02 December 2017 / Renungan Harian

Waspadai Provokator


media

Waspadai Provokator

Matius 24:15-31

"Jadi, apabila orang berkata kepadamu: Lihat, Ia ada di padang gurun, janganlah kamu pergi ke situ; atau: Lihat, Ia ada di dalam bilik, janganlah kamu percaya." (Mat. 24:26)

Aksi demo kadang berakhir dengan kericuhan. Biasanya kekacauan bermula dari ulah para provokator. Mereka kerap memanas-manasi para demonstran dengan ajaran-akaran yang tidak benar.

Tuhan Yesus mengingatkan orang banyak bahwa pada akhir zaman akan banyak provokator yang mengajarkan pengajaran yang tidak sesuai dengan Injil. Mereka juga mengajarkan ajaran yang tidak benar tentang kedatangan Tuhan Yesus kembali. Karena itu, Tuhan Yesus berpesan, "Apabila orang berkata kepadamu: Lihat, Ia ada di padang gurun, janganlah kamu pergi ke situ; atau: Lihat, Ia ada di dalam bilik, janganlah kamu percaya" (ay.26).

Kuncinya: jangan mudah percaya kepada berita-berita semacam itu. Tuhan Yesus tidak akan datang secara sembunyi-sembunyi. Ia akan datang dalam kemuliaan-Nya di antara awan-awan. "Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikian pulalah kelak kedatangan Anak Manusia...Pada waktu itu akan tampak tanda Anak Manusia di langit dan semua bangsa di bumi akan meratap dan mereka akan melihat Anak Manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaan-Nya" (ay. 27,30).

Tanda kedatangan Tuhan Yesus kembali tidak ditentukan oleh manusia, tetapi oleh Tuhan sendiri. Mengenai hal itu, jangan mudah diombang-ambingkan!

 


Doa:

Tuhan, kuatkan iman kami dalam menghadapi pengajaran yang menyesatkan. Amin.

 

Mzm. 80:2-8, 18-20; Mi. 2:1-13; Mat. 24:15-31

Latest ARTICLE