19 August 2017 / Renungan Harian

Kebahagiaan Orang yang Diselamatkan


media

Kebahagiaan Orang yang Diselamatkan

Yesaya 56:1-5

Beginilah firman TUHAN: Taatilah hukum dan tegakkanlah keadilan, sebab sebentar lagi akan datang keselamatan yang dari pada-Ku, dan keadilan-Ku akan dinyatakan. (Yes. 56:1)

Yesaya 40-55 bertutur tentang Tuhan yang mempersiapkan era baru bagi umat-Nya yang hidup dalam pembuangan. Sedangkan, Yesaya 56-66 bertutur tentang penggenapan keselamatan yang dari Tuhan.

Berhubung karya keselamatan Allah akan segera datang, Yesaya mengajarkan pentingnya hidup saleh. Hidup saleh adalah menaati hukum dan menegakkan keadilan. Hidup saleh itu penting sebab pembuangan mereka ke Babel disebabkan oleh ketidaktaatan kepada Tuhan dan mereka tidak menegakkan keadilan. Dalam situasi baru, Allah menginginkan mereka hidup dengan mematuhi hukum dan menegakkan keadilan.

Mematuhi hukum Taurat antara lain diwujudkan dengan memelihara hari Sabat (ay. 2). Menegakkan keadilan antara lain:  diwujudkan dengan pembaruan janji bagi suku-suku bangsa lian, yaitu bagi orang-orang yang dikebiri (kasim) dan orang-orang asing (ay. 3-4). Mereka pun akan menjadi bagian dari Umat Tuhan, tanpa melihat latar belakang kebangsaan atau keberadaan fisik mereka. Yang penting, mereka percaya kepada Tuhan dan melakukan kehendak-Nya.

Hal itu pula yang patut ada di dalam kehidupan kita sebagai orang yang telah diselamatkan Tuhan. Mari kita menaati hukum dan menegakkan keadilan sebagai wujud syukur dan kebahagiaan kita atas karya Tuhan dalam kehidupan kita.

 


Doa:

Tuhan, mampukan kami bersyukur atas keselamatan yang dari-Mu dengan menaati hukum dan menegakan keadilan.  Amin.

 

Mzm. 67; Yes. 56:1-5; Mat. 14:34-36

Latest ARTICLE