03 July 2021 / Renungan Harian

IKUTLAH AKU


media

Matius 8:18-22

“Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi Anak Manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepala-Nya.” (Mat. 8:20)

Di kalangan masyarakat Jawa, terdapat satu tradisi yang disebut dengan ngenger. Ngenger memiliki arti mengikut orang lain. Biasanya, seseorang yang belum berpengalaman akan hidup mengikut orang lain yang sudah berhasil. Ia akan tinggal bersama, bekerja bersama; mengikuti ritme hidup orang yang diikutinya. Tujuan dari ngenger adalah agar seseorang yang belum berpengalaman dapat berhasil di kemudian hari, seperti orang yang selama ini diikutinya.

Para murid yang mengikut Yesus tidak ubahnya seperti seorang yang melaksanakan ngenger. Mereka mengikuti Yesus ke mana pun Ia pergi. Bahkan, seluruh hidup mereka sangatlah bergantung kepada Yesus yang diikutinya. Walaupun demikian, bukanlah hal yang mudah bagi seseorang untuk mengikut Yesus. Mereka harus berhadapan dengan rasa lelah, lapar, cuaca yang tidak menentu, penolakan, bahkan ancaman kematian. Mengikut Yesus berarti bersedia untuk tetap setia kepada-Nya, mematikan ego dan kepentingan pribadi, serta meneladani seluruh kehidupan-Nya.

Kita mengaku bahwa kita adalah pengikut Kristus. Namun, apakah kita sudah benar-benar mengikut-Nya? Atau justru sebaliknya, Kristus yang kita paksa untuk mengikuti kemauan kita? Sudahkah kita berjalan di belakang Kristus dan mengikuti jejak-Nya? Atau kita justru mengikuti jejak-jejak yang lain, seperti kesuksesan, jabatan, nama besar, kekayaan atau pun karir?

REFLEKSI:

Mengikut Kristus berarti menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada kehendak-Nya, bukan sebaliknya.

Mzm. 123; Yer. 7:27-34; Mat. 8:18-22

Latest ARTICLE