08 March 2017 / Renungan Harian

Kesempatan Kedua


media

Kesempatan Kedua

Keluaran 34:1-9, 27-28

"Tuliskanlah segala firman ini, sebab berdasarkan firman ini telah Kuadakan perjanjian dengan engkau dan dengan Israel." (Kel.34:27)

Anda pernah melakukan kesalahan fatal di tempat kerja? Bagaimana rasanya? Bayangkan PHK kemungkinan besar menghantui pikiran Anda. Namun, bagaimana perasaan Anda ketika ternyata atasan Anda memberikan kesempatan kedua untuk memperbaiki diri Anda? Pasti lega luar biasa!

Umat Israel pun pernah mengalaminya. Bacaan Alkitab hari ini mau memperlihatkan bagaimana Allah masih mau mengulangi pekerjaan-Nya. Kepada Musa, Allah berfirman, "Pahatlah dua loh batu sama dengan yang mula-mula, maka Aku akan menulis pada loh batu itu segala firman yang ada pada loh yang mula-mula, yang telah kaupecahkan" (Kel.34:1). Mengapa Allah melakukannya? Bukankah bangsa Israel melakukan kesalahan yang sangat fatal, yaitu membuat patung lembu emas dan menyembahnya? Kesalahan umat Israel memang fatal, tetapi Allah panjang sabar. Allah masih mau memberikan kesempatan kedua bagi Israel. Allah mengasihi Israel. Itulah yang dinyatakan-Nya di depan Musa: "Aku TUHAN, adalah Allah yang penuh kemurahan hati dan belas kasihan. Kasih-Ku berlimpah-limpah, Aku setia dan tidak lekas marah" (ay.6, BIMK). Memang Tuhan menghukum orang-orang yang bersalah, tetapi Israel selaku bangsa tetap ada, Allah tidak melenyapkannya.

Kisah ini seharusnya mendorong kita untuk senantiasa bersyukur karena Allah sudah berulang kali memberikan kesempatan dalam hidup kita.

 


Refleksi:

Jangan mempermainkan kasih setia Allah!

 

Mzm.32; Kel.34:1-9, 27-28; Mat.18:10-14

Latest ARTICLE