18 December 2022 / Renungan Harian

TUHAN MENYELAMATKAN


media

“Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan Dia Yesus, karena Dialah yang akan menyelamatkan umat-Nya dari dosa mereka.”

(Mat. 1:21)

Tetangga seberang rumah saya memiliki tiga orang putera. Yang sulung bernama “Sultan”, yang kedua “Kaisar”, dan yang bungsu “Pangeran”. Nama-nama yang sangat keren.

Dalam perikop hari ini diceritakan bahwa Yusuf semula berniat menceraikan Maria secara diam-diam. Namun, malaikat Tuhan mendatanginya dan melarang Yusuf menceraikan Maria. Bahkan, sang malaikat memberitahu Yusuf agar ia menamai anaknya Yesus, “Karena Dialah yang akan menyelamatkan umat-Nya dari dosa mereka”. Nama Yesus merupakan bentuk Yunani dari nama Ibrani Yosua, yang berarti Tuhan menyelamatkan. Melalui pemberian nama ini, Allah ingin mengingatkan bahwa sama seperti Yosua dalam Perjanjian Lama telah dipakai Allah untuk menyelamatkan umat Israel dan memimpin mereka masuk ke Tanah Perjanjian, demikian pula halnya dengan Yesus. Ialah yang akan menyelamatkan umat manusia dari dosa dan memimpin kita semua masuk ke Tanah Perjanjian.

Dosa di sini jangan diartikan secara sempit semata-mata sebagai kesalahan moral yang bisa menyebabkan kita masuk neraka setelah kematian. Dosa meliputi pula segala macam bentuk penderitaan dan kepahitan yang telah menjauhkan kita dari rengkuhan kasih Allah; neraka yang kita hidupi kini dan di sini. Neraka yang kita ciptakan sendiri maupun neraka yang diciptakan orang lain bagi diri kita. Dari dalam neraka inilah Yesus akan menyelamatkan kita.

DOA:

Ya Tuhan Sang Penyelamat, terima kasih karena Engkau bersedia menyelamatkan kami dari neraka, sekarang dan nanti. Amin.

Yes. 7:10-16; Mzm. 80:2-8, 18-20; Rm. 1:1-7; Mat. 1:18-25

Latest ARTICLE