa untuk Pemimpin Bangsa

  1 Timotius 2:1-7

  Naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar... (1Tim.2:1-2)


      READ MORE

 • 17 September 2016 / Renungan Harian

  Semua yang Ada Padanya


  Semua yang Ada Padanya

  Markus 12:41-44

  "Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya,
  tetapi janda ini memberi dari kekurangannya,
  semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya."
  (Mrk.12:44)


      READ MORE

 • 16 September 2016 / Renungan Harian

  Tak Terpisahkan


  Tak Terpisahkan

  Roma 8:31-39

  Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan, atau kelaparan atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? (Rm.8:35)


      READ MORE

 • 15 September 2016 / Renungan Harian

  Gosip (Digosok Makin Sip)


  Gosip: Digosok Makin Sip

  Keluaran 23:1-9

  "Janganlah engkau menyebarkan kabar bohong..." (Kel.23:1)


      READ MORE

 • 14 September 2016 / Renungan Harian

  Murid yang Tidak Setia


  Murid yang Tidak Setia

  Lukas 22:31-33, 54-62

  Jawab Petrus:
  "Tuhan, aku bersedia masuk penjara dan mati bersama-sama dengan Engkau!" (Luk.22:33)


      READ MORE

 • 13 September 2016 / Renungan Harian

  Menantikan Janji-NYA dengan Hidup Suci


  Menantikan Janji-Nya dengan Hidup Suci

  2 Petrus 3:8-13

  Tuhan tidak lalai menepati janji-Nya... (2Ptr.3:9)


      READ MORE

 • 12 September 2016 / Renungan Harian

  Pribadi yang Mengasihi


  Pribadi yang Mengasihi

  Amos 7:1-6

  "Tuhan ALLAH, berikanlah kiranya pengampunan!
  Bagaimanakah Yakub dapat bertahan?
  Bukankah ia kecil?"
  (Am.7:2)


      READ MORE

 • 11 September 2016 / Renungan Harian

  Menemukan yang Hilang


  Menemukan yang Hilang

  Lukas 15:1-10

  "...Bersukacitalah bersama-sama dengan aku..." (Luk.15:6)


      READ MORE

 • 10 September 2016 / Renungan Harian

  Menghukum karena Kasih


  Menghukum karena Kasih

  Kejadian 8:20-9:7

  "Aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia...
  dan Aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup..." (Kej.8:21)


      READ MORE

 • 09 September 2016 / Renungan Harian

  Mengakui Kesalahan


  Mengakui Kesalahan

  Mazmur 51:3-11

  Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku, aku senantiasa bergumul dengan dosaku. (Mzm.51:5)


      READ MORE

 • 08 September 2016 / Renungan Harian

  Memilukan Hatinya


  Memilukan Hatinya

  Kejadian 6:1-6

  ...maka menyesallah TUHAN, bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hati-Nya. (Kej.6:6)


      READ MORE

 • 07 September 2016 / Renungan Harian

  Membuka Tangan Untuk Menerima Anugerah


  Membuka Tangan Untuk Menerima Anugerah

  Lukas 18:18-30

  "Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam Kerajaan Allah." (Luk.18:24)


      READ MORE

 • 06 September 2016 / Renungan Harian

  Latihlah Dirimu Beribadah


  Latihlah Dirimu Beribadah

  1 Timotius 4:6-16

  Latihlah dirimu beribadah. (1Tim.4:7)


      READ MORE

 • 05 September 2016 / Renungan Harian

  Mendua Hati


  Mendua Hati

  2 Raja-raja 17:24-41

  Mereka berbakti kepada TUHAN, tetapi dalam pada itu mereka beribadah kepada allah mereka sesuai dengan adat bangsa-bangsa... (2Raj.17:33)


      READ MORE

 • 04 September 2016 / Renungan Harian

  Pilihlah Kehidupan


  Pilihlah Kehidupan

  Ulangan 30:15-20

  "Pilihlah kehidupan, supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu,..." (Ul.30:19)


      READ MORE

 • 03 September 2016 / Renungan Harian

  Loyalitas dan Totalitas


  Loyalitas dan Totalitas

  Matius 10:34-42

  "Barangsiapa mengasihi bapa atau ibunya lebih dari pada-Ku, ia tidak layak bagi-Ku..." (Mat.10:37)


      READ MORE

 • 02 September 2016 / Renungan Harian

  Mencari Perkenan-NYA


  Mencari Perkenan-Nya

  Ulangan 7:12-26

  Tetapi carilah dahulu Kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. (Mat.6:33)


      READ MORE

 • 01 September 2016 / Renungan Harian

  Kebahagiaan yang Utuh


  Kebahagiaan yang Utuh

  Mazmur 1

  Ia seperti pohon, yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya; apa saja yang diperbuatnya berhasil. (Mzm.1:3)


      READ MORE

 • 31 August 2016 / Renungan Harian

  Mengikut dengan Benar


  Mengikut dengan Benar

  Lukas 14:15-24

  "Tetapi mereka bersama-sama meminta maaf." (Luk.14:18)


      READ MORE

 • 30 August 2016 / Renungan Harian

  Mengajar dengan Benar


  Mengajar dengan Benar

  Titus 1:1-9

  Aku telah meninggalkan engkau di Kreta dengan maksud ini, supaya engkau mengatur apa yang masih perlu diatur dan supaya engkau menetapkan penatua-penatua di setiap kota... (Tit.1:5)


      READ MORE

 • 29 August 2016 / Renungan Harian

  Belajar dari TUHAN


  Belajar dari Tuhan

  Mazmur 119:65-72

  Engkau baik dan berbuat baik; ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. (Mzm.119:68)


      READ MORE

 • 28 August 2016 / Renungan Harian

  Merendahkan Diri


  Merendahkan Diri

  Lukas 14:1, 7-14

  "Sebab barangsiapa meninggikan diri, ia akan direndahkan dan barangsiapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan." (Luk.14:11)


      READ MORE

 • 27 August 2016 / Renungan Harian

  Bertindaklah


  Bertindaklah!

  Amsal 21:1-4, 24-26

  Melakukan kebenaran dan keadilan lebih dikenan TUHAN dari pada korban. (Ams.21:3)


      READ MORE

 • 26 August 2016 / Renungan Harian

  Berlindung Kepada TUHAN


  Berlindung Kepada Tuhan

  Amsal 18:6-12

  Nama TUHAN adalah menara yang kuat, ke sanalah orang benar berlari dan ia menjadi selamat. (Ams.18:10)


      READ MORE

 • 25 August 2016 / Renungan Harian

  Terang Bagi Orang Benar


  Terang Bagi Orang Benar

  Mazmur 112

  Di dalam gelap terbit terang bagi orang benar; pengasih dan penyayang orang yang adil. (Mzm.112:4)


      READ MORE

 • 24 August 2016 / Renungan Harian

  Berbuat Baik


  Berbuat Baik

  Lukas 6:6-11

  "Aku bertanya kepada kamu: Manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat, berbuat baik atau berbuat jahat, menyelamatkan nyawa orang atau membinasakannya?" (Luk.6:9)


      READ MORE

 • 23 August 2016 / Renungan Harian

  TUHAN Mengganjar Umat-NYA


  Tuhan Mengganjar Umat-Nya

  Wahyu 3:7-13

  "Barangsiapa menang, ia akan Kujadikan sokoguru di dalam Bait Suci Allah-Ku..." (Why.3:12)


      READ MORE

 • 22 August 2016 / Renungan Harian

  TUHAN Tetap Menyayangi


  Tuhan Tetap Menyayangi

  Yehezkiel 20:1-17

  "Tetapi Aku merasa sayang melihat mereka, sehingga Aku tidak membinasakannya dan tidak menghabisinya di padang gurun." (Yeh.20:17)


      READ MORE

 • 21 August 2016 / Renungan Harian

  Lepas Dari Ikatan


  Lepas Dari Ikatan

  Lukas 13:10-17

  "Bukankah perempuan ini, yang sudah delapan belas tahun diikat oleh Iblis, harus dilepaskan dari ikatannya itu, karena ia adalah keturunan Abraham?" (Luk.13:16)


      READ MORE

 • 20 August 2016 / Renungan Harian

  Hidup Dalam Sabat


  Hidup Dalam Sabat

  Lukas 6:1-5

  "Anak Manusia adalah Tuhan atas hari Sabat." (Luk.6:5)


      READ MORE

 • 19 August 2016 / Renungan Harian

  Merdeka karena Terikat


  Merdeka karena Terikat

  Kisah Para Rasul 17:1-9

  Beberapa orang dari mereka menjadi yakin dan menggabungkan diri dengan Paulus dan Silas...
  dan tidak sedikit perempuan-perempuan terkemuka. (Kis.17:4)


      READ MORE

 • 18 August 2016 / Renungan Harian

  Memuaskan Hasrat dengan Kebaikan


  Memuaskan Hasrat dengan Kebaikan

  Mazmur 103:1-8

  Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung rajawali. (Mzm.103:5)


      READ MORE

 • 17 August 2016 / Renungan Harian

  Merdeka untuk Memerdekakan


  Merdeka untuk Memerdekakan

  Lukas 19:45-48

  Lalu Yesus masuk ke Bait Allah dan mulailah Ia mengusir semua pedagang di situ... (Luk.19:45)


      READ MORE

 • 16 August 2016 / Renungan Harian

  Mendengarkan Walau Tidak Menyenangkan


  Mendengarkan Walau Tidak Menyenangkan

  Kisah Para Rasul 7:44-53

  "Hai orang-orang yang keras kepala dan yang tidak bersunat hati dan telinga, kamu selalu menentang Roh Kudus, sama seperti nenek moyangmu, demikian juga kamu." (Kis.7:51)


      READ MORE

 • 15 August 2016 / Renungan Harian

  Mengakui Dosa


  Mengakui Dosa

  Mazmur 32

  Dosaku kuberitahukan kepada-Mu dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan..... (Mzm.32:5)


      READ MORE

 • 14 August 2016 / Renungan Harian

  Risiko Mengikut Yesus


  Risiko Mengikut Yesus

  Lukas 12:49-56

  "Kamu menyangka, bahwa Aku datang untuk membawa damai di atas bumi? Bukan, kata-Ku kepadamu, bukan damai, melainkan pertentangan." (Luk.12:51)


      READ MORE

 • 13 August 2016 / Renungan Harian

  Memilih Hidup Atau Kebanggaan


  Memilih Hidup Atau Kebanggaan?

  1 Samuel 6:1-16

  "Mengapa kamu berkeras hati, sama seperti orang Mesir dan Firaun berkeras hati?" (1Sam.6:6)


      READ MORE

 • 12 August 2016 / Renungan Harian

  Tekun Walau Menderita


  Tekun Walau Menderita

  Ibrani 10:32-39

  Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. (Ibr.10:39)


      READ MORE

 • 11 August 2016 / Renungan Harian

  Bertindak Yang Benar


  Bertindak Yang Benar

  Mazmur 82

  Berilah keadilan kepada orang yang lemah dan kepada anak yatim, belalah hak orang sengsara dan orang yang kekurangan! (Mzm.82:3)


      READ MORE

 • 10 August 2016 / Renungan Harian

  Hamba Yang Setia


  Hamba Yang Setia

  Lukas 12:41-48

  "Berbahagialah hamba, yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu, ketika tuannya itu datang." (Luk.12:43)


      READ MORE

 • 09 August 2016 / Renungan Harian

  Bertobat Tanda Beriman


  Bertobat Tanda Beriman

  2 Tawarikh 34:22-33

  Sesudah itu berdirilah raja pada tempatnya dan diikatnyalah perjanjian di hadapan TUHAN untuk hidup dengan mengikuti TUHAN... (2Taw.34:31)


      READ MORE

 • 08 August 2016 / Renungan Harian

  Teladan Iman


  Teladan Iman

  Ibrani 11:1-7

  Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah (Ibr.11:6)


      READ MORE

 • 07 August 2016 / Renungan Harian

  ALLAH Pasti Datang


  Allah Pasti Datang

  Lukas 12:32-40

  "Berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang." (Luk.12:37)


      READ MORE

 • 06 August 2016 / Renungan Harian

  ALLAH Sebagai Tuan


  Allah Sebagai Tuan

  Matius 6:19-24

  "Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon." (Mat.6:24)


      READ MORE

 • 05 August 2016 / Renungan Harian

  ALLAH Berjanji


  Allah Berjanji

  Kisah Para Rasul 7:1-8

  "... tetapi Ia berjanji akan memberikan tanah itu kepadanya menjadi kepunyaannya dan kepunyaan keturunannya, walaupun pada waktu itu ia tidak mempunyai anak." (Kis.7:5)


      READ MORE

 • 04 August 2016 / Renungan Harian

  ALLAH Memperhatikan


  Allah Memperhatikan

  Mazmur 33:12-22

  Dia yang membentuk hati mereka sekalian, yang memperhatikan segala pekerjaan mereka. (Mzm.33:15)


      READ MORE

 • 03 August 2016 / Renungan Harian

  Sadar Diri


  Sadar Diri

  Pengkhotbah 12:1-8, 13-14

  Ingatlah akan Penciptamu pada masa mudamu, sebelum tiba hari-hari yang malang... (pkh.12:1)


      READ MORE

 • 02 August 2016 / Renungan Harian

  Adilkah Kita


  Adilkah Kita

  Pengkhotbah 3:16 - 4:8

  Lagi aku melihat segala penindasan yang terjadi di bawah matahari..... di pihak orang-orang yang menindas ada kekuasaan. (Pkh.4:1)


      READ MORE

 • 01 August 2016 / Renungan Harian

  Hamba TUHAN Atau Hamba Harta


  Hamba Tuhan atau Hamba Harta

  Pengkotbah 2:1-17

  Ketika aku meneliti segala pekerjaan yang telah dilakukan tanganku dan segala usaha yang telah kulakukan untuk itu dengan jerih payah, lihatlah, segala sesuatu adalah kesia-siaan... (Pkh.2:11)


      READ MORE

 • 31 July 2016 / Renungan Harian

  Orang Kaya Yang Bodoh


  Orang Kaya yang Bodoh

  Lukas 12:13-21

  Kata-Nya lagi kepada mereka: "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan..." (Luk.12:15)


      READ MORE

 • 30 July 2016 / Renungan Harian

  Orang Kaya Sukar Masuk Kerajaan ALLAH


  Orang Kaya Sukar Masuk Kerajaan Allah

  Markus 10:17-22

  "Mendengar perkataan itu ia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih, sebab banyak hartanya." (Mrk.10:22)


      READ MORE

 • 29 July 2016 / Renungan Harian

  Manusia Baru


  Manusia Baru

  Efesus 4:17-24

  "...dan mengenakan manusia baru, yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya." (Ef.4:24)


      READ MORE

 • 28 July 2016 / Renungan Harian

  Tak Terselami Jalan TUHAN


  Tak Terselami Jalan Tuhan

  Roma 11:33-36

  "O, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah! Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusan-Nya dan sungguh tak terselami jalan-jalan-Nya!" (Rm.11:33)


      READ MORE

 • 27 July 2016 / Renungan Harian

  Sempurna


  Sempurna

  Matius 5:43-48

  "Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna." (Mat.5:48)

   


      READ MORE

 • 26 July 2016 / Renungan Harian

  Kebenaran ALLAH


  Kebenaran Allah

  Roma 9:30 - 10:4

  "...oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah." (Rm.10:3)


      READ MORE

 • 25 July 2016 / Renungan Harian

  TUHAN Selalu Menjawab Doa


  Tuhan Selalu Menjawab Doa

  Mazmur 55:17-24

  "Serahkanlah kuatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau!" (Mzm.55:23)


      READ MORE

 • 24 July 2016 / Renungan Harian

  Ajarlah Kami Berdoa


  Ajarlah Kami Berdoa

  Lukas 11:1-13

  "Karena setiap orang yang meminta, menerima dan setiap orang yang mencari, mendapat dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan." (Luk.11:10)


      READ MORE

 • 23 July 2016 / Renungan Harian

  Dimanakah Kepercayaanmu?


  Dimanakah Kepercayaanmu?

  Lukas 8 : 22-25

  "Lalu kata-Nya kepada mereka: "Di manakah kepercayaanmu?" (Luk.8:25)


      READ MORE

 • 22 July 2016 / Renungan Harian

  Memandang Kepada TUHAN


  Memandang Kepada Tuhan

  Kisah Para Rasul 2:22-36

  "Sebab Daud berkata tentang Dia: Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah." (Kis 2:25)


      READ MORE

 • 21 July 2016 / Renungan Harian

  TUHAN Menolong


  Tuhan Menolong

  Mazmur 138

  "Pada hari aku berseru, Engkau pun menjawab aku, Engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku." (Mazmur138:3)


      READ MORE

 • 20 July 2016 / Renungan Harian

  Roti Hidup


  Roti Hidup

  Yohanes 6 : 41-51

  "Akulah roti hidup." (Yohanes 6:48)


      READ MORE

 • 19 July 2016 / Renungan Harian

  Menuruti Perintah-NYA


  Menuruti Perintah-Nya

  1 Yohanes 2 : 1-6

  "Barangsiapa berkata: Aku mengenal Dia, tetapi ia tidak menuruti perintah-Nya, ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran." (1 Yohanes 2: 4)


      READ MORE

 • 18 July 2016 / Renungan Harian

  Hidup Dalam Firman TUHAN


  Hidup Dalam Firman Tuhan

  Mazmur 119:97-104

  "Betapa kucintai Taurat-Mu! Aku merenungkannya sepanjang hari." (Mazmur 119:97)


      READ MORE

 • 17 July 2016 / Renungan Harian

  Refleksi dan Aksi


  Refleksi dan Aksi

  Lukas 10 : 38-42

  "...tetapi hanya satu saja yang perlu: Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil dari padanya." (Lukas 10:42)


      READ MORE

 • 16 July 2016 / Renungan Harian

  Beriman Artinya Berbuah


  Beriman Artinya Berbuah

  Lukas 8 : 4-10

  "Murid-murid-Nya bertanya kepada-Nya, apa maksud perumpamaan itu" (Lukas 8:9)


      READ MORE

 • 15 July 2016 / Renungan Harian

  Kehidupan Doa


  Kehidupan Doa

  Efesus 3:14-21

  "Aku berdoa, supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami, betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus..." (Efesus 3:18)


      READ MORE

 • 14 July 2016 / Renungan Harian

  Bersekutu Dengan ALLAH


  Bersekutu Dengan ALLAH

  Mazmur 15

  "Tuhan, siapakah yang boleh menumpang dalam kemah-Mu?" (Mazmur 15:1)


      READ MORE

 • 13 July 2016 / Renungan Harian

  TUHAN Ada Dalam Diri Orang Terpinggirkan


  TUHAN Ada Dalam Diri Orang Terpinggirkan

  Matius 25:31-46

  "....Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudara-Ku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk Aku" (Matius 25:40)


      READ MORE

 • 20 February 2016 / Renungan Harian

  Pendosa


  Header Indo


      READ MORE

 • 30 October 2015 / Renungan Harian

  Allah Sumber Segala Otoritas


  Ayat Bacaan : Titus 3:1, 2; Amsal 11:14 ”Ingatkanlah mereka supaya mereka tunduk pada pemerintah dan orang-orang yang berkuasa, taat dan siap untuk melakukan setiap pekerjaan yang baik. Janganlah mereka memfitnah, janganlah mereka bertengkar, hendaklah mereka selalu ramah dan bersikap lemah lembut terhadap semua orang” (Titus 3:1-2)


      READ MORE

 • 28 October 2015 / Renungan Harian

  Anugrah


  Tes


      READ MORE

 • 27 October 2015 / Renungan Harian

  Keselamatan


  Test


      READ MORE

 • 27 August 2015 / Renungan Harian

  Malaikat atau Keturunan Abraham?


  Ayat bacaan : Ibrani 2:16-18; Kejadian 22:17 ”Sebab sesungguhnya, bukan malaikat-malaikat yang Ia kasihani, tetapi keturunan Abraham yang Ia kasihani……. ” (Ibrani 2:16-17).


      READ MORE

 • 01 January 1970 / Renungan Harian

  Bolehkah Orang Kristen Kaya?      READ MORE
LOAD MORE...

Latest ARTICLE